Czyste ręce i brudna robota, czyli masoneria i symbolika białych rękawiczek

Czyste ręce i brudna robota, czyli masoneria i symbolika białych rękawiczek

Mason, policjant, medyk, sędzia … to najemnicy prawdziwej władzy nie zastawiający po sobie śladu swego pozorowanego działania (lekarz nie leczy lecz uzależnia, sędzia i policjant sprawują piecze nad niewolnikami), ponieważ aktor tylko gra tego, którego w istocie się boisz, a który stoi w cieniu tworząc iluzje rzeczywistości teatralnej …

Mistrz (rytualne czarne rękawice) wykorzystujący siłę najemników, nie brudzi sobie dłoni krwią, prawem i brudami, za pomocą których torturuje się niewolników, żyjących w wiecznym strachu, który chroni władze przed prawdziwą rewolucją wolnych ludzi.

Symbolizm rękawic

Rękawiczki obok fartucha, są naważniejszym symbolem rytualnym wśród masonów europejskich (w tym bractwa różokrzyżowców, czy purytan).

Nowo przyjęty do bractw członek w dniu inicjacji otrzymuje pare rękawic dla siebie i drugą parę kobiecych rękawiczek dla swojej wybranki.

( masoni francuscy, holenderscy i niemieccy, obdarowują swoją wybrankę rękawiczkami w dniu zaręczyn )

I tutaj zaczyna się wielopokoleniowa, rytualna gra, polegająca na lojalności żony lub męża w stosunku do męża lub żony masonki.

Dzieło ludzkich rąk

Rękawice, są niemym przesłaniem symbolicznym mówiącym : cokolwiek czynisz, jest dziełem zamysłu duszy i rąk, która zawsze muszą pozostać czyste, bowiem gra cywilizacyjna, jest formą teatru (greckiego – jaskinia platońska), którą akceptują wystraszone społeczeństwa całego świata.

Powiedzmy sobie wprost, jeśli ręce mają pozostać czyste jak dusza, to dlaczego masoni zakładają do tego rękawice, których celem jest osłonięcia masona od winy.

Oczywiście, jest to przenośnia, która poprzez gest ukrytej dłoni przenosi nas do hierarchicznego działania, sterującego pionkami masonów niskiego szczebla, najemników i niewolników, wykonujących niebezpieczne ale zyskowne zadania (zysk fetyszowy, który w prawdziwym życiu nie ma znaczenia, natomiast w teatrze odgrywa role naczelnego tytułu i bogactwa) dla swojego ubranego w czarne rękawiczki pana i władcy.

Zauważ, żaden nieświadomy lub świadomy swej roli scenicznej mason nazywany także lekarzem, sędziom, policjantem, nauczyciele … nie obwini swego brata o winy w stosunku do zniewolonego społeczeństwa.

Mason obwini masona tylko wtedy, kiedy łamie on przepis loży, zasady poprawności politycznej, tabu religijne, tajemnice kręgu i prawo regulujące działanie iluzji zwanej cywilizacją kulturową.

Kandydat ( jawny / świadomy, ukryty : nieświadomy – licencja zawodowa ) musi zdawać sobie sprawę, że jego poczynania względem braci muszą być nieskalane brudem fizycznym i moralnym, tak jak nieskalane są jego rękawice.

W wielu domach narodowych (lożach) mówi się o manipulacji ubranymi rękami (ukryta ręka – https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/03/20/ukryta-reka-kult-waginy-czyli-wstep-do-manipulacji-pierwotnej/ ), co stanowi symboliczną idee władzy za fasady polityki i kościoła.

Trochę historii

Oficjalnie masońskie rękawiczki wyszły na światło dzienne w 1660 roku, dzięki zwalczanemu przez masonów antyhierarchicznemu ruchowi masońskiemu, mającemu swe loże w całej Europie, w tym także ma terenie polski …

Wydana przez ruch antyhierarchiczny w 1660 roku, książka o tytule “Historia Staffordshire”, opisuje rytuał obdarowywania przyszłego masona dwoma parami rękawic rytualnych.

Choć w Europie ten rytuał jest praktykowany przez bractwo Purytan, to masoni Purytańscy, którzy przenieśli się do Stanów Zjednoczonych porzucili ten rytuał (oprócz procesji rytualnych), aby odciąć się od wszelakiej maści najemników, pracujących dla idei iluzji świata.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/01/skull-and-bones-niebezpieczna-prawda.html

Rękawiczki, w przeciwieństwie do fartucha masońskiego uległy tylko małym korektom związanymi z haftami określającymi nazwę loży, do której należy ten, czy inny mason.

Białe rękawiczki, są aluzja do oczyszczenia życia : Kto wzniesie się na wzgórze Pana i stanie w miejscu świętym, ten będzie mieć czyste ręce i czyste serce …

Oczyszczenie, zawarte jest w sekretnej tajemnicy rytuału zwanego ablucja :

Ablucja (łac. ablutio – obmycie) – występujące w różnych systemach religijnych. Jest to, rzeczywiste lub symboliczne obmycie rytualne ciała lub jego części (najczęściej rąk), przedmiotów kultowych lub narzędzi ofiarniczych.

Ablucji dokonuje się zwykle za pomocą wody, wina lub piasku i mleka (u Indian południowoamerykańskich).

Początkowo był to jeden ze sposobów usunięcia nieczystości rytualnej, obecny w religiach pierwotnych, wedyzmie, zaratusztrianizmie, religiach asyryjsko-babilońskiej, egipskiej i żydowskiej, a także w hinduizmie i islamie (wudu, ghusl).

Z czasem dokonanie oczyszczenia nabrało także znaczenia liturgicznego, np. w kultach helleńskich, w manicheizmie, czy chrześcijaństwie (np. pod postacią chrztu; a w formie bardziej pierwotnej – jako obmycie dłoni przez kapłana w trakcie mszy – lavabo).

U dawnych Słowian były znane niektóre formy ablucji jeszcze przed wprowadzeniem chrześcijaństwa (np. kąpiel w Kupałę).

Rzeczywisty akt rytualny

W rzeczywistości mamy tutaj odwołanie do oleju – płynu mózgowo-rdzeniowego, wody – kobiecy śluz, mleka – spermy i piasku – brudu, glinu z której powstał człowiek …

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/04/ego-i-samo-ukrzyzowanie.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/08/mija-i-twoja-tozsamosc.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/04/wielkanocny-rytua-podnosci.html

“Ręce”, mówi Wemyss, w swoim “Clavis Symbolica”, są symbolami ludzkich działań, czyste ręce są czystymi czynami, niesprawiedliwe ręce są czynami niesprawiedliwości.

W tej symbolice, jest wiele odniesień do świętych i profantycznych pisarzy. Mycie rąk ma ślad wewnętrznego oczyszczania. Stąd mówi Psalmista :

Ja będę umywał ręce moje niewinnie, a otworzę ołtarz twój, Jehowa.

Czystość rąk

W starożytnych tajemnicach, obmywanie rąk było zawsze wstępem do ceremonii inicjacji, na Krecie znaleziono przed jedną ze świątyń napis nad tryptykiem :

Oczyść nogi, umyj ręce i wejdź

Podobne zdania znajdziemy również w Iliadzie Hommera …

Piłat dokonując aktu obmycia rąk, dokonał symbolicznego rytuału znanego wśród tajnych bractw, które mówi między wierszami :

Jestem niewinny, oby ta krew spadła na was (najemników, którzy wyrazili niemą zgodę) i waszych synów …

( krew spadająca na was i waszych synów, jest dążeniem do zachowania spójności rodowej, kulturowej i cywilizacyjnej oraz prawnej, która musi położyć kres zagrażającej jej idei wolności i równości, rodzącej się w altruizmie poświęcenia jednostki dla jednostko i jednostki na rzecz społeczeństwa …)

Rękawice z białego lnu

W chrześcijańskim kościele w średnich wiekach, rękawiczki zawsze nosił biskup lub kapłan podczas wykonywania funkcji rytualnych.

Durandus, sławny rytualista, mówi:

” … białe rękawiczki oznaczają czystość i prawość, ponieważ ręce były w ten sposób czyste i wolne od wszelkich zanieczyszczeń … ”

Nie ma wątpliwości, że użycie fartucha i rękawiczek w masonerii, jest symbolem idei zapożyczonej z pradawnego i uniwersalnego języka symbolizmu.

Zachowanie czystości w otaczającym masona wymyślonym brudzie cywilizacji, jest faktem przedkładającym się na wykorzystywanie postępu, kłamstwa, zdrady, najemników, sztucznego podziału w walce, z dążeniem niewolników do równości, prawdy i wolności …

Jeśli pozbawimy niewolników odpowiedzialności, pozbawimy ich także mądrości i moralności, dzięki czemu egoizm da się zaprząc w cugle podziału i wojny wewnętrznej i zewnętrznej.

Prześledziliśmy więc historię rękawiczek i fartucha, co umiejscawia te symbole w tym samym źródle rytualnym.

Zobaczmy zatem, czy łącząc te dwa artefakty symboliczne, możemy dotrzeć do tego samego źródła historycznego …

Fartuch, dzięki podstępowi masonów dostrzegamy wśród średniowiecznych murarzy (co zostało wykorzystane w dezinformacji dzięki, której źródło masonerii upatrywano jest wśród wolnych murarzy : http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/03/masoni-budowniczowie-i-straznicy.html ), antycznych rzeźników i kowali (Tubal Cain : http://ligaswiata.blogspot.com/2017/09/najwyzszy-kapan-handlu-wojny-i.html ).

Prawda jest mniej tajemnicza i łączy się w ciekawą całość : Tubal Cain, jako twórca broni, wniósł do historii symbol fartucha ochronnego i rękawic ochronnych (to nie tylko ochronna, ale przede wszystkim czystość przy produkcji zła egoizmu zawartego w broni), kultura rodowa oznaczała na przestrzeni dziejów swoich najemników rytualnymi strojami, których strzępy, możemy dostrzec i dziś …

Murarze budowali fasadową wielkość elit poprzez megalityczne budowle reprezentatywne, mające zbliżyć elity do bogów władzy przekraczających granice rozumu plebsu, kajającego się przed ukrytą władzą – reprezentowaną przez wszechwiedzące oko.

Symboliczny język wtopił się i ukrył pomiędzy języki i alfabety całego świata, będąc niezauważalnym dla laików, poszukujących wiedzy standaryzowanej, ogólnej, pozwalającej pnąc się po drabinie dozwolonych prawnie fetyszy (tytuł, stanowisko, rola …).

M. Didron w swoim “Annales Archeologiques”, przedstawia nam witraże znajdujące się w katedrze
w Chartres we Francji, witraże przedstawiają najemników masońskich wykonujących swoją prace w rękawiczkach i fartuszkach z symbolami masońskimi (robotnik, to własność masońska o ugruntowanej pozycji w iluzorycznym świecie).

Prawdziwych masonów na witrażach przedstawiono w formie świętej trójcy ustrojonej w korony laurowe.

W miesięczniku Annales, Didron przytacza zastosowanie rękawiczek wśród robotników podległych elitom :

W 1331 roku, Chatelan z Villaines, w Duemois, kupił znaczną ilość białych rękawiczek, które przekazał swoim robotnikom, jak sam mówił – “aby osłonić ręce przed kamieniem i wapnem”.

W październiku 1383 roku, w Charteuse w Dijon, w czasie budowy loży masońskiej, jej własciciel rozdawał robotnikom białe rękawiczki.

Na przełomie roku 1486/87, w mieście Amiens, elity rozdawały kamieniarzom białe rękawiczki …

Symbol szlachetnego i chwalebnego czynu (rękawice i fartuch) odnosi się do użytecznych najemników i niewolników, pragnących jak najbliżej zbliżyć się do pozycji rządzącej nimi elity.

Niektóre jurysdykcje, zakazują znakowania rękawic znakami masońskimi, stąd policjanci, żołnierze, lekarze … mają rękawiczki białego koloru pozbawione oznaczeń charakterystycznych dla najemników i niewolników elit.

Czyste ręce, czyste serce

W kościele chrześcijańskim, tak jak i w kulcie Mitry białe rękawiczki noszone były od początku ich istnienia, jednak w kościele katolicki dla odróżnienia niewolnika i najemnika od biskupa i księdza, ci ostatni noszą cienkie złote tablice zwane dzwonami na nadgarstkach (z tyłu).

Oficjalna informacja na ten temat mówi, iż : ręce księży są czyste, i nigdy nie będą otwarte na przekupstwo.

W rzeczywistości każde przekupstwo nie jest przekupstwem, gdy dar przekazywany jest z rękawicy do rękawicy poprzez uprzednie położenie łapówki na stole (znalezione nie kradzione), ponieważ dłonie uzbrojone w rękawice zawsze pozostają “czyste”.

Co ciekawe moja teoria na temat próby ustanowienia zwykłych ludzi masonami niskiego szczebla, nie jest niedorzecznym twierdzeniem, jak to twierdzą moi nic nierozumiejący przeciwnicy.

Otóż, za czasów panowania Henryka VI między nim, kościelnymi doradcami z parafii Suffolk a firmą Freemasons powstało porozumienie (otwarte przymierze masońskie), na mocy którego każdy poddany (niewolnik) musi posiadać w swym domu białe rękawice i biały fartuch bez żadnych oznaczeń rytualnych.

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/03/masonska-symbolika-kotwicy-czyli-martwa.html

George Payne członek Grand Lodge w Londynie, zapisał w czasie spotkania w 1721 roku, Art. 7 loży brzmiący w sposób następujący :

Każdy nowy brat wstępujący do loży, ma zakupić dla wszystkich swoich braci białe rękawice i fartuchy.

W powieści Tolstoy “Wojna i Pokój”, stwierdza się, że : ​​” nowo wstępujący do loży brat, został wyróżniony białym fartuchem, kielnią i trzema parami białych rękawiczek, dwie pary dla siebie i jedną parę dla swojej żony … ”

Jest to, rytuał holenderski w czasie którego, kandydat poddawany jest trzem próbom, podczas których uzyskuje rękawice, kielnie i fartuch.

Sędziowie Sądu Najwyższego – jest to w 100% sąd masoński, obradują w białych rękawiczkach, aby przekonać społeczeństwo do wolności w danym mieście i czystości swoich czynów.

Użycie białych rękawiczek, jest symbolem idei starożytnego i uniwersalnego języka, zdekonstruowanego przez tajne bractwa … ( dla bezpieczeństwa swoich działań w czasie rozprzestrzeniania się idei bezcelowego podróżowania i przekazywania informacji za pomocą użytecznej ale nie koniecznie bezpiecznej technologii …)

Biały kolor, jest tożsamy z czystością, prostotą, prawdą, niewinnością i nadzieją, po dekonstrukcji, to co było białe nadal białe jest jednak opis właściwości zmienia się wraz z postępem rozwoju zdekonstruowanego języka.

Biały Fartuch

W fartuchu masońskim dwie rzeczy mają zasadnicze znaczenie dla zachowania jego symbolicznego charakteru, jest to jego kolor i materiał z jakiego został on wykonany.

Biały kolor fartucha (z skóry owcy) oznaczający czystość, prostotę … jest spuścizną po starożytnych Druidach i starożytnych kapłanach …

Jednak jego symboliczne przesłanie w czasie dekonstrukcji oznacza poświęcenie najemnika i niewolnika (barana), na rzecz idei władzy elit nad społeczeństwem, wykorzystywanym do danych działań teatralnych i iluzorycznych …

Szlachetne czyny masonów, to hodowla stada, przetrzebianie słabych i chorych sztuk, depopulacja nadprodukcji, rozbudowywanie idei przestrzeni życiowej, utrzymywanie społeczeństwa w strukturach podziału, kreacja idei strachu, tworzenie nierozwiązywalnych problemów potwierdzających potrzebę istnienia władzy …
Jesteście jagniętami, niewinnymi i naiwnymi stadami rozszarpuwanymi przez wilki trzymające was w wiecznej niepewności … 

Wasze rytualne skalpy noszone są przez masonów w formie fartuchów określających symbolicznie, waszą pozycje osobową i społeczną.

Zabijanie owcy oznacza panowanie nad przyrodą, a tym samym panowanie nad zdekonstruowanym człowiekiem.

Zabijamy samych siebie poprzez samolubstwo wynikające z egocentryzmu wpojonemu społeczeństwom całego świata za pomocą wielopokoleniowej idei edukacji, opartej na strachu, agresji i chciwości …

Odpowiedzialność wzywa do rezygnacji z egocentryzmu i samolubnych skłonności, które szkodzą wam samym i otaczającym was ludziom.

Musimy poświęcić siebie i poświęcić swoje życie na rzecz służby dążącej do zwycięstwa odpowiedzialności, samostanowienia, równości, wolności, a przede wszystkim samoograniczenia własnego egocentryzmu.

Musimy spalić białe rękawiczki i skremować wszystkie jagnięce skóry, będące symbolem niszczenia natury i człowieczeństwa …

Mason zakładając rytualnych fartuch, staje się zdrajcą człowieczeństwa, zaufanym bratem spisku, wymierzonego w społeczeństwa całego świata.

Dar braterstwa, to dar bytowania w zorganizowanych grupach przestępczych, żyjących na rzecz społeczeństw regionalnych i państwowych, dojonych i zarzynanych jak stada zwierząt hodowlanych.

Braterstwo zależy od męskości każdego brata, brata który wykonuje rozkazy niewidzialnej góry, która nagradza głupotę posłuszeństwa i wiary fetyszami, czyli tytułami, stanowiskami i ideą mamona …

Mason, to podstawowy członek konspiracji, któremu dzięki dekonstrukcji słowa tłumaczy się znaczenie symboli w sposób wypaczony i dążący do celu posiadania człowieka przez człowieka.

Posiadanie człowieka przez człowieka, jest formą wykorzystywania ludzkich słabości za pomocą fetyszu hierarchii, która niszczy równość osadzoną na strukturze poziomej – gromadnej, w której główną role odgrywa altruizm i odpowiedzialna współ-władza nad dobrami natury.

Pamiętaj, planeta jest jak słoik multiwitaminy i jeśli nie będziemy nim odpowiedzialnie dysponować, to zostanie nam sam słoik, w którego pustym wnętrzu podusimy się …

Na ten przykład węgiel i ropa, są formami naturalnych filtrów ziemi, kto nie rozumie idei naczyń połączonych, nigdy nie zrozumie idei życia, osadzonej na równowadze życia na ziemi i pod ziemią …

Wracając jeszcze na chwile do masońskiego fartucha, jest to oznaka równości braci, mających prawo dysponować niewolnikami według własnego rozmysłu, dzięki tej niemoralnej hodowli najemnicy dzięki wymyślonej ideologi społecznej, finansowej uzyskują fetysz rangi i pozycji społecznej.

Złoto runo, to informacja symboliczna mająca wskazać źródło bogactwa elit opierającego się na wykorzystywaniu stad ludzkich do władnych użytecznych celów …

Złote runo – skóra ściągnięta z jagnięcia będącego w rzeczywistości gatunkiem człowieczym kontrolowanym przez struktury elit hierarchicznych za pomocą strachu, prawa i przemocy.

Najstarszy porządek

Kapłani indyjscy, babilońscy, egipscy …, czytamy w tajemnicy tajemnic, nosili fartuchy z baraniej skóry, jako symbol władzy kapłanów nad społeczeństwem …

Trzy wielkie zasady

B L R T – Brotherly Love, Relief and Truth, braterska miłość, pomoc i prawda …

Z tym, że braterska pomoc zawarta w strukturze tajnego bractwa wykorzystuje człowieka przeciw człowiekowi, aby jednostki mogły żyć na koszt ogółu, a zdekonstruowana prawda, jest przekształceniem szczytnych celi do działania ponad prawem …Tekst ten zostanie na 100% ujęty przez masońskie Google (Facebook oznaczy go na czerwono, aby bronić twórców iluzji rzeczywistości) za tekst który trzeba ukryć, lub pominąć w poprawnie politycznej wyszukiwarce, stworzonej przez najemników elit i agentów służb specjalnych.

Łupienie społeczności świata daje najemnikom radość, płynąca z ignorancji i niewiedzy …

Doskonałość tworzona na bazie kryteriów masońskich, jest dążeniem do uprzywilejowania kosztem społeczeństwa całego świata i oto jest prawda, której tak bardzo boją się wasi mistrzowie.

Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/ligaswiata

Advertisements