Szanowni obywatele, wierni i wyborcy

Szanowni obywatele, wierni i wyborcy

Tyrani rządzą światem, za pomocą rąk i plastycznych umysłów debili, zafascynowanych kolorową ideologią fetyszy – tytułów, rang, stanowisk, dewiacji i pieniędzy.

Z uwagi na powszechną epidemię strachu (2), ignorancji i rozprzestrzeniającą się zarazę głupoty, przy absolutnym braku odpowiedzialności (1), logiki i poszanowania prawdy, nikt nie słucha tego, co mówią do nas mędrcy, ponieważ fascynuje nas kreatywny (i niezauważalny, stopniowy) podział własnej osobowości i otaczającej nas iluzji, kreowanej przez grupę architektów, chorych psychicznie aktorów (3), najemników (4), kontrolujacych nasze zmysły i emocje, co nazywane jest sekretną władzą człowieka, nad człowiekiem i człowieka, nad umysłem i ciałem innej (zniewolonej) istoty.

Nikt, nie słucha mądrych i logicznych słów, ponieważ słowa, nic już dziś nie znaczą. W czasach, kiedy obietnica prawdy (obiecadło (5)), będąca jednością snu, myśli, słowa i działania, została zdegenerowana do wiary w kłamstwo, strach, stał się wyznacznikiem międzyludzkiej komunikacji, tworzącej chaos pozornego, wykreowanego na siłę ładu, do którego przymuszono większość społeczeństwa, za pomocą siły prawa zwierząt (6).

Szanowni państwo, tak zwana prywatna ideologia – religia, polityka i ustrój, to pojęcia całkowicie fikcyjne, różniące się tylko formami kar, metodologią kontroli i fetyszowych nagród, czyniący z imbecyla, frajera, sprzedającego własną wolność, równość, odpowiedzialność i godność … , za garść przysłowiowych srebrników i karalików (7).

Każdy schemat kontroli, obiera własny kierunek kształtowania sceny strachu (2), skrajnych form podziału (8) (wojny tezy z antytezą) oraz różnorakich metod wymuszania pokory i poczucia winy, na bazie których, wampiryczna mniejszość (9), żyje na koszt, ciągle dojonej i wykorzystywanej większości …

Nie ma żadnych różnic, pomiędzy demokracją, komunizmem, kapitalizmem, chrześcijaństwem, socjalizmem, buddyzmem, islamem, liberalizmem, monarchiom (10) … , a prawem natury (6), zwanym prawem zwierząt, ponieważ to, co nazywamy w swych urojeniach – państwami, obozami i zakładami pracy, jest formą żerowania silniejszego, na słabszym, za pomocą strachu i celowo stworzonego fetyszu : komercyjnego czasu, podziału, mamona, broni, tytułu, roli, stanowiska, formy środowiskowej, zawodowej, czy wykształcenia (edukacja lustrzana (11)) …

Większość fantazji przychodzących spoza kręgu naszej jaźni, to zakłamane i zanieczyszczone egoizmem, mary innych jednostek (12), które są czynnikami chorobotwórczymi, odciągającymi nasz umysł od naszego wnętrza.

Zobacz, jak podniecają i fascynują cię obce cytaty, myśli, książki, czy filmy, żyjesz życiem idoli, wykreowaną modą, sposobem bycia innych jednostek, aby przypodobać się społeczeństwu i dać upust swojej chorobie lustrzanego odbijania świata, co tworzy fałszywą tożsamość twojej jaźni, dzięki której, sprzedaje się tobie iluzje świata, jako rzeczywistość. Obracając pentagram (12) na zewnątrz, spostrzegasz to, co oferuje ci zafałszowany świat, rozwijając krzyż, zapominasz o zjednoczeniu, sześciokącie własnej jaźni.

Wszystko, co zmusza was do płacenia za przywilej życia, jest iluzją, odbierającą wam godność i odpowiedzialność za własne życie …

W życiu, liczą się tylko umiejętności, pozwalające każdemu z nas, stworzyć schronienie, pożywienie i odzienie (13), ponieważ posiadając te podstawowe wartości, możesz czuć się bezpieczny w personalnym kręgu swego życia i dobrobytu.

Ktoś, kto chce was przekonać za pomocą manipulacji, siły, podstępu … do swoich racji, tworzy owe racje, aby za ich pomocą, żyć na koszt ludzi, stopniowo pozbawionych godności, wolności i równości (14).

Owi zniewoleni ludzi, zostają także podstępem zmuszeni, do przelania odpowiedzialności za swoje życie, w ręce manipulatora, szarlatana szamana (16) … , kreującego podział społeczny w celu kreatywnego, zmiennego zarządzania ludzkim kapitałem oraz spekulacji dobrami, należącymi do wszystkich ludzi, za pomocą ideologii licencji (15).

Jednym słowem, bezpieczeństwo waszego kręgu, zostaje sprzeniewierzone w imię tak zwanego wyższego dobra i żerowania silniejszego na słabszym. Od tego momentu, zaczynasz martwić się nie tylko o własny dobrobyt, ale przede wszystkim o niepewność własnego losu, do czego zmusza cię, ideologiczne rozdarcie pomiędzy dobro społeczny, a dobro własnego rodu.

Żercy, żerujący na waszych dobrach, plonach, działaniach i powszechnych dobrach naturalnych. Trud waszych rąk i spekulacja dobrami matki natury, zostaje magicznie zamieniona na bezwartościowy fetysz mamona, przekładający się na fetysz rangi, stanowiska, czy pozycji … Od tej chwili, lenie i nieroby, czyli ci, którzy do tej pory mieli najmniej, zaczęli posiadać wszystko, a ci, którzy mieli do tej pory najwięcej, mają tylko tyle, aby przetrwać i nie myśleć w natłoku pracy o możliwości odzyskania tego, co utracili za pomocą władnej nieuwagi, strach i ignorancji …

Taka jest prawda, najwięcej mają ci, którzy nic nie robiąc, nic nie słysząc, nie nie mówiąc i nic nie widząc, kontrolują tych, którzy mogliby ubiegać się o zwrot swoich dóbr, dających im spokój, dobroby i bezpieczeństwo …

Żercy, są wampirami (9), pasożytami, chcącym żyć na nasz koszt i tylko po to, kreowane są państwa, unie, instytuty, szkoły, urzędy, armie i systemy religijne oraz ustrojowe, pozwalające kontrolować ludzi, na których się pasożytuje …

Nie ważne, czy pasożyta nazwiemy szamanem, konstruktorem, politykiem, księdzem, szefem, sędziom, prezydentem, ekonomistą, urzędnikiem, bankierem (17), nauczycielem, mentorem, czy mistrzem oraz demiurgiem, ponieważ osoby te, kreują ideologie jaskini platońskiej (18), teatru, kultury i cywilizacji, do której jesteśmy wszyscy przymuszani, za pomocą edukacji lustrzanej (7), przenoszącej użyteczne dla elit błędy społeczne i jednostkowe z pokolenia na pokolenie.

Wszystko, co nas otacza, jest licencjonowanym (15) fetyszem, pieniądz, jest zwykłym papierem, któremu wartość nadaje licencja. Każdy monopol – broń – hazard – nałóg | uzależnienie (tytoń, alkohol, leki, narkotyki) – popęd … opiera się na ideologii (fetyszu) licencji, kontrolowanej przez hierarchie.

Zauważ, że największe majątki, nie są w rękach tworów ideologicznych – rządów, religii, korporacji, czy banków, lecz są w rękach szamanów, którzy owe ideologie, stworzyli dla własnych celów.

Człowiek, jako jedyna forma realnego kapitału, jest tylko artefaktem, wykorzystywanym w teatrze bogacenia na ludzkiej uległości i naiwności.

Pomyśl logicznie, jeśli posiądziesz użytecznà wiedzę, bez licencji, nazwanej świadectwem, czy tytułem … , nie jesteś uważany za godnego, pełnionej – teatralnej roli, ponieważ tak, wyrażana jest nierówność społeczna, której nie wolno negować ze strachu, przed przemocą prawną i fizyczna, jest to kolejny, logiczny dowód, funkcjonowania prawa zwierząt (6), jako środka kontroli społecznej.

Ludzie, którzy są aktorami własnego spektaklu, nie powinni bać się śmieszności, wynikającej z wywyższenia fetyszu roli nad człowieczeństwo. Choć jest to komiczne, taką mamy iluzoryczną rzeczywistość. Pompatyczne odgrywanie roli, opartej na manii wielkości, jest nierozerwalną cechą kreowania funkcji ideologicznej przez księży, polityków, sędziów, bankierów, czy lekarzy, ponieważ ten patos, urodzony na scenie teatru greckiego (misteryjnego), wymusza szacunek niższych kast społecznych, udających użyteczne zwierzątka i chóry, nadające spektaklowi odpowiedniej aury oraz rytmiki.

Śmieszą mnie rytualne stroje, peruki, przysięgi, schematy zachowań, regulaminy … powstające tylko po to, aby odróżnić kastę od kasty i stopień wtajemniczenia … To, co nazywamy kult-ur-ą i cywilizacją, jest kultem teatrnym w loży którego, zasiada demiurg,,realizujący spektakl życia.

Świat głupoty, teatru cieni, jest przekleństwem tego świata … Świat chorych psychicznie błaznów, pilnuje aby nikt przy zdrowych zmysłach, nie mógł przebić się w tym szalonym świecie do ogółu ludzkiej świadomości. Najemnicy władzy, zrobię wszystko, aby ci zdrowi, logicznie myślący ludzie, uważani byli za najbardziej chore jednostki, ponieważ to właśnie oni, zagrażają ideologii władzy człowieka nad człowiekiem.

Wariaci, obstawiają się nieświadomymi swej roli ludźmi (dumnymi z faktu zbliżenia się do stóp i aureoli idoli), aby stworzyć ideologie nieuchwytnej potęgi, niosącej rytm wszechobecnego amoku i strachu, kreującego podział społeczny, oparty na wojnie o fetysze.

Główny zasada kastowa, polega na zachowaniu ideologii czystych rąk i przelaniu winy na niższy stopień wtajemniczenia (19), ponieważ to, co zostało stworzone w chorym umyśle mentora (20), oratora (21), demiurga, musi być zrealizowane, przez kastę najemną, za pomocą drogi służbowej i siły zniewolonych rąk i umysłów.

Najemnicy, chronią elitę przed niewolnikami, za pomocą prawa zwierząt, podczas gdy elity, rozliczają się między sobą, wedle zasad, prawa naturalnego (22).

Ludzie wolni, inteligentni – świadomi siebie i świata, są indywidualistami (którzy nie potrafią się zjednoczyć), dlatego nie stanowiąca zagrożenia w stadach opanowanych przez szamanów (16) żerujących na jednostkach, zmuszonych przez edukację lustrzaną (11) i strach (2) do poszukiwania celu życia. I właśnie dla ludzkiego, zagubionego kapitału, stworzono obozy nazywane państwami i karcery, nazwane kościołami, które nadają niewolnikom cel życia i działania.

Dopóki ludzie nie zaczną świadomie i masowo iść w stronę samotności i wolności własnego jestestwa, dopóty będzie istniał system żerowania i pasożytowania wariatów, na wystraszonych ludziach.

Logika działania

Zwracam się do wszystkich tych, którzy potrafią pokonać własne ego i choć na chwile, odrzucić własną legendę (26) :

Jeśli wolni ludzie, chcą wyeliminować zagrożenia płynące ze strony totalitaryzmu, nieakceptującego wolnych idei, to musi nastąpić przymusowe zjednoczenie indywidualistów, w celu przeciwstawienia się sitwie szamanów i najemnych aktorów.

Musimy stworzyć chwilową, płaską strukturę w imię idei : niech każdy, robi to, co trzeba, aby osiągnąć kompromis, bez tworzenia wspólnej ideologii, sitwy i kreacji niebezpiecznej i wrogich zależności.

Ten akt altruizmu i dobrej woli, musi przełamać społeczny triumf egoizmu, towarzyszącego indywidualnej wizji świata,,każdego indywidualisty.

Musimy to zrobić dla Nowego Początku Świata (23), dla wolności i równości, każdej jednostki, która musi odkryć wspaniały świat, personalnego czasu, ładu, prawa i Boga (24).

Zróbmy swoje, oddajmy szamanów i najemników w ręce losu (pokoju przypadku (25)) oraz powołajmy rząd kontraktowy i senat społeczny (składający się z całego narodu), odsuwając się z honorem w cień …

Zróbmy to raz, a dobrze … Zaproponujcie swoim czytelnikom, widzom, realną korzyść, przystąpienia do płaskiej struktury, w której nie będzie idoli i fetyszy.

Jeśli celem jest wolność i równość, musi temu towarzyszyć wiedza i odpowiedzialność, za własne działanie.

Nie wiem, czy są na to gotowi twórcy i towarzyszący im czytelnicy, ale jest to możliwe do zrealizowania, przy odrobinie dobrej woli oraz przy zmaksymalizowaniu wszystkim personalnych sił.

Zachęcam również wszystkim tych, którzy do tej pory byli zajęciem celebrowaniem własnej d..y, do rzeczywistej oceny sytuacji, ponieważ to, co wydaje się być wygodnym bytowaniem, może przerodzić się w niewygodną wegetację w więzieniu bez krat. Uświadomiona ignorancja, boli wtedy, gdy zrozumiemy, że dla własnego egoizmu i wygody, ściągaliśmy innych ludzi do swojego nikłego poziomu, opartego na kultywowaniu bezwartościowych fetyszy, niszczących podstawowe prawa i wartości wolnych ludzi.

Obudźcie się

Liga Świata

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/17/wlasna-wizja/

2. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/06/grasz-aby-zyc/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2018/03/manipulacja-erystyczna-czyli.html

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/30/oto-logika-tego-szalonego-swiata/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/11/szaleni-kreatorzy-podzialu/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/28/obicadlo-i-runy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/07/przelamanie-ograniczen-jezykowych-za-pomoca-obiecadla-i-dekonstrukcji-symboli/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

14. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

15. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/31/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/23/kartel-czy-wspolny-front-tajnych-sluzb-urzedow-rzadow-bankow-lichwiarzy-i-sadow/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/07/04/tajemnica-nakrycia-glowy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kim-jest-profesjonalista/

18. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/12/11/terroryzm-nie-istnieje-czyli-teatr-utopi-jaskini-platonskiej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/01/obalenie-systemu-jaskini-platonskiej-czyli-dysput-logiczny-o-mozliwosciach-wolnej-jednostki/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/04/czyste-rece-i-brudna-robota-czyli-masoneria-i-symbolika-bialych-rekawiczek/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/16/orator-krasomowca/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/30/oto-logika-tego-szalonego-swiata/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/02/nowy-poczatek-swiata-i-walka-o-personalna-wolnosc-kazdej-jednostki/

https://panlogika.wordpress.com/2017/12/01/nowy-poczatek-swiata-kierunek-akademii-filozoficznej-dydymusa/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/28/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

25. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/06/10/to-cos-co-nie-daje-zyc/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/16/pedofilia-i-lgbtq-czyli-manipulacja-naprawde-wysokich-lotow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/13/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/