List do rolników i ludzi trudu

List do rolników i ludzi trudu 

Ludzie, sprzedawajcie swoje plony, produkty … bez pośredników, bez spekulacji, oferujecie towary i usługi dla konkretnych ludzi, rodzin, osiedli … i wyeliminujcie państwo oraz ich spekulujących najemników z gry cywilizacji kult-ur-owej !!! 

Państwo, to ideologia korporacyjnego żerowiska – spekulacji człowiekiem (kapitał ludzki – waluta), czyimś produktem, trudem, umysłem i mądrością … 

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/10/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo.html

Postawcie na mądrość i logikę a nie elementy kradzieży – edukacji lustrzanej, uczącej jednych, jak okradać w biały dzień – drugich na zasadach prawa zwierząt, zwanego dla niepoznaki prawem stanowionym, chroniącym duże zwierzęta, przed małymi, ale liczniejszymi zwierzętami, które nie osiągnęły jeszcze stanu – oświecenia (orła) … 

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

Pag/Pagus/Pogus …

Przestańcie nawozić jedzenie truciznami i promować nowoczesne odmiany, związane często z modyfikacją genetyczną … zacznijcie ponownie współgrać ze społeczeństwem i naturą, nie dzielcie się na mieszkańców zniewolonych miast i ewoluujących w stronę miast – wsi, stwórzcie osady pogańskie, ponieważ : pag – pagus – pogus – pogan, oznacza granice uprawną wolnego człowieka, który nie pracuje na dobrobyt innych, lecz trudzi się – dla samego siebie i swego otoczenia …

https://ligaswiata.tumblr.com/post/136762643217/cywilizacja-jaka-cywilizacja-jak-być

Nie dajcie sobą manipulować, przestańcie wierzyć w ideologie państwa, religii i patriotyzmu, spekulacji … zacznijcie wierzyć w samych siebie, we własną dusze, we własne wnętrze, zwane bogiem personalnym, którego nie można zabarwiać ideologią edukacji lustrzanej, skazującej was na błędy poprzednich pokoleń i wiary w ideologie – innych wykorzystujących was – idoli, królów, bogów, władców, archontów – ziemskich gwiazd …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/02/logika-dualizmu-a-istota-boga-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

Nie twórzcie buntów, wymyślonych przez tych, którzy przejmują kontrole nad owymi buntami, postępujcie według prawa naturalnego i altruizmu, dzielcie się – nie na bazie odchodzącego w niepamięć – pieniądza, lecz na bazie własnych umiejętności, odrzućcie wmuszane w was fetysze, kreujące wasz osobisty egoizm a tym samym złe oko, chciwość, czy zazdrość … 

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

Wolny człowiek, pracujący sam na siebie, tworzący swój dobro – byt, zawsze będzie dla cywilizacji kult-ur-y, zwierzęcego prawa i żerowania istoty na istocie, poganinem, ponieważ jasno wyznacza kres swojej własności, niemogącej być częścią ideologi państwa, korporacji, przymusu, ekonomii, podziału i kradzieży, którą można nazwać spekulacją lub po prostu zwykłym złodziejstwem, w imieniu prawa zwierząt …  

Jeśli, nie służymy ludziom, którzy chcą wami za pomocą siły i podziału – rządzić, pada na nas złe oko prawa, religii i władzy, nazywane teraz poprawnością polityczna, bez której, nie istnieje tak zwany porządek kontroli …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/07/bog-personalny-i-bog-zlosliwego-oka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

El-ity, chcą zlikwidować wieś, pogan, wolnych ludzi, za pomocą dekonstrukcji myśli, słowa oraz działania i chemii, która ma was uzależnić od masowej produkcji żywności chemicznej, symbolicznej, której nazwy, są tylko symbolami dawnego, prawdziwego jedzenia, czy picia …

Przestańcie, wierzyć w poprawność polityczną, zasady praw zwierząt i w edukacje lustrzaną, która wytworzyła z rolnika wielowiekową kopie : chłopa pańszczyźnianego, niewolnika i narzędzie zazdrości, buntów i rewolucji, kreowanych przez ludzi – najemników el-it, ze zniewolonych miast …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

 

liga rolnicy

 

Fakty

Międzynarodowa konkurencja przemysłowa handlowa i rola spekulacji : 

„ Chcąc, by umysły niewtajemniczonych, nie zdążyły myśleć i spostrzegać, należy zwrócić je w kierunku przemysłu i handlu. 

Wówczas wszystkie narody dążyć będą do zysków i w walce nie zauważą swego wroga wspólnego. A fałszywa wolność, nie oparta na braterstwie, doprowadzi społeczeństwo niewtajemniczonych do rozkładu i ruiny, tedy też należy przemysł wprowadzić na drogę spekulacji. 

W wyniku tego to, co przemysł odbierze ziemi, nie pozostanie przy właścicielach, lecz przejdzie do spekulacji, czyli do kas naszych. „

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/protokoy-medrcow-syjonu-1896-r-zobacz.html

Powyższy etap,  został zakończony, ponieważ ?

Prywatyzacja źródeł wody pitnej i wygenerowanie globalnego podatku klimatycznego, doprowadzi do wytworzenia waluty opartej na CO2 – energii – produkcji i konsumpcji kapitału ludzkiego, a nie cenach. 

Nasz obecny system, oparty na cenach i związane z nim waluty, które wspierały religie, kapitalizm, socjalizm, faszyzm i komunizm, są obecnie zapędzane do ekonomicznej rzeźni, aby zrobić miejsce, dla nowego świata, opartego na węglu – energii – kapitale ludzkim.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/01/technokracja-czyli-masonska-utopia.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/htranshumanizm-ostateczna-rewolucja.html

Prawda, czyni człowieka wolnym i pozbawionym lęku oraz strachu … 

Żaden terror ludzi pragnący żyć na koszt innych ludzi, nie tłumaczy ich z kreacji podziału społecznego i terroryzmu, mającego na celu wymuszenie posłuszeństwa – człowieczeństwa, wobec – trzeciej, ukrytej siły, tworzącej tezę i antytezę, jakiegokolwiek wymyślonego konfliktu … 

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/11/terroryzm-nie-istnieje-czyli-teatr-utopi-jaskini-platonskiej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/02/izrael-iluzja-w-utopijnym-swiecie-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/08/kundabuffer-i-kundalini-czyli-ideologia-podzialu-trzeciej-sily/

Bądźcie wolnymi, poprzez umiłowanie prawdy …  prawda, nie tworzy religii, czy polityki, zabarwiającej dusze wolnego poganina, na kolor użytecznej ideologi – władzy człowieka nad człowiekiem … 

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/dydymus

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8

Advertisements