Nieodrobione lekcje ślepego tłumu

Nieodrobione lekcje ślepego tłumu.

Kolejny krok do wolności. Posłuchaj, przemyśl i opuść jaskinię zniewolenia.

Niebezpieczeństwo myślenia instytucjonalnego:

Wojna wymierzona w osoby fizyczne, daje spokój instytucją rozpoczynającym tą wojnę.

Wolność instytucji, to niewolnictwo osób fizycznych.

Niewiedza osób fizycznych, to potęga instytucji.

“Na ścianach jaskini, są tylko cienie prawdy.”

Platon .

Rozpraszam mrok iluzji. Złóżcie z moich słów prawdziwy świat, wyjdźcie z jaskini, przestańcie obserwować cienie, składające się na iluzje waszego życia. 

Dydymus

Jaskinia platońska

Alegoria jaskini, znanej również pod nazwą jaskini Platona lub jaskini platońskiej – to metaforyczne przedstawienie ludzi w ziemskim świecie oraz wpływu idei na ten świat.

Dialog Platona pod tytułem “Politea” (Państwo), przedstawia uwięzionych w jaskini (państwie hierarchicznym) ludzi, skrępowanych łańcuchami, którzy oglądają jedynie cienie (zjawiska) prawdziwej rzeczywistości jakimi karmi ich hierarchia. 

Przebywają oni w ciemnościach w głębi jaskini. Ich twarze zwrócone są w stronę ściany, na którą padają cienie rzeczy, znajdujące się przed ogniskiem, zapalonym powyżej nich. 

Dno jaskini, w którym znajdują się ludzie, to sztuczny hierarchiczny i iluzoryczny świat doczesny, w jakim żyją. 

Łańcuchy, które krępują ludzi, to rzeczy, sprawy, instytucje i ludzie bogowie, którzy wiążą ich ze światem doczesnym. 

Cienie natomiast, które widzą ci ludzie, są odbiciem prawdziwej ale niedostępnej dla nich idei wolności. 

Platon uważał, że tylko dzięki wyzwoleniu się z łańcuchów, tj. od spraw życia doczesnego, ludzie są w stanie poznać prawdę wyższą, czyli świat idei. 

Dusza ludzka, jest w stanie poprzez anamnesis, czyli przypomnienie (prawdy, samostanowienia), dojść do świata idei.

Świat religii, polityki i instytucji oraz korporacji, to świat idei stykających się z wykreowanym przez nich światem złudy, który poprzez niewolników utrzymuje realny świat hierarchii.

Ten podprogowy przekaz ukryty w filozoficznej tajemnicy, jest dla zwykłych ludzi tylko niezrozumiałym bełkotem, alegorią niemająca wpływy na rzeczywiste życie, i ten osąd, jest największym błędem człowieka, stykającego się z tajemnicą bytu … 

Nie umiejąc rozwiązać tajemnicy magii słów i przekazów, nie umiesz rozwiązać skomplikowanego planu dotarcia do rzeczywistego świata prawdy.

Przecież, jaskinia platońska, jest dokładnym odwzorowanie dzisiejszego świata, struktury sztucznego społeczeństwa. Jest to, dokładny i przenikliwy opis działania instytucji rządowych i korporacji w stosunku do zmanipulowanych ludzi.  

Jest to, psychologiczny obraz dobrowolnego uwięzienia, przestraszonego człowieczeństwa w jaskini iluzji życia i wolności. 

Uznaliście iluzje cieni za fakt rzeczywistość. Polityka, religia, instytucje i korporacje, żerują na psychice człowieka, na wytwarzanym strachu człowieczeństwa za pomocą, którego można manipulować sztucznymi potrzebami i opiniami ludzi zamkniętymi w platońskiej jaskini.

Matrix, 1984, Chrześcijaństwo …, to zmieniona formuła Jaskini Platońskiej.

Budowanie mitu “rzeczywistości”, rozpoczyna się od manipulacji na wielu poziomach zrozumienia. 

I tylko twórca całości, zna jego skomplikowany plan, nie dający się zgłębić przez spojrzenie laika, nie umiejącego łączyć poszczególnych poziomów zmanipulowanej rzeczywistości.

W jaki sposób, możemy wyjsć z głębin jaskini, bo ludzie w przenośni i rzeczywistości, żyją w podziemnych jaskiniach. W jaki sposób, stać się oświeconym, bez użycia słonecznych promieni.?!

Cztery typy zniewolenia.

Większość ludzi (typ pierwszy) jest zmuszanych przez łańcuchy (uzależnienie, pieniądze, długi…) do oglądania obrazów na ścianie, jednak część społeczeństwa (typ drugi) zostaje w jaskini z własnego wyboru, ponieważ są urzeczeni wyświetlanymi na ścianie obrazami : kariery, nauki, rozwoju, postępu …

Trzeci typ, to typ aktora-bohatera-gladiatora-polityka-księdza … , który przez różne odcienie ognia i figur utrzymują niewolników przy ścianie. 

Co prawda do trzeciego typu niewolników docierają poprawnie zinterpretowane dźwięki rzeczywistego świata, ale nie mają oni wiedzy za pomocą, której mogliby opuścić jaskinie.

Czwartym typem więźnia, jest więzień wyzwolony, oświecony i świadomy swej roli, ale niemogący się przebić do świadomości innych ludzi. 

Czwarty typ więźnia, zagraża hierarchii i całemu społeczeństwu, poprzez przedstawiane przez niego hipotezy.

Czwarty typ więźnia, po początkowym szoku rzeczywistości, uczy się odróżniać rzeczywistość od cieni i widzi cienie produkowane przez ogień hierarchii. 

W pierwszej chwili, oślepia cię światło, ale pózniej zdajesz sobie sprawę z praw natury, które wykluczają zniewolenie i hierarchię oraz nierówność społeczną. Prawdziwe logiczne fakty, niszczą cienie i refleksy. 

Człowiek, gleba i woda, zależna są od słońca i pór roku, więc czemu wierzysz w genetykę, manipulacje i sztuczne czynniki niezgodne z prawami natury.?!

Kiedy, zaczynasz rozumieć czym jest prawdziwa rzeczywistość, rozumiesz kto zamkną cię w jaskini, produkując i projektując iluzje rzeczywistości. 

Wracasz wtedy do jaskini, pragną poinformować innych więźniów, gdzie się oni znajdują. 

Konsekwencje wyrażanej prawdy są … nieoczekiwane.! Dawni towarzysze, śmieją się z ciebie, wpatrując się w iluzoryczne pragnienia, wyświetlane na ścianie. Jesteś uważany za szaleńca, twoi dawni towarzysze, są gotowi do walki i mordu, w obronie iluzji władzy, hierarchii, ustroju, religii, kariery …

Wszystko dla iluzji, pracownicy, urzędnicy, żołnierze … , chcą być bliżej swoich panów. 

Filmy takie jak Matrix, 1984, kultowa reklama Apple, są alegorią jaskini. Jaskinia, ściana i cienie, są nieustannie nadzorowane poprzez prognozowanie zachowań więźniów, reagujących na bodźce strachu.   

Większość atakujących mnie ludzi, niewolników, przykutych jest do niewolących ich łańcuchów, wierzą oni, że fałszywe obrazy, są rzeczywistością, nie zauważając, że wszystkie ich potrzeby budowane są, za pomocą strachu. 

Psy szczekają, rzucają się na płoty, zalewają się śliną, nie zdajać sobie sprawy, że są łańcuchowymi kundlami, broniącymi posesji swoich właścicieli. 

Są też tacy, którzy biegają sobie luzem, po jaskini, nie uciekają, bowiem są urzeczeni wyświetlanym obrazem (pieniędzmi, stanowiskiem, rolą…) opowieści, nie zwracając jednak uwagi na otoczenie, powstającej sztucznej rzeczywistości.  

Nauka, eksperci i autorytety, tworzą przez media, politykę i religię fałszywą rzeczywistość, jeśli wyświetlony obraz mówi, że 2+2 równa się pięć, taka nielogiczna rzeczywistość, zaczyna funkcjonować w świecie nauki potwierdzonej autorytetem specjalistów. 

Dystopijny świat matrixa i 1984, jest rzeczywistością całego społeczeństwa. Tacy bohaterowie jak Neo, zderzają się z fałszywą rzeczywistością więźniów, którzy nie chcą opuścić iluzji na rzecz prawdy. Nawet ci, których film zaintrygował, są bezradnymi, wyśmiewanymi, oszołomami zniewolonymi przez społeczny strach alienacji. 

Neo jest mesjaszem, bohaterem, chcących uratować swoich towarzyszy z jaskini … Takich mesjaszy było wielu, jednak żaden z nich, nie zburzył do tej pory jaskini, nie zgasił ognia, zmuszając ludzi do wyjścia z jaskini. 

W 1984, Emmanuel Goldstein (Emmanuel = Bóg jest z nami, Goldstein = złoty kamień) , to postać, która wyszła z jaskini, zrozumiała, że obrazy są kłamstwem… Jednak jego próby uczynienia z ludzi wspólnoty, spotkały się z nieufnością, strachem i pogardą.

Czy rozumiecie teraz kim jest fikcyjna postać Jezusa.?! Bezradnym, bohaterem, stworzonym przez Nikolaitów, który ukrzyżowany z woli zniewolonej administracji, pokornie powrócił do jaskini. To żart z niewolników … 

System, boi się ludzi opuszczających jaskinię. System alienuje ich, aby nie potrafili wrócić do jaskini, próbując budzić innych ludzi. 

Osoby i instytucje

Większość książek jest powstająca od tysiącleci, fikcją tak głęboką, że stała się ona rzeczywistością, prawem i religią.

Hierarchia, tworzy sztuczne osoby, stanowiska i instytucje z wykorzystaniem archetypu mitu platońskiej jaskini.

Te diaboliczne formy kontroli, opierają się na sterowaniu myślami poprzez strach, selektywny dobór informacji i obrazów w połączeniu z mentalnymi ograniczeniami, ścisłym nadzorem i coraz częstszymi zatrzymaniami.

Oryginalny tytuł powieści 1984, brzmi : Ostatni człowiek w Europie. Na pewno wielu z was, czuje się ostatnim człowiekiem, odizolowanym od innych, kiedy uświadomi sobie, poziom kłamstw i półprawd.

Orwell, jest plagiatorem, któremu zlecono napisanie nowej wersji mitu platońskiej jaskini. Ten plagiat, miał wnieść do społeczeństwa nowe słowa dostosowane do nowych pokoleń kontrolerów całej populacji niewolników.

Parasol kłamstw, przykrywa nadzorem nieograniczone, nielogiczne działanie instytucji, piętnujących niewolników zamkniętych w jaskini.

Ludzie wierzą, że wojna jest pokojem, demokracja jest wolnością, i że ignorancja jest siłą. 

Wszyscy za pomocą nowych wyuczonych słów, zaprzeczają podstawowym elementom i prawom natury. Przez tolerancje, zło stało się dobrem, a homoseksualizm stał się ważniejszy od praw natury … Choroba wiele osób jest nielogicznym obłędem … 

Każda instytucja, ma własną jaskinie w jaskini państwa. Wszyscy w społeczeństwie są więźniami, a słowa wyzwolonych są ignorowane. 

Instytucje kwestionują przez prawo podważanie iluzji w, której one funkcjonują. Takich ludzi chce się ośmieszyć, zniewolić, pozbawić środków do życia … ,a nawet zabić …

Jeśli, zauważasz kłamstwo wszystkich stron władzy i administracji, zaczynasz zauważać też złudzenie na jakim opiera się istota władzy hierarchicznych, robisz pierwszy krok do opuszczenia jaskini. 

Rzeczywistość istnieje i jej naturalne prawa są niezmienne. Jeśli coś nie jest prawdziwe i logiczne jak płynąca woda, oznacza to, że masz do czynienia z kłamstwem …  

Miłość nie oznacza posiadania, a hierarchia chce kochać i posiadać ziemię na wyłącznosć. 

Nie wiem, czy kolejny raz mam po was wracać do jaskini ( sztucznego państwa ) …

Liga Świata

Dydymus

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/04/odkrycie-prawdziwych-podstawowych.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/05/kult-smierci-i-zota-era-czowieczenstwa.html

Advertisements