Myśl naprawdę wolna i zakon nieznanego żołnierza

Myśl naprawdę wolna i zakon nieznanego żołnierza

Co to za wolność, skoro przechodzi człowiek jak rzecz, z rąk do rąk el-it i struktur korporacyjnych, zwanych państwami i religiami … Co to za wolność, skoro rękami niewolników, tworzy się poprzez strach i poczucie winy – prywatne wojny i rewolucje, mające na celu przywiązanie niewolnika, do korporacji będącej częścią – utopii zwanej jaskinią platońską …

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/05/28/nieodrobione-lekcje-slepego-tlumu/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2018/10/14/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

( Wojna, rewolucje … o charakterze prywatnym, to układ jednostek, kreujących państwa korporacyjne, które kalkulują formę zysków i strat na bazie długofalowych planów dekonstrukcyjnych w oparciu o zmiany ideologiczne : ustrojowe, religijne, prawne i wynikające z naruszenia banku żywego kapitału, uzupełnianego przez ideologie multikulturowości, która osłabia relacje społeczne … )

Wolny człowiek, w przeciwieństwie do zbrodniczej ideologii państwa, religii i władzy osobowej oraz hierarchicznej, potrafi sam się wyżywić oraz wykreować, tworząc dookoła siebie pierwotną idee dobro-bytu ustanowionego za pomocą trudu, altruizmu i miłości do ziemi, natury i drugiego człowieka.

Wszystko, co wychodzi z ideologii państwa, religii i władzy osobowej oraz hierarchicznej, opiera się licencjonowaniu wybranych praw i monopolizacji czynników, wpływających na dobrobyt, wybranych klas społecznych, żyjących na koszt zniewolonego społeczeństwa (kapitału ludzkiego).

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/07/11/tajemnica-licencji/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

IMG_3160

Rytualny kult wybrany klas społecznych, chroniony jest przed prawem naturalnym i zjednoczeniem wolnych jednostek, za pomocą ideologii szeroko pojętej rewolucji, zakłócającej mir lokalny lub światowy, podziału wewnętrznego (jednostki) i społecznego (stada, grupy), strachu, poczucia winy oraz prawa zwierzęcego, nazywanego obecnie prawem stanowionym …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Szczególnym względem władz, cieszą się wszelakie symbole kult-ur-owe, cywilizacyjne, korporacji państwowej, religijnej … tworzące symbolikę mocy – wiecznej władzy człowieka nad człowiekiem, będącej głównym składnikiem – kapitału ludzkiego, na którym, oparta jest owa władza świecka, militarna, zawodowa i religijna …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/04/logos-czyli-tozsamosc-i-jej-dekonstrukcja/

Dlatego też, znając przeznaczenie symboliki władzy, kładącej kres wolności i równości oraz rdzennej tożsamości, logicznym jest odparcie ideologii teatralnej, zamykającej człowieka w jaskini platońskiej.

Próbuje się was szkolić, hodować i przywiązywać do ideologie patriotyzmu, religii, wyznania, wiary, obrony korporacji państwowej … za pomocą konstytucji, pism mistycznych (biblia, koran …), tekstów autorytatywnych, pieniędzy, czy prawa, których moc, nie może równać się z mocą ognia i ludzkiej mądrości, która odrzuca wszystko co leży poza wnętrzem duszy – Boga personalnego, wolnego człowieka …

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/10/rzad-i-iluzja-urzedu.html

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html

Nikt i nic, nie zabrudzi kolorytu mojej jaźni … ponieważ we mnie, jest wszystko czego potrzebuje wolna jednostka do samostanowienia i samoograniczenia siebie.

Kolor flagi, godła … to ideologia, która ma zabarwić wasz wewnętrzny pentagram, w taki sposób, aby zarażona, zawirusowana jednostka była użyteczna dla gwiazd, władców, bogów, idoli, autorytetów el-it państwa korporacyjnego, religii, tworzących obóz koncentracyjny teatru greckiego, zwanego jaskinią platońską.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/25/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/11/masonska-symbolika-kolorow/

Pozostawiam w domyśle, co należy robić z symbolami zniewolenia i reprezentującymi je hierarchicznymi autorytetami …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://zrzutka.pl/94z6z8

P.s

Filozofem, może zostać tylko ten, kto wytwarza własny, logiczny sposób myślenia, odrzucający edukację lustrzaną i naukę poprawności politycznej, wykreowanej przez autorytet, masońskiego mentora …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

Data 11.11, nie jest przypadkiem, dla żadnego masona, a tym bardziej masona, pokroju Piłsudskiego …

https://ligaswiatowa.wordpress.com/2014/11/09/pilsudski-czlowiek-syjonistycznej-masonerii/

IMG_3161

Jedenaście

Jedenaście, jest mistyczną liczbą przekształcenia lub finalnym krokiem dekonstrukcji i przemieniany.

Najlepiej symbolizują to kręte schody składające się z 3,5,7,9,11 stopni lub kroków.

Jedenastu templariuszy potrzeba do otwarcia komandorii, 11 masonów tworzy państwo korporacyjne, istniało jedenastu apostołów po odejściu Judasza, Jakub miał 11 synów, kiedy wyruszył do Egiptu … mistrz masoński ma 11 uczniów …

Pierwszą wojnę zakończono 11 listopada o godzinie jedenastej (3×11)

W tarocie, karta 11 oznacza : Siłę/Moc ( niektóre talie tarota oznaczają tą kartę, jako numer 9 ). Karta „odwrócona” oznacza brutalną walkę, a nawet sadyzm.

Karta 9 : Pustelnik, symbol opuszczenia i samotności społecznej, która dąży do poszukiwań społecznych, które nigdy nie dojrzeją do poznania prawdy. Brak prawdy, kreuje błędne ideologie, rękoma użytecznych najemników … , które można przekształcić …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/05/25/dowody-zastosowania-tarota-w-planowaniu-zamachow-falszywej-flagi/

I na koniec, opis działań marszałka :

gen. Rozwadowski o swej roli w Bitwie Warszawskiej w liście do ministra Spraw Wojskowych gen. Żeligowskiego z dnia 28.04.1926 roku :

„(…) Lecz dziś otwarcie wyrazić muszę żal głęboki do pana marszałka, że zamiast krzepić i wzmacniać, rozbija on jak ongiś w roku 1917 własne Legiony, również obecnie, mam nadzieję bezwiednie i armię narodową. (…) Dzieje się to jedynie z korzyścią dla wszelakich naszych wrogów, lecz ku wszelkiej szkodzie całej Rzeczpospolitej, a pan marszałek oraz jego otoczenie główną w tym winę ponoszą (…)”.

Po zamachu majowym gen. Rozwadowski został uwięziony na Antykolu w Wilnie, w więzieniu wojskowym przy ul. Dzikiej. Zmarł 18 października 1928 roku.

Werbownikiem Piłsudskiego był Rafał Radziwiłłowicz (ur. 20 grudnia 1860 w Petersburgu, zm. 28 października 1929 w Wilnie), Radziwiłłowicz, to polski lekarz psychiatra, profesor psychiatrii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, działacz społeczny, jeden z wielkich mistrzów masonerii polskiej, przywódca Ligi Państwowości Polskiej.

Uważa się, ze Radziwiłłowicz był pierwowzorem postaci doktora Judyma. Był członkiem Zarządu utworzonego w 1906 roku w Królestwie Kongresowym Towarzystwa Kultury Polskiej. Działacz Zjednoczenia Organizacji Niepodległościowych ze Stronnictwa Narodowo-Radykalnego.

Masoni ściągając złoto z Anglii, powołali marionetkę Piusłudskiego do wykonania czarnej roboty – zamachu majowego.

Za całością tej gry, stał Roman Knoll (ur. 27 października 1888 w Kijowie, zm. 6 marca 1946 w Katowicach), polityk i dyplomata, wolnomularz, założyciel Unii Narodowo-Państwowej w 1922 roku.

IMG_3162

Zakon nieznanego żołnierza

Była to licząca kilkanaście osób loża, która wpływała zakulisowo na prace rządu Ignacego Matuszewskiego.

Karczewski był oficerem Dwójki, czyli Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a więc wywiadu i kontrwywiadu. Po zamachu majowym został oddelegowany przez piłsudczyków do biura prasowego Rady Ministrów. Było to kluczowe miejsce dla przepływu informacji z ośrodka rządowego. Jedną z pierwszych decyzji Karczewskiego było ściągnięcie do pracy w biurze młodego Jerzego Giedroycia.

Jedną z osób, które wywarły na niego największy wpływ, był Stanisław Zaćwilichowski, oficer Dwójki z Wilna, oddelegowany osobiście przez Piłsudskiego do gabinetu Kazimierza Bartla jako szef gabinetu premiera i de facto szara eminencja tego rządu.

To właśnie Zaćwilichowski był pomysłodawcą i twórcą Zakonu Nieznanego Żołnierza, w skład którego wchodziło także wielu innych oficerów Oddziału II.

Jednym z najważniejszych członków Zakonu był kapitan Wiktor Tomir Drymmer, aktywny w Dwójce od 1919 roku, organizator polskiej siatki wywiadowczej na Ukrainie podczas wojny polsko-bolszewickiej. W latach trzydziestych Drymmer był szarą eminencją w MSZ, pełniąc tam od 1931 do 1939 roku funkcję dyrektora wydziału personalnego, a więc głównego kadrowego resortu. To właśnie on przekonał Becka, by wysłać Sosnkowskiego do USA.

W Zakonie Nieznanego Żołnierza Giedroyc poznał kolejnego oficera Dwójki, który na wiele lat stanie się jednym z jego najbliższych przyjaciół. Mowa o Jerzym Niezbrzyckim, kierowniku Referatu „Wschód” Oddziału II Sztabu Generalnego, który od 1932 do 1939 roku odpowiadał za całość działalności polskiego wywiadu w Związku Sowieckim.

Niezbrzycki pod pseudonimem Ryszard Wraga regularnie pisywał teksty sowietologiczne do czasopism Giedroycia – przed wojną do „Buntu Młodych” i „Polityki”, a po wojnie do paryskiej „Kultury”. Przyjaciele zerwali ze sobą w latach pięćdziesiątych, gdy Giedroyc nawiązał współpracę z Czesławem Miłoszem, czemu Niezbrzycki był zdecydowanie przeciwny.

W „Autobiografii na cztery ręce” Giedroyc wspomina, że jedną z osób, do których w okresie międzywojennym miał duże zaufanie, pozostawał podpułkownik Jan Kowalewski. Kowalewski był organizatorem i naczelnikiem Wydziału II Radiowywiadu Biura Szyfrów w Oddziale II.

To on w 1919 roku złamał pierwsze klucze szyfrowe Armii Czerwonej, dzięki czemu polski wywiad przejął kilka tysięcy bolszewickich szyfrogramów. To odkrycie umożliwiło w 1920 roku pokonanie Sowietów pod Warszawą. Od roku 1923 Kowalewski tworzył służby kryptograficzne w Japonii, za co uhonorowany został najwyższym japońskim odznaczeniem wojskowym – Orderem Wschodzącego Słońca. W latach 1928-1933 pełnił funkcję attache wojskowego w Moskwie, ale został usunięty z tego kraju przez władze sowieckie jako „persona non grata”.

Jedną z najbardziej wpływowych osób w II Rzeczpospolitej był pułkownik Tadeusz Schaetzel, w czasie wojny polsko-bolszewickiej dowódca Wydziału Wywiadu na Rosję w Oddziale II, a w latach 1926-1929 szef całej Dwójki. Z nim także Giedroyc utrzymywał ożywione kontakty. Musiał cieszyć się jego sporym zaufaniem, skoro Schaetzel wysłał po niego specjalnie samolot wojskowy, gdy ten przebywał z misją w Poznaniu.
Coś stanowczo za dużo tych przyjaźni i służbowych zależności z osobami z jednego kręgu. O tym wszystkim wiemy jednak zbyt mało, gdyż do końca życia Giedroyc pozostawał niezwykle dyskretny w opisie „tajnych organizacji” oraz charakteru swoich kontaktów z oficerami Dwójki.

Kult loży / zakonu nieznanego żołnierza, jest kultywowany w całej Polsce. Grób nieznanego żołnierza, to masoński tryptyk, czyli ukryte przesłanie teatru greckiego, trzeciej siły … w całej Polsce, stoją obeliski i piramidy wieńczące sukces zakonu … w podbijaniu państwa polskiego.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/25/trojca-tesseract-i-tryptyk/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/05/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk/

https://dydymus-cytaty.tumblr.com/post/158305818417/theatron-i-tryptyk-czyli-%C5%BCycie-zwane-dramatem/

Żołnierz, to część ludzkiego kapitału, który, z konieczności posiada broń, będącą prawdziwym zagrożeniem dla el-it hierarchii, dlatego też międzynarodowy zakon nieznanego żołnierza – kontroluje wojsko, policję oraz siły specjalne … kreując ideologie wierności militarnej, strachu i poczucia winy, wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i społeczeństwa.

Grób nieznanego żołnierza nie oddaje hołdu anonimowym żołnierzom pochodzącym z plebsu, lecz anonimowym inicjatorom działań, wojen, rewolucji, powstań, zmian systemowych, religijnych i ustrojowych …

Oto kolejna prawda, na którą trzeba spojrzeć z odwagą …

Za kilka dni przedstawię konkretny schemat używania liczb w ideologii władzy człowieka nad człowiekiem …

Advertisements