Prometyka, Promieniowanie Mitogenetyczne i genetyka falowa, czyli Biofotony

Prometyka, Promieniowanie Mitogenetyczne i genetyka falowa, czyli Biofotony

Na pierwszy rzut oka, ciało istoty człowieczej składa się z milionów komórek a sam człowiek, jest kawałkiem mięsa, oraz avatarem powstałym na skutek dekonstrukcji tożsamości istoty rdzennej.

Jednak w istocie, człowiek jest czymś więcej niż kawałkiem podporządkowanego władzy mięsa.

Człowieczeństwo, jest wielowymiarowym dziełem duszy, która zbiera doświadczenia na polu czasu, wymiaru i przestrzeni za pomocą iluzji fizyczności.

Przez wpojony egocentryzm trudno jednostce i poprawnemu politycznie społeczeństwu zaakceptować fakt duchowości człowieka, bowiem każdego dnia eksponuje się kult ciała, kult fetyszu, ludzi bogów – idoli, krwi, fizjologii, fizycznego mnożenia, brutalności, przemocy i śmierci, będącej fałszywym aspektem dążenia całego podporządkowanego społeczeństwa.

Ten pierwszy rzut oka laika, stwierdza poprzez wpojony w szkole światopogląd, że
człowiek składa się z milionów komórek, których połączenie nie tworzy niczego prawdziwie wyjątkowego, po prostu jesteś kawałkiem fizycznej materii, o określonych walorach, które są wykorzystywane w procesie dekonstrukcji bytu, nastawionego na pracę na rzecz innych, silniejszych i cwańszych.

Człowiek lustro, akceptuje wszystko co zobaczy, usłyszy i poczuje, człowiek lustro pozbawiony tożsamości, tworzy tradycje na bazie powszechnie przyjętego nakazu tego, czy innego autorytetu, którym chce się stać większość społeczeństwa, za pomocą odbicia, tzw: dobrego przykładu i powielania zaobserwowanych schematów.

Ba, wmówiono tobie, że zrodziłeś się na drodze ewolucji innego zwierzęcia, co obniża twoją wartość na tyle skutecznie, że władza traktuje cię dokładnie tak samo, jak traktuje się kurę, krowę, czy kaczkę w procesie hodowli i rozmnażania …

Co powiem czas, mistycy i filozofowie dążący do altruizmu, podejmują się dzieła udowodnienia kłamstw tworzonych przez różne dziedziny sztuki naukowej i religijnej (jako nauki duchowej).

Żadna forma sztuki i nauki, nie może czerpać z prawdy, jeśli chce zachować poprzez kłamstwo, iluzje władzy człowieka nad człowiekiem.

Prawda, której w procesie edukacji ujawniać nie można …

Komórki żywych organizmów, komunikują się ze sobą i pomiędzy sobą, za pośrednictwem energii zwanej biofotonami.

Biofotony, emitowane są przez komórki organów, a ich aktywność elektryczna, nie może być wykryta przez ludzkie oko, ponieważ jest ona 1000 razy mniejsza od czułości naszych oczu.

Emisja biofotonów, jest odpowiedzialny za życie każdej żywej jednostki, co oznacza równość organizmów żywych względem siebie.

Wszystkie żywe istoty „zawierają” i są tworem światła wykorzystującym rzuty świetlne (hologramy), tworzone przez subkomórki kwantowe.

Emisja światła wiąże się bezpośrednio z aktywnością mózgu – szyszynki, będącej domem ludzkiego symbiontu, który dzięki iluzji ludzkiego ciała, czasu i przestrzeni, zbiera doświadczenia będące symulacją fizyczności.

Aktywność mózgu, wpływa na ilość biofotonów emitowanych przez ciało.

Co więcej, biofotony mają podobną strukturę do fotonów emitowanych przez słońce, przy czym biofotony ciała ludzkiego mają zdecydowanie mniejszą intensywność.

Najciekawszym z atrybutów kwantów światła, jest bez wątpienia ich bezmasowość, a tym samym przestrzeń, czas i ciężar, są dobrze skrojoną iluzją, tworzoną przez symbiont, nadający realizmu naszemu życiu przez masę neutriny …

Największa tajemnica Neutrin

Według powszechnej nauki neutrina na ziemi powstają m.in. na skutek oddziaływania promieni kosmicznych w górnych warstwach atmosfery (powstające w ten sposób neutrina nazywamy atmosferycznymi).

Według tej samej nauki neutrina emitowane są także przez Słońce (neutrina słoneczne) i inne źródła kosmiczne. Ze źródeł sztucznych najwięcej neutrin powstaje w reaktorach jądrowych.

Jadnak największym producentem biofotonów i neutrin, jest sam człowiek i jego szyszynka.

Dzieje się tak, ponieważ aby zachować porządek fotonów i biofotonów pomiędzy fazami wymiarów musi następować produkcja neutrin posiadających rzeczywistą masę spoczynkową. Człowiek, ziemia, słońce … oraz żywe organizmu składające się z biofotonów, produkują neutrina o masie odpowiedniej do danego wymiaru, dzięki czemu powstaje m.in. efekt grawitacji.

Biofotony

W 1927 roku, profesor Aleksander Gawryłowicz Gurwicz (1874-1954) zrozumiał, że żywe organizmy emitują pewnego rodzaju pole energetyczne, za pomocą którego przekazują innym organizmom informację genetyczną.

(Wyniki Gurwicza potwierdził w 1928 roku, laureat nagrody Nobla, Dennis Gabor. Wkrótce jednak społeczność naukowa zapomniała o Gurwiczu i Gaborze a wyniki ich doświadczeń uznano za „nie dość naukowe”.)

Dowody na poparcie swej tezy znalazł podczas badania procesu podziału komórek zwanego mitozą (promieniowanie mitogenetyczne): komórki roślin i zwierząt emitują pewien rodzaj ultrasłabego promieniowania, które ma istotny wpływ na inne podobne komórki i może stymulować lub hamować zachodzące w nich procesy genetyczne.

Piotr Kaznaczeje,w na początku lat 60-tych, potwierdził odkrycia Gurwicza, a ponadto wykazał eksperymentalnie istnienie, optycznego efektu cytopatycznego.

(Efekt cytopatyczny, CPE (ang. cytopathic effect) – zespół zmian morfologicznych i degeneracyjnych, występujących w komórkach pod wpływem replikacji wirusa. Jest on następstwem zahamowania transkrypcji RNA oraz syntezy białek gospodarza, jak również toksycznego wpływu białek wirusa.)

Zjawisko nie takie znów paranormalne …

Kaznaczejew umieszczał w sterylnym i hermetycznie zamkniętym pojemniku kulturę komórek, uprzednio zakażoną wirusem.

W drugim, również hermetycznie zamkniętym, pojemniku znajdowały się identyczne komórki, ale nie zainfekowane.

Połączenie optyczne

Między obydwoma pojemnikami istniało jedynie połączenie optyczne: komórki “widziały się” poprzez kwarcowe lub szklane okna.

Logicznie rzecz biorąc, zakażone komórki powinny po pewnym czasie ulec zniszczeniu przez wirusy, podczas gdy zdrowe, odseparowane komórki powinny dalej rozwijać się bez przeszkód.

Teoretycznie nie było innej możliwości, skoro wirusy nie miały możliwości przedostać się do zdrowej kolonii! Jednak po pewnym czasie zdrowe komórki, “napatrzywszy się” na chorujące, same zaczynały chorować – mimo braku w pojemniku wirusów.

Próbom poddano różne komórki, nie tylko roślinne i zwierzęce, ale także ludzkie, i w każdym przypadku rezultat był podobny: w zagadkowy sposób struktura biochemiczna niezainfekowanych komórek ulegała zniszczeniu.

Wyniki badań zostały upublicznione w 1973 roku, jednak nie wpłynęło to na wiedzę medyczną, naukowom i edukacje.

Kaznaczejew uznał, że zainfekowane komórki są pewnego rodzaju nadajnikiem fal elektromagnetycznych, a zdrowe jej odbiornikiem.

Wyniki Kaznaczejewa były sygnałem, że natura promieniowania mitogenetycznego jest dużo bardziej złożona, niż przypuszczał Gurwicz, który przypisywał mu charakter promieniowania ultrafioletowego, a tymczasem szkło promieniowania ultrafioletowego nie przepuszcza.

W 1989 roku, kolejny uczony, L. N. Lupiczew, opublikował wyniki swoich badań, donosząc, że kultura komórek służąca za “detektor” obiera sygnał “nadajnika”, nawet gdy rozdziela je ekran z blachy żelaznej lub z innych materiałów!

Aluminium

Dopiero ekran z blachy aluminiowej był w stanie uchronić zdrowe komórki przed “optycznym zakażeniem”.

( Warto tutaj przemyśleć fakt optycznego zarażenia komórki jajowej, dekonstrukcje plemnika na skutek optycznego skażenia … )

Oddziaływanie chemii na odległość

Badania Lupiczewa wykazały, że natura promieniowania biologicznego, nie jest ani ultrafioletowa, ani elektromagnetyczna.

Lupiczew udowodnił również, że także wiele substancji chemicznych ma zdolność oddziaływania na żywe organizmy na odległość.

Przemysł chemiczny używa jako opakowań dla substancji szkodliwych, żrących itp. różnych materiałów, które nie wchodzą w reakcję z chemikaliami, np. szkło czy polimery, to jednak zawsze preferował opakowania z aluminium, zwłaszcza wtedy, gdy niewielkie ilości chemikaliów miały być dłużej przechowywane.

Yu. V. Tsian Kań-dżeń, skonstruował urządzenie, którego zadaniem było odczytanie informacji genetycznej zawartej w sygnałach emitowanych przez biopole żywego organizmu (tzw. donora). Informację tę urządzenie wzmacniało, a następnie przenosiło na odległość i wprowadzało do innego żywego organizmu, tak zwanego akceptora.

W rezultacie Tsian Kań-dżeń tworzył niewyobrażalne hybrydy zwierzęce i roślinne, jak sławna już kuro-kaczka (pierwsze badania prowadził Johann Taube (1727-1799) i Johann David Schöpf (Schöpf 1788, s. 138) pierwsza hybryda tego typu powstała w 1889 roku, w Freeland, w Pennsylvania), kurczę z włosami samego Tsian Kań-dżenia, królik z rogami kozła (Mistyczne zwierze o nazwie :Jackalope lub Wolpertinger) czy kukurydza, z kolb której wyrastały pszeniczne kłosy.

( Uwaga !!! Szczepionka HPV, przenosi geny odpowiedzialne za mutacje biopola, skrzętnie ukrywa dezinformacja Wikipedii : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shope_papilloma_virus )

( Uwaga !!! Cała Afryka, jest karmiona wynalazkami tego pana, jego wizerunek i odkrycia, są skrzętnie ukrywane przed opinią publiczną.)

( Uwaga !!! Badania nad biopolem prowadzi finasowane z pieniędzy rządowych laboratorium 23 and Me (https://en.m.wikipedia.org/wiki/23andMe) 23 and Me, prowadzi badania na zmonetyzowaniem ludzkiego DNA, i wytworzeniem nowej nauki zastępującej genetykę …)

Sensacji całej sprawie dodaje fakt, że Ts’ian Kań-d’żeń wykorzystał w swoim urządzeniu nie tylko elementy opisywane przez klasyczną fizykę, jakim jest generator oscylacji elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości, ale także szereg konstrukcji wzmacniających nadawany sygnał biogenetyczny, działających w oparciu o nieakceptowane przez naukę promieniowanie kształtu.

Tsian Kań-dżeń, jest twórcą Eksperymentalnej Genetyki Falowej.

Intuicyjnie wyczuwał, że nośnikiem informacji genetycznej jest elektromagnetyczne promieniowanie ultrawysokiej częstotliwości emitowane przez jego aparaturę.

Gurwicz odkrył, że komórki żywych organizmów mogą przekazywać sobie informacje. Uznał, że nośnikiem jest niezwykle słabe promieniowanie ultrafioletowe.

Kaznaczejew stwierdził, że informacja może być wymieniana między komórkami poprzez szklaną ściankę, przez którą ultrafiolet nie przenika, uznał więc, że nośnikiem jest forma promieniowania elektromagnetycznego.

Lupiczew przesłonił komunikujące się hodowle komórek stalowym ekranem i wyeliminował możliwość oddziaływań elektromagnetycznych. Przy okazji odkrył, że tylko ekran z aluminium nie pozwala przeniknąć tajemniczemu promieniowaniu.
Tsian Kań-dżeń udowodnił, że promieniowanie biologiczne, może być kontrolowane i wzmacniane przy wykorzystaniu efektu promieniowania kształtu.

Promieniowanie torsyjne

Choć żaden z badaczy nie był w stanie podać zadowalającego wyjaśnienia obserwowanych zjawisk, przenikalność promieniowania biologicznego przez szkło i metale oraz jego “rezonans” z generatorami promieniowania kształtu wskazują, że w każdym z tych przypadków mamy do czynienia z promieniowaniem, którego istnienia oficjalna nauka nie potwierdza – promieniowaniem torsyjnym.

Urządzenie opracowane przez Tsian Kań-dżeń wykorzystuje kombinację elektromagnetycznych drgań wysokiej częstotliwości i promieniowania kształtu.

Składa się ono z zagrody nadajnika o trójwymiarowej konstrukcji, którego ściany tworzą pięciokąt foremny, a na nich umieszczone są stożki .

Wewnątrz znajduje się generator wytwarzający pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości 11 GHz .
Obiekt – donor umieszcza się w polu generatora. Wytwarzane przez generator oscylacje pobudzają pole biologiczne obiektu.

Krocząc na krawędzi zjawisk parafizycznych, Tsian Kań-dżeń założył, że pole biologiczne obiektu będzie także wzmacniane przez tzw. efekt topologiczny (kształtu) ścian zagrody i stożków. Pobudzone pole biologiczne obiektu wysyła sygnał, który jest koncentrowany na szczytach stożkówi następnie kierowany do zagrody-odbiornika, w której umieszczony jest obiekt – detektor .

Podczas eksperymentów, z reguły już kilkudniowy pobyt w zagrodach obiektów dawał niewiarygodny efekt: Jeżeli w zagrodzie / odbiorniku umieszczono kurę, a w zagrodzie / nadajniku umieszczono kaczkę, wówczas kura stopniowo zaczynała wyglądać jak kaczka. Na początku kurze przybywała błona pławna, później, w zależności od czasu trwania eksperymentu, kolejne cechy charakterystyczne dla kaczki.

Zrozumienie wychodzi z założenia poznania, natomiast eksperymenty naukowe, to działania sprzeczne z logiką istnienia.

Ludzkość zawsze zaczyna od zrozumienia, a kończy na eksperymentach naukowych, które kończą dany etap człowieczeństwa, bowiem nie można zajść dalej niż przewiduje to proces zrozumienia.

Proces zrozumienia powinie wpłynąć na duchową ewolucje gatunku ludzkiego, jednak te istoty, które kierują się egoizmem postanowiły urządzić z ziemi i bytu materialnego wieczny teatr struktury niewolniczej, w której człowiek żeruje na człowieku poprzez wpływ ideologii tworzącej mniejszości raj na ziemi kosztem większości.

Czynniki chemiczne powodujące deformację spirali DNA, i właśnie tu następuje pierwszy krok nauki do upadku rodzaju ludzkiego, na ten przykład emisja biofotonów wzrastała przy jednoczesnym zwiększaniu dawek bromku etydyny. Szyszynka wraz z podnoszeniem czynników chemicznych w organizmie, produkowała zmodyfikowaną strukturę dna dążącą do ewolucji fizycznej.

Jednak nikogo nie interesuje tu aspekt duchowy, moralny i wpływ mutacji na aspekt psychiki.

Podjęliśmy ten temat, ponieważ dezinformacja natemat biofotonów osiągnęła apogeum, spowodowane artykułami sponsorowanym przez laboratoria chemiczne, które pragną utrzymać swe działania w całkowitej tajemnicy.

Zabawa biofotonami tworzącymi życie na ziemi, zakończy się tym co poprzednia epoka człowieczeństwa, genetycznym Armagedonem, czego dowody znajdujecie w mitach i legendach całego świata …

Prometyka

Genetyka, nie ma już znaczenia, ponieważ w kompletnej ciszy powstała Prometka.

Prometyka, skupia się na określeniu w jaki sposób powstają i egzystują kolejne epoki ludzkości. Prometyka ma zastąpić i zdekonstruować człowieka i jego genetykę w taki sposób, aby korporacje przejęły prawa do ludzkiego DNA.

Co za tym idzie, wyeliminowano by za jednym zamachem role naturyi Boga, tworząc nowych ludzi bogów – elitarnych Prometeuszy.

Pokazano wam już zalążek tej teorii (film Prometeusz), która wraz z upływem czasu i dokonywanej dokonstrukcji zastąpi idee Boga, czy darwinizmu …

Ważną role w kreacji Prometyki, odgrywa działająca na polu edukacja w 160 krajach korporacja Prometric ( część Thousand points of light ).

Od lat 90-tych, obserwujemy rozrost loży 1000 świetlnych punktów (Thousand points of light) i zależnych od niej organizacji, wprowadzających ład prometejski (na pewno znajdziecie to na naszych blogach).

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/02/iluminaci-geneza.html

Weddyjski Cichym O
Samostanowienie i Samoograniczenie

Advertisements