Rytualny mord pod bramą Auschwitz

Rytualny mord pod bramą Auschwitz

24 marca 2017 roku, 12 nagich osób w wieku 20-27 lat, dokonało rytualnego zabicia jagnięcia (wielki trzynasty) pod bramą Auschwitz – Birkenau.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/04/wielkanocny-rytua-podnosci.html

Przed sądem ludzie ci twierdzili, że był to manifest przeciwko wojnie, a część oskarżonych wniosło o umorzenie sprawy … ?!

7 Polaków (7), 4 Białorusinów (4) i Niemiec (1) dokonało rytuału powitania wiosny, który został uwieńczony zabiciem jagnięcia według pesachlnych i masońskich zasad rytualnych.

Jeden z uczestników demonstracji, przyznał się do zabicia jagnięcia. Tłumaczy, że swoim zachowaniem chciał zwrócić uwagę na krew niewinnych ofiar obozu.

Naiwna lub znająca reguły rytualne sędzia Bożena Holecka z Sądu Rejonowego w Oświęcimiu oceniła, że : „ sprawa jest bulwersująca i dziwnym jest, że młode osoby kierowały się takimi motywami … ”

Realna ocena sytuacji, czyli symbol jagnięcia w rytuałach religijnych zwanych w istocie rytuałami okultystycznymi, łączącymi życie, śmierć, krew, spermę i ciało …

Masoński Baranek

O białym fartuchu wykonany z jagnięcej skóry możecie przeczytać tutaj :

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/10/czyste-rece-i-brudna-robota-czyli.html

Czyste ręce, czysty strój, czyste sumienie, choć dusza splamiona złem i krwią …

Symbol jagnięcia, jest uniwersalnym symbolem niewinności, co odnosi się do języka symbolicznego znanego wszystkim narodom świata …

Dekonstrukcja zasad moralnych, przyniosła za sobą rytuały niszczące świętość ludzkiej moralności opartej na prawie naturalnym.

Zauważmy, że zmiana prawa naturalnego w prawo natury, przełożyła się na stworzenie rytualnego teatru religijnego, który przyniósł wojnę i szlachtowanie niewinnych baranków, będących wiernymi idei hierarchicznej i mesjanistycznej ukrytej w arkanach wiedzy o gatunku ludzkim, który po dekonstrukcji stał się gatunkiem stadnym podlegającym bestialskim prawom natury – pragnienie ponad jednostkę, siła ponad mądrość, chciwość ponad życie …

Jakub

1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w rozproszeniu

Mamy tu symboliczny przekaz znaczenia liczby 12, co zostało uwidocznione w rytuale zarżnięcia jagnięcia …

1:21 Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze

1:26/27 Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata .

Ga 19 -21 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą

Piękne słowa ?

Piękne słowa dla profanów, prawda dla braci wtajemniczonych … Bowiem dzieci jedzą kaszki i piją mleko aby spać, podczas gdy dorośli jedzą pokarm stały, aby odkryć mrok swej duszy …

Pierwszy stopień wtajemniczenia : baranek symbolem niewinności, dlatego wymagane jest aby fartuch wykonany był z jagnięcej skóry.

Narzuca się tutaj logiczna sprzeczność – niewinność i mord wykorzystujący niewinność baranka do ochrony przed brudem fizycznym i moralnym … ?

Pierwszy stopień wtajemniczenia dotyczy masonerii – kiedyś rycerzy i szlachty, dziś żołnierzy wyższych rangą i urzędników średniego szczebla

O co tu chodzi ?

Barankiem bożym idącym na odstrzał jest ten, który boi się lub wie za mało aby protestować, i za dużo, aby się wycofać : stajesz się symbolicznym Jezusem Chrystusem, synem ojca hierarchii …

Wprowadzenie chrześcijańskiej symboliki baranka pochodzi od słów św. Jana Chrzciciela, który zawołał, widząc Jezusa : “Oto Baranek Boży”; który jako założyciel bractwa esseńczyków, porównuje Mesjasza (ludzki mózg, na którym dokonuje się gwałtu dekonstrukcji) cierpiącego na krzyżu do baranka pod nożem rzeźnika.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/04/15/ego-i-samo-ukrzyzowanie/

Więc porównanie wiernych do baranków bożych ma sens i wywołuje uśmiech na twarzy tych, którzy rozumieją alegorię … Przecież to nie hierarchia ginie na wojnach, rewolucjach, to nie hierarchia cierpi z głodu, strachu i braku fetyszu pieniądza, stanowiska, czy tytułu …

Rytuał paschalnego ofiarowania jagnięcia przeszedł z nurtu masonerii rycerskiej, do religii podległej zwanej chrześcijaństwem … Jeśli spojrzysz dokładniej, to symbole masonerii są symbolami wszystkich religii świata …
to co dawniej było językiem symboli, jest tajnym językiem domysłów rytualnych …

Symbole templariuszy, można dostrzec w każdym obrządku religijnym, ponieważ obrzędy te są starsze od najstarszej z religii …

Agnus Dei …

Pojawił się w symbolice chrześcijańskiej dopiero w szóstym wieku … Baranek Boży, ofiara tajnych bractw, trzyma w lewej raciczce chorągiew z symbolem esseńczyków i templariuszy …

Złożenie umysłu – Boga – baranka Bożego pod nóż hierarchii, nastąpiło w czasach kultu Mitry (zabijącego podstępem byka – męską wolność, zależna od strachu przed utratą rodziny i własności – dekonstrukcja strachem) , który wykorzystując psychologię dokonał pierwszej znaczącej dekonstrukcji ludzkiego umysłu …

Zauważ, że symbol chrześcijaństwa oraz symbol templariuszy będący dziś symbolem mistrzów masońskich, jest krzyż będący w istocie rozłożonym kwadratem … Również symbol judaizmu zawiera w sobie sześcian …

Jeśli patrzysz, a nie widzisz, oznacza to postępującą dekonstrukcje, która przyjmuje tylko to, co wynika z porządku nauki, poprawności politycznej, religijnej i edukacji …

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/12/30/szescian-i-kult-saturna/

Każdy z was poddaje się męce co symbolizować ma sztandar i zawarty na nim krzyż … w sześcianie zamknięty jest twój świat i rozum, symbolizować ma to kontrole sceny teatralnej (jaskini platońskiej), na której kreowana jest iluzja życia …

Jeśli do ludzkiej niewiedzy, dodamy element amoku i strachu, otrzymujemy wiarę w kłamstwo : strach przed śmiercią, będącą w istocie wybawieniem i strach przed piekłem, które jest w istocie elementem iluzji rzeczywistości, która dzięki dekonstrukcji oraz określeniu tu i teraz, przepełnia was nieokreślonym lękiem, nie przed kontrolującą was hierarchią, ale przed wyimaginowanym piekłem …

Jerozolima

Ogólnie przyjęło się twierdzić, iż ziemią świętą jest Jerozolima i otaczające je tereny (Palestyna – zwana dziś Izraelem), przez setki lat wpajali, to wam różnej maści dekonstruktorzy wyłaniający się z różnych tajnych bractw …

(Na ten przykład : Mikołaja Krzysztof Radziwiłł, zwany Sierotką (XVI w.), Maksymilian Bawarski (XIX w.], czy Juliusz Słowacki (XIX w.) …)

Prawda wygląda nieco inaczej …

W Archeologi tom IX, strona 134, czytamy :

” Angielski odłam templariuszy na otrzymanych od króla ziemiach w Cambridgeshire, pieczęcią wielkiego mistrza z Londynu, tworzy na owej majętności zaczątki nowej ziemi świętej … ”

Pieczęć wielkiego mistrza Londynu zawiera baranka trzymającego sztandar z czerwonym krzyżem na białym tle i napis London – Ziemia Święta …

Symbol baranka pojawia się już starym testamencie (exodus), a także w Torze :

Wyjście 12:21 (Tora)

Wtedy Mojżesz wezwał starszyznę Izraela i rzekł do nich:

Odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin i zabijcie jako paschę …

Jak ma się to do rzeczywistości, kto jest barankiem i niewolnikiem, kogo odłącza się od stada – z Tory przenosimy się do Księgi Wyjścia i odwracamy liczby 21: …

Prawo rodzinne

21. Te są prawa, które im przedstawisz. 2 Jeśli kupisz niewolnika – Hebrajczyka, będzie <ci> służył sześć lat, w siódmym roku zwolnisz go bez wykupu. 3 Jeśli przyszedł sam, odejdzie sam, a jeśli miał żonę, odejdzie z żoną. 4 Lecz jeśli jego pan dał mu żonę, która zrodziła mu synów i córki, żona jak i dzieci będą należeć do pana, a on odejdzie sam. 5 A jeśliby niewolnik oświadczył wyraźnie: “Miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę odejść wolny”, 6 wówczas zaprowadzi go pan przed Boga i zawiedzie do drzwi albo do bramy, i przekłuje mu pan jego ucho szydłem, i będzie niewolnikiem jego na zawsze.
7 Jeśliby ktoś sprzedał swą córkę w niewolę jako niewolnicę, nie odejdzie ona, jak odchodzą niewolnicy. 8 A jeśliby nie spodobała się panu, który <przeznaczył ją> dla siebie, niech pozwoli ją wykupić. Ale nie może jej sprzedać obcemu narodowi, gdyż byłoby to oszustwem wobec niej. 9 Jeśli zaś przeznaczył ją dla syna, to niech uczyni z nią, jak prawo nakazuje obejść się z córkami. 10 Jeśli zaś weźmie sobie inną, nie może tamtej odmawiać pożywienia, odzieży i wspólnego mieszkania. 11 Jeśli nie spełni wobec niej tych trzech warunków, wówczas odejdzie ona wolna bez wykupu.

Prawo karne

12 Jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien sam być śmiercią ukarany. 13 [W tym jednak wypadku], gdy nie czyhał na niego, a tylko Bóg dopuścił, że sam wpadł w ręce, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie mógł uciekać [zabójca]. 14 Jeśli zaś ktoś posunąłby się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od mego ołtarza, aby ukarać śmiercią. 15 Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią. 16 Kto by porwał człowieka i sprzedał go, albo znaleziono by go jeszcze w jego ręku, winien być ukarany śmiercią. 17 Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią. 18 Kto by w kłótni uderzył bliźniego kamieniem albo pięścią, ale go nie zabił, tylko zmusił do pozostania w łóżku, 19 to gdy ten wstanie i będzie o lasce chodził na dworze, ten, który go uderzył, będzie wolny i tylko mu wynagrodzi przerwę w pracy, i dołoży starań, żeby go wyleczyć. 20 Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. 21 A jeśliby pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością …

Pascha, to święto ludowe obchodzone przez plemiona koczowników semickich w czasach przed Mojżeszem, tzn. przed 1500 r. p.n.e. Odbywało się na wiosnę.

Przed wyprowadzeniem stada na wypas wiosenny, zabijano na ofiarę jedno z najbardziej okazałych w stadzie zwierząt jednorocznych.

Udział w uczcie stanowił wyraz więzi, jaka łączyła wszystkich uczestników z bóstwem i między sobą.

Odpadki po uczcie były dokładnie zbierane. Krwią zwierzęcia oblewano odrzwia, próg domu i na zewnątrz namiotu, aby zabezpieczyć stada i właścicieli przed wrogimi mocami.

Moc domu

W okultyzmie egipskim i w sztuce budownictwa religijnego, dom nie poświęcony niewinną krwią – nie posiada własnej duszy … Dom z duszą, budzi nieokreślony strach i staje się częścią wiary w moc jaka niesie za sobą hierarchia i jej cywilizacja tworząca budynki, teatry, wojny, moc pieniądza …

Czy, w takim ujęciu sprawy, obóz nie jest domem krwi, domem duszy, kościołem, który już w zamyśle jego twórcy miał spełniać daną idee podporządkowaną regułom rytualnym i religijnym … ?!

Wojna, jest odpowiednim sposobem kreowania dramatu rytualnego, którego chory umysł nie spostrzega jako bestialskiego mordu, ponieważ buduje on napięcie sceniczne, mające uwypuklić, przejaskrawić ból, dramat, cierpienie … tworzone przez najemników wprowadzanych w stan euforii, amoku, upojenia brutalnością, gwałtem i krwią …

Idioci – użyteczne narzędzia, które dokonały symbolicznej profanacji szczątków ludzkich, porównały społeczeństwo do naiwnych baranów zarznietyvh dla wyższej, rytualnej idei …

Oczywiście, każdy z was może ocenić ten czyn samodzielnie, jednak znajomość symboliki pozowali wam wyzwolić się z utartych szlaków procesów myślowych, którymi karmią was różni fantaści i poprawnie politycznie widzowie – teatru greckiego i jaskini platońskiej …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/ligaswiata
https://trueshopl.wordpress.com

Advertisements