100 lat przestępstwa dokonanego na Palestynie

100 lat przestępstwa dokonanego na Palestynie

Klan Rothschildów oficjalnie przyznaje, że stworzył Izrael kosztem Palestyny

Wiele osób swego czasu, śmiało się z mojego tekstu : http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/deklaracja-balfoura-i-syjonistyczna.html , dziś przyszedł czas, aby zetrzeć błaznom uśmiech z ich głupkowatych mord, za sprawa słów samego Jocoba Rothschilda.

Lord (tytuł teatralny) Jacob Rothschild w wywiadzie prasowym i telewizyjnym dla The Times Izrael, przyznał, że jego rodzina odegrała : ” kluczową role w tworzeniu Izraela “.

80 letni Rothschild, znany syjonista, mason i ludobójca w rękawiczkach charytatywnego bożka, stwierdził ponadto, że jego przodkowie : ” … utorowali syjonizmowi drogę do stworzenia Izraela …”

Co to oznacza, oznacza to ni mniej, ni więcej, że żadni Żydzi Izraela nie założyli, izrael przekształcił państwo żydowskie w syjonistyczny raj elit.

Izrael (Is-Ra-EL), to wyższa idea, do której dążyli starożytni filozofowie, którzy chcieli realizować przepowiednie opartą na długofalowym planie strategicznym, polegającym na utrzymaniu hierarchii za pomocą idei ewolucji politycznej i religijnej.

( Boginią ładu w chaosie, jest Isis, Maryja, Cybele… Dlaczego ? Ponieważ tożsamość człowieka zgodna z jednolitością myśli, słowa i działania, podczas gdy zdekonstruowane działanie oparte jest na amoku – stanu miesiączki : myśl jedno, mów co innego, rób zapełnie coś innego … )

Schemat ten, jest realizowany od tysięcy lat, krok po kroku, od spisania legendy, po kreacje legend bożków, tworzących wymyśloną historie wybranych państw, ludzi i narodów.

Rothschilowie, jako odłam brytyjskiej elity syjonistycznej, zmusili poprzez szantaż i manipulacje rząd brytyjski do podpisania Deklaracji Balfoura w 1917 roku.

Szantaż i manipulcja zastosowana przez Rothschildów, polegała na wewnętrznym osłabieniu Anglii i zewnętrznym osłabieniu Niemiec, przy jednoczesnym posiadaniu w rękawie asa.

Asem okazał się wpływ klanu Rotschildów w rządzie amerykańskim, udział Amerykanów w pierwszej wojnie światowej zależny był od podpisania przez Brytyjczyków powyżej wspomnianej deklaracji.

Zwycięstwo nad Niemcami (oraz samo włączenie Niemiec do gry) i przejęcie kontroli nad Palestyną było grą, która kształtowała historię w tak sposób, aby pasowała ona do przepowiedni, stworzonej na potrzeby elit.

( Jak była owa przepowiednia ? Przepowiednia ogłosiła koniec Europy będącej odtąd klinem pomiędzy Ameryką, a Rosją. )

Manipulacja, doprowadziła do stworzenia działania, prowadzącego do wykreowania wymyślonego faktu – listu Jamesa Balfoura do Barona Rothschilda.

Dokument stwierdza co następuje :

” Rząd Jego Królewskiej Mości (tytuł teatralny, stworzony na potrzebę sztuki cywilizacyjno kulturowej zwanej hierarchią) uzna za stosowne utworzenie w Palestynie państwa narodowego dla ludu hebrajskiego i dołoży wszelkich starań, aby ułatwić realizacje tego planu … ”

Nowe państwo żydowskie stworzone dla aktorów udających Żydów na terenie dawnego palestyńskiego państwa żydowskiego … Farsa nad farsami … czyż komedia, nie jest dramatem … ?!

W czasie wywiadu telewizyjnego Jacob Rothchild, po raz pierwszy ujawnił role jego kuzynki Dorothy De Rothschild w procesie tworzenia Izraela.

Cytując słowa Dorothy :

” … to co zrobiłam było kluczowe dla naszej sprawy, jestem oddana idei Izraela …”

Dorothy Rothschild, była łącznikiem Rothschildów z ruchem syjonistycznym reprezentowanym przez Chaima Weizmanna, który był wysokim urzędnikiem administracji brytyjskiej.

” Weizmann zintegrował ruchy syjonistyczne, tworzące trzon brytyjskiego establishmentu. Ten szybki ruch strategiczny, doprowadził do stworzenia rządu cienia, który przejął kontrole nad brytyjskimi purytanami … ”

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/01/skull-and-bones-niebezpieczna-prawda.html

Rothschild dodał :

” … to był niesamowity pokaz oportunizmu, Weizmann poszedł i przekonał Balfoura, a ten przekonał z kolei Loyda George i większość ministrów, że idea Hebrajskiego państwa narodowego, powinna być realizowana dla obustronnej korzyści … ”

Warto dodać, że elity tworzące Izrael, czerpały i czerpią do dziś zysk z dwóch wojen światowych, licznych powstań i rewolucji oraz wojen na bliskim wschodzie, bowiem Izrael, jest okiem elit na bliskim wschodzie …

Dzieci ministrów, elit brytyjskich … zasiadają w radach nadzorczych firm zbrojeniowych, banków, korporacji medialnych, fundacji, think tanków … odpowiedzialnych za światowy cyrk i teatr iluzorycznej rzeczywistości …

Wywiad z Rothschildem, przeprowadził były ambasador Izraela Daniel Tauba w ramach : Project Balfour 100, w rezydencji Jocoba Rothschilda w Buckinghamshire (Waddesdon Manor).

( James Rotschild zmarł w 1958 r, a jego pałac, zostało przekazany zgodnie z zapisem w jego testamencie organizacji National Trust, do której obecnie należy.

( Charytatywność tworząca nowe miejsca dla dzieci elit średniego szczebla wpływu … )

Obecnie dworem zajmuje się Jacob Rothschild, czwarty baron Rotschild, który uzyskał od National Trust specjalne pozwolenie, aby prowadzić restaurację Waddesdon Manor jako samodzielne przedsięwzięcie, nie zaś jak w przypadku innych rezydencji należących do organizacji, które podlegają pod jeden program renowacji wszystkich należących do National Trust zabytków. )

Według ambasadora Tauba, Deklaracja Balfoura : „ zmieniła bieg historii na Bliskim Wschodzie ”.

Państwo Izrael powstało tylko po to, aby dzielić ludzi i państwa, myśli i słowa oraz działać na zasadzie klucza do stworzonych na potrzeby elit wyrzutów sumienia …
Kilka słów o Dorothy Rotschild, ponieważ dla większości z was to nowa postać w kręgu wszechmogących elit :

Dotothy Rotschild, urodziła się jako Dorothy Mathilde Pinto, wyszła za mąż za Jamesa Armanda de Rothschild w wieku 17 lat w 1913 roku.

W 1922 roku, James de Rothschild odziedziczył Waddesdon Manor w hrabstwie Buckinghamshire. Mieli także dom w Londynie na placu św Jakuba.

Dorothy de Rothschild wspierała męża w jego kampaniach politycznych, szczególnie w latach 1929-1945, kiedy był liberalnym posłem w okręgu Isle of Ely.

Po jego śmierci w 1957 roku, Waddesdon Manor został przekazany National Trust, ale inne nieruchomości i pomniejsze rezydencje w Eythrope w Buckinghamshire zostały zatrzymane przez panią de Rothschild.

Dorothy de Rothschild reprezentowała interesy syjonistów, tak jak jej teść i mąż, i była bliską przyjaciółką Chaima Weizmanna.

Dorothy została przewodniczącą Yad Hanadiv, organizacji charytatywnej Rothschildów w Izraelu, fundusze przekazała na budowę Knesetu i budynku Sądu Najwyższego Izraela.

( Są to dwa najbardziej okultystyczne budynki na bliskim wschodzie, znajdziecie o nich wzmianki w naszych tekstach. Warto obejrzeć oba budynki, bowiem w ich architekturze zawarto prawdę o obecnym miejscu zamieszkania rasy ludzkiej … )

Ruch syjonistyczny, będący faktyczną władzą Izraela, podpisał umowy z większością państw na świecie, w tym z partiami skupiającymi syjonistów chrześcijańskich ( PO, PiS … )

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/02/historia-chrzescijanskiego-syjonizmu.html

Deklaracja Bulfoura (piąta wersja) została podpisana w ostatecznej wersji w dniu 2 listopada 1917 roku.

Zanim deklaracja została podpisana, syjoniści pięciokrotnie przebywali ocean, aby zadowolić amerykańskie elity purytańskie.

Deklaracja w finał wersji była dziełem syjonisty Leopolda Amery, członka Partii Konserwatywnej, ministera w rządach Andrew Bonar Lawa, Stanleya Baldwina i Winstona Churchilla.

Izrael, to niebezpieczna, teatralna idea, a idea, która dzieli, prześladuje i zabija, nigdy nie powinna była powstać, bowiem chore psychicznie głowy, które stworzyły ten koncept i zaraziły nim głowy użytecznych marionetek, powinna zostać ścięte, dla dobra całej ludzkości i przyszłych pokoleń.

Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie

Advertisements