Burza dookoła prawdy

Burza dookoła prawdy

Po opublikowaniu trzech artykułów (linki poniżej), wszelakiej maści dewianci, zaczęli liczyć stracone pieniądze i utracone wpływy, co przełożyło się, na frontalny atak na moje strony, blogi i funpage oraz naszych czytelników …

http://ligaswiata.blogspot.com/2018/03/poczatek-kontroli-spoecznej-czyli.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2018/04/paska-hierarchiczna-struktura-bytu-na.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2018/05/sokrates-czyli-kto-i-dlaczego-stworzy.html

Burze – interesy, wszelakiej maści kłamców i dekonstruktorów, pragnących tworzyć ideologie, tej, czy owej tezy, czy antytezy, aby powstawał coraz większy podział i zamęt społeczny … oparty na sensacji, wierze i iluzji …

Wkładam ręce, pomiędzy framugę, a odrzwia polityki, religii i struktury społecznej …

Wiele osób, nie jest wstanie darować mi, moich słów, burzących ich piękne utopijne zamki na wodzie …

Wiele osób, poukładało sobie świat, wedle dobrej tezy i złej antytezy, nie mogąc zrozumieć, że za ową tezą i antytezą, stoi trzecia siła, tworząca tryptyk władzy …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/trzecia-sila/

Iluminatii, nie są tajnym bractwem sensu stricto, lecz formą struktury płaskiej, do której przechodzą tylko ci, którym dano taką możliwość …

Tajne stowarzyszenia, czyli sekty, religie, bractwa, struktury polityczne … powstawały tylko po to, aby chronić starożytną wiedzę przez społecznym zapomnieniem.

Piękne słowa, jednak tak naprawdę szamani zamknęli przed ludźmi drogę do wiedzy poprzez liczne alegorie symboliczne, co pozwoliło wykreować nowe dowolnie definiowalne stada zwierząt i gadów …

https://archiwaligiswiata.wordpress.com/2018/04/19/idea-wezownika-czyli-drugi-etap-ewolucji-cywilizacyjnej/

https://vigilinclinaverat.wordpress.com/2016/05/05/kult-smierci-i-60-tysiecy-lat-klamstw/

99,999 % członków stowarzyszeń, sekt, religii, bractw, struktur politycznych … , to tylko plebs najemny, któremu dano zakosztować fetyszu władzy i mocy przynależności użytecznej, do szamańsko – filozoficzne sitwy …

https://ligaswiata.blogspot.com/2018/03/poczatek-kontroli-spoecznej-czyli.html

Oświecenie, to nie jest, to samo co altruistyczne (p)oświęcenie i samoistne zdobycie wiedzy i mądrości równoznacznej z tożsamością człowieka…

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/02/tajemnica-o-swiecenia-cz-1/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/05/tajemnica-o-swiecenia-cz-2/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/09/tajemnica-o-swiecenia-cz-3/

Oświecenie, to nic innego, jak przynależność do sitwy i akceptacja jej działań, w celu zdobycia wiecznej, boskiej władzy, dzięki plebsowi najemnemu, kontrolującemu plebs niewolniczy …

Jeśli, odetniesz powiązanie struktury pionowej i zatrzesz ślady, prowadzące do struktury poziomej i wiedzy, ci w strukturze pionowej, zawsze będąc toczyli z sobą wojnę, która nie pozwoli im dostrzec prawdy o własnym pochodzeniu i własnej tożsamości …

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/21/moja-i-twoja-tozsamosc/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

Hodowla społeczna, nazywana po dekonstrukcji – cywilizacją kulturową, jest sposobem wyhodowania udomowionej małpy, wedle idei strachu, narzuconego przez prawo zwierząt, które po dekonstrukcji nazwano prawem stanowionym …

http://ligaswiata.blogspot.com/2018/03/ucieczka-z-planety-map-czyli-terapia.html

https://dydymuscytaty.wordpress.com/tag/strach/

Kłamcy, opowiadają wam o masonach, jezuitach, bractwie iluminatów bawarskich … sprytnie omijając, filozoficzny rdzeń władzy, który zachowuje wszystkie tajemnice dla siebie …

Zauważ, że wszystkie cechy prawdziwego człowieczeństwa, zostały przejęte i zatrzymane przez prawdziwych ludzi, żyjących ponad strukturą hierarchiczną w strukturze poziomej, równej i wolnej, posiadającej wiedzę do rozwoju władzy nad najemnikami i niewolnikami … w celu panowania nad iluzją świata teatralnego …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/jaskinia-platonska/

Zamiast prawa naturalnego, dostarczono wam prawo natury, prawo stanowione i zlicencjonowano wam prawa, za pomocą konstytucji, kodeksów, edukacji i religii, aby wychodować z was użyteczne, kąsające się bestyjki, dążące do wyścigu szczurów i węży …

Dano wam bogów, lincencje i obozy państwowe oraz monopole … zabierając wam prawo naturalne, w którym tkwiły reguły wolności i równości, samostanowienia i samoograniczenia …

Oświeceni filozofowie, rzucają tylko swoim najemnikom fetysze, za pomocą których, można kontrolować zwierzęce emocje i prawo do władzy …

Burze mury państw, religii, polityki i odkrywam ukryte za nimi tajne bractwa … jestem wrogiem numer jeden teatru iluzji, jestem przeciwnikiem owych stowarzyszeń, tworzących państwa oraz religie oraz przeciwnikiem ludzi, broniących tych wszystkich chorych tez i antytez, tworzonych przez – trzecia siłę …

Będąc przeciwnikiem, tego wszystkiego, jestem przeciwnikiem hierarchii władzy, hierarchii najemniczej i przeciwnikiem oszalałych niewolników, tworzących i broniących idee cywilizacji kulturalnej, będącej tak daleko od moralności, wolności i równości … ze, zaciera się granica, pomiędzy normami społecznymi a dekonstrukcją owych norm dążących do demoralizacji …

Jedynym bogiem, którego wyznaje, jest bóg spersonalizowany, opart na kreacji altruistycznego wielowymiarowego jestestwa …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

Wszystko, co prawdziwe, wychodzi ze mnie, wszystko co zakłamane, przychodzi spoza mnie, aby zniewolić mnie dla własnego zysku …

Jedynym oświeceniem, jest (p)oświęcenie … tworzące samostanowienie i samoograniczenie …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/dydymus
https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Na zdjęciu, figurka Iluminacka stworzona przez mego dziecka, w celu ukazania losów człowieczeństwa (alegoria dekonstrukcji wolności, przez pryzmat prawa natury – zwierząt i idei państwa), będącego, użyteczną ofiarą, sztucznej idei cywilizacyjno kulturowej …

Sztylet, to symbol zemsty, zawiści i zwątpienia. Rekwizyt sztyletu, używany jest, przy inicjacji czeladnika – terminatora, nawiązuje do starej legendarnej tradycji, zabicia mistrza Hirama, przez wiarołomnych czeladników. W stopniach rycerskich wiązano go z tzw. zemstą mistrza De Molay’a.

Cztery (noże, sztyletu) w symbolice masońskiej oznaczają świat, cały iluzoryczny świat was otacza i wam zagraża, czujecie tem strach w każdym waszym oddechu, w każdym kroku, w każdej decyzji … bowiem tworząca iluzje sitwa urzędnicza, ekonomiczna, handlowa, polityczna, religijna … nigdy nie dam wam zapomnieć … o tym wszech obecnym strachu …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/

Co moi przeciwnicy, mogą wiedzieć spoglądając na temat illuminatów, czy masonów … z boku, czytając książki, dostarczone im przez dekonstruktorów i twórców ich życia. ?!

Ofiary dekonstrukcji, nie potrafią myśleć, analizować, wyjść poza schemat dostarczanych im informacji … , ponieważ żyją w iluzji, od której zostałem odcięty i odizolowany …

Miałem wybór, własnej kreacji … wybrałem człowieczeństwo, zamiast loży, do której mogłem zostać wprowadzony dawno, dawno temu …

Zaatakowałem tych, których atakować nie można, i którzy przykrywają mnie swoim cieniem, abym nie mógł, rozwinąć skrzydeł swego umysłu …

Co dają wam moi oponenci ?
Informacje, dostarczane przez kościół, masonów skrybów oraz fantastów, kreujących dezinformacje i sensacyjny podział, w lep którego, ciągnie was każdego dnia …

Pragniecie sensacyjnej wojny tezy i antytezy, widzicie tylko cienie wojny … nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji … Interesuje was kto, z kim, komu, za ile … nie rozumiejąc gry, w której główną role, grają podniecające was fetysze : pieniądza, seksu, tytułu, stanowiska, roli teatralnej …

Ta prawda, powinna was obudzić, ale strach was hamuje :

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html

Jakich słów jeszcze mam użyć, aby społeczeństwo się obudziło, ponieważ dziś, jest martwe i użyteczne zniewolone, za życia ?

Obrażają się tylko mało inteligentne tuki, którym kultura, pomyliła się ze sprzedaną już moralnością …

Każda organizacja hierarchiczna, jest częścią owego monumentalnego dzieła filozoficznych elit, bowiem prawdziwa wolność, opiera się na dziele równości i samotnej wierze w myśl, słowo, działanie, wychodzące z założenia boskości – tkwiącej w każdym z ludzi …

Możecie być rytualną ofiarą, lub świadomym, broniącym siebie bytem …

Kultura i prawo, zakazuje wam zabijania, ale nie zwracacie uwagi, że druga strona wykorzystuje wojny, tortury, leki, szpitale, bezrobocie, głód, zbyt niskie płace, wysokie podatki, kredyty … do zabijania was co dnia … w sposób pośredni, cywilizowany, bowiem cywilizacja, to wojna władzy z plebsem … kto nie pracuje i nie służy, nie płodzi i nie modli się do władzy, ten umiera … i ginie w odmętach iluzji i zapomnienia …

Advertisements