List do aktorów iluzorycznego teatru cywilizacyjnego

List do aktorów iluzorycznego teatru cywilizacyjnego

(wysyłajcie go do wszystkich, którzy was ciemiężą … )

Szanowny Panie/ Pani

Posługuje się Pani / Pan licencjonowanym przez samo-stanowiące się elity – teatralnym tytułem sędziego, prezydenta, nauczyciela, naukowca, ministra, adwokata, bankiera, lichwiarza, premiera, posła, komornika,senatora, lekarza, policjanta, profesora, wojskowego … , którego wydźwięk i działanie, jest nie zgodne z prawem naturalnym, określającym ludzkość, jako twór wolny i równy, wobec siebie.

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

( Co nazywamy pracą :

Pracą, nazwać można tylko takie działanie, które służy współegzystencji człowieka z przyrodą i przeistoczeniu potrzeby w wartość, jaką jest żywność, ubiór i schronienie …

Praca, która nie jest zgodna z myślą, słowem i działaniem, można nazwać sztuką cywilizacyjną tworząca sztuczne potrzebny, fachy i działania, mające zagwarantować chaos sztuki, z której wyłania się pasożytnictwo człowieka nad człowiekiem.

Pasożytnictwo, dąży do chciwości, zazdrości oraz posiadania fetyszy, którym władza nadała sztuczne wartości opisowe, dekonstruujące prawdę o trudzie pracy i wartości produktów przyrody, które poprzez spekulacje, stały się mniej warte od fetysza pieniądza i ludzkiego trudu …

Dydymus 1989 r )

Rzeczywista Ludzkość, działa na zasadzie grupy poziomej, w której nie mogą występować twory hierarchiczne o strukturze wertykalnej …

Cywilizacja kulturalna, jest formą jaskini platońskiej, której scena jest odpowiednikiem teatru greckiego.

Piastowane przez państwa funkcje, są rodzajem sztuki – fetyszu – wiernej roli, nagradzanej fetyszem papieru zwanego pieniądzem oraz tytułu i pozycji społecznej.

Władza człowieka nad człowiekiem, jest niezgodna z funkcjonowanie człowieka, jako wyższej istoty duchowej, której celem jest empatia i altruizm.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/jaskinia-platonska/

Wasze działanie, oparte na prawie natury (prawie zwierząt) zbliża ludzi do zwierząt hodowlanych, podczas gdy wasze działania (najemników) przypominają działania zorganizowanych sfor drapieżników, dobijających słabe i niedostosowane społecznie osobniki, które zauważają brak logiki w waszym działaniu, niezgodnym z myślami i słowami …

Psychodeliczne błazny, uważające się za bogów chorujących na manie wielkości, muszą jak najszybciej udać się na sąd Boży lub w obliczu rodzącej się równości i wolności społecznej, ustąpić ze swych teatralnych i scenicznych stanowisk, tworzących fetysz władzy.

Umywanie rąk, nie uwalnia was z współodpowiedzialności, bowiem wiara w teatr, czyni z was twórców fasady nowego porządku świata za, którym kryje się wyzysk człowieka przez człowieka.

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

Strach i sztuczne problemy, powstają na skutek sieci manipulacyjnej i propagandowej, której wy nadajecie realną twarz, pełną przemocy, wyzysku i chciwości.

Aktor, występujący w sztuce urzędu, czuje się bezkarnym poprzez anonimowość wydawanych osądów, powołujących się na prawo sztuki i jej twórców …

Poprawność polityczna, nie jest najlepszym rozwiązaniem, jest kluczem do kłamstwa iluzji cywilizacji, która was zdekonstruowała i doprowadziła do rozbieżności pomiędzy myślą, słowem a działaniem.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/18/mysl-slowo-dzialanie/

Przepisy stały się waszą wiarą i wyrocznią, ponieważ nie ma już wolnej woli, duszy, empatii, prawa naturalnego i altruizmu …

Zastraszacie ludzi, za pomocą zorganizowanych grup przestępczych, których jesteście nierozerwalną częścią, trybem, który nie może zanegować własnej roli, ponieważ, to zanegowałoby z kolei istnienie funkcji, urzędu i roli teatralnej marionetki, żyjącej z funkcji kata, wydającego wyroki w imię prawa elit do władzy …

Logika naszych stwierdzeń budzi w was strach i próbę ratowania iluzji cywilizacyjnej, ponieważ nie znacie innych form egzystencji …

Zdekonstruowane lustra, pragną słów autorytetu, będącego wyrocznią, która szerzy idee tradycji, dzięki temu zrzucacie na niego ciężar waszego sumienia i pozornego działania … , pozostając aktorami, marionetkami i najemnikami, kontrolującymi stada niewolników, nazywanymi obywatelami …

Działacie według konkretnego planu dekonstrukcyjnego, chroniąc siebie na wzajem i własne iluzoryczne osiągnięcia … Moc pozornej władzy, pozwala grupom licencjonowanym, żyć na koszt zniewolonego społeczeństwa.

Jeśli, rodziną ofiar wypadku smoleńskiego wypłacono ponad 90 milionów złotych, to każdemu wolnemu człowiekowi, należy się od was symboliczne przepraszam, za działanie niezgodne z prawem równości i wolności oraz odszkodowanie równoważne z ilością złotówek przywłaszczonych sobie przez skarb państwa na rzecz funkcjonowania i utrzymania elit i jej najemników, kapusiów i katów …

Oligarchia, okradająca własny naród z godności, siły i wszystkiego innych wartości, głosi, że robi dla ojczyzny i jej zniewolonych obywateli w imię nieistniejącego patriotyzmu, będącego sloganem propagandowym …

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/11/niepodlegosc-czym-jest-niepodlegosc.html

Niższe warstwy krwiopijców, zależne są od bandytów wyższego rzędu, tworząc tysiące wirtualnych piramid zwanych urzędami …

Do piramidy wpasowuje się wszystkich wolnych i inteligentnych ludzi, aby czerpać z nich nieprzebrane zyski fizyczne i duchowe, kiedy dusza zostaje wykastrowana, zostaje tylko chciwość tworząca z ludzi wichrzycieli i chorych psychicznie fanatyków, podzielonych za pomocą tej lub innej opcji politycznej, religijnej, czy poglądowej …

Całą tą waszą iluzje, stworzyli kontrolujący was filozofowie, tworzący z psychologii narzędzie niekończącej się wojny …

Tak, jak Lechia zniknęła w samych Polakach, tak Polska zniknie pod naporem bandy urzędasów, wierzących w moc swego prawa do wykonywania nielogicznych rozkazów, przysyłanych pocztą pantoflową z niewidzialnej góry …

Kto, wykonuje nieświadomie rozkazy bandydytów, tego dzieci będą wstydziły się za swoich rodziców lub ponosiły koszta ich ignorancji i chorobliwej nieodpowiedzialności …

Tylko równość i wolność, może stać się początkiem samostanowienie i samoograniczenia, każdego człowieka, pragnącego żyć wedle zasad prawa naturalnego …

Negowanie tych prawd, czyni z bestii, prawdziwe zwierze, które zagraża życiu wolnych ludzi, którzy mają moralne prawo, bronić się przed sforami, chcącymi żywić się ich rodzinami …

Liga Świata
Dydymus
Samostanowienie i Samoograniczenie

P.s

Tekst ten, stworzony został dla waszystkich tych, którzy zostali skrzywdzeni przez iluzje państwa i jej najemników.

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/10/rzad-i-iluzja-urzedu.html

Ta kompilacja logicznych faktów, powinna stać się żywym wyrzutem sumienia, który będzie doprowadzał do szewskiej pasji, każdego najemnika, zamieszanego w tworzenie iluzji nowego porządku świata, składającej się ze scen teatralnych, państw narodowych pokrytych siecią piramid hierarchicznych …

Advertisements