Gdzie wolny człowiek, powinien mieć najemników el-it

Gdzie wolny człowiek, powinien mieć najemników el-it

Grudzień, styczeń i luty, to szczególny czas astrologiczny, pełen rytuałów, ofiar i schematów emocjonalnych, tworzonych przez zespolenie wielu archontów – prabytów / ciał niebieskich, którym wtórują ziemskie archonty, gwiazdy … tworzące ideologie emocjonalnego podziału, strachu i władzy człowieka na człowieku …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

Koniunkcja księżyca, rahu i ketu, czy zdarzenia astronomiczne wywołujące np. efekt czerwonego – krwawego księżyca … prowadzą do zabójstw rytualnych, bestialstwa i ukrytych, rytów religijnych i politycznych, skutecznie odwracających uwagę od działania rządu globalnego i jego regionalnych najemników …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/31/ryt-czyli-formy-rytualne/

Owe rytuały, mają na celu noworoczne przywitanie powracającego po okresie wegetacji słońca, księżyca, rahu i ketu.

Śmierć fizyczna w owym okresie, jest ofiarą dla powracającej powoli, płodnej matki natury, której wiosenne pola, muszą być zroszone świeżą krwią wojny, zabójstwa, gwałtu, czy rozboju (krew płodności) …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://czuwajacy.blogspot.com/2016/05/666-i-sowianie-czyli-jak-dobro-zmienic.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/18/wielkanocny-rytual-plodnosci/

Rytuały

Paweł Adamowicz, śmierć Madzi, Ewa Tylman … to tylko niektóre – rytuały polityczno – religijne, astronomiczne i medialne, które niczym szokującym i niezwykłym w świecie zwierząt się nie wyróżniają, a są wywyższane pod niebiosa, przez najemników świeckich i najemników kościoła, ponieważ wszyscy oni – kreują wspólny front walki el-it z ofiarnym, zniewolonym plebsem, za pomocą ideologii astrologicznej, przeniesionej w formie hierarchicznej do kult-ur-y cywilizacyjnej …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/14/prawo-naturalne-i-samoobrona-przed-zerowaniem-zwierzat-na-czlowieku/

Plebs, celebruje komercyjny czas oraz akceptuje śmiertelne, rytualne zabawy el-it, podczas gdy mądry człowiek, zajmuje się swoim personalnym czasem, dążącym do wiedzy i oświecenia, przez samostanowienie oraz samoograniczenie …

Swego czasu, zaprogramowany przez animatorów plebs, podżegamy przez media i el-ity wybrał Hitlera na człowieka roku (2 stycznia 1939).

Teraz, próbuje się połączyć wykreowaną tragedie z agenturalnym życiem agenta Owsiaka (agent – dekonstruktor młodzieży i twórca największej pralni pieniędzy), nominując go do pokojowej nagrody Nobla, tak jak uprzednio Stalina, czy Mussoliniego … 

Plebs, nominuje kontrolujących go najemników i ich panów, do zaszczytów, odznaczeń i nagród, zapominając o swojej pozycji niewolnika … Niewolnik podlizuje się swojemu władcy i jego gwiazdom, aby stać się księżycami i satelitami ziemskich archontów. 

Zbierajcie na swych idoli, pracujcie na nich, cieszycie się ich szczęściem, zapominając o sobie i bliskim wam osobach … oraz kreując złe oko, przeciw tym, którzy mówią wam niewygodną prawdę … ponieważ el-ity łączą, aby dzielić …  

Głupota jednostek – tworzących stada, to wstyd i choroba przenoszona za pomocą prokreacji fizycznej, zwanej karmą negatywną i edukacją lustrzaną …  

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/04/rzesza-i-plebs/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

 

 

liga wolny cz

 

 

Dlaczego celebruje się astrologiczne wydarzenia i el-itarnych dupków ?

Dlaczego celebruje się ze łzami w oczach „zasłużonego” najemnika władzy, który dzięki ideologii prawa stanowionego zwierząt, kontroluje społeczeństwo, przy całkowitym braku celebracji członków społeczeństwa ?!

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Nikt z władzy, nie celebrował imiennie ofiar (kapitał ludzki) przemysłu politycznego, religijnego, wojennego, ekonomicznego, medycznego, farmaceutycznego, spożywczego, czy tysięcy innych, zbudowanych na przestępstwie powołania do życia kapitału ludzkiego, funkcjonującego na bazie fetyszy tytularnych, ekonomicznych … oraz na bazie edukacji lustrzanej i licencji, budującej fakt żerowania człowieka na człowieku oraz molochu na człowieku  … 

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/10/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo.html

Wolnemu i równemu względem innym człowiekowi, powiewa fakt narodzin i śmierci innych istot, kalających ich wolność i równość – ideologią hierarchicznej wojny …

Wolni i równi względem innych ludzie, mają w dupie – waszą manie wielkości, stawiająca was na równi z archontami, czyli ciałami niebieskimi, oddziałującymi na ludzi, za pomocą okresowego wzrostu substancji chemicznych … 

(Znając pełną astrologię, można za pomocą ideologi czasu i kalendarza, kreować emocje, uderzające w dane jednostki, czy grupy społeczne …)   

Wasze chore (r)ewolucje, oparte na prawie stanowionym zwierząt, dążą do wciągnięcia kapitału ludzkiego w ideologie karmy negatywnej. Kolejne pokolenia kapitału ludzkiego, stają się waszymi niewolnikami i wyznawcami … wierzącymi w poprawność polityczną …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

Pier….my wasze mentorskiej, teatralne i masońskie tytuły : mesjaszy, mistrzów, prezydentów, króli, papieży, nauczycieli, autorytetów, gwiazd …

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/10/rzad-i-iluzja-urzedu.html

Ponieważ …

Wolny człowiek, nie potrzebuje innych, tak zwanych ważnych, czy wpływowych ludzi, ponieważ dla mądrego człowieka, ważny jest tylko prywatny świat danej osoby … i jej otoczenie.

Nie interesuje nas teatr – iluzja – utopia jaskini platońskiej, ponieważ nie można sprzedawać i zastępować prawa naturalnego w postaci różnych kult-ur cywilizacyjnych, sprzedających prawa w formie licencji – konstytucji i przemieniających prawo naturalne w prawo stanowione zwierząt, które kładzie nacisk, na wykorzystanie człowieka, przez człowieka …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Tak zwani ważni ludzie – kreują złe oko, w celu odepchnięcia i odsunięcia plebsu od swojej władzy nad niewolnikami. Władza, realizowana jest za pomocą rąk celebrowanych, chorych psychicznie najemników i wyznawców el-it, żerujących na kapitale ludzkim, za pomocą w/w prawa stanowionego zwierząt.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/02/szkola-dla-idiotow-czyli-jak-stworzyc-czlowiekowi-wielopokoleniowy-kierat-kontroli/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

Ci sami, tak zwani ważni ludzie, są tylko bezproduktywnym, kontrolerami kapitału ludzkiego, ponieważ trudem tworzącym dobrobyt jednostki, jest samostanowienie i produkcja – odzienia, schronienia i pożywienia, przy zachowaniu samoograniczenia.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

Mądrość, jest początkiem duchowej drogi, ewolucji duchowej, ponieważ symbole prezentowane, przez tzw : władze najemne, są bezmyślną formą małpowania symboli, które przyniosły trzeciej sile – ziemskim archontom – el-itom filozoficznym – kontrole nad niewolnikami – kapitałem ludzkim, za pomocą ideologii podziału kastowego, poglądowego, wyznaniowego, językowego … , strachu i zmiennego układu sił …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

Najemnicy znajdują się w lepszej (pod względem tytularnym, prawnym i  finansowym…) … a jednocześnie gorszej sytuacji, niż niewolnicy zwani kapitałem ludzkim, ponieważ ich ignorancji, towarzyszy świadomość istnienia zagrożeń ze strony prawdziwej, niewidocznej władzy …

Najemnicy, grają swe teatralne role – świadomie lub nieświadomie, przestrzegając zasad poprawności politycznej, tradycji religijnej (karma negatywna – prokreacja fizyczne) … wynikającej z prawa stanowione zwierząt, aby kontrolować kult-ur-ę cywilizacyjną, zapewniająca im byt, kosztem innych (mniej ważnych według nich) bytów …

Wyparcie wyższego stopnia człowieczeństwa, a więc altruizmu i empatii, skutkuje powstaniem wewnętrznej i zewnętrznej wojny psychologicznej i licznych chorób psychicznych, wykorzystywanych do tworzenia problemów społecznych – co tworzy strach, bezprawie oraz brak bezpieczeństwa …

Tworzenie problemów społecznych w oparciu o wiedzę astrologiczną tworzy emocje, które muszą być wykorzystane do realizacji manualnych – celów el-it. El-ity, tuszując stare problemu, tworzą jednocześnie przez strach – ich nowe odmiany, a społeczeństwo aby niwelować skutki wymyślanych problemów, daje społeczne przyzwolenie na funkcjonowanie najemników elit, kontrolujacych wszystkie elementy życia, opartego na stadnym systemie hodowli.

Przerzucając odpowiedzialność na najemników elit, zniewalasz siebie i godzisz się utrzymywać kontrolujacych ciebie przestępców, za pomocą siły twoich rąk i umysłu, zamkniętego w klatce poprawności politycznej – wypaczającej każdy aspekt prawdy …

Niestety, widzą to tylko świadome i wolne oraz równe innym jednostki, spychane w niebyt za pomocą prawa stanowionego zwierząt …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa 

https://pomagam.pl/dydymus

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/dydymus

Advertisements