Wykorzystanie niezadowolenia jednostkowego i społecznego

Wykorzystanie niezadowolenia jednostkowego i społecznego

W świecie kurest.a, łatwo jest się skurw.ć, ale potem nikt nie wie, a raczej nie chce wiedzieć, jak się odkupić, ponieważ fetysz, egoizm i prawo zwierząt (1), dąży do zysku, wyzysku i prostego w założeniach – upadku, opartego na triumfie jednostki nad jednostką, podczas o prawie naturalnym (1) i altruizmie, nikt nie chce nawet słyszeć, ponieważ wymaga to trudu i współdziałania, opartego na samoograniczeniu własnego łaknienia …

Czy jakiekolwiek społeczeństwo, żrących trawę propagandy (2) i poprawności politycznej baranów, jest gotowe odebrać władze elitom ? Czy społeczeństwo, błąkających się i wystraszonych tępaków, zapatrzonych w kult fetyszy, potrafi coś więcej, niż wybrać sobie – przewodnika stada, przejmującego kontrole – nad ich życiem ? Czy odpowiedzialność, jest zbyt trudnym i abstrakcyjny elementem kreacji ludzkiego życia, ubranego w strój wolności i równości (3) ?

Duża populacja, potrzebna jest tylko tym szamanom (4), którzy zamierzają tą populacje wytworzyć, kontrolować, urabiać, przekształcać, wykorzystywać oraz torturować, za pomocą nakazów, farmacji i prawa (zwierząt (1)) lub zabić, w celu osiągnięcia konkretnych długofalowych celów i wyższej ideologii poglądowej, opartej na wytworzonym odgórnie parametrze prometeizmu propagandowego (2), w którym jednostka, staje się bogiem „zwierząt”, katem i wybawcą ocalałych owieczek.

Bóg i kat, tworzy wraz z królową najemnego roju – ród wybrany, zwany rodem królewskim (5), który posługuje się ideologią teatralnego (6) absolutyzmu politycznego (7), który w stosunku do wrogów stosuje prawo zwierząt (1), oparte na prawie siły i wiecznego wielopokoleniowego wyzysku …

Eksperymenty (9) oparte na alchemii przekształceń, służą wytrenowaniu społeczeństwa i przekroczeniu granicy ludzkiej wytrzymałości, odporności i moralności … , tak aby nieobrobiony kamień, zwykły metal, stał się użytecznym sześcianem (8) lub metalem szlachetnym …

Najlepszym przykładem takiego działania, jest eksperyment więzienny Zimbardo.

Teatralny (6) fetysz tytułu, roli, władzy, przewraca ludziom w głowie, tworzy manię wolności, a strach (10) przed utratą owej iluzorycznej władzy, nie pozwala kontrolerom przerwać owego amoku, a także przerwać i zmniejszyć intensywności kontroli z uwagi na przewidywaną zemstę i utratę zdobytych fetyszy, co prowadzi do eskalacji przemocy, tortur i zabójstw rytualnych, mających na celu przypodobanie sobie nieokreślonych sił wychodzących z ludzkiego zezwierzęcenia, co nazywane jest niekiedy – okultyzmem

Takim brutalnym eksperymentem (9), jest wyssana z palca ideologia koronawirusa (11), kryzysów gospodarczych, konfliktów narodowych, prowadzących do ideologii fałszywej flagi – terroru, wojen i rewolucji (12), ale przede wszystkim do rzeźi, głodu, gwałtu, bezrobocia, czy dekonstrukcji społecznej (28)…

Gra, polega na wytworzeniu tezy (będącej jednocześnie – antytezą) i antytezy (będącej jednocześnie – tezą) – dobra (zła dla drugich) i zła (którzy kreują się jako dobro) … przez trzecią siłę (13) …

Interesem państw rodowych (5) w procesie bankructwa, jest utworzenie ponadnarodowego imperium – państwa światowego, które po kilku tysięcach lat wyjdzie wreszcie na jaw, dzięki globalnej manipulacji.

Jeden, jedyny wróg

W tak zbudowanym społeczeństwie, dla świadomych manipulacji jednostek, wróg jest tylko jeden, a jest nim niewidzialna trzecia siła (13), bawiąca się ciągle, przekształconymi tezami i antytezami …

Niewygodna prawda, jest niewygodna, ponieważ prowadzi przez kłamstwo i żerowanie człowieka na innej jednostce i naturze, dla swojego zysku, a to, jest niezgodne z prawem naturalnym i godzi w wolność i równość jednostkową …

Trzecia siła (13), faktyczny twórca tezy i antytezy, rozpoczyna nowy porządek od wewnętrznego podziału ludzkiego umysłu (14), aby ten żył narzuconym, niezrozumianym podziałem zewnętrznym. Jeśli umysł nie tworzy całości tryptyku – Ra-El-Is (15), staje się zmodyfikowanym obiektem doświadczalnym, wykorzystującym jeden z trzech elementów mózgu, który dostraja się do tezy lub antytezy kreowanej w świecie zewnętrznym ideologii.

Tak podzielona świadomość, nie posiadający zespolonego mózgu, ani czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości i błogostanu społecznego (16), nie potrafi stworzyć samostanowienia i samoograniczenia wewnętrznego, stąd rodząca się wiara w ideologie pana, boga, demiurga, prawa zwierząt, kraju, armii, siły, języka, wyznania, … koloru skóry, które niszczą świadomość prawa naturalnego (1), wolności i równości (3) …

Powiedzmy sobie szczerze, trzecia siła (13) tworzy ludzki kapitał (5) i żeruje na nim, za pomocą prawa zwierząt (1), fetyszy i przemocy ubranej w fałszywe ideologie, mające uzależniać ludzi od licencjonowanych (17) monopoli politycznych, religijnych, farmaceutycznych, edukacyjnych, medycznych, prawnych, militarnych, spożywczych …

Każda forma wprowadzonej w imię prawa zwierząt – przemocy i terroru, ma graniczny element wytrzymałości (18), którego katowi nie wolno przekroczyć z obawy przez buntem i utratą zaufania i kontroli nad skazanym …

Odprężenie, zawsze prowadzi do postępujecego w ciszy – zwiększenia kontroli społecznej i kolejnego ataku psycho-manipulacyjnego o rozszerzonej dawce przemocy, tortur fizycznych i psychicznych oraz metod pacyfikowania ludzi w obozach pracy i aresztach domowych, miejskich, państwowych …

( Tarcza Antykryzysowa 2.0, to przejaw całkowicie nielegalnej kontroli, która śmieje się z prawa personalnego, prawa naturalnego, a nawet licencjonowanej konstytucji i prawa moralnego.

Tarcza, to narzędzie inwigilacji każdego obywatela kraju, poprzez lokalizację jego smartfona, i to bez wyroku sądu, a co gorsza, ma to funkcjonować także po pandemii fałszywego koronawirusa (11). Tak naprawdę Koronawirus (11), jest powodem inwigilacji oraz prawnego przemycenia systemu pegasus (23) do życia społecznego …

Służby specjalne w ten sposób gromadzą dane z 14 ostatnich dni, rejestrujący ruchy obserwowanych jednostek oraz rozmowy zagrażające pozycji teatru władzy …

Nie bałbym się zwykłego podsłuchu, skoro terroryzm rządowy, mający nieograniczony dostęp do naszych personalnych urządzeń, biometrii, oficjalnej sieci oraz infrastruktury operatorów, możne stworzyć iluzje naszych działań, rozmów, wysłanych i odebranych wiadomości, historii i zapisków oraz przelewów, mogących nas zniszczyć i pogrążyć … , a wszystko to, dla dobra władzy człowieka nad człowiekiem. (23)

( W tym przypadku, warto mieć kartę wyrobioną na osobę trzecią lub specjalny klon, generujący fałszywą lokalizacje, na bazie sieciowego, losowego logowania do btsów, na całym świecie … Z czego i ja korzystam … Warto też korzystać z systemu generującego losowy nr telefonu do jednej rozmowy lub działania, z czego korzystam i polecam, aby każdy z tego korzystał … )

Szpitale, chronione przez wojsko oraz walczące z ideologią koronawirusa – stoją puste, a publikowanie zdjęć i filmów z tych szpitali, karane jest więzieniem … Natomiast publikacja fakenewsów, przez mainstream, uważane jest, za źródło dobrych i poprawnie politycznie wiadomości …

Wszystko to, dąży do zmian prawnych, takich jak te :

W artykule 30 punkt 3 i 4 (TA.2.0), dodano niezgodny z prawem naturalnym i kodeksem pracy – wpis, umożliwiający zmuszanie pracowników do pracy – poza godzinami pracy i odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, co otwiera drzwi, do tworzenia obozów pracy przymusowej …

Chciałem tylko zaznaczyć, że ostrzegaliśmy was o tym od 2011 roku (22/23), ale głupcy tylko się uśmiechali, drwili i wciskali innym poprawnie polityczny kit …

Polska S.A, jako korporacja (23/24) wykonuje i kreuje interes swoich udziałowców, tworząc i niszcząc zagrożenia społecznej … )

Granica

Granice odporności, są płynne, dlatego każda teza posiada antytezę, którą może w każdej chwili – porwać zrozpaczone i zbuntowane jednostki, szukające nowych przewodników, panów i pasterzy.

Dlatego też, tak zwana siła rządząca (w takich chwilach), aktywuje alternatywną siłę, czy mesjasza, w celu wytworzenia ideologii pozornego dobra, walczącego ze złem, przy czym ideologia żerowania bestii na baranie, nadal trwa i zbiera swój plon …

Przejęcie kontroli nad zawiedzionym lub zbuntowanym umysłem, jest niezawodnym schematem opanowania buntu i niezadowolenia ludzkiego, przekształcanego w użyteczne (19) dla elit działanie.

( Egoiści, są znacznie liczniejsi od altruistów, to też najlepsze wyniki w rządzeniu ludźmi osiągnąć można przy pomocy gwałtu i strachu, nie zaś w drodze rozpraw akademickich, każdy człowiek zarażony głupota i egoizmem, dąży do władzy, każdy pragnąłby zostać dyktatorem, gdyby tylko mógł, i rzadko kto, byłby gotów poświęcić swe cele osobiste dla dobra ogólnego.

Co poskramiało zwierzęta drapieżne zwane ludźmi? Co kierowało dotychczas nimi?

W okresie kształtowania się ustroju społecznego, ludzie ulegali sile ślepej i brutalnej, następnie zaś prawu zwierząt, które nie jest niczym innym, jak ta sama siłą, lecz zamaskowaną. Stąd wniosek, że według praw zwierząt, istotą prawa – jest siła.

By opracować plan działań celowych, należy z jednej strony wziąć pod uwagę podłość, niestałość i chwiejność tłumu, jego niezdolność pojmowania, z drugiej zaś strony, szanować warunki życia własnego i pomyślności własnej.

Należy zrozumieć, że potęga tłumu – jest ślepa, nierozumna, niezdolna do rozważenia, nasłuchująca na wszelkie strony.

Ślepy nie może prowadzić ślepych i nie zawieść ich do bram przepaści, a więc jednostki z pośród tłumu, parweniusze z ludu, nawet genialnie mądrzy, lecz nie znający się na polityce, nie mogą występować w charakterze kierowników tłumu bez doprowadzenia do zguby całego narodu.

Zrozum to i obudź się ! )

Wydarzenia

Jednostka, włączona w tryb szybko zmieniających się wydarzeń, żyje wytworzonymi poza nią emocjami, dlatego społeczeństwo, staje się chórem wykreowanej ideologii i gra swe role obserwując głównych aktorów dramatu. Te emocje, choć są sztuczne, to angażują realne życie człowieka i nadają sens, jego wyciągniętemu z marazmu życiu …

Nie ważne, czy mamy do czynienia z kryzysem, wojną, wypadkiem, terrorem, rewolucją, histerią, czy koronawirusem, to prawdziwe cele przeprowadzanej operacji, są ukryte przez słuchem, wzrokiem i myśleniem ludzkiej społeczności … Schematy ideologiczne napędzane są za pomocą mediów (żółtej prasy (20)) i agentury rządowej i międzynarodowej (WHO, NATO …) , tworzącej społeczny strach, amok i patologie zachowań, odbiegających od ukształtowanej uprzednio normy.

Prawda wypowiadana w okresie kłamstwa, jest przejawem fakenewsów, a świadoma zachodzących manipulacji – mniejszość, nie jest wstanie obudzić grającej większości, zachęcanej przez mentorów i oratorów (21) do walki z niewidzialnym wrogiem i prawdą …

Wykorzystuje się biernych i zaangażowanych w ideologie ludzi, aby wytworzyć front zmian, który tak naprawdę, będzie niszczył prawdę i jej zwolenników pod pozorami wykreowanych odgórnie zagrożeń.

Szerzenie prawdy, jest niszczone w taki sposób, aby rozczłonkować prawdę na wiele zwalczających się tez i antytez i podczepić jej elementy do ćwierćprawd i półprawd, tworzących ideologie nowego kłamstwo, odciągającego społeczność od nieistniejącej już prawdy.

Najważniejsze jest, wlanie do głów plebsu sceptycyzmu, strachu i poszukiwania, które skutecznie odciągają ludzi od zespolonej logiki myślenia, mówienia i działania …

W obecnej sytuacji, codziennie powstaje tysiące protestów i petycji żądających wyjaśnienia fałszywej ideologii koronawirusa (11) oraz tysiące petycji i raportów naukowych, uderzających w schemat struktury 5G (11a/25), jako broni elektromagnetycznej (26), tworzącej chorobę radiacyjną (11) (koronawirusa), raka oraz wpływająca na wylewy, udary i tysiące innych schorzeń, na których zarobi układ najemnych rządów z farmacją i medycyną …

Mówienie prawdy jest strasznie kosztowne, o czym przekonał się JFK jr, występując przeciwko koncernom farmaceutycznym (25c). Maeve Kennedy Townsend McKean ( 40-letnia wnuczka Roberta F. Kennedy’ego ) oraz jej syn Gideon McKean bawili się 2 kwietnia 2020 roku, w zatoce Chesapeake. Według „oficjalnego śledztwa” należąca do chłopca piłka wpadła do wody i zaczęła unosić się daleko od brzegu, matka i syn postanowili podpłynąć kajakiem i ją odzyskać, tracąc przy tym życie …

Przebudzenie następuje nawet u tych, którzy tworzą kreacje wyzysku człowieka przez człowieka. JFK, poprzez jedno wystąpienie pogrzebał siebie i swoich krewnych :

Samo słowo ‘tajemnica’ jest odrażające w wolnym, otwartym społeczeństwie. Jako ludzie jesteśmy tak z natury jak i historycznie przeciwnikami tajemnych stowarzyszeń, tajnych przysiąg oraz ukrytych biegów wydarzeń …

Na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny i bezwzględny spisek, bazujący przede wszystkim na ukrytych środkach, by rozszerzać swą strefę wpływów poprzez infiltrację (szpiegostwo), zamiast inwazji, poprzez działalność wywrotową zamiast wyborów, poprzez zastraszanie zamiast wolnego wyboru.

Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie i materialne zasoby, dla zbudowania zjednoczonej i wysoce skutecznej maszyny, która łączy operacje militarne, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne.

Jej przygotowania są ukrywane, a nie ogłaszane, jej pomyłki są grzebane, a nie publikowane, jej przeciwnicy są uciszani, a nie pochwalani. Żaden wydatek nie jest kwestionowany, żaden sekret nie jest ujawniany.

Waldorf-Astoria Hotel New York City, 27 Kwietnia 1961 (27).

Od ponad 20 lat, walczę z systemem wyzysku człowieka przez człowieka, od 10 lat, tajne bractwa uderzają w moją personę, życie osobiste i zawodowe, ograniczając moje działania oraz zasięgi … Kreacja wyzysku i żerowania zamyka się w słowach : hierarchia, cywilizacja i kult-ur-a, które nie akceptują wolności i równości jednostkowej, oraz nie toleruje prawa naturalnego (1), ponieważ każde żerowanie, oparte jest na prawie zwierząt (1) i kontroli społecznej, dążącej do jak najlepszego wykorzystania jednostki dla dobra władzy i jednostek, tworzących ową władzę …

Stąd też, logiczne działanie, musi stanąć na drodze zezwierzęcenia, kłamstwa, terroru i tyrani, tworzącej niepohamowane łaknienie, które trzeba wykorzenić ze świadomości człowieka, jako istoty świadomej, swych korzeni, opartych na altruizmie i jedności myśli, słów i działań …

Poświęcę swoją karmę, aby wygrać wojnę z elitami, to ostatni rok względnej wolności, którą trzeba wykorzystać do logicznych działań, mających na celu podcięcie elitom skrzydeł samostanowienia, pozbawionego samoograniczenia i moralności (4b) …

W obecnej sytuacji, będzie tworzyło się fałszywe ideologie, mające na celu odciągnięcie społeczeństwa od prawdy. System przestawia i testuje nowe i stare marionetki, które skutecznie będą dzieliły grupy społeczne. Bosak, Błońska, Hołownia, Duda … , to przedstawiciele różnych grup hierarchicznych, którzy mają wywierać skuteczny wpływ, na podzielone społeczeństwo, myślące tak, jak myśli ich idol, związany z daną grupą ideologiczną …

Zacznijcie tworzyć myśli wychodzące z waszej duszy, ponieważ opinie innych jednostek zwarte w książkach, cytatach i wypowiedziach, was więżą i ograniczają, za pomocą kultu trzeciej siły (13) i idoli kreujących wasz światopogląd. Zacznijcie myśleć samodzielnie, ponieważ tylko niewolnik, ma swojego pana, przedstawiciela, mentora i boga …

Bądź sobie przewodnikiem, drogowskazem i panami …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/

3. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kreacja-szescianu-czyli-jak-okrasc-i-zniewolic-czlowieczenstwo/

9. https://manipulanci.wordpress.com

10. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/03/raport-techniczny-o-technologii-5g-zastosowanie-broni-elektromagnetycznej-przeciwko-spoleczenstwom-calego-swiata/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/01/szyderczy-smiech-jokera-i-terroryzm-rzadowy-wywolany-za-pomoca-falszywej-ideologii-koronawirusa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/21/korona-teatr-czyli-piec-dni-z-choroba-potem-i-krwia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/otwarta-wojna-z-patologia-nielegalnej-wladzy-nie-damy-sie-pietnowac-zasadami-ideologicznymi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/05/grypa-czy-choroba-radiacyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/03/oswiadczenie-na-temat-falszywej-ideologii-koronawirusa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/04/koronawirus-ncov-wuhan-czyli-medialny-szantaz-dezinformacyjny/

12. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/26/wyrwij-sie/

17. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

18. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/historia-manipulacji-instytut-tavistock.html

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/05/czarno-na-bialym-czyli-oficjalny-swiat-fake-newsow-i-poprawnosci-politycznej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/03/fake-fakty-od-afp-czyli-weryfikacja-poprawnosci-politycznej-na-facebooku/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/05/23/facebook-czyli-jak-cenzurowac-tresci-pod-katem-ochrony-bogow-wladzy/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2018/01/30/davos-dekonstrukcja-internetu-czyli-koniec-eksperymentu-socjotechnicznego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/otwarta-wojna-z-patologia-nielegalnej-wladzy-nie-damy-sie-pietnowac-zasadami-ideologicznymi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/05/grypa-czy-choroba-radiacyjna/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/16/orator-krasomowca/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/20/czego-boi-sie-zlodziej-zwany-panstwem/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/23/kartel-czy-wspolny-front-tajnych-sluzb-urzedow-rzadow-bankow-lichwiarzy-i-sadow/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/17/juz-oficjalnie-polska-s-a-i-spolki-corki/

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polska-jako-firma-w-usa-rpo-pyta-msz?fbclid=IwAR2HxyLutfGb29XcF4g-aA9W8H843JSAzoK8X8j8UjnXq-4omzKdQb2G0Sc

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

26. https://bronpsychotroniczna.wordpress.com

27. https://www.dropbox.com/s/8lt3johp538zwyr/Wideo%2008.04.2020%2C%2009%2031%2043.mov?dl=0

28. https://manipulanci.wordpress.com/2017/03/14/ideologia-poprawnosci-politycznej-dekonstrukcja-i-promocja-cenzury/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

https://ligaswiata.blogspot.com/2018/10/dekonstrukcja-poprzez-libatio.html

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2018/03/29/dekonstrukcja-faktow-logicznych-przez-sztuki-teatralne/