Nowa Konstytucja, czyli masoński projekt zniszczenia polski przez PiS, NP, PO i KOD

Nowa Konstytucja, czyli masoński projekt zniszczenia polski przez PiS, NP, PO i KOD, powstał w 19 wieku.

PROGRAM NOWEJ KONSTYTUCJI

Rada Państwa będzie służyła do zaznaczenia władzy osoby rządzącej. Rada ta, jako część ciała prawodawczego, istniejąca na pokaz będzie stanowiła niejako komitet redagując prawa i dekrety władzy. 

Oto program przygotowanej nowej konstytucji : 

My będziemy tworzyli prawa i wykonywali rządy.

1. W formie projektu składanych ciału prawodawczemu.

2. Przy pomocy dekretów Prezydenta w formie postanowień ogólnych orzeczeń senatu, uchwal rady Państwa i decyzji ministerialnych.

3. W chwili zaś odpowiedniej – w formie przewrotu państwowego.

NIEKTÓRE PROGRAMY PROPONOWANEGO PRZEWROTU

Ustaliwszy mniej więcej modus agendi, zajmiemy się szczegółami tych kombinacji, przy których użyciu mamy dokonać zmiany działania maszyn państwowych w kierunku wymienionym. 

Kombinacje te to: swoboda prasy, prawo zrzeszania się, wolność sumienia, zasady systemu wyborczego i wiele innych objawów, które muszą zniknąć z repertuaru ludzkości lub ulec zasadniczej zmianie zaraz po ogłoszeniu nowej konstytucji. 

Dopiero wtedy będziemy mogli ogłosić wszystkie nasze postanowienia. Później bowiem wszelkie zmiany będą niebezpieczne. 

A oto przyczyny: 

Jeżeli zmiany te wprowadzone będą w kierunku rygoru i ograniczeń – może to spowodować wybuch rozpaczy wywołany obawa nowych zmian w tym samym kierunku.

Jeżeli zaś zmiana ta będzie dokonana w kierunku nowych ulg, wówczas może być powiedziane, ze przyznaliśmy się do słabości, co poderwie autorytet niezłomności nowej władzy lub tez może wytworzyć przekonanie, że przejął nasz strach i zmuszenie jesteśmy do ustępstw, za które nikt nie będzie nam wdzięczny, będą one bowiem uważane za należne. 

Jedno i drugie byłoby szkodliwe dla powagi nowej konstytucji. Konieczne jest, żeby z chwila jej ogłoszenia oszołomione przez dokonanie przewrotu narody, będące jeszcze pod wpływem terroru i niepewności, zrozumiały, że jesteśmy o tyle silni, nietykalni i pełni potęgi, ze w żadnym razie nie będziemy liczyć się z narodami i nie tylko nie zwrócimy uwagi na ich sąd i życzenia, lecz nawet gotowi jesteśmy i zdolni z niezwalczona siła zgnieść ich wyrażanie i przejawianie w każdej chwili i na każdym miejscu – że wzięliśmy od razu wszystko, co uważaliśmy za niezbędne i w żadnym razie nie będziemy dzielili się nasza władza. 

Wówczas ze strachu zamkną oczy na wszystko i będą oczekiwali co z tego wyniknie.

NIEWTAJEMNICZENI 

Niewtajemniczeni to stado baranów, my zaś jesteśmy wobec nich jako wilki. Wiecie wszak, co się stanie z owcami kiedy do owczarni zakradną się wilki? Zamkną oni oczy jeszcze i z tej przyczyny, że obiecamy im zwrot wszystkich zapewnionych im swobód po zwyciężeniu wrogów pokoju i pokonaniu wszystkich partii. Czy warto wspominać o tym jak długo oczekiwać będą tego zwrotu.?

Poczytajcie sobie ze zrozumieniem, rozdziały o ustroju, prezydencie, własności … 

 http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/protokoy-medrcow-syjonu-1896-r-zobacz.html

Zastanówcie się, czy macie jeszcze odwagę do publicznego wyrażenia własnego zdania …

Liga Świata

Advertisements