Śląsk – zagłębie masonerii, czyli zamach na bogactwa naturalne i …

Śląsk – zagłębie masonerii, czyli zamach na bogactwa naturalne i jednolitość resztek państwa Lechickiego

Kolejny raz, możemy pochwalić się poprawną interpretacją faktów, poprzez znajomość masońskiej geopolityki.

Kilka lat temu pisaliśmy :

https://plus.google.com/+Liga%C5%9Awiata/posts/ezmEVuvnTw2

https://plus.google.com/+Liga%C5%9Awiata/posts/1enKkwWKBYP

https://archiwaipnpolska.wordpress.com/2017/01/14/kukiz-i-bezpartyjni-czerwoni-baronowie/

Trochę historii :

Jedna z definicji masonerii brzmi:

„Stowarzyszenie międzynarodowe, częściowo tajne, o charakterze naturalistycznym i filantropijnym, którego członkowie rozpoznają się poprzez pewne znaki i emblematy”.

Masoneria rytualna powstała poprzez połączenie się : dawnego cechu budowniczych i okultystycznego związku różokrzyżowców.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/03/masoni-budowniczowie-i-straznicy.html

Masoneria, kiedy występuje na zewnątrz, używa jednocześnie symboli architektonicznych (np. ekierka i kompas) i symboli gnostyckich (np. pięcioramienna świetlista gwiazda z literą G pośrodku). Takimi symbolami są również kolumny.

Wolnomularstwo, jest wewnętrznie bardzo zróżnicowane: tworzą je zarówno organizacje umiarkowanie liberalne, mistyczno-ezoteryczne, jak i konserwatywno-tradycjonalistyczne.

Członkiem loży, może zostać człowiek wolny i dobrych obyczajów, a więc każdy, kto zrozumiał idee władzy hierarchicznej i postanowił poświecić społeczeństwo dla swojej kariery osobistej …

Kto tworzy mity, legendy i złą opinie na temat masonów i Żydów, otóż robią to sami masoni i syjoniści, którym do Żydów daleko, ale lepiej poświecić kozła ofiarnego niż samego siebie.

Dowód ? Na ten przykład słowa znanego pisarza, masona i iluminata Marka Twaina : „ całemu złu świata winni są Żydzi, masoni i cykliści … ”

Powstanie idei podziału

Pierwsza loża masońska na Górnym Śląsku powstała w 1773 roku w Nysie.

Kolejna powstała w 1812 roku w Koźlu i wywodziła się z Wielkiej Loży „Rogal York zur Freundschaft” a w roku 1854 przeniesiono ją do Gliwic.

Kolejne loże powstawały w Tarnowskich Górach (1813), Opolu (1818), Raciborzu (1835), Katowicach (1869) i Chorzowie (1878).

Loże, miały tylko jeden cel, dzielić i wykazywać różnicę między Polakami a Ślązakami, aż do momentu wytworzenia ruchów autonomicznych, które rezerwą Polskę na nieporadne i łatwe do przejęcia landy pozbawione władzy i świadomego społeczeństwa.

Loże zmieniły od 1933 roku, nazwy na „zakony starochrześcijańskie”, ponieważ Iluminaci (w tym agent Adolf Hitler) zwalczali loże narodowe, aby na ich miejsce postawić loże hermetyczne.

Pozmieniano też ich statuty. Loże masońskie na terenie Niemiec zostały oficjalnie zamknięte w 1935 roku, po uchwale NSDAP. Narodowi socjaliści twierdzili bowiem, że masoni wraz z ludnością żydowską przygotowują się do spisku zagrażającego ustrojowi Niemiec.

Dzięki temu za jednym zamachem stworzono kult prześladowanego Żyda i pozory likwidacji ruchów masońskich …

Nic bardziej mylnego …

Historia Śląski lóż storochrześcijańskich zwanych lożami iluminacko – masońskimi

Pierwszą siedzibą odnowionej gliwickiej loży iluminacko – masońskiej, była gospoda hutnicza, ponieważ do loży należało wielu urzędników odlewni.

Budowę własnej stałej siedziby planowano początkowo na działce, na której później powstał browar Scobla, jednak plany te zarzucono.

Następnie przez dłuższy czas spotykano się w restauracji hotelu „Zur Stadt Triest”.

Ostatecznie w 1878 roku na ulicy Dworcowej pod numerem 13 wybudowano nową siedzibę loży masońskiej „Zur siegenden Wahrheit” (Pod zwycięską prawdą).

Stąd wzięła się nazwa stojącego obok hotelu „Zur Loge”. Hotel znajdował się w niższym jednopiętrowym budynku, z wysoką użytkową sutereną.

Część hotelowa mieściła tylko 4 pokoje na piętrze. Bardziej okazały budynek loży był znacznie wyższy z bogato zdobioną fasadą.

Jego projektantami byli mistrz murarski Schwartzer z Koźla oraz katowicka firma „Bracia Goldstein”. Pierwotną, dwukondygnacyjną fasadę przebudowano w 1927 roku zgodnie z projektem wrocławskiej firmy „B.D.A.Gaze & Böttcher”.

W suterenie obu budynków znajdowały się pomieszczenia pomocnicze, takie jak piwnica, piwniczka na wino, spiżarnia, kuchnia oraz pokój bilardowy i kryta kręgielnia z pomieszczeniem technicznym. W początkach XX wieku, w ogrodzie ustawiono niewielką scenę dla orkiestry.

Gdy po 1935 roku loże zostały rozwiązane, restauracja zmieniła nazwę na „Reichsgarten”, a w 1938 roku działka wraz z zabudowaniami została sprzedana poczcie.

Po wojnie działało tu Technikum Łączności i Centrala Radiofoniczna. W latach osiemdziesiątych XX wieku wyburzono cały kwartał budynków wśród których znajdował się ten hotel.

Do gliwickiej loży należało wiele znanych osobistości, żyjących na koszt społeczeństwa, które milcząc akceptowało role teatralne hierarchii …

W Gliwicach działała również formacja Odd Fellows, drobnomieszczański odłam masonerii, mający siedzibę we Wrocławiu. W Gliwicach spotykali się w Weingarten przy ul. Dolnych Wałów 7.

Choć gliwicka loża nie stawiała przeszkód w przyjmowaniu Żydów, ci jednak utworzyli własną lożę „Humanitas”, z siedzibą w budynku Stowarzyszenia Żydowskich Mieszczan przy Adlerstrasse (dziś ul. Tkacka).

Istniała ona w latach 1886–1924 nazywana była Lożą Pokoju XVII Nr 361, co na ten czas oznaczało, że była 17 placówką w Niemczech i 361 na świecie. Podlegała ona powstałej w 1882 roku Loży Matce Zakonu w Niemczech (332 na świecie).

Niekiedy sprowadza się do wspólnego mianownika „masonerii” inne organizacje, jak na przykład działającą w Gliwicach „Schlarafię”, której członkowie stawiali raczej na własną twórczość poetycką, bardziej lub mniej udaną.

Jak zauważy uważne oko masoni i chrześcijańskie zakony, wykreowały na bazie fałszerstw, historie kilku ostatnich tysiącleci.

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/05/czas-ktory-nigdy-nie-istnia.html

Również na Śląsku, to co wyglądało jak zgromadzeniem poetów i pisarzy, zajmowało się w istocie fałszowaniem oblicza kontaktów śląsko – polskich z uwzględnieniem podziału kultury, języka i nazw.

Przestano mówić o regionalnej kulturze i języku, a zaczęto mówić o narodzie o odmiennym języku, kulturze … ale zaraz, czy to samo nie próbowano zrobić na Warmii i na Mazurach … ?!

Współczesne sposoby manipulowania Ślązakami

Masoński Ruch Autonomii Śląska rośnie w siłę. Politycy (M)RAŚ chcą założyć partię.

Największa w regionie manifestacja śląska przeszła w sobotę ulicami Katowic.

” Nie zatrzymała jej nawet skromna kontrmanifestacja z udziałem Adama Słomki, który występował w imieniu Polaków. ”

Czy widzisz w przytoczonym wyżej cytacie manipulacje ?! Powinieneś, ponieważ redaktor faktów, użył zdania pełnego celowych podziałów : ” Adam Słomka, który występował w imieniu Polaków … ”

Czyli, manipulacja polega na stworzeniu z Polaków i Ślązaków odrębnych nacji, na bazie historycznych problemów. Jednak nikt nie mówi, że owe problemy, powstały na skutek trzech zaborów i masońskiej polityki multikulturowości poprzez zaszczepienie podbitym narodom kultury, religii i języka oraz nowych symboli regionalnych …

Stały za tym elity masońsko – iluminackie, tworzące polski ruch iluminacki pod okiem Marii Teresy, Fryderyka II Wielkiego …

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

( 1. Absolutyzm polityczny – pogląd z dziedziny myśli politycznej, według którego jest dobrze uzasadnione, by władza przysługująca jednemu człowiekowi lub grupie ludzi sprawujących ją w państwie przysługiwała im bez ograniczeń, przy czym ma się na myśli ograniczenia prawne, a czasem nawet moralne.

Władzę absolutną można sprawować w ramach rozmaitych ustrojów i nie jest ona ograniczona tylko do monarchii absolutnej. Absolutyzm władzy polega nie tyle na formalnej stronie ustroju, lecz na tym kto w rzeczywistości sprawuje władzę i czy osoba lub grupa ją sprawująca jest ograniczona prawnie, np. przez konstytucję, czy też stoi całkowicie ponad prawem.

2. Absolutyzm Oświecony – ustrój w którym władca uznaje niektóre zasady umowy społecznej między sobą a społeczeństwem, przyznaje mu pewne wolności np. tolerancję religijną, jednocześnie jednak pozostając monarchą absolutnym, sprawującym władzę nad wszelkimi dziedzinami administracji państwowej.

Mianuje się pierwszym sługą państwa. Z teorii tej korzystali władcy chcąc umocnić swoje rządy.

Jako idea wywodziła się z filozofii oświecenia i zakładała, że władza panującego pochodzi od ludu, który zrezygnował ze swoich praw politycznych na rzecz monarchy.

Szczególnie przekonanie to widoczne jest w poglądach Fryderyka Wielkiego, króla Prus, który nazywał się “pierwszym sługą państwa”, a poddanym niższego stanu powtarzał:

“Moje dzieci, jestem tylko waszym sługą”.

(Czyli dzieci elit, za waszą bierną zgoda (strach) dalej będą żyły na wasz koszt … )

Monarchia oświecona była popierana przez główny nurt filozofów oświecenia z Wolterem na czele.

( Czyż nie mamy racji, że społeczeństwami manipulują filozofowie, za pomocą władzy świeckiej i religijnej posiadające fetysze strachu i zniewolenia …?!

Wszystko to podszyte jest formami manipulacji opartej na walce tezy z antytezą, czyli dialektyce heglowskiej (dialektyka pana i niewolnika). )

Charakterystyczna dla absolutyzmu oświeconego była centralizacja władzy przy jednoczesnym tworzeniu różnych organów administracji. Era absolutyzmu oświeconego to złoty okres biurokracji. )

Po przemówieniach liderów RAŚ i Związku Górnośląskiego na placu Sejmu Śląskiego odbył się rodzinny piknik.

Dekonstrukcja, rozpoczyna się jak zwykle od mężczyzn, którzy wciągają w ideologie rodziny, przenoszące poprzez kobiety i dzieci gen buntu oraz marzenia na temat iluzji życia w nowych warunkach bytowych, rysowanych przez masonów w formie nowego śląskiego raju …

Pytanie – czyimi rękami, będzie budowany ten nowy raj i kto na tym zyska w strukturze hierarchicznej, elita, czy społeczeństwo ?

Marsz Ruchu Autonomii Śląska odbywa się tradycyjnie w 97 rocznicę przyznania województwu śląskiemu autonomii.

Uczestnicy marszu, po raz jedenasty wyruszyli z placu Wolności w Katowicach, przeszli następnie przez centrum miasta na plac Sejmu Śląskiego. Pochód otwierała stumetrowa imponująca flaga żółto-niebieska w barwach województwa śląskiego.

Mamy te same barwy i ten sam sposób podburzania … czy to nadal Śląsk, czy już Ukraina … Ile pieniędzy zostało przelane na konta (M)RAŚ ?!

Elity już kroją tort podziału i wpływu, a naród powiewa flagami, żre kiełbasę wiwatuje i śpiewa … Głupota i amok rodzą szaleństwo prowadzące do rozwiązań oczekiwanych przez masonerię …

W marszu uczestniczyli działacze (M)Ruchu Autonomii Śląska i Związku Górnośląskiego. Te dwie największe organizacje zapowiedziały niedawno utworzenie śląskiej partii regionalnej i zjednoczenie sił.

Lider (M)RAŚ Jerzy Gorzelik, użyteczna marionetka, mówi o regionie i gospodarności, myśląc o wojnie i wpływach, jakie ta wojna da wszystkim tym, którzy działają na rzecz elit, pragnących położyć łapę na śląskich bogactwach …

W czasie marszu zbierane były podpisy pod listą poparcia dla Śląskiej Partii Regionalnej, którą (M)RAŚ chce założyć wspólnie ze Związkiem Górnośląskim.

Liderzy obu ugrupowań nie ukrywają, że mają ambicję wystartować w przyszłorocznych wyborach samorządowych do sejmiku śląskiego z poważną reprezentacją.

Nowy rozbiór już trwa, pas morski, pas śląski i pas wielkopolski, jest eksplorowany i wykupywany przez międzynarodowe korporacje …

Ostrzegamy was od lat o działaniach zorganizowanych grup przestępczych, które za pomocą, polityki, religii i prawa, odciągają uwagę społeczeństwa od faktów mających zniszczyć Polskę przez wyeksploatowanie, strach i podział wewnętrzny.

https://archiwaipnpolska.wordpress.com/2017/01/14/afery-prywatyzacje-bogactwa-naturalne-czyli-polska-w-rekach-masonskiej-mafi/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/11/rotary-i-lions-club-wewnetrzne-kregi.html

Jeśli chciecie być wolni niezależnie od tego, czy jesteście Ślązakami, czy Wielkopolanami … musicie najpierw wiedzieć, czym jest odpowiedzialność, równość, samoograniczenie i samostanowienie i dopiero wtedy, możecie mówić o wolności i drodze do dobrobytu, pozbawionego przedstawicieli, reprezentantów i innych form hierarchicznych elit, żyjących zawsze na wasz koszt …

Raz oddana władza nigdy do społeczeństwa nie wraca, ponieważ ci którzy maja władze, mają także psychodelicznych najemników, którzy siłą i prawem was kontrolują, straszą i wykorzystują.

Teren Polski w tym śląska, Rosji, Czech, Ukrainy … odcina się od tradycji podziału narodowego, tworzonego przez elity świeckie i religijne, dla celów lepszej kontroli społecznej …

Wyżej wymienione teren wchodzą w zakres państwa Lechickiego, będącego naszą historyczną, spójną tożsamością, której nie wolno niszczyć dla idei władzy i multikulturowości jednostek chcących żyć na wasz koszt …

Liga Świat
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/ligaswiata

Advertisements