Obserwator prawdy

Obserwator Prawdy

Zanim pójdziesz na wybory, aby wybrać sobie pana, zrozum …

Manipulują społeczeństwami, za pomocą :

Podziału TAT – teza i antyteza poglądu – ideologii – wiary … , powstaje, za sprawą trzeciej, niewidocznej dla społeczeństwa siły sprawczej, tworzącej zamknięty krąg, niekończącego się problemu, w którym zmienia się tylko linia przewodnia, na z góry określony czas.

religia – ateizm (racjonalizm)

prawica – lewica

demokracja – socjalizm

kapitalizm – komunizm

chrześcijaństwo – islam

po – pis

formacja a – formacja b

idol – anty idol

autorytet ideologii a – autorytet ideologii b

Zło, jest złem, tylko dlatego, że stoi w opozycji do naszych zamiarów, podczas gdy nasze dobro, jest złem dla naszego przeciwnika.

Dopóki, będzie istniała ideologia skrajnego przeciwieństwa, będzie istniał podział ideologiczny, rodzący skumulowany strach, wykorzystywany do nastawienia człowieka, przeciw człowiekowi, co ma ułatwić kontrole nad stadem, zmanipulowanych niewolników, widzących sens życia, w ideologiach, zabarwiających wyciągnięta na zewnątrz tożsamość, na kolor danej ideologii – tradycji, wiary … , stającej się powoli siłą napędową niewolnika, będącego w istocie – jedynym kapitałem cywilizacyjnym, bez którego nie istniałaby loża państwa, czy korporacji.

Cały system nowych anty – wartości, został wam zamontowany, za pomocą niszczącej tożsamość – tradycji, opartej na ideologii życia jednego lub grupy rodów – nazywanych rodami bogów – tworzących kult-ur-ę cywilizacyjną, oparta na wyzysku słabszego, przez silniejszego, który staje się majętniejszy, dzięki niewolniczej pracy słabszego i wyzyskiwanego.

To, co jest proste i logiczne dla równego i wolnego człowieka, jest zupełnie nie zrozumiałe, dla żyjącego w utopi zezwierzęconego i zaprogramowanego regionalnie bytu.

Dydymus

Liga Świata

Akademia Filozoficzna Dydymusa

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://pomagam.pl/dydymus

Advertisements