Urząd i stan psychodelicznej iluzji

Urząd i stan psychodelicznej iluzji

Jedyną drogą do wolności, jest stworzenie własnej rzeczywistość pozbawionej teatru władzy elit.

Dydymus

Współczesny człowiek, jest manipulowany poprzez edukację nakazu od najmłodszych lat, aby podlegać oraz ulegać najemnikom iluzji władzy regionalnej, państwowej i międzynarodowej.

Istnieją liczne hipotezy i teorie, jakimi koloruje się świat iluzji, jednak w istocie, liczą się rzeczywiste fakty ukryte ponad iluzją faktograficzną, którą tworzą elity na potrzeby iluzji historii i tradycji, jaką podaje się niewolnikom (pozbawionej władnej tożsamości) w szkołach posłuszeństwa i lojalności.

Nas interesują tylko te fakty, które ukryto przed waszymi oczyma, choć jest to niebezpieczne i wiąże się z zablokowaniem artykułu przez wyszukiwarki internetowe, podlegające naczelnej cenzurze …

Nauczono was licznych przyzwyczajeń, zachowań, schematów … , które nie narażają was na represje ze strony tak zwanej władzy, propagującej strach, problemy, kryzysy, terror, kaźń i prawo negatywne (stanowione) …

Jak tworzy się podporządkowanego niewolnika kultury cywilizacyjnej, który nie zadaje zbędnych i kłopotliwych pytań i tworzy otoczkę chorej powagi i poprawności politycznej, będącej teatralną iluzją, czyli kłamstwem … ?

Musztra koszarowa, czyli chaos ładu

Od przedszkola, jesteśmy uczeni wchodzenia do budynku przedszkola / szkoły przez boczne wejście, podczas gdy główne wejście do jaskini platońskiej, służy najemnikom władzy. (Popatrz, wchodzisz przez drzwi, które nie są oficjalnym, głównym wejściem do szkoły, pracy (urzędy, banki …), jesteś formą najemnika, niewolnika, towaru, użytecznej rzeczy …)

W jaskini platońskiej zwanej w tym przypadku przedszkolem / szkołą, najemnik (nauczyciel, dyrektor … posiadający licencje elit) za pomocą autorytetu i płynnej skali ocen, interpretuje nasze zachowanie względem wpajanej iluzji, składającej się z cieni tradycji i historii wytworzonej przez innych najemników – aktorów, błaznów i zwolenników władzy hierarchicznej trenującej najemników, za pomocą licznych fetyszy uzależniających małpy od cyrku …

Skala nauczycielska (ocena, opinia …)

Jest fetyszem przechowywanym w pustym, chronionym, czystym, zamkniętym i niedostępnym dla społeczeństwie biurze – urzędu, do którego należysz i któremu podlega forma oceny naszego zachowania, wedle której otrzymujemy fetysz świadectwa i adekwatne do posłuszeństwa wynagrodzenie, oparte na fetyszu mamona, uzależniającego nasze życie od iluzorycznej spekulacji, która nadaje mamonowi wartość potoczną.

( Pieniądz – żeton kopalny, pieniądz fiducjarny, służy wiecznemu zadłużeniu, ponieważ kuszenie, jest na tyle silne, iż niewolnik żyje aby tworzyć popyt i podaż polegający na monetyzacji wszystkich aspektów życia … )

Urząd nauczycielski, to forma władzy osadzona na licznych fetyszach tytularnych – rolach teatralnych, za pomocą których dyrektorzy, nauczyciele i inni urzędnicy nadają swemu “życiu” iluzoryczną wartość osadzoną na autorytecie władzy teatralnej.

W rzeczywistości najemnicy, są użytecznymi, wielopokoleniowymi strażnikami zatrzymującymi następne pokolenia, w jaskini platońskiej.

Wychodząc ze szkoły, znajdujemy ten sam rodzaj manipulacji opartej na instytucji publicznej, w której wybrani najemnicy manipulują twoim bytem, który jest oceniany, karany i nagradzany, według uznania władzy tytularnej.

Ratusze, komisariaty, jednostki, szpitale, sądy, ministerstwa … są fetyszami władzy, kolejnymi jaskiniami platońskimi, do którego macie dostęp przez boczne wejście (główne wejście (tryptyk) lepszy poza zasięgiem plebsu) i które chronią ocenę niewolnika przed wolnością i wolnym dostępem obywatela.

Zobacz pałac prezydencki i inne ważne dla elit obiekty, przez główne wejście wchodzą tylko ludzie rządzący innymi ludźmi, podczas gdy obsługa – służba najemna i niewolnicy wchodzą wejściami bocznymi lub tylnymi …

Wierzysz (ufasz instytucją, które cię karzą) w hierarchie, autorytet i władze i dlatego poniżasz samego sobie, wierząc w idoli i otaczające je fetysze, podczas gdy cały ten rytuał jest czystym przejawem sztuki teatralnej, którą akceptujesz ze strachu przed siłą najemników otaczających i chroniących tak zwaną władze elit nad plebsem – do którego sam się zaliczasz, poprzez wiarę w kasty wyższe i ludzi bogów.

Droga do nieba władzy

W każdej jaskini platońskiej, istnieje piramida tytularna przenosząca się na zakwaterowanie władzy hierarchicznej, na najwyższym piętrze budynku – piramidy – jaskini platońskiej, czy góry Olimp …

Ten rytuał ceremonialny z piramid przeniósł się do urzędów, których wybrane pokoje – groty – komnaty – świątynie, zarezerwowane są dla kast wyższych.

Korytarze, schody, pomieszczenia i windy przeznaczone osobno dla plebsu i władzy …

Przypadki ?

Te rzeczy nie są przypadkowe. Zostały one zaprojektowane przez psychologów systemowych i pomagają utrzymać obywatela w pozycji uległej wobec organu państwowego, marionetek i najemników, którzy dzięki podziałowi ról społecznych, gloryfikują swoje ego i zdekonstruowane wnętrze.

Cały ten hierarchiczny teatr, stworzony przez filozofów, pozwala kontrolować plebs, za pomocą najemników wierzących w siłę fetyszu mamona, licencji, autorytetu, stopnia i tytułu…

Wielkość i kolor mają znaczenie w tresurze zdekonstruowanego plebsu

Mundury i czapki … zastanawiałeś się, po co policjantowi czapka, dlaczego czapki kast wyższych, są bogaciej zdobione i wykonane z lepszego materiału, niż nakrycia głowy zwykłych funkcjonariuszy ?

Wszystko polega na stworzeniu teatralnej iluzji, która rodzi się w głowie wytresowanego obywatela.

Niewolnik wytresowany przez system, podświadomie rozumie wpojone mu nakazy pochodzące od ludzi lepiej sytuowanych (przez fetysz stopnia, tytułu, mamona …).

Obywatel wie, iż osoba w czapce, jest od niego ważniejsza, że osoba w czerni i bieli, ma odpowiedni do piastowanego stanowiska – autorytet, że osoba w czapce reprezentuje władze i siłę (ponieważ nakryta głowa, jest ważniejsza – wyższa od nagiej głowy), że srebro i złoto są ważniejsze od brązowych i kolorowych epolet …

Podświadomie wiemy, że wyższa liczba belek, gwiazdek, strzałek (ocena) … oznacza męskość wyrażoną w większej liczbie podanych ( gwiazdki ), czy w formie tytularnej przedstawionej w postaci znacznie większej liczby penisów na epoletach ( strzałka, czy belka ) …

Hierarchia tworzy bariery instytucjonalne, za pomocą których dominuje się społeczeństwo. Zwierzęta znaczą swój teren moczem, was nauczono przestrzegać sztucznych zasad kulturowych, narzuconych przez elity znaczące swój teren urzędami, kościołami, prawami, zasadami kulturowymi …

Bramy, strażnicy, klucze, szyfry … i nikt nie zastanawia się nad problemem równości i nikt nie podważa iluzji teatralnej, w której teoretycznie obywatel ma władze, a w rzeczywistości, ulega autorytetowi sztucznej teatralny władzy, chronionej przez siłę najemną, wierząca w fetysz mamona i tytułu.

Wnętrza sądów, trybunałów, senatów, sejmów, kościołów są kopiami starożytnych świątyń, wynoszących człowieka ponad człowieka i hiearchie ponad jednostkę i jej równość i wolność.

( http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/03/masoni-budowniczowie-i-straznicy.html , http://ligaswiata.blogspot.com/2017/05/tetrarchia-i-pontifex-maximus-czyli.html )

Wystrój świątyni ma dzięki zasadzie monumentalizmu poniżać człowieka i wytwarzać z przerażonej i onieśmielonego grupy – stado, modlące się do hierarchicznego Boga – konstruktora, tworzącego iluzje rzeczywistości, w której podporządkowane stado oddaje hołd elicie na codziennej, cotygodniowej, sporadycznej audiencji.

Monumentalizm rozwinięty pionowo ma tylko jeden cel: uczynienie wierzącego – obywatel mały i mało znaczący w stosunku do urzędu władzy hierarchicznego Boga, tworzącego rytuał cywilizacji kulturowej.

Autorytet zbiorowy

Państwo, jako regionalny twór kontrolujący, wytwarza w obywatelu szaleństwo miłości, dzięki czemu zdominowany i wystraszony obywatel, ulega sile zbiorowego autorytetu.

Władza, jest tworem iluzorycznym, ponieważ istnieje ona tylko w naszych głowach. Ta iluzoryczna doktryna władzy opiera się na zaszczepieniu w obywatelu szacunku i strachu, wobec sztucznie wykreowanego autorytetu aktora, zmuszającego cię do przyjęcia konkretnej roli teatralno społecznej.

Aby zmusić kogoś do gry w danej sztuce cywilizacyjnej, należy stworzyć manipulację opartą na strachu i karze oraz na nagrodzie fetyszu ( wynagrodzenia, tytułu, stanowiska, prominentnej roli … ), która uzależnia niewolnika od wielopokoleniowych schematów …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/07/scena-kar-i-nagrod-czyli-hodowla.html

Policjant, urzędnik publiczny, prokurator, sędzia, burmistrz, czy na ten przykład minister …, są tylko ludźmi, a człowiek, jest równy względem innego człowieka.

Rola autorytarna, zmusza jednostkę do oddawania czci innej jednostce, co przenosi nas w świat teatralnej gry, sztuki królewskiej.

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/01/08/szachy-ezoteryka-i-masoneria/

Masoński świat, to świat sztuki, czyli świat kłamstwa, dekonstrukcji przekształcającej rzeczywistość w teatr, jaskinie platońską, iluzje nazywaną cywilizacją kulturalną, bowiem kultura, to nic innego jak forma sztuki teatralnej przypisującej ludziom konkretne, użyteczne władzy filozofów role.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/04/epikur-i-dziedzictwo-zaprzysiezonych.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/04/rzeczywistosc-iluzji-czyli-grecka.html

Jeśli dajecie aktorom prerogatywy, uprawnienia, prawa i możliwość tworzenia prawa, teatr zmienia się z komedii w dramat, thiller i horror.

Wraz z rozrostem państwa, rośnie ilość teatrów zwanych urzędami, aby utrzymać zwiększająca się ilość najemników elit, potrzebne jest ciągłe zwiększanie podaży i popytu oraz tworzenie nowych podatków i licencji zawodowych …

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/07/11/tajemnica-licencji/

Pamiętaj czytelniku, że najemnicy i gladiatorzy, są tak jak i społeczeństwo – zdekonstruowane, przez co podlegają wpływowi mózgu gadziego i ssaczego (egocentryzm), czyli zaprogramowanym emocją, zazdrości, chciwości, złośliwości i namiętności …

A więc ? Nie mamy tu odczynienia z człowiekiem, lecz dzikią bestią, która nie podlega prawu naturalnemu lecz prawu natury.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/11/jerzy-i-smok-czyli-podstawy-wiedzy-okultystycznej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/05/10/kontrola-umyslu-za-pomoca-idei-edukacji/

Autorytet, wiąże się z monopolem siły i władzy, co przekłada się na możliwość czerpania zysku z podporządkowanych niewolników, którzy żyją aby płacić podatki i wyrabiać sobie licencje, dające prawo do życia w kulturze cywilizacyjnej.

Kult religijny i świecki, opiera się na nieomylności hierarchicznych bogów dążących do pełnej kontroli nad społeczeństwem.

Wynikiem tych rytualnych działań, jest tworzenie prawa gwarantującego wieczny żywot monopolom autorytarnym, ponieważ to samo prawo gwarantuje im boską nietykalność.

Wniosek : monopole władzy, zaprzeczają możliwości istnienia powszechnej równości i wolności, dzięki czemu dobro i dobrobyt społeczny, dotyka tylko tych, którzy wspierają system i dzięki koneksjom, są jak najwyżej w najemnej piramidzie władzy (w ujęciu lokalnym i globalnym) …

Więc wspieranie jakiejkolwiek formy ustrojowej bądź też religii, mija się z celem działania wolnej jednostki, ponieważ pokładanie wiary w hierarchie jednoznaczne jest z akceptacją systemu niewolniczego.

Jeśli jesteś zmuszany oddasz Cezarowi to, co do niego należy, i Bogu to, co do Boga należy, w rezultacie czego – nic ci już biedny niewolniku nie zostało oprócz nadziei, która karmią cię elity żyjący w dobrobycie na twój koszt …

Rozwiązanie, którego nie ma w kontrolowanych książkach

Nie ma możliwość wyzwolenia państwa i jakiegokolwiek kościoła, ponieważ indoktrynacja dzięki edukacji sięga wielu pokoleń wstecz i siegą od fundamentów, aż po bogato zdobiony dach …

Jedyny rozwiązaniem, jest zniszczenie całego budynku cywilizacji kulturowej i powrót do tożsamości człowieka pierwotnego znającego wartość myśli, słowa i działania.

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/08/mija-i-twoja-tozsamosc.html

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/08/zacmienie-czarna-gwiazda-oraz-je-ze-us.html

Kłamstwo władzy i urzędu, religii … stało się nierozerwalną częścią osobowości większości śpiącego społeczeństwa …

Coś, co posiada nazwę i zbiera dookoła siebie wybrane twarze, przestaje być istotą tożsamą z ludzką równością i wolnością, a staje się tworem wyzysku człowieka przez człowieka.

Wszystkie formy stadne, są formami niewolniczymi, ulegającymi dyktaturze władzy i najemników, którzy dzięki magii fetyszów (mamon, stanowisko, status …) widzą sens z bezsensie gry, która zamienia strach na dobrobyt i zysk.

Wirus władzy żeruje na ideologi shierarchizowanego społeczeństwa niewolników wyedukowanych i przypisanych, do swoich ról na bazie wielopokoleniowego przymusu – tradycji i prawa.

Jednostki takie jak ja, muszą uciekać przed tymi, którzy chcą ukryć kłamliwość swych postępków, dążących do wyzysku człowieka przez człowieka.

Pod spódnicą wiary i demokratycznego ładu, ukrywa się anonimowy teatr – terroru, który dzięki edukacji, zmusza społeczeństwo do pseudo wyborów, w których niewolnik wybiera sobie ciagle tego samego, ewoluującego (nazwy, formy, słowa…) pana i oprawcę.

Władza i urząd, działają na niekorzyść większości, ponieważ uśpione społeczeństwo pozwala na to korząc się przed prawem elit do kreowania bezlitosny i bezkarnych wyroków.

Odpowiedzialny samostanowiący i samoograniczający się indywidualizm

Wyzwolenie spod dyplomacji państwowej, musi odbywać się indywidualnie, ponieważ grupa podlega prawu emocji dążących do skrajnych przejawów amoku.

Człowiek po człowieku musi opuszczać system, ponieważ jeden człowiek, to jeden świat, wszechświat, państwo, dusza i niezliczone kopie żyjące w innych wymiarach, mające tylko jeden cel – zdobywanie doświadczeń fizycznych, potrzebnych w procesie ewolucji duchowej, dążącej do ascendencji która zmienia twór w twórcę.

Zakładajcie własne państwa oparte na prawie naturalnym, twórzcie swoją wolność, równość i odrębność, aby dać swemu życiu przestrzeń duchową i wolność tworzoną ma bazie odpowiedzialnego samostanowienia i samoograniczenia.

Nie dajcie sobą manipulować, nie dajcie tworzyć ładu na bazie chaosu, ponieważ zaprojektowane życie wszystkich wystraszonych jednostek, to ciąg tortur, wyrzeczeń i ograniczeń, który nigdy nie idzie w stronę rozprężenia i powszechnego dobrobytu .

Państwo, na pokaż karze tego, czy tamtego człowieka, ponieważ owo teatralne państwo, nie może kontrolować wszystkich w równym stopniu. Państwo patrzy przez palce na małe nieprawidłowości, ponieważ chodzi o ukrycie przed oczyma społeczeństwa faktu życia elit na nasz koszt ( kradzież wartości wytwarzanej poprzez fetysz należący do elit ) …

Jednak gdyby społeczeństwo zaczęło wspólnie, nagminnie łamać zasady prawa stanowionego, to owo teatralne państwo, nie byłoby w stanie ukarać całej populacji.

Słabość systemu, jest na wyciągnięcie naszych rąk i nawet liczne oddziały gladiatorów i najemników, nie są w stanie podporządkować sobie kilkunasto milionowej populacji przebudzonych, wolnych i odpowiedzialnych jednostek.

( biegający, kradnący, demolujący debile i zwolennicy religii i sysytemow muszą być izolowani, aby szaleństwo nie mogło się rozwijać i rozmnażać … )

Zamiast tworzyć państwo składające się z milionów wolnych istnień, stwórzmy miliony państw, składające się z pojedynczych wolnych i myślących jednostek, działanie jednostki, jest mniej groźne dla innych ludzi i środowiska, niż działanie wielomilionowych państw, w których niewolnicy, najemnicy i gladiatorzy wykonują rozkazy psychodelicznych dyktatorów, dążących do ludobójstwa i zabójstwa natury.

Prawda, jest logicznym dążeniem do samostanowienie i samoograniczenia, kłamstwo, jest absurdem, które pochłania tych, którzy wierzą w tezę i antytezę podziału nie zawracają uwagi na koordynująca wszystko trzecią siłę.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/08/kundabuffer-i-kundalini-czyli-ideologia-podzialu-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/06/jak-wyjsc-z-jaskini-platonskiej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/03/05/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk/

Źle identyfikujecie pojęcie państwa i człowieka, państwo to ja, jedyny obywatel mojego państwa … tylko wtedy, człowiek nie traci kontroli nad człowieczeństwem i korzyści z bycia wolnym człowiekiem.

( Od prawdy, do dekonstrukcji :

terra – ziemia – własność jednostki o powierzchni pozwalającej wyżywić daną osobę, reszta jest dobrem wspólnym, państwo (gosudarstwo) słowiańskie pochodzi od pan (gosudar) – panowanie jednostki na własnej ziemi,

dekonstrukcja : regnum – ziemi elit królewskich, imperium, res publica, stato – ziemia statusem władcy, państwo podległe elicie niezależnie od jego ustroju … )

Celem jest, inna forma oddziaływania między ludźmi – bez zależności, zazdrości, chciwości, pośrednictwa organów, bez fikcji zachowań, tytułów, bez tworzenia zależności finansowych i zależności teatralnych tworzących sztukę cywilizacji kulturowej …

Proponuje wam odejście od tego, co znacie, wiecie i co zostało wam wpojone za pomocą edukacji, literatury, mediów i kontaktu z innymi ludźmi … proponuje wam prawdę tożsamą z człowieczeństwem wolnym i równym …

Człowieczeństwo dążące do wyższej formy człowieczej, musi dążyć drogą wolnego ducha i mądrości, nie poprzez ewolucje fizyczności, a duszy dążącej do ascendencji tworu, który stanie się twórcą.

http://www.eioba.pl/a/45q3/wyzszy-stopien-czlowieczenstwa

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/08/milosc-tozsama-z-idea-czlowieczenstwa-w-czasach-dekonstrukcji-mysli-slowa-i-dzialania/

Po raz pierwszy wychodzimy poza nawias sztucznie wytworzonej tradycji i historii, nawiązujemy realny kontakt z rzeczywistością pierwotną niezanieczyszczoną przez różne formy dekonstrukcji myśl, słowa i działania.

Myśl, mów i działaj w sposób tożsamy, z wyższym stopniem człowieczeństwa …

Nauka, technologia, cywilizacja, wyznanie, ustroje nijak mają się do wolności i równości, logiki oraz prawdy …

Zastanów się czytelniku, dlaczego tworzone przez nas teksty filozoficzne, są cenzurowane lub ukrywane w internecie ?

Dlaczego ukryci filozofowie, tak bardzo nienawidzą słów, które odkrywają ich skrytobójcze działanie ?

Odkrycie, ukrytych modelowych uli społecznych i ławic społecznych oraz metod psychologicznej hodowli stad społecznych, trafiły do naszych rąk w latach 90-tych, ponieważ zdalne spostrzeganie było wtedy zarezerwowane dla wybranych kast, podczas gdy społeczeństwo, nie jest wstanie zrozumieć swoich snów i wizji.

Para-normalność, jest ośmieszana i negowana przez edukacje, naukę, władze, religie i technologie, będące współczesnymi bogami i prorokami, trzymającymi stada w zagrodach niewiedzy i ignorancji na wybrane pojęcia – słowa klucze.

Zamiast szybkiej komunikacji para-normalnej wprowadzającej na powrót prawdę do ludzkiej komunikacji, dano wam technologie, która was alienuje i wpycha w świat kłamliwych iluzji, dewiacji i urazów psychicznych …

Na dzień dzisiejszy bliżej wam do ryb, pszczół, czy ptaków, niż do człowieczeństwa.

Sieci społecznościowe spełniają obecnie funkcje regulatorów tworzących stereotypy, na których bazuje poprawność polityczna oraz podział tworzący oczekiwaną przez władze tezę i antytezę.

Ewolucja komunikacji technologicznej idzie w kierunku transhumanizmu, czyli zespolenia człowieka z maszyną, co doprowadzi do wprowadzenia licznych hybryd gatunkowych funkcjonującej wedle zasady użyteczności na rzecz elit.

Owa ewolucja komunikacyjna i hybrydyzacja gatunkowa doprowadzą do całkowitej kontroli nad zdekonstruowanym i przekształconym społeczeństwem.

Więc wszystko zależy teraz od was, jeśli myślisz, mówisz, zacznij działać, bowiem każda jednostka, ma w sobie Boga …

Każdy z was zna powiedzenie : kto rano wstaje, temu pan bóg (panujący nad sobą, nad swoim terytorium ) daje … Odnosi się to, do aktywności szyszynki, między godziną 2 a 6 rano.

Szyszynka, wymusza połączenie wszystkich jednostek pracującej na bazie jednej kopii duszy, ogólnie rzecz biorąc, jest to wspólne połączenie z naszą bazą danych (doświadczenie jednostki w różnych czasach, przestrzeniach i wymiarach), którą każdy z was może przeglądać, mając wgląd w inne wymiary i podobne zdarzenia …

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/10/rzad-i-iluzja-urzedu.html

Dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/ligaswiata

P.s poziom wiedzy zdekonstruowanego społeczeństwa : https://youtu.be/nFpafwPJOUY

Advertisements