Koronawirus, projektowanie tematu zastępczego

Koronawirus, projektowanie tematu zastępczego

Hierarchia, tworząca i wykorzystująca siłę najemną oraz zniewolone stada niewolników, jest prawdziwym rakiem, wynaturzeniem i wirusem tej ukradzionej ludom pierwotnym (1) – planety. Hierarchia, toczy naturę, jak robak oraz żeruje na duchowości i sile całego człowieczeństwa, poprzez psychomanipulacje oraz prawo zwierząt (2).

( Zanim zaczniesz czytać dalej, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu (10-oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji.

#do_służb_mundurowych #bunt #nie_siedzę_w_domu #nie_noszę_maseczki )

Nawet małe dzieci, powinny wiedzieć, że fanatyczna i skrajnie niebezpieczna ideologia ogólnie pojętej hierarchii – politycznej, społecznej, czy religijnej … , to ciężka choroba psychiczna, dążąca do nadmiernego, egoistycznego łaknienia i żerowania człowieka na człowieku.

Mniejszość (4/9), kierowana niepohamowanym łaknieniem, tworzy z biernej, pozbawionej odpowiedzialności (21) – większości – ludzki kapitał (a obecnie internet wszechrzeczy (3)), wykorzystywany na każdym kroku działalności – kultu cywilizacyjnego – religii, polityki i innych form użytecznej – utopii (11), będącej schematem śmiertelnego i brutalnego nadużycia.

Siła najemna, częściowo świadoma roli karmy (12), wykorzystuje kogoś nieświadomego, na bazie schematu hierarchicznego, aby zachować czyste ręce (8) i sumienie. Użytkowanie masek, fasad fałszywych nazwisk, pseudonimów i fetyszy tytułów, ról, czy pozycji (13), nie ochroni elitarnych bestii, przed karmiczną prawdą, ale uchronii ich prawdziwy wizerunek, za pomocą tarczy złudy i zakłamania, przed złym okiem (14) – skołowanego plebsu, który nie rozumie ideologii hierarchicznego wyzysku, opartego na żerowania człowieka na człowieku wedle ideologii prawa zwierząt.

Elitarny kult – szamańskich (4) żerców, opart jest na przeróżnej maści fetyszach – memetycznych avatarach (5) – rolach, kastach, tytułach, stanowiskach, mamonach, pozycjach, tajnych funkcjach i prawie zwierząt, które wytwarza kasty najemne, chroniące pozycje elit przed plebsem oraz sam system oparty na fetyszach, uzależniający wiernych od retualnych osiągnięć, funkcji, czy medali piętnujących kolaboranta symbolem uzależnienia, poparcia, przynależności i zdrady (15) …

Tak zwana elitarność (zakłamana boskość (El), oparta na wyzysku), nie może społeczeństwu nic ofiarować, ponieważ każdy system, oparty jest na licencjonowanym, hierarchicznym złodziejstwie oraz spekulacji, która utrzymuje jednych, kosztem całego, wyzyskiwanego i pozbawionego prawa naturalnego (2) – społeczeństwa.

Tak, tak nie ma żadnych specjalistów i profesjonalistów (24), są tylko licencjonowani (26) przez rządy państwa handlowych (27) – chorzy psychicznie oszuści, złodzieje i przestępcy, posiadający fetysze tytułów, ról i pozycji, co bardziej przypomina memetyczny schemat teatralny (28), niż prawdziwe życie oparte na trudzie (36) i prawdzie.

Zasadą prowadzenia walki ze społeczeństwem, jest ustawienie niewidzialnego – wirtualnego gracza, nazywanego trzecią siłą (6) lub sztuczną inteligencją (7), która kreuje ideologie opartą na podziale tezy i antytezy, które dzielą wewnętrznie nieświadomego człowieka oraz jego otoczenie, niszczone za pomocą nadmiernego łaknienia, emocji, pożądania, chciwości, czy zawiści …

Trzecia siła (6), ujawni się za pomocą sztucznej inteligencji, będącej kopią schematu myślowego szamańskich elit (4), a jej wyroki, będą miały aspekt pozornej – prawnej – nieomylności, dzięki czemu, głos trzeciej siły, zostanie umocniony oraz pozbędzie się on kast najemnych, stojących na drodze władzy całkowitej, która nie akceptuje wolnomyślicielstwa, a także prawdziwej samostanowiącej i samoograniczającej się wolności oraz równości (16).

Tak stworzony koncept, oparty na fałszywej fasadzie sztucznej inteligencji, odciąża elity od winy kreowania wyroku. Fanatyzm hierarchicznych elit – ewoluuje, tworząc koło zniewolenia, przechodzące od manipulacji umysłowej i siły, poprzez religie, monarchię, ideologie ustroju, tyranii prawnej, transhumanizmu (17), totalitaryzmu, aby znów wrócić do psychomanipulacji i bezwględnej siły, czego jesteśmy naocznymi świadkami …

Owa koncepcja, jest przejawem tragedii ludzkiego zwyrodnienia, objawiającego się fanatycznym i całkowitym brakiem samoograniczenia własnego jestestwa – pozbawionego funkcji duchowego człowieczeństwa.

Chciałbym tylko przypomnieć szamanom, że każdy koniec, oparty jest na przeroście formy nad treścią i zagubieniu personalnych wartości moralnych oraz praw duchowych …

Schematyzacja utopijnych realiów, jest jak sinusoida – otwartego (góra) i utajnionego (dół) zniewolenia, wykreowanego za pomocą ideologii rewolucji (20), dążącej do ewolucji ludzkich emocji, przenoszonych na kolejne etapy zniewolenia kastowego, ustrojowego i wyznaniowego …

Psychoza, jest zarazą, viralowym wirusem (18), przenoszonym drogą medialną, co tworzy zbiorową halucynacje, histerie i strach (19).

Ostrzegałem was o tym już cztery lata temu (18), jednak wtedy artykuły, nie spotkał się z należytą uwagą …

Koronawirus i ukryte cele dążące do totalitaryzmu

Koronawirus, jako ideologia, okazał się zbyt płytki, niedopracowany, słaby i mało spójny (22), dlatego obserwujemy rojenie – mniejszych manipulacji, które skupiają ludzkie umysły, na pomniejszych skandalach, problemach, kłótniach i aferach. Maseczki, czarnobyl, pożary, przemoc policji, korporacje rodzinne, trójka, wybory, czy film o pedofilii (23), zasłaniają upadający i rozpływający się niewygodny temat koronawirusa, który pozwolił na osiągniecie następujących celów :

1. Transhumanizmu, dążącego do wdrożenia internetu wszechrzeczy (3) i szczepionek biolokalizacyjnych opartych na sieci 5G i satelitów w paśmie V (30)

4 rewolucje (32)

W ostatnich 100 latach, dokonano przestępstwa dekonstrukcji gatunku ludzkiego, za pomocą licznych rewolucji poglądowych, których eksperymentalny rozmach, był uciszany, za pomocą wojen, konfliktów i celowych kryzysów.

Każda z tych rewolucji, prowadziła nas do okresowego resetu populacyjnego, którego efekty, mają być zganione na czynniki pseudo naturalne, jednak jest to wysublimowane kłamstwo, ponieważ :

Tragedia , której się tak wielu ludzi boi, dążąca do transhumanizmu (przekształcenia rodzaju ludzkiego), nastąpiła za pomocą 4 rozłożonych w czasie kroków eksperymentalnych :

Krok pierwszy, nastąpił już w 1869 roku, kiedy to powołano do życia wrogą człowiekowi ideologie eugeniki, za pomocą której, doszło do mieszania wielu populacji w celu osłabienia rdzennych populacji, dopełniła tego ideologia panseksuslizmu, która wyniszczyła źródło zdrowia społecznego, fizycznego i psychicznego, jakim jest rodzina.

Krok drugi, nastąpił już 1939 roku, kiedy to instytuty naukowe, w tym Instytut Tavistock, zaczęły zastanawiać się nad zmianą ludzkiego spostrzegania świata, za pomocą chemii, lekomanii, używek, cymantyki (muzyka, rytm), mediów oraz psychologii, socjologii i manipulacji społecznej.

Krok trzeci, przypada na 1960 rok, kiedy powstał tajny dokument o utylizacji śmieci w wodzie pitnej, gruntowej, glebie (strzelinowanie), powietrzu (rozpraszanie – smugi chemiczne tworzące smog chemiczny) i ludzkim ciele.

Krok czwarty, został zainicjowany w 1984 roku, wraz z rozwojem technologii i broni psychotronicznej ubranej w nowoczesne sieci bezprzewodowych, co w krótkim czasie wpłynęło na wysyp chorób radiacyjnych, uderzających w osłabiony już system odpornościowy (alergie), rozrodczy i wydolnościowy, osłabiony za pomocą zastosowania 1, 2 i 3 kroku …

2. Zmian prawnych mających dążyć do konfiskaty majątku bez wyroku sądu. Tego pragnie resort sprawiedliwości. Oznacza to wprowadzenie domniemania winy

3. Szybkiego i nielegalnego wprowadzenia sieci 5G, bez przetargu i długoterminowych badań wpływu radiacji na człowieka i jego otoczenie (29), na bazie starej infrastruktury !

Stara infrastruktury i nowa technologia

Częstotliwości z pasma 900 MHz, były początkowo używane jedynie przez standard GSM. Później pojawiła się możliwość uruchomienia na nich sieci 3G i 4G. Pasmo 2100 MHz, było najpierw używane przez 3G, a później zawitało na nim również LTE. Dzisiaj, na tych samych częstotliwościach, będą działać również sieci 5G (29).

Dla elit – ważny jest czas, aby uruchomić infrastrukturę, w czasie zatrzymania ludzi w domach, o czym mówi artykuł 11e.1 – Tarczy Antykryzysowej :

Właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń do świadczenia usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy, paliw lub gazu i odprowadzania ścieków, lub jego upoważniony przedstawiciel, którego infrastruktura lub urządzenia znajdują się na nieruchomościach osób trzecich lub w posiadaniu osób trzecich, mogą w okresie stanu zagrożenia epidemią, epidemii lub stanu wyjątkowego wystąpić do lokalnego Komendanta Policji o pomoc funkcjonariuszy Policji w celu umożliwienia wejścia lub wejście do nieruchomości, w tym do budynku, również przy użyciu środków, które naruszają istniejące zabezpieczenia, w celu przeprowadzenia działań niezbędnych do zachowania ciągłości usług, w tym robót budowlanych. Pomoc policjanta udzielana jest natychmiast.

Oznacza to, że ideologia koronawirusa – ułatwiło wprowadzenie sieci 5G

4. Ideologia HIV, Ptasiej Grypy, SARS, Świńskiej Grypy i Koronawirusa, ma wspólny mianownik i jest nim choroba radiacyjna, spowodowana wdrożeniem technologii: 1G (iD 1984) na przełomie 1983/84 roku, technologii 2G (iD 1996) na przełomie 1996/7 roku, technologii 3G (iD 2002) na przełomie 2002/3 roku, technologii 4G (iD 2008) na przełomie 2008/9 roku oraz technologii 5G (iD 2020 (31)) na przełomie 2019/20.

5. Noszenie maseczek, przedłuży ideologie koronawirusa, za pomocą zaplanowanej na jesień epidemii – zapalenia płuc (25).

6. Wytworzenie nierealnego kryzysu, wpłynie na powolne wygaszenie gotówki, podniesienie cen, inflacje, masowe zwolnienia oraz walkę rządu z wcześniej wykreowanym problemem bezrobocia, bankructw i biedy … Oto, jak kreuje się zapotrzebowanie społeczne, na działanie bezproduktywnego państwa.

7. Współpraca policji z sanepidem, urzeczywistniła ideologie – nigdy nie istniejącej – zarazy oraz oczyści ręce siły najemnej:

Poz. 322 – Ustawa, z dnia 23 stycznia 2020 r . o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw.

Art . 1 . W ustawie z dnia 14 marca 1985 r, o Państwowej Inspekeji Sanitamej ( Dz . U . z 2019 r . poz . 59 ) wprowadza się następujące zmiany 1 ): w art. 5 dotychczasowa treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust.2 w brzmieniu :

W przypadku konieczności podjęcia natychmiastowych działań wobec osób o których mowa w art. 22a ust.2, w sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanego chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną decyzja, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz . U . z 2019 r . poz . 1239 i 1495 oraz z 2020 . poz . 284 ), może być wydana również przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego albo państwowego granicznego inspektora sanitarnego, który zawiadamia o tym niezwłocznie właściwy organ Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.

Dalsze postępowanie w sprawie jest prowadzone przez Wojskową Inspekcje Sanitarną : Glówny Inspektor Sanitarny, może wydawać organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej :

1 ) polecenia dotyczące : a ) podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać od nich informacji w tym zakresie , b ) współdziałania z innymi organami administracji publicznej,

2 ) polecenia realizacji dodatkowych zadań lub podjęcia określonych czynności, jeżeli wlaściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie jest w stanie wykonać swoich ustawowych zadań ze względu na nie adekwatność posiadanych zasobów, o czym informuje wojewodę.

Niniejszy ustawa zmienia ustawy :

– ustawą z dnia 29 listopada 2000 r, Prawo atomowe ,

– ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r, o mikro organizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,

– ustawę z dnia 6 września 2001 r, Prawo farmaceutyczne,

– ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r, o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– ustawę z dnia 29 lipca 2005, o przeciwdziałaniu narkomanii,

– ustawę z dnia 18 pa dziemia 2006 r, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów,

– ustawę z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

– ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

– ustawę z dnia 25 lutego 2011 r, o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,

– ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach,

– ustawę z dnia 11 września 2015 r, o zdrowiu publicznym oraz ustawę z dnia 9 października 2015 r, o produktach biobójczych

Za jednym zamachem, zmieniono treści ustaw, które do tej pory, stały na drodze globalistom i ich najemnikom. Żadne państwo, nie troszczy się o poziom jakościowy wody, pożywienia, produktów, powietrza i leków, ale tworzy tajne prawo, wpływające na deoopulacje gatunku ludzkiego (33).

8. Przyspieszyło lobbing, na rzecz brutalnych zmian w kodeksie pracy, co zostało omawiane na Kongresie 590. Kongres 590, ma za zadanie zwiększenie kontroli korporacji nad ludzkim kapitałem, za pomocą: kodeksu pracy, podatków, cen, okresu emerytalnego, prawa zwierząt, czy zagranicznej ekspansji na rynku pracy.

Najemnicy, będą w tym celu – edukować urzędników takich, jak : Jadwiga Emilewicz (Ministerstwo Rozwoju), Tadeusz Kościńskiego ( Ministerstwo Finansów ), czy Małgorzata Jarosińska-Jedynak ( Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ) …

9. Zaszczepienie, oznacza oddanie swego ciała do eksperymentów farmaceutycznych i medycznych w celu ukształtowania osobowości niewolniczej zależnej od poprawności politycznej i biolokacji.

Zwracam się do wolnych i potrafiących myśleć jednostek:

Wszystkie problemy tego świata, to wykreowane koncepty, mające na celu zniszczenie wolnej woli opartej na czasie, ładzie, prawie, moralności, niepodległości oraz błogostanie personalnym (39), co tworzy samostanowienie i samoograniczenie własnej jaźni, osadzonej na wolności oraz równości.

Jak mówić, aby cię słuchali, jak osiągnąć sukces, jak zdobyć posłuch, jak zdobyć mężczyznę, czy kobietę … Jednym, słowem, jak kłamać i manipulować otoczeniem, aby osiągnąć kontrole nad innymi bytami, nie kontrolując jednocześnie siebie samego (34) …

Samostwnowienie, przy braku samoograniczenia, jest przestępstwem, z którego przejawami ( szantaż, wymuszenie … ) spotykamy się codziennie w mediach, związku, szkole, pracy, urzędzie, czy u lekarza (34) …

Ktoś, kto wie, że kłamie, wie także, że może być oszukiwany, co prowadzi do rzeczywistej lub urojonej paranoi, depresji lub innych chorób psychicznych … zrodzonych z nadmiernego łaknienia, egoizmu, narcyzmu i manii wielkości (34).

Czymże, jeśli nie chorobą psychiczną, jest celowe lub nieodpowiedzialne działanie, nie zgodne z myślami, dążące do zakłamania intencji słów ?

Takie działanie, cechuje osoby, a właściwie zwierzęta, całkowicie nieodpowiedzialne, chore, wyrachowane, zimne, wyuczone zachowań lustrzanych, które pragną sprowadzić rozmówcę, grupę, stado … do swojego poziomu intelektualnego, co pomaga stworzyć armię wiernych fanów tezy i antytezy, danej ideologii (34) …

Ogólnie rzecz biorąc, nazwa Gaslighting (34), jest alegorią, ponieważ głównym powodem zapalania gazu, jest stworzenie odpowiedniej dynamiki nacisku, w której sprawca, ma pełną kontrolę nad swoją ofiarą, otumanioną gazem kłamstw, dezinformacji i nacisków, co pozwala w łatwy i ciągły sposób, manipulować siłą emocjonalnego płomienia, zniewolonej marionetki …

Dom, szkoła, praca, relacje społeczne, szkolenia … , uczą manipulowanych ludzi, manipulować innymi, tworząc wszędzie akceptowane koło kłamstwa i terroru. Aby, ta dynamika mogła funkcjonować w społeczeństwie, należało wprowadzić modelowanie grup społecznych, za pomocą metody okna overtona (35), która przemyca pewien zakres nowych pomysłów, zawierających – nieakceptowane moralnie idee, które będą zaakceptowane przez opinie publiczną w niedalekiej przyszłości (34).

Stąd wniosek – ideologia hierarchiczna, jest przestępstwem, dążącym do bezlitosnego żerowania człowieka na człowieku.

Apel do służb mundurowych :

Jeśli macie w sobie naturalny w tej sytuacji lęk, przed zwolnieniem, wilczym biletem, czujecie niepokój o swoje rodziny, a mimo to, chcecie nadal być wierni altruistycznej służbie – wyzwólcie siebie i przestańcie do wolnych, samostanowiących ludzi, aby aktywnie, z pełną świadomością – wykorzenić zagrażający życiu wolnych jednostek – system kastowy – układ polityczny i religijny, aby ludzie przejeli pełną kontrole nad swoim życiem, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie …

W ciągu jednego dnia, możemy wspólnie pożegnać ideologie kryzysu, koronawirusa, biedy, głody, czy bezrobocia – tworząc 30 milionów bezhierarchicznych miejsc trudu. Możemy zniszczyć to, co zagraża naszemu życiu, czyli wyeliminować chemię z jedzenia, wody i powietrza oraz z leków (38), a także prawo zwierząt, służące żerowaniu człowieka na człowieku.

Możemy, powrócić do tradycyjnych form uprawy ziemi bez chemii. Możemy, uzbroić każdego odpowiedzialnego człowieka. Możemy, wystąpić z hierarchicznych struktur (EU, NATO …) i przekazać władze w ręce odpowiedzialnych ludzi.

Możemy, zburzyć miasta i sieci, stawiając na logiczne rozproszenie, naturę oraz schemat lokalnego utrzymania dróg, kablowych sieci telekomunikacyjnych oraz nowego schematu, bezpiecznej elektryfikacji (domowe i sąsiedzkie elektro – ciepłownie (Energy Catalyzer (E -Cat)).

Wiedza bez działania, jest szeptem w czasie burzy.

Media i rządy, są niewiarygodne, ponieważ ten, kto posiada władze opartą na strachu i wyzysku, ten pragnie ową władze zatrzymać i umocnić, aby następne pokolenia żerców, także mogły czerpać z tradycji wyzysku i terroru (37).

Jeśli chcecie komukolwiek, skutecznie dziś pomóc, nie bójcie się demonizowanych przez państwo, media i książki naturalnych stanów bytowych.

Choroba, bezrobocie, inwalidztwo, starość, samotność, bieda, głód … nie są i nigdy nie były „chorobami”, którymi można się zarazić, nie leczcie strachu datkami i smsami, lecz wyciagajcie problemy z zakamuflowanych dołów, łącząc je z normalnym życiem.

Chorobą, jest żerująca na człowieku hierarchia, pragnąca za pomocą czyichś rąk, bronić swych niemoralnych interesów. Jesteście obrońcami całego społeczeństwa, czy prywatnymi asasynami elit, które pragną za pomocą waszych rąk – dzielić jednostki, rodziny i całe społeczeństwa ? Na waśniach, kłótniach, rewolucjach (40) i wojnach, zarabiają prywatne korporacje, banki i loże państwowe …

Jeśli chcesz komuś pomóc, pomóż najpierw sobie, a dopiero potem, pomóż innym – wyzwolić się z opresji państwa i religii, za pomocą samostanowienia, odpowiedzialności i samoograniczenia, wytwarzającego wolność i równość jednostki i jej otoczenia. Razem, pomożemy innym i razem – obalimy loże państw, zniesiemy więzienie granic i schematy kontroli narodowej, społecznej i technologicznej …

Ponad 7% Polaków żyje w warunkach, które nie pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych.

2,5 miliona Polaków żyje w skrajnej biedzie, w tym ponad 750 tysięcy dzieci.

3 miliony emerytów klepie w Polsce biedę, choć dla tej polski poświęcili życie, utrzymując z własnych pieniędzy żerująca na nich elitę !

Problem polega na tym, że tylko my mówimy o konkretnych rozwiązaniach, o miejscach pracy, darmowej energii, ogrzewaniu, samofinasowaniu, samoograniczeniu, samostanowieniu, senacie społecznym, odpowiedzialności, indywidualizmie, pozbawieniu hierarchii praw do rządzenia Polską – Lechią.

W Polsce istnieje ~ 115 podatków, żaden nie wraca do was, jako konkretna korzyść i zysk, tworzący wymierny aspekt bezpieczeństwa – błogostanu i dobrobytu.

Przemyśl to, a potem wstań i stań obok nas, każde nasze słowo, krzyżuje ich plany, za pomocą prawa naturalnego i prawdy, wolnej od ideologii zakłamanej i dzielącej człowieka i społeczeństwo tezy i antytezy …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/28/holokaust-i-zniszczenie-struktur-plaskich-na-przykladzie-indian-kanadyjskich/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/12/czarny-labedz/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/04/czyste-rece-i-brudna-robota-czyli-masoneria-i-symbolika-bialych-rekawiczek/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/24/arkademia-piramidy/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/02/pietnowanie-symbolem/

16. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

17. http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/htranshumanizm-ostateczna-rewolucja.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

18. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/11/resident-virus-apokalipsa.html

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/wytwornia-teorii-spiskowych-czyli-jak.html

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/06/stymulowanie-ludzkiej-ciekawosci-czyli.html

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/03/manipulowanie-swiadomoscia.html

19. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

20. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

22. https://koronawirustofake.wordpress.com/raport-niemieckiego-bmi-federalne-ministerstwo-spraw-wewnetrznych-budownictwa-i-spolecznosci-niemieckie-msw-dotyczacy-koronawirusa/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/16/pedofilia-i-lgbtq-czyli-manipulacja-naprawde-wysokich-lotow/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kim-jest-profesjonalista/

25. https://koronawirustofake.wordpress.com/nie-nosze-maseczki/

26. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/24/arkademia-piramidy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/17/juz-oficjalnie-polska-s-a-i-spolki-corki/

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polska-jako-firma-w-usa-rpo-pyta-msz?fbclid=IwAR2HxyLutfGb29XcF4g-aA9W8H843JSAzoK8X8j8UjnXq-4omzKdQb2G0Sc

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

29. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/21/glupi-blad-logiczny-czyli-panika-elit-przed-buntem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

https://www.cda.pl/video/4961195bd

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/03/raport-techniczny-o-technologii-5g-zastosowanie-broni-elektromagnetycznej-przeciwko-spoleczenstwom-calego-swiata/

31. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/16/id-2020/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

33. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/16/otwarta-wojna-z-patologia-nielegalnej-wladzy-nie-damy-sie-pietnowac-zasadami-ideologicznymi/

34. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

35. https://manipulanci.wordpress.com/2017/04/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umyslu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/06/rozliczenie-zamachu-falszywej-flagi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/20/strategia-masowej-manipulacja-czyli-dlaczego-zaakceptowalismy-wladze-czlowieka-nad-czlowiekiem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/05/grypa-czy-choroba-radiacyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/09/wybory-i-kwarantanna-2015-20/

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

37. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/ostatnia-walka-o-zycie-w-wolnosci/

38. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/06/kryzys-klimatyczny-i-smog-nie-istnieja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/10/fluoryzacja-kontrola-mas/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

39. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/26/wyrwij-sie/

40. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/