WWD : Światowa Wojna Dekonstrukcji

WWD : Choroba dekonstrukcji w ujęciu powszechnej akceptacji zła

Nikt nie jest taki, jaki jest, jest dokładnie taki, jak lustrzane odbicie pokoleniowe, kulturowe i społeczne, stworzone przez dekonstrukcje, której struktury wprowadzane są kolejno przez hierarchie, robiącą z ludzi użytecznych wyznawców elit i niewolników fetyszy …

Dydymus

Wszystko, czego was uczą w szkole i na różnych kursach i szkoleniach, wychodzi z założenia użycia człowieka przeciw niemu samemu i innym ludziom …

Ta psychologiczna manipulacja płynąca z góry piramidy wiary, jest sposobem uprzedmiotowienia człowieka, za pomocą siły najemnej, której przekazuje się ogólne sekrety wiedzy na temat kontroli człowieka nad człowiekiem.

Elity, przez natłok pozornych działań zawodowych i społeczno – rodzinnych, zagłuszają ludzkie sumienie, stosując emocjonalny slogan próżności, zaradności i użytecznego fetyszu tytułu, mamona, stopnia władzy i sekretnego klucza do rozpuszczania manipulacji psychologicznej w głowach naiwnych ludzi, do których zaliczyć można, również i owych najemników, którzy zakres swej wiedzy, przenoszą niespostrzeżenie na łono własnej rodziny ( za namową autorytetu prowadzącego ich proces dekonstrukcji i rekrutacji … )

Ten cały seksualny zwierzyniec ogarnięty gorączka dekonstrukcji, musi zostać zniszczony od wewnątrz, aby genotyp zarazy nie rozwijał się na zdrowej tkance świadomości i tożsamości … wolnej części społeczeństwa …

Droga

Przebywam od lat na różnego typu portalach, aby odnotować rys społeczny i historyczny dekonstrukcji życia jednostek, kiedyś uważanych za ludzi przepełnionych duchowością … a dziś, uważanych za rodzaj zdziczałej zwierzyny, pragnącej odkrywać komercyjne uroki iluzji życia.

Często spotykam się z lustrzany powtarzanym jak mantrę sloganem : poszukuje kogoś, kto zaakceptuje mnie taką (im), jaką (jakim) jestem …

Tylko !

Dlaczego, mam akceptować zarazę tkwiąca w zdekonstruowanym człowieku ?

Dlaczego, mam akceptować anormalność lustrzanego odbicia wielopokoleniowego, czy pragnienie zatracenia w fetyszach, mających tylko jeden – komercyjny cel istnienia. ?

Społeczeństwo, wierzy w wartość ideologi zaradności, której przyświeca złodziejstwo zawodowe i oszustwo okradające twórcę fetyszy i jego klientów z wartości duchowych … Ponieważ trzeba tworzyć i propagować rzeczy, które logicznie nie mając potrzeby istnienia, ale są na tyle atrakcyjne dla egocentryzmu, że warto je wytwarzać zmniejszając wartość i zasobność bogactw naturalnych planety …

Farby do włosów, lakiery, baseny, sauny, spa, kurorty … istnieją pomimo niszczenia stanu zdrowia człowieka i wartości piękna naturalnych krajobrazów – sztuczność zamiast prawdy, tandeta zamiast ciszy natury …

I mimo, ża hasła tworzone przez system mają sens logiczny i pseudo duchowy, to nie mają jednak sensu w aspekcie życia w dekonstrukcji i akceptacji zła …

Popatrz na fale człowieczego wirusa przekształcającego prawdę natury w schematyczny proces kontroli … tłum, gwar, akcesoria, alkohole, hałas, szybkie zwiedzanie, tańce i wszystkie inne aspekty ludzkiej głupoty, szukającej w chaosie ciszy …

Egoizm stworzy wszystko, co wykracza poza bramy logiki … aby uzasadnić potrzebę istnienia rzeczy – nie potrzebnej, powstają zrodzone z powietrza potrzeby kreujące idee użyteczności … bomba atomowa, zapłodnienie invitro, gmo, moda, postęp, ewolucja technologiczna …

Dlaczego ja – wolny człowiek, wolna istota, która umie żyć w świecie ponad ideą dekonstrukcji, nie popadam w lep jej sieci, nie gloryfikuje udziału ludzkości w zarazie postępu, mody i wymuszonych zachowań, nazywanych stereotypem schematycznym ?

Ponieważ, jestem świadomy swojej tożsamości i samo ograniczam swoje ego, zmieniając wartość -chce – na ofiarowuję – altruizm …

Życie, oparte na komercyjnych zachciankach fetyszy, obraca się przeciw człowiekowi, którego forma została dostosowana do warunków komercyjnego pożądania ciała, w ujęciu posiadania i kontroli …

Sklepy z ludźmi, katalogi z liczbami opisującymi ludzkość w centymetrach, kilogramach, kolorach … dobro w ujęciu zapotrzebowania na konkretne akcje i reakcje … ,to gry teatralne … , które nie mają nic wspólnego z prawdą komunikacji człowieka z człowiekiem dla trudu miłości i bytowania …

Dbanie o siebie, tworzy stereotypy wyglądu, oparty na komercyjnych usługach, modach i/ lub powielaniu błędów związanych z zatruwaniem swojego ciała chemią z kosmetyków, leków, narzędzi medycznych …

Chemia z zabiegów na ciało, które w całości tworzą zasadę piętnowania ciała i negowania wierności, za pomocą oddania w ręce obcej energii tej samej lub przeciwnej płci w zabiegach rytualnych, jest w ujęciu klasycznym zdradą – ponieważ chęć przyjemności bierze górę nad wiernością i przynależnością poświęcenia osoby dla osoby …

( Normalność ewoluuje, tworząc na bazie tolerancji do zła, normalne schematy komercyjnych działań, za pomocą których upadła starożytna Grecja, Egipt, Judea, Babilon, czy Rzym … )

Te same fryzury, stylizacje, zabiegi, wycieczki, kolory, stadne zachowania … nie tworzą inności, jako podstawy równości i wolności, lecz komercyjne szablony oddziałów, grupowanych wedle kluczy dekonstrukcji psychologicznej i zasobów fetyszu plasującego danego niewolnika w klasie i standardzie opisywanym fetyszem owej klasy …

Co tworzy stado, jeśli jego członkowie, są lustrzanymi odbiciami gwiazd, bogów i władców … urojenia prowadzą do schiz i chorób psychicznych, nazywanych normalnością podestrukcyjną…

Takie same samochody, lakiery, telefony … kupowane w ramach ideologii mody komercyjnej lub znakowane fetyszem bogactwa … prowadzą do pustki duchowej i zakłamania relacji wewnętrznej oraz międzyludzkiej … zazdrość, potrzeba, pożądanie … niszczy jak tajfun wszystko, co ma wartość rzeczywistą i nie jest opisane bełkotem wartości komercyjnej …

Ludzie, nie jesteście wyjątkowi, każdy z was ma miliony kopii własnego wyglądu i zdekonstruowanego zachowania, w którym priorytetem, jest fetysz pracy, wychowania, statusu społecznego, wyglądu, jako czynnika atrakcyjności seksualnej, której ideologia pcha ludzi do tworzenia nowej siły roboczej i luster, kreujących powtarzalność czynów i zachowań …

Kogo chcecie oszukiwać – siebie ?

Dokąd zmierzają następujące po sobie pokolenia – podążając z nikąd do nikąd ?

Podróżujecie – według schematu nudnego życia, nie znając swojej tożsamości i prawdy o wolności indywidualizmu i samoograniczenia powtarzania czynników klasyfikowanych, jako archetyp niewolnika i auto sterowalny egocentryzm …

Ludzie, nie macie sobą, nic do zaoferowania filozofom, ponieważ, wszyscy zostaliście przez nich stworzeni, jako dzieci zniewolonej komercji, twór cywilizacyjny pozbawiony wolności słowa i myśli, prawdy duszy i tożsamości jestestwa gatunkowego i indywidualizmu jednostkowego …

Większość ludzi, podróżuje tylko po to, aby spróbować powiększyć swoje ego w poszukiwaniu bezkarności i pozornej anonimowości w innym otoczeniu …

Niczego pięknego, nie ma poza Twoim miejscem zamieszkania, jeśli znasz, to miejsce i wiesz, co należy zrobić, aby znaleść spokój swojej tożsamości w bezpieczeństwie ziemi, której jesteś częścią …. wygrałeś dobro, dobrobyt i szczęście, własnej tożsamości …

( Obca ziemia nie wykarmi organizmu (psychicznie i fizycznie) poprzez inną genetykę narodzin spójna dla człowieka, zwierząt, owadów, jedzenia … brak spójności człowieka z ziemią, tworzy choroby a kontakty pomiędzy kulturowe propagują je …Przykład – co zostało z Lechitów, Majów, Azteków, Indian, czy Aborygenów … )

https://ligaswiata.blogspot.com/2017/08/mija-i-twoja-tozsamosc.html

Każdy alchemik, powie tobie, że ukryty skarb, znajdziesz dopiero wtedy, gdy zaczniesz doceniać to, co masz i zaczniesz cenić to miejsce, w którym żyjesz, ponieważ, fetysz rzeczy, których nie znasz poprzez pryzmat własnego ego, nie sprawi, iż zrozumiesz za pomocą wycieczki, podróży … prawdy o miejscu, które należy od tysiącleci, do innych ludzi o innej mentalności …

Piramidy, nie maja żadnej wartości, wieża Eiffla, nie maja żadnej wartości …, zdjęcie w ich obecności stanowi – odwiedzenie muzeum, świadczącego o przynależności niewolników do danej grupy hierarchicznej i wyznaniowej, której sprefabrykowane pozostałości historyczne, mają przekonać cię do wiecznej idei wiary, we władze hierarchii nad stadem …

A ty z powodu nieznajomości własnej tożsamości i zagubienia duchowego, kursujesz po świecie szukając fetyszu słońca, alkoholu, tańców rytualnych, anonimowego seksu i własnej zguby …

Czyż, rzucenie bomby atomowej na rój zdekonstruowanych wariatów, nie jest logiczne ?

Z punktu widzenia rytuału, ideologii strachu i kontroli, budowania legendy potęgi ludzkiego egocentryzmu – ma to sens, bowiem, w ten sposób elita pokazuje wam miejsce przynależne niewolnikom.

Pseudo wolność, która dostaliście dotyczy komercyjnych schematów, wyborów nowych bogów oraz schematu licencji i fetyszy …

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/07/11/tajemnica-licencji/

Głupcy, cywilizacja, to twór teatralny, jaskinia platońska przerodziła się w globalna wioskę, z której nikt, nie może uciec, jeśli sam z własnej woli uczestniczy w jej rytuałach – zawodowych, edukacyjnych, społecznych, czy religijno kulturalnych … jesteś wyznawcom idei cywilizacyjnej, bowiem akceptujesz role pana i niewolnika …

Filozofem i władcą świata, nie jest ten, kto zna słowa opisujące rzeczywistość według zasad logiki, lecz ten, kto stworzył logikę, słowa i umieścił je w danym czasie i przestrzeni …

Jesteście świadkami zmiany rzeczywistości, za pomocą ziaren rzucanych na grunt dekonstrukcji … tworzymy rzeczywistość, za pomocą nieskończonej ilości czasu i ograniczonej przestrzeni …

Podróżowanie, inne niż w głąb siebie, nie ma celu i sensu … tam gdzie bóg, tam jestem i ja, gdybyś miał być synem piramid, synem loary lub Rzymu … urodziłbyś się tam, gdzie zapisano twoich rodziców do grupy niewolniczej …

Alkoholikiem, jest ten, kto wypił jeden kieliszek szampana, ponieważ wypije on kolejny raz, alkoholizm, to nie miara wielkości, lecz miara powtarzalności rytuału … uzależnienia od czynników dekonstruujących … alkohol, tatuaże (oznaczenia niewolnicze), nikotyna, narkotyki miękki i twarde, taniec, muzyka … to czynniki narzucone przez elity niewolnikom, których mózgi lubią powtórzenia rytualne osadzone w czasie – rytmie …

Syf Paryża, nie różni się niczy od syfu Poznania, czy Berlina, a trasy dla turystów, oznaczają tylko życie w cywilizacyjnym skansenie dla małp, które mogłyby być ludźmi, gdyby myślały … zwiedzanie obelisków ideologii potęgi hierarchii, określa was wiernymi tej ideologii …

Ludzie, robią i opowiadają o rzeczach, o których nie mają pojęcia, znakują się klątwami tatuaży, oznaczających – jestem niewolnikiem, bowiem oznaczam się symbolem, należącym do kogoś innego, pierwszego, kto ten znak wymyślił, aby opieczętować nim, sekret przynależności własności do pana …

Tańczę, bo rytuał tańca godowego, przybliża mnie do godów budzących węża pożądania …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/tag/waz/

Chodzę do spa i sauna na masaż, aby dokonać rytualnej zdrady cielesnej oddania się w ręce innego człowieka (jest do alegoria prostytucji rytualnej) przekazania energii seksualnej.

Biorę tabletki antykoncepcyjne, aby zanegować naturę własnej płci i przerwać rytualny cykl menstruacyjny, bez którego ciało kobiety rozpada się za pomocą podatności na choroby dostarczane ze świata zewnętrznego …

Uprawiam seks z wieloma partnerami, nie znając reguł telgonii i reguł wyboru i samoograniczenia potrzeb w czasie nie posiadania męża i żony …

Zwierzęta, nie będą różniły się od ludzi, jeśli Ci nie będą odpowiedzialni i samoograniczający potrzeb drugiego i trzeciego poziomu …

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/magia-telegonii.html

Człowiek, dopiero wtedy poczuje się dobrze sam z sobą, jeśli osiągnie czynnik samoograniczenia, samotności duchowej, negacji fizyczności i zacznie ewolucje duchową, zgodną ze myślą, słowem i działaniem … na bazie wielowymiarowej matrycy życia …

Nie wchodzę już w żadne relacje międzyludzkie, aby nie czerpać zdenerwowania z dekonstrukcji.

Jestem filozofem, mogę tworzyć lub naprawiać dekonstrukcje, broniąc lub niszczą ludzi według zamiaru kreatywnego, wybrałem opcje poświęcenia, którą niewielu z was docenia, przez pryzmat własnego egocentryzmu …

Zamiary, wychodzące poza wymiar czasu i przestrzeni, nudzą mnie, ludzkie słabości spowodowane działaniem trzeciej siły i sił podziału i równowagi zagłady … spowodowały ujawnienie wielu tajemnic, które odsłaniam dla mądrych, bo głupcy i tak pogubią się w natłoku informacji, z różnych źródeł …

Jam, jest ten, który mówi i tworzy wolne światy, gra w szachy problemów lub tworzy prawdę …

To na pozór banalne zdanie, można analizować przez tysiąc lat, jednak dopiero wtedy, kiedy skończysz ze słowami i zaczniesz tworzyć symbole, zrozumiesz jego wartość duchową …

Osoby, które mnie krzywdzą, dodają mi tylko siły, moja samotność, staje się jasna i ciemna i oby ten świat ponownej anty dekonstrukcji, przetrwał gniew furii moich planów …

Tworzenie rzeczywistości, jest tylko umiejętnością wpływania na działania innych ludzi przez półsłówka symboli władzy …

Stoję po stronie ludzi, dopóki ludzie stoją obok mnie, zdradzam kastę twórców i animatorów, aby zaanimować ich poczynania, za pomocą ich siły przewidywania przyszłości.

Jeśli, zdaje się Tobie – tworowi teatralnemu i przemysłowemu, że robisz coś ważnego, spójrz na swoje zadanie z boku, tworzenie podstaw cywilizacji, jest wypełnieniem czasu głupca, obsługującego innych głupców grających teatralne role na potrzeby iluzji – utopi cywilizacji – obłęd rodzi – obłęd wiary i osadzone w nim życie – trwa i emanuje stereotypami i schematami, wypełniającymi czas człowieka na scenie życia dążącego donikąd …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/trzecia-sila/

Po cóż żyć, skoro wszystko, zostało już napisane od dnia twego urodzenia po dzień śmierci, nawet kłopoty, są dziełem schematu zachowań i kalibracji zaangażowanych w to osobników … Grasz, według scenariusza, i jeśli nazywasz to życiem, współczuje tobie wiary w spektakl rytualny, któremu oddajesz się bez reszty, dzień po dniu …

Źle interpretowana odpowiedzialność, przepełniona jest strachem za własne istnienie licencjonowane, za fetysz posiadanego dobra i wychowanie lustrzane potomstwa, potrzebnego elitom do wiernej służby …

Ta sztuczna odpowiedzialność, będąca formą wiary ma spowodować syndrom dostarczenia poświęconej istoty i struktury społecznej, pod kontrole władzy …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/12/21/ona-i-on-czyli-milosc-ponad-formy-teatralne/

I gdzie, są teraz, wasze wywody na temat pięknego świata … który w rzeczywistości istnieje poza zasięgiem waszych rąk i pragnień … raj utracony, to raj, który został przypisany elitom, jako forma własności zatrudniająca niewolników, do danych form i póz teatralnych …

W rzeczywistości, nikt się nie trudzi czynem zdobycia pokarmu, odzienia i schronienia, tylko wszyscy pracują dla kogoś w formie bezpośredniej lub pośredniej i nikt nie trudzi się w miłości zastępując trud myśli, słów i działań, koncepcją, wyglądu rozpłodowego i rytualnego podejścia do wygody życia w iluzji …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

Ludzkość, jaka ludzkość, duchowość, jaka duchowość … rytualność poświęcająca zwierzęta, jest formą gry opracowanej na rzecz kontroli stada …

Światowa wojna dekonstrukcyjna, trwa od tysięcy lat … i jesteśmy jedyni, którzy tą wojnę ujawniają … śledzą i rozpracowują oraz rozkładają na części pierwsze …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/afd

P.s

Mówicie, że nie macie czasu, a macie go dla tych, którzy z was korzystają … szefów, urzędników, urzędów, dokumentów … więc logika, każe wskazać jedyne mądre rozwiązanie – nie ma hierarchii, nie ma nowego porządku świata, a tym samym nie ma cywilizacji i powstaje zalążek wolności i równości, ale tylko wtedy, gdy egoizmem i odpowiedzialnością będzie rządził altruizm wespół z samoograniczeniem …