Idea wężowiska, czyli drugi etap ewolucji cywilizacyjnej

Idea wężowiska, czyli drugi etap ewolucji cywilizacyjnej

Nigdy, nie przyjmuj prezentów …

Zwierzęca ciekawość i chciwość, pragnie nieograniczonej konsumpcji, prezentów, wynagrodzeń i fetyszy – w tym łapówek, ponieważ stado, dąży do krainy węży, głupoty, zatracenia i amoku …

Prawda

Prezent, to coś przeznaczonego dla (pre) środka (zent) naszego wnętrza i w rzeczywistości, jest formą daru myśli, słów i działania, dążącego do poprawy samopoczucia osoby obdarowanej, pięknem naszego wnętrza i naszych uczyć …

W całej tej pięknej idei, nie spotykamy się z fetyszem pieniądza, konsumpcji, nagrody, wymiany, zysku, przekupstwa, łapówki, czy wywyższenia, za pomocą podarowanego fetyszu …

FullSizeRender

 

Dekonstrukcja prawdy

Człowiek, przyjmujący prezent wg. danego konwenansu (reguły cywilizacyjnej), jest zobowiązany do tzw : wzajemności, będącej formą gry strategicznej i wymuszenia.

Sprzedaż, w formie prezentu, za prezent (mamona), jest doskonale znana w krajach hiszpańsko – języcznych, a u nas, dookoła tego tematu, panuje wymowna cisza, bowiem istnieje cicha umowa, pomiędzy darczyńcą, a obdarowywanym … , że przysługa, wymaga wzajemności, co zbliża nas nieodwracalnie do manipulacji i reguły łapówki …

https://manipulanci.wordpress.com/2017/03/16/techniki-manipulacji-i-szesc-regul-wywierania-wplywu/

Gra strategiczna, oparta na wymuszeniu psychologicznym ; dałem coś, daj mi coś i ty, wyłania się z prostych zasad manipulacyjnych, które dokonuje zdekonstruowany mózg zwierzęcia, czy powoli dekonstruowanego dziecka …

Świadomy człowiek … daje drugiemu człowiekowi, wszystko, to, co najlepsze – samego siebie, poprzez akt samoofiarowania i poświęcenia …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/10/26/boski-most-czyli-sztuka-wywazenia/

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/10/zyjesz-czy-poniesz.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/02/tajemnica-o-swiecenia-cz-1/

https://samostanowienie.blogspot.com/2017/12/miosc-w-aspekcie-poswiecenia.html

W świecie egoizmu, nie ma prezentów i dobrych ludzi, chodzi tylko o zbudowanie przewagi i stworzenia z obdarowanego człowieka – dłużnika, który pod wpływem moralnego nakazu, niewymówionego obowiązku, odwzanejnienia i wyrzutu sumienia, zgadza się – przyjąć zasady gry, narzucanej, przez egoistycznego manipulanta …

( Egoista, nigdy nie ma czasu, bowiem wie, że bezduszny, konstrukt dekonstrukcji, ma ograniczony czas działania – skupiony na jednowymiarowej płaszczyźnie życia i śmierci oraz zysku człowieka na człowieku…

Oświecony altruista, zdaje sobie sprawę, iż życie, to wielowymiarowe doświadczenie, dążące do ewolucji duchowej. Duchowość, przez altruizm, wymaga bezinteresowności … )

Każdy prezent, dar … będzie w niedalekiej przyszłości, szybował obranym wraz z myślą daru, tokiem myślenia – wymuszonego odwzajemnienia …

Pamiętaj, w świecie cywilizacji, istnieje tylko rachuba egoizmu, a altruizm, cechujący się bezinteresownością daru – umarł wraz z prawem nauturalnym i strukturą płaską …

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/10/rzad-i-iluzja-urzedu.html

IMG_3501

 

Wężowisko

Logik wie, iż struktury masońskie, zwane ulami cywilizacyjnymi, są wężowiskami, powstałymi w jaskini platońskiej.

Więzień, pilnuje więźnia, słowa są kontrolowane i cenzurowane, a w ostateczności dekonstruowane, aby nie zatruwały niewolnikowi głowy niepokojącymi wizjami wolnościowymi …

( Dlaczego więźień, pilnuje więźnia ?

Bowiem radość, szczęście … , wywołują w świecie egoizmu, jaskini platońskiej, ulu cywilizacyjnym i w krainie kultu śmierci, tak pożądaną przez władze – zazdrość i chciwość – dążąca do samokontroli stada i donosicielstwa …

Dlatego, elita, tak chętnie dąży do podziałów społecznych i nowych ideologii, zdając sobie sprawę, że zagubiony zwierz – ewoluuje w stronę egoizmu gada, celebrowanego, jako alegoria upadku struktur płaskich na rzecz zwycięstwo hierarchii nad rozproszonymi stadami …)

Strach, zależność i gry, przejęły kontrole nad ludzkim umysłem, a wolność, równość i bezinteresowność, zostały wyplenione i skazane na potępienie, w świecie wiecznych problemów, smutków, nałogów, popędów i bolączek …

Nawet rodziny, są dziś bezdusznymi wężowiskami, ponieważ ich relacje, oparte są, na cwaniackich zasadach zyskownych, egoistycznych gierek …

Wymiar węża

Dekonstrukcja, doprowadziła do tego, że społeczeństwo, uważa elity za węże, podczas gdy w rzeczywistości, wężami, jesteście wy i wszystkie, otaczające was kręgi cywilizacyjne, które wiją się dookoła waszych nóg, serc i dusz …

Dekonstrukcja, wyhodowała na bazie ludzi – stada zwierząt – małp, psów, baranów …, które pod wpływem transformacji egoistycznej, zmieniły się w tak porządane wężowiska …

O ile zwierzęta stadne, mogą działać na rzecz elit lub razem w obronie swoich interesów, to węże, będą działały wraz ze swoim wzrostem (fetysz pozycji, roli, zamożności, tytułu, wykształcenia …) samodzielnie i bezceremonialnie …

Po co, to zrobiono ?

Ponieważ, egoizm, niszczy ostatnie aspekty altruizmu i podzielone stado, nie stanowi już wspólnego jednolitego frontu, lecz podzielony, ostatecznie zdekonstruowany i osaczony strachem front zawiści, amoku, zazdrości, czy wyprzedzającej zdrady …

( Człowieczeństwo, przez dekonstrukcje ideą strachu i fetyszu, stało się gatunkiem zezwierzęconym, należącym do podgatunku – grup, rodzai językowych, kolorystycznych, państwowych, płciowych, religijnych, zawodowych, czy społecznych …

Ta pierwsza ewolucja cywilizacyjna, dobiegła końca, drugim etapem ewolucji, jest rozczłonkowanie jedności stadnej, za pomocą idei wężowisk …)

Węże razem się wykluwają, pełzają, jednak wraz ze wzrostem swego ciała, zaczynają zjadać inne węże i pochłaniają same siebie … i to – czeka zdekonstruowane społeczeństwa egoistów, kasujących się po nogach, tyłkach i skamieniałych sercach i duszach …

Najpiękniejszym bezinteresownym prezentem, jest miłość i mądrość … gest altruizmu dla duszy …

Gest ten, jest o wiele więcej wart, niż płytki egoizm, obdarowywania kogoś z płytkiej potrzeby odwzajemnienia i zawstydzenia, brakiem możliwości odwzajemnienia – a to czynni z obdarowanego użytecznego dłużnika …

Pomyślcie o tym w święta, na randkach, urodzinach, komuniach i innych tzw : uroczystościach …

Jeśli, nie możecie nic dać drugiemu człowiekowi od siebie, do żaden handel wymienny, czy łapówkarstwo, nie zastąpi pustki w sercu i duszy …

Ważne, jest spojrzenie na etymologię słowa lechickiego i dekonstrukcje znaczenia przychodzącą od najeźdźcy …

Uro-czystość, oznacza godzinę (czas) czystości – prawdy, podczas gdy uroczystość liturgiczna lub celebracja, jest nakładana regułom prawa i służy oddawaniu hołdu danej idei …

Będąc już przy etymologii, zobaczmy ideologie słowa gody – w języku rosyjskim god – oznacza rok, a anglosaskim – bóg, a więc gody oznaczają coś – odpowiadającego komuś (jednostce), odpowiedniego dla określonego czasu …

( Dobry God – dobry rok, dobry bóg czasu, który obdarza trudzącą się jednostkę, dobrami natury … https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/ )

Co zrobiono z prywatnym odczuciem czasu, przeniesiono wartość dobrobytu osobistego (zbiory – kalendarz rolniczy …) na społeczną ideologie – nakazu celebrowania reguł, nazywanych regułami hierarchicznymi lub cywilizacyjnymi …

 

Zabrano wam logiczne rozumowanie słów – związanych z obietnicą prawdy ( obiecadło – https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/12/16/obiecadlo/ ) i podano wam zatruty owoc – dekonstrukcji, dążącej do kontroli gatunku ludzkiego, przez szamanów i kapłanów tworzących cywilizacje niewolniczą …

https://ligaswiata.blogspot.com/2018/03/poczatek-kontroli-spoecznej-czyli.html

Oto prawda, której boją się kłamcy …

Dydymus
Liga Logiki
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
Akademia filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/afd
https://trueshopl.wordpress.com

Advertisements