Ostatnia walka o życie w wolności

Ostatnia walka o życie w wolności

Wiedza bez działania, jest szeptem w czasie burzy

Media i rządy, są niewiarygodne, ponieważ ten, kto posiada władze opartą na strachu (1) i wyzysku, ten pragnie ową władze zatrzymać i umocnić, aby następne pokolenia żerców (2), także mogły czerpać z tradycji wyzysku i terroru.

Postęp w oparach absurdu (3), nie ma najmniejszego sensu, jeśli to, co ma nam pomagać, zabija nas i uzależnia tworząc kolejne konflikty, zarazy i fetysze, pozwalające zarabiać cwaniakom na naiwnych i pragnących nowych fascynujących rozwiązań opartych na psychomanipulacji liczbami i kształtami wedle reguł świętej geometrii. Postęp, będący synonimem nadmiernego łaknienia (4), doprowadził do zużycia ~85% bogactw naturalnych (7), co wymaga redukcji populacji.

Fetysz roli hierarchicznej, wystawiający innych pod osąd społeczny, nie oczyści nikomu rąk i rękawiczek (5), ponieważ współtwórca i inicjator, jest kreatorem światowego ludobójstwa, nawet jeśli nazwiemy to przewrotnie pandemią (8) i stanem chorobowy, którego wywołanie, służy jedynemu celowi, jakim jest czerpanie zysku od dnia urodzin, po dzień śmierci ofiary.

FEMA (6)

Kilka lat temu, poruszyłem temat miast więziennych, tworzących światową sieć obozów koncentracyjnych FEMA (6), które są pod wpływem systemu kontroli społecznej o kodowej nazwie INDECT (9), w skład którego wchodzi również sieć 5G/60GHz (8). Systemy te powstały dla bezpieczeństwa elit, przed działaniem sterroryzowanego plebsu, pragnącego równości i wolności (10) społecznej.

W 1994 roku, na spotkaniu grupy Bilderberga (11), wypowiedziano następujące słowa : Ustanowienie stanu wojennego na całym świecie, to tylko kwestia czasu … Wojna człowieka z człowiekiem, wytworzyła cztery rewolucje (12), których globalny finisz (13), jest tworzony na naszych oczach.

Obecnie 10000 miast, zostało przeorganizowanych przez Fundację Rockefellera (14), tak aby utworzyć z nich żywe obozy koncentracyjne, reedukacyjne, skupiające miliardy biernych istnień ludzkich, zależnych od konsumpcjonizmu i wyuczonej poprawności politycznej.

( Szanghaj – 23 mln, Mumbaj ~ 14 mln, Tokio – 13 mln, Karachi ~ 13 mln, Delhi – 12,5, Stambuł – 11,5 mln, Nowy Jork – 12,5 mln, Moskwa – 10,5 mln, Seul – 10,5 mln, Pekin – 10,2 mln, Meksyk – 9 mln, Dżakarta – 8,5 mln, São Paulo ~ 8,2 mln, Lagos – 8 mln, Kinszasa – 8 mln, Teheran ~ 8 mln, Lima ~ 7,7 mln, Londyn ~ 7,6 mln, Bogota ~ 7,2 mln, Hong Kong – 7 mln, Bangkok – 7 mln, Kair ~ 7 mln, Dhaka – 6,8 mln, Sajgon – 6,7 mln … )

Fundacja doradza fetyszystom takim jak – księża, politycy, urzędnicy, policjanci, czy prezydenci … w zakresie zapewnienia ich miastom odporności, na sytuacje awaryjne, kryzysowe w momentach buntów społecznych i przekształceń gospodarczych. W niedalekiej przyszłości, ma to zaowocować całkowitą odpornością struktury miejskiej na zamieszki i protesty społeczne oraz ucieczki w czasie resetu (13).

Fundacja Rockeffelera, uczy (15) urzędników, policję, armie … , jak przeciwdziałać kryzysom, takim jak pandemie (8), klęski żywiołowe – powodzie, trzęsienia ziemi, pożary … oraz problemom społecznym, takie jak przemoc, bezrobocie, czy kontrola transportu publicznego, ulic i zachowań społecznych, które przybrały poziom absolutnej i wyuczonej wielopokoleniowej bezradności i bierności (16).

Integracja sieci 10000 miasta oznacza, że wybrane miasta, będą mieć wspólny plan działania (ponad prawem narodowym), aby stać się odporne na ataki wewnętrzne i bunty społeczne.

Tak naprawdę, program Fundacji Rockeffelera, wspierany jest przez : Deklaracje z Vancuver, ws. Osiedli ludzkich, Agendę Habitatu, Deklarację z Istambułu, ws. Osiedli ludzkich, Deklaracje ws. Miast i Innych osiedli Ludzkich w Nowym Tysiącleciu, czy Rezolucja ONZ 56/206 i IFIC (Codex Alimentarius, Agenda 21 (17/12)).

Budżet programu pochodzi z czterech głównych źródeł: wpłat od partnerów dwu i wielostronnych na rzecz współpracy technicznej, wpłat celowych rządów i innych partnerów, w tym fundacji i władz lokalnych oraz dobrowolnych wpłat rządów. 5% budżetu regularnego ONZ, przeznaczane jest na finansowanie programu miejskich obozów FEMA (6).

Do partnerów zaliczają się rządy i władze lokalne, międzynarodowe stowarzyszenia samorządów, liczne organizacje pozarządowe, think tanki, zrzeszenia architektów masońskich oraz grupy wywodzące się ze społeczeństwa obywatelskiego. Współpraca z ONZ-HABITAT, odbywa się poprzez krajowe placówki ONZ.

Władze miasta, będą współpracowały z reżyserami i aktorami kryzysowymi (20), którzy odpowiedać będą za sprężystość bezpośrednich działań na rzecz miasta w kwestii, sterowania wykreowanymi realiami i mediami (18).

Program umożliwia dostęp do rozwiązań opracowanych przez podmioty sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe …

INDECT (9)

FEMA (6), oparta jest na infrastrukturze INDECT, która pozwala infiltrować ludzi za pomocą chipów w kartach miejskich, bankowych, biometrii …, a także ulice, osiedla, zakłady pracy, szkoły, komunikację miejską, komisariaty oraz prywatne domy, za pomocą kamer i mikrofonów, będących na wyposażeniu smart przedmiotów. System INDECT, opisany przeze mnie w poprzednim dziesięcioleciu, kontroluje także rytm miasta (19) i reakcje miejskich populacji, poprzez natężeniem sygnału nadajników telekomunikacyjnych (21/8).

Ai (22)

Oba systemy nie są już sterowane przez ludzi, lecz za pomocą struktury sztucznej inteligencji, ponieważ najsłabszym elementem systemu, jest człowiek i ludzki system obronny oparty na moralności, emocjach, altruizmie, czy litości …

Drony

W najbliższym czasie, większość miast FEMA, będzie zależna od systemu dronów (23), które staną się częścią systemu INDECT. Dzięki czemu ucieczki, wykroczenia, opuszczenia wybranych stref, będzie nie możliwe i zakazane.

Ten system, jest już scalony i czynny, jeśli poczytacie nasze starsze artykuły i przejrzycie prasę zobaczycie, że bezpiecznych miast lat 80 i 90-ych, XX wieku, już nie ma, są techno-aglomeracje obozowe, ograniczające wasze prawa.

Szczerość

Codziennie zastanawiam się, czy iluminaci nie mieli racji, planując pozbycia się siedmiu miliardów tchórzy, ignorantów i głupców, żyjących w świecie poprawności politycznej, ignorancji na fakty oraz licznych uzależnień cywilizacyjnych.

Szamani (16) wytresowali społeczeństwa biernych imbecyli, uśmiechniętych błaznów i kopulujących szczurów (24), zależnych od technologii i uzależnień, propagowanych za pomocą czterech rewolucji (8e).

Powiedzmy sobie szczerze, tylko kompletny głupiec, oddaje kontrole (16/25) nad sobą i swoimi dziećmi w ręce nauczających poprawności politycznej katów, którzy kreują tradycje edukacji lustrzanej (26).

Tylko głupiec, pozwala wyznaczyć sobie granice życia i przebywania. Tylko głupiec, pozwala odebrać sobie własność, za pomocą opłat licencyjnych (27) oraz prawo do bogactw naturalnych, należących do wszystkich żywych bytów. Tylko głupiec, daje się eksperymentalnie szczepić (28). Tylko głupiec zaczyna dobrowolnie uczestniczy w prywatnym kulcie religijnym, politycznym i militarnym, stając się narzędziem, kapitałem (29) i rzeczą, w rękach ideologii wyzysku człowieka nad człowiekiem.

Spróbuj przebudzić śpiącego, a zostaniesz wyśmiany

Kolejny raz poświęcam siebie, swój czas i rodzine, dla społeczności oszołomów i ignorantów, uśmiechających się dla ideologii poprawności politycznej. Tchórz woli zdychać w czterech ścianach, niż walczyć o swoje prawdziwe życie i życie swojej rodziny. Przegrywa tylko ten, który się podporządkowuje obcej sile (trzeciej sile (30)) i ideologii, nazywanej tradycją wyzysku.

Ostatnie tygodnie, to 24 godzinne maratony, które stają się udręką, przez ograniczone zasięgi i brak odpowiedniej infrastruktury technicznej, którą posiadają najemnicy, naszych wrogów.

Mój organizm kolejny raz, unosi się nad cięką, czerwoną linią wylewu, ponieważ mając wydajność pięciu artykułów dziennie, moja infrastruktura techniczna, pozwala mi obrobić tylko jeden z nich.

Pomimo niesionego ważnego przesłania i ostrzeżenia dla siedmiu miliardów istnień ludzkich, moje oświadczenie traktowane jest, jako niebezpieczny i niewiarygodny cień, którego przesłanie, można wyśmiać, zlekceważyć, ominąć i dalej żyć w strachu, przed nieistniejącymi problemami, rozsiewającymi ziarno strachu i przerażenia.

Dostaliście logiczne ostrzeżenie i szereg narzędzi opartych na wiedzy, mającej wytworzyć strukturę samoobrony (31). Przez okres 20/10/5 lat, nie potrafiliście zrobić z wiedzy użytku, a dziś na własne życzenie – zostaliście spacyfikowani i pogrążeni w absurdzie życia obozowego (8).

Powiedzmy sobie szczerze, za cztery lata (13) przekonacie się, co oznaczają fetysze waszych pieniędzy, tytułów, świadectw, ról społecznych oraz nic nie wartych zawodów …

Przez ponad 100 lat zniszczono większość zasobów naturalnych, aby zaspokoić wasze ciągle rosnące łaknienie, wszystko to po to, aby utrzymać w kieracie kontroli oraz osłabić rasę ludzką, za pomocą czterech rewolucji (12), co ma być zwieńczone, kolejnym planetarnym resetem (13), ponieważ naukowcy wymyślili, że pozostałe dobra naturalne starczą dla populacji składającej się z 500 milionów osobników.

( Ta resztka populacji, będzie bawiła się genetyką, aż po zatracenie, syreny, kolorowe dzieci, minotaury, stworzą nowe mity i legendy, kreujące kulturę nowej cywilizacji … )

Bez prądu, ogrzewania, sklepów, internetu, transportu … będziecie tylko zwierzętami atakujacymi inne zwierzęta, w celu pozyskania resztek paliwa, jedzenia i dobytku. Ten, kto nie umie uprawiać i nawadniać pól, uzdatniać wody do picia, tworzyć schronienia i odzienia (32), ten może tylko okradać i zabijać innych …

Ci, których tak zawzięcie bronicie, będą w bunkrach oczekiwać zakończenie zwierzęcych wojen, aby dać ludzkości nową wymyśloną nadzieje (33), religie, nowego Boga, mesjasza i proroków … oraz cuda wiedzy oraz technologii, powstałej w zapomnianej już epoce cywilizacyjnej … Zezwierzęcenie i uwstecznienie gatunku ludzkiego, zaczęło się w czasach rewolucji technokratycznej, która zrobiła z człowieka lenia, który nie umiał docenić spisanej wiedzy.

Koszmar, który się kończy, rodzi nowy koszmar zniewolenia ludzkich stad.

Walka, czy bezradność

Społeczeństwo, nie jest wstanie się podnieść, zgromadzić i wnieść czegoś trwałego, konkretnego do swojego otępiałego i porąbanego bytowania w świecie fetyszy …

Nikt za was, tego nie zrobi, nie stanie przeciwko hodującej was władzy … a ci, którzy to robią, są piętnowani, ośmieszani i wytykani palcami, przez złośliwe małpy (34) i bezradne szczury … Przykład ?! Andrzej Lepper (35), Dariusz Ratajczak …

Prawda jest straszna – nie ma żadnej zewnętrznej siły, która nas uratuje i ocali, jesteśmy stadami zwierząt z góry skazanymi na rzeź. Jednostka, sama jest swoim bogiem, mesjaszem oraz bohaterem i dopóki tego nie zrozumiecie, niczego wartościowego dla siebie i dla świata nie zrobicie (36).

Skoro tłum został uciszony, zatrzymany i spacyfikowany, nie ma w nim przejawu buntu i logicznego myślenia. Rozmemłane społeczeństwo, nie zastanawia się nad przetrwaniem, lecz brnie w ignorancję i rozleniwienie. Papier do dupy i pieniądz, będący tańszy w produkcji niż owy papier, stał się wyznacznikiem ludzkiego bytu, którego sens bez pieniądza, jest okrojony do nadmiernej konsumpcji i ciągłego wydalania …

Złe oko (37) tworzy sztukę i kult cywilizacyjny, który nie jest zbieżny z ludzkim oświeceniem.

Stado świń, czeka na swój rytualny ubój, co nazywamy kulturą i cywilizacją wyzysku człowieka, przez człowieka, takie są fakty i nic tych faktów nie zmieni.

Tylko dla oświeconych

Od tej chwili, będę wspierał ludzi świadomych swej sytuacji, kładąc z żalem rozłożony krzyż szysznki (38), na siedem miliardów błąkających się bez celu – samobójców. Tylko świadoma jednostka, może się zbuntować i dążyć do oswobodzenia, równości i wolności.

Nie chce, aby ludzie traktowali mnie jako kolejnego przewodnika i idola (39), chce, aby ludzie traktowali mnie jako partnera do wspólnej i równej walki o wolność.

Dla niewolnika ważniejszy jest wojna o zniewolenie w internecie (ACTA (18)) niż wojna o własne życie i wolność.

Jest mi tak strasznie przykro, gdy to pisze, ponieważ straciliśmy szanse na wyjście obronną ręka z pola zbliżającej się bitwy, mogliśmy uratować miliardy, podczas gdy teraz, co najwyżej możecie przygotować sobie wystawne pogrzeby i groby.

Wystarczył odpowiednio mocny szum, globalny hałas, aby plan światowego resetu, został przesunięty, co dałoby nam czas, do przygotowania następnego rozdania i rozdziału …

( Obecnie na ulicach stawia się nano-nadajniki 5G/60GHz (8g/h) w kształcie lamp ulicznych (8h) oraz nadajniki dachowe, których działanie kreuje chorobę radiacyjną (8), przypominającą wirusa grypy. Jeśli nawet tego człowiek nie zauważa i nie kojarzy, nie zauważy niczego innego … )

Tr 3 (40) i Bolidy

W 2001 roku (41), aktywnie zamaskowane samoloty (Tr3 (40)), wystrzeliły pociski maskowane aktywnym rzutem holograficzny, co było próbą wywołania światowej paniki przed nieistniejącym terrorem (42).

Obecnie ta sama technologia (rozwinięcie technologii blue beam), pozwoli w 2024 roku, na rzucenie pocisków symulujących resztki asteroidy lub planetoidy Bennu, czy Apophis. Tak zwane bolidy, spadną na miasta FEMA, rafinerie, ujęcia wody i uprawy …

Nowy świt ludzkości, jest już blisko i tylko od nas zależy, czy tą ostatnią wojnę o życie w wolności – przegramy lub wygramy. Ta ostatnia opcja zmusi elity do przesunięcia swoich planów, co da nam czas do skonstruowania aktywnej lini kontrataku oraz stworzenia potężnego, skalistego WARU (13).

Cierpi tylko człowiek biedny, słaby i głupi oraz ten, który nie myśli i nie czuje …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/01/19/mit-wiary-naukowej-czyli-autorytrt-i-nakaz-wiary/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/06/jednostka-i-jej-wladza-nad-soba/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/04/czyste-rece-i-brudna-robota-czyli-masoneria-i-symbolika-bialych-rekawiczek/

6. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/fema-100-miast-ktore-zostana.html

7. https://archiwaipnpolska.wordpress.com/2017/01/14/afery-prywatyzacje-bogactwa-naturalne-czyli-polska-w-rekach-masonskiej-mafi/

https://archiwaipnpolska.wordpress.com/2017/01/14/polskie-zaplecze-bogactw-naturalnych/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/10/fluoryzacja-kontrola-mas/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/04/koronawirus-ncov-wuhan-czyli-medialny-szantaz-dezinformacyjny/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/03/oswiadczenie-na-temat-falszywej-ideologii-koronawirusa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/05/grypa-czy-choroba-radiacyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/13/do-wolnych-ludzi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/21/korona-teatr-czyli-piec-dni-z-choroba-potem-i-krwia/

https://www.dropbox.com/s/u1nsu62xrr18nz4/Wideo%2025.03.2020%2C%2010%2007%2012.mov?dl=0

9. https://www.granice.pl/opowiadanie/indect-totalna-inwigilacja-faktem-polska-krajem-pilotazowym/2963/2

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

10. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

11. https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/podziekowanie-grupy-bilderberga-i.html

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/23/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/

15. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/beata-szydo-agent-nr33.html

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

17. https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/08/14/sojusz-dezinformacyjny/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/12/05/czarno-na-bialym-czyli-oficjalny-swiat-fake-newsow-i-poprawnosc-polityczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/03/fake-fakty-od-afp-czyli-weryfikacja-poprawnosci-politycznej-na-facebooku/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/05/23/facebook-czyli-jak-cenzurowac-tresci-pod-katem-ochrony-bogow-wladzy/

19. https://ligaglobu.blogspot.com/2016/11/masonska-architektura-woko-nas-czyli.html

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/28/strach-i-poprawnosc-polityczna/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

23. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/drony-spoza-czasu-i-przestrzeni.html

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/21/implant-i-kontrola/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/23/kartel-czy-wspolny-front-tajnych-sluzb-urzedow-rzadow-bankow-lichwiarzy-i-sadow/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

27. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/04/koronawirus-ncov-wuhan-czyli-medialny-szantaz-dezinformacyjny/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/14/prawo-naturalne-i-samoobrona-przed-zerowaniem-zwierzat-na-czlowieku/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/26/porzadek-powtarzalnej-hierarchii-czyli-bogowie-i-karma-negatywna/

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/05/27/planeta-zlosliwych-malp/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/07/ucieczka-z-planety-malp-czyli-terpia-szokowa/

35. https://archiwaipnpolska.wordpress.com/2017/01/14/dlaczego-zabito-leppera/

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/13/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/

37. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

38. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

39. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/29/do-zwolennikow-idolokracji/

40. https://ligaswiata.blogspot.com/2017/01/astra-tr-3b.html

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/oficjalnie-te-technologie-nie-istnieja.html

41. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/wtc-1109-i-francesco-cossiga.html

https://www.cda.pl/video/3377461a4

42. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/11/terroryzm-nie-istnieje-czyli-teatr-utopi-jaskini-platonskiej/