Dowody zastosowania tarota w planowaniu zamachów fałszywej flagi

Dowody zastosowania tarota w planowaniu zamachów fałszywej flagi

Pytacie, czy mam dowody na swoje twierdzenia zawarte w poniższym artykule. ?!

http://czuwajacy.blogspot.com/2017/05/wielkie-arkana-22-czyli-gupcy-i-ich.html

Głównym dowodem jest logiczna trafność spostrzeżenia na bazie, którego możecie sami wytyczyć sensowny powód zaplanowanej zbrodni o ile wierzycie w ukrywany powód (przyczynowo – skutkowy) astronomiczno – mistyczny, wykorzystywany przez tajne bractwa od dzięsiątków tysięcy lat.

Jeśli chodzi o dowód zewnętrzny …

Otóż nam konkretny, niezbity, logiczny dowód potwierdzający moje twierdzenia, który automatycznie jest dowodem przyznania się do winy elit, kreujących zamachy, wojny i rewolucje fałszywej flagi.

Tym konkretnym, logicznym, niezbitym dowodem, jest okładka magazynu Economist na rok 2017.

Na okładce widnieje 8 kart tarota, o których wsześniejszych wam wspominałem :

Rząd Pierwszy :

1. Wieża (Karta nr. XVI : Jest to jedna z najbardziej złowróżbnych kart tarota, o znaczeniu podobnym, jak stereotypowa interpretacja karty Śmierć. Oznacza niespodziewane całkowite zniszczenie, utratę własności, problemy uczuciowe, także poważną chorobę. Symbolizuje także rozpacz po utracie czegoś wartościowego. Alegoria tej karty pojawiła się np. w niezapomnianym roku 2001 : 11.09.2001

11.09.2001 :

Karta 11 : Siła/Moc ( niektóre talie tarota oznaczają tą kartę jako numer 9 ), Karta “odwrócona” oznacza brutalną walkę, a nawet sadyzm.

Karta 9 : Pustelnik, symbol opuszczenia i samotności społecznej, która dąży do poszukiwań społecznych, które nigdy nie dojrzeją do poznania prawdy

Karta 1 : Mag – kreuje wydarzenia : archetypowe sytuacje, postacie i role teatralne

Warto także zwrócić uwagę na samą kartę, wieże WTC były powodem stworzenia na nowo problemu między fałszywymi ideologiami islamu i chrześcijaństwa. Ideologie zaangażowane zostały do bratobójczej, pozornej walki przez maga.

Spójrz uważnie, wieża Europy rozsadzają jest od wewnątrz.

2. Sąd Ostateczny (Karta nr. XX : Karta Sądu Ostatecznego oznacza nowość w życiu i nadchodzące zmiany. Bywa kojarzona z wyzdrowieniem z choroby, zakończeniem problemów duchowych albo ustąpieniem jakichś przeszkód. Karta ta jest także symbolem przebaczenia i – ogólniej – życia religijnego. )

Warto spojrzeć na kartę, na której królem świata jest Trump, którego wizerunek został w czasie kampanii wyborczej nagięty do granicy absurdu. Spotkanie Trumpa z Franciszkiem, jasno pokazało, że rola Watykanu poprzez zmiany geopolityczne zejdzie na drugi plan.

3. Świat ( Karta nr. XXI : Karta ta jest uważana za symbolizującą szczęście, powodzenie i radość. Oznacza także spełnienie marzeń i wiele sukcesów we wszystkich dziedzinach życia. W położeniu odwróconym bywa uważana za symbol wahania przed przyjęciem nadchodzącego szczęścia, a czasem także za przeciwieństwo podstawowego znaczenia – czyli nadchodzący ogrom cierpień i nieszczęść. Na oryginalnej karcie widnieją symbole Isztar i Cybele.)

Karta na okładce, jest przejawem kreowania nowego świata skladajacego się z trzech filarów :

USA – prawo czarnej gwiazdy
Watykan – sztuka dekonstrukcji
Afryka i Bliski Wschód – Teatr iluzji

Teatr luster, masek będzie kreował ideologie prawa dążącego do absurdu. Trójca – zauważ, że władza USA tworzy prawo, Europa jest odbiciem tego prawa, a bliski wschód, jest teatrem na scenie którego odbędzie się liczne “premiery” dążące do emocji “sytuacyjnych” w USA i Europie.

4. Pustelnik ( Karta nr. IX lub VIIII : Karta Eremity oznacza mądrość, doświadczenie, umiejętność podejmowania ważnych decyzji, uporządkowanie życia. Kojarzona bywa z zainteresowaniem psychologią, sztukami magicznymi i poszukiwaniem drogi do poznania prawdy. Bywa też symbolem samotności i opuszczenia, czy też zamknięcia się w sobie. )

Karta na okładce pokazuje izolacje społeczną grup dążących do klasycznych wartości. Jednakże, widać tu zwodzenie, fałszywymi problemami, które w umysłach ludzi stworzą potrzebę protestowania przeciw niewłaściwym działaniom władzy.

Rząd Drugi :

1. Śmierć ( Karta nr. XVIII : Mimo stereotypu, że karta Śmierci oznacza śmierć w dosłownym znaczeniu (utrwalonego m.in. przez charakterystyczne sceny filmowe, w których wróżbita pokazuje tę właśnie kartę), znaczenie karty dotyczy przejścia – z jednego etapu życia w drugi. Może ona stanowić symbol duchowego odrodzenia – jak i znalezienia się w trudnej sytuacji. )

Karta nawiązuje do wybuchu bomby atomowej, na użycie której od dzięsiątków lat jesteśmy przygotowywani. Jednak bardziej powinna nas interesować symbolika poboczna, bowiem “wybuch”, może oznaczać także zarazę lub epidemie : widać tutaj martwe ryby i pszczoły unoszące się nad postacią śmierci.

2. Mag ( Karta nr. I : Mag w przeciwieństwie do Głupca zdaje sobie sprawę z posiadanych przez siebie wartości. Mag to osoba, która posiada wszystko aby móc rozpocząć coś na nowo. )

Rola Maga jest nieskończona, bowiem nowymi magami są czterej jeźdźcy apokalipsy : http://ligaglobu.blogspot.com/2017/02/trzej-jezdzcy-apokalipsy.html , http://ligaglobu.blogspot.com/2017/03/czwarty-jezdziec-apokalipsy.html , wprowadzający nas w erę transhumanizmu, technokracji i kontroli technologicznej.

3. Koło Fortuny (Karta nr. X : Koło Fortuny symbolizuje zmienność losu i dalszy przebieg wypadków. W postaci prostej najczęściej oznacza powodzenie, szczęście – w miłości, pracy zawodowej; także zdobycie pieniędzy bądź względów ukochanej osoby. Przeciwne znaczenie ma karta odwrócona, która jest kojarzona z nieszczęśliwymi zrządzeniami losu, czyli po prostu pechem – w różnych dziedzinach życia. Kolejny raz na karcie widnieje symbol Isztar.)

Koło fortuny odwróci role dwóch mocarstw masońskich Francji i Niemiec, warto tu zwrócić uwagę, że karta na okładce, jest powieleniem obrazu koło fortuny wiecznej władzy.

4. Gwiazda – ISIS – ESat – Black Star ( Karta nr XVII : Karta jest symbolem młodości i dorastania, a także rozwoju duchowego. W położeniu prostym oznacza ład i harmonię wewnętrzną, dorastanie w niewinności, a także spotkanie właściwego partnera życiowego. Z kolei w położeniu odwróconym karta symbolizuje niepokój i nieudane życie uczuciowe. )

Karta ukazania na obwolucie symbolizuje zmianę pokoleniową, czarna gwiazda aby żyć musi ewoluować dążąc do zatrzymania władzy w danych środowiskach wedle hasła : idzie młodość.

A gdzie jest głupiec ? Głupiec, czyta to wszystko, utrzymując władze, media i innych obiboków tworzących kult cywilizacyjny hierarchii, która pozwala licencjonowanym gnojkiem, zarabiać na dezinformacji i manipulacji.

Nie warto czytać, czegoś, czego większość i tak nie rozumie, bowiem to co jest “normalne”, zawsze dąży do podziału i werbunku głupców do wybranego stada użytecznych najemników, fanów, zwolenników lub przeciwników utrzymując iluzje przy życiu …

Czym mnie będziecie się interesowali hałasem “normalności” dążącej do zazdrości, rozdrażnienia …, tym więcej czasu, poświęcacie na dążeniu do prawdy i rozwijaniu logiki …

Wolność wymaga dążenia do równości, bo to równość podważa przez logikę istnienia władzy i hierarchii … Myślcie !!!

Aby dojść do logicznego rozwiązania problemu musicie być :

– dobrymi tarocistami
– potrafić rozgryźć kod publikacji, której treść jest zakodowana za pomocą kodu alphabet
– kluczem jest słowo : Trump
– posiadać klucz publiczny i prywatny

Gazeta dociera do czytelnika, niezwykłego czytelnika i czytelnika specjalnego.

Zwykły czytelnik odkrywa tylko liczne strony podziału i propagandy, niezwykły czytelnik, przykłada do gazety szablon klucza publicznego znając słowo klucz, natomiast czytelnik specjalny, korzysta z klucza prywatnego lub jest na tyle wprowadzony w konspiracje, że potrafi czytać za pomocą symbolicznych treści, zawartych na zdjęciach i w znakach interpunkcyjnych …

Jak się już z tym uporacie, to wyższy poziom myślenia pozwoli wam odrzucić podział przez cytowanie i kopiowanie artykułów, które denerwują, dzielą i utrzymują iluzje, dzięki zainteresowaniu ludzi, którzy kreują popularność zwykłych debili nazywanych księżmi i politykami …

Przyjdzie taki czas, że zwykli ludzie będą przepędzali ze swoich domów, bloków, osiedli … najemników władzy, chroniących interesy nie zwykłego człowieka lecz instytucji państwa, żerującego na społeczeństwie.

Liga Świata
Dydymus

P.s. Dla osób, dla których poprzedni tekst jest “zbyt trudny” polecam odnaleźć mózg i dążyć do myślenia, ponieważ poprawność polityczna, prowadzi do specyficznych urazów psychicznych, spowodowanych zawiścią i zazdrością.

Jedność budowana na podziale, to cecha stada dążącego do samozagłady, nie chcesz nie wchodź, nie czytaj, popełnij samobójstwo dla dobra ludzkości i przestań zawracać dupę ludziom, dążącym do zmian.

Polemika, nie polega na teorii krytycznej, tylko dąży do rozwiązań, na bazie własnego wkładu, wychodzącego z prawa logiki i prawa naturalnego.

Skupiska psów i niewolników się odpędza, tak jak ludzi wpychających was w podział za pomocą tezy i antytezy politycznej, religijnej i społecznej …

Mądrość, dąży do oświecenia wewnętrznego, a to nigdy nie przychodzi z zewnątrz, nikt nie nauczy was jak dążyć do oświecenia, jeśli sami nie będzie potrafili dostrzegać śladów, prowadzących od punktu zerowego do celu wyższych rozmyślań …

Advertisements