Wiktor Schauberger i jego Foofightery, Vrile i Frisbee

Wiktor Schauberger i jego Foofightery, Vrile i Frisbee

Jednym z największych umysłów trzeciej rzeszy był Wiktor Schauberger, specjalizujący się w budowie autonomicznych i załogowych statków powietrznych, czerpiących garściami z przyrody i poprzednich er człowieczeństwa.

Austriacki samouk z zawodu leśnik, posiadał ogromną wiedzę z zakresu biologi, fizyki i chemii, Schauberger uważał naturę za swego nauczyciela i niedoścignionego mistrza.

Swoją teorie wcieloną w życie, Schauberger wyjaśnia w sposób następujący :

” energia czerpana jest z wewnętrznej struktury ruchu falowego, czego najlepszym przykładem, są elektrownie falowe … ”

Martwa woda

Oficjalnie badania nad martwą wodą zapoczątkował Schauberger w 1935 roku, jednak oficjalna historia mówi, że zjawisko wody „żywej” i „martwej” (ponownie) odkryto w 1965 roku, w Instytucie Złóż Naftowych w Taszkiencie.

Podczas badań nad elektrolizą wody zaobserwowano, że roztwór dzieli się na dwa rodzaje.

Odkrytą wodę kwaśną i alkaliczną. Pierwszą z nich nazwano wodą „martwą”, zaś druga nosiła nazwę „żywej”.

Dokonano wielu doświadczeń na obu roztworach. Najsłynniejszym z nich była próba wyhodowania bawełny. Podlewana wodą „martwą” nie rosła. Przy wielokrotnym polewaniu ziemi (w której były nasiona) wodą alkaliczną roślina zaczęła szybko rosnąć i zakwitać.

Nadanie turbinom odpowiedniej szybkość przy odpowiednim ciśnieniu, prowadziło do wytworzenia martwej wody i niezwykłej aktywności elektrycznej i magnetycznej.

Schauberger, wytwarzał prąd za pomocą jednej z turbin na zasadzie następującej w niej implozji martwej wody, następnie stosował ową wodę w układzie napędowym statków powietrznych.

Był to pierwszy krok w kierunku budowy statków latających, które mogły być wykonane w dowolnej epoce ludzkości przez zachowaniu prostoty ich konstrukcji.

Co więcej, modele już pod koniec lat trzydziestych zachowywały się stabilnie, osiągając niewyobrażalne prędkości i zaprzeczały istnieniu pola grawitacyjnego.

Latajace dyski i bączki Schaubergera wykorzystywały i wykorzystują do dziś (silniki rezerwowe współczesnych statków wirowych) kilkadziesiąt turbin pracujących w systemie oscylacyjnym.

Cykliczne zmiany pewnych wielkości ( drgań ) względem innych zmiennych (czas) generują niesamowitą moc, która pozwala statkom lewitować i przemieszczać się w dowolnym kierunku.

Co więcej, nie potrzeba do tego żadnej elektroniki i statki te mogły powstawać i za czasów Leonardo da Vinici i w starożytnych Indiach …

Foofighter

W 1939 roku, prototyp uzyskał pułap 15 tysięcy metrów w ciągu w ciągu trzech minut i mógł latać w dowolnym kierunku przy zachowaniu ciągłej naddźwiękowej prędkości.

Tuż przed zakończeniem drugiej wojny światowej, w dniu 19 lutego 1945 roku, w pobliżu Pragi, Vrill oznaczony symbolem 21, osiągną prędkość 6000 kilometrów na godzinę i pułap 15000 metrów w niespełna trzy minuty.

Frisbee

Pierwszym statkiem załogowym był osiągający rozmiar 50 metrów Frisbee.

Frisbee, osiągał prędkość lotu poziomego wynosząca 2200 km/h, ponieważ w tamtym okresie, człowiek nie mógł wytrzymać większych przeciążeń wynikających z konstrukcji samego statku powietrznego.

Pokazy i cały nazistowski program awiacyjny, utrzymywany był z pieniędzy amerykańskiego trustu technologicznego, który w maju 1945 roku, przeszedł w ręce zaradnych i przewidujących Amerykanów.

Ta pozorowana konfiskata amerykańskiej własności, służyła szybkiemu wdrożeniu programu militarnego, nazwanego dla niepoznaki narodowym programem lotów kosmicznym, który realizowany jest przez NASA.

W czasie drugiej wojny światowej, Schauberger aby nie budzić ludzkiej ciekawości, został powołany jako rezerwista do artylerii i odbywał służbę, jako sierżant.

Już w 1935 roku, na zaproszenie Juliusa Streichera przybył do Norymbergi, gdzie wygłosił wykład dla menedżerów i techników firmy Siemens.

Schauberger opracowywał nowe systemy chłodzenia silników lotniczych dla zakładu Messerschmitt w Augsburgu.

W 1944 roku, został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie w tajemnicy z grupą inżynierów budował silniki do samolotów i łodzi podwodnych, później przeniósł się do Leonstein w Górnej Austrii.

( Był to celowy plan działań, bowiem obozy nie mogły być bombardowane, a naukowcy pod ochroną więźniów, mogli spokojnie pracować … Pomysł ten poddał Niemcom rząd amerykański w 1940 roku … )

W marcu 1946 roku, Schauberger został zwolniony z aresztu i w grudniu 1946 roku, osiedlił się w Linzu.

W następnym roku przeniósł się do Salzburga, gdzie rozpoczął oficjalną pracę w laboratorium i warsztacie firmy Rödhammer & Co, będąc pod stałą opieką rezydentów CIA.

Patenty nie skonfiskowane przez CIA, używane w statkach powietrznych produkowanych przez NASA :

1. 117749 – Turbina odrzutowa
2. 146141 – Sprzęt do transformacji substancji lotnych
3. 196680 – Przewody dla lotnego przepływu
4. 142032 – Konstrukcja do fabrykacji wody użytkowej
5. 145141 – Turbina powietrzna

Prawdziwa technologia, to technologia, która nie niszczy przyrody i człowieka, oraz ta, która może być wytwarzana i odtwarzana w dowolnym czasie za pomocą środków dostarczanych człowiekowi przez przyrodę oraz przez trud i geniusz ludzkiego umysłu …

Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://technolgia.tumblr.com

Advertisements