Facebook, czyli jak cenzurować treści pod kątem ochrony bogów władzy

Facebook, czyli jak cenzurować treści pod kątem ochrony bogów władzy

Dane wyciekły od cenzorów z Facebooka :

1. “Komentarze takie jak : „ ktoś powinien zastrzelić Trumpa … ” powinny być usuwane, ponieważ jako głowa państwa znajduje się w kategorii chronionej.”

Zamachy fałszywej flagi, zawsze dotykają tylko zwykłych ludzi, podczas gdy elita winna całej sytuacji zawsze jest bezpieczna i odcięta od iluzji życia zwykłych ludzi.

Strach, powinien ustąpić przed mądrością i odpowiedzialności, likwidacja władzy przy jednoczesnej odpowiedzialności, może przynieść pozytywne rozwiązania dla całego świata.

2. ” Jednakże, dopuszczalny jest komentarz: „ żeby złamać suce kark, upewnij się, że cały nacisk zostanie skierowany na środek jej gardła ” albo „o*******l się i umrzyj ”, ponieważ nie są uznawane za autentyczne groźby – więcej szczegółów nt. instrukcji o autentyczności gróźb. ”

Agresja i niski poziom intelektualny, musi być akceptowany, ponieważ dążenie do agresji zwiększa podział stada, które becząc potęgując w sobie agresje, napędzaną środkami chemicznymi i metodami medialnymi, co przenoszone jest, do wnętrza grupy, czy rodziny.

3. ” Brutalne nagrania wideo przedstawiające śmierć, które zostaną oznaczone jako niepokojące, nie muszą być zawsze usuwane, ponieważ mogą pomóc w tworzeniu świadomości na temat problemów związanych ze zdrowiem psychicznym – więcej szczegółów nt. instrukcji o brutalnych nagraniach śmierci. ”

Internet, jako twór militarny, służy jak każdy przejaw agresji i wojny do celów komercyjnych i eksperymentalnych.

Wpływ na psychikę niezrównoważonego stada o znikomym poziomie inteligencji i logiki, wpływa na stan emocjonalny zachowań dążących do patologizacji życia społecznego i rodzinnego.

4. ” Niektóre zdjęcia przedstawiające nieseksualne fizyczne nadużycia wobec dzieci oraz prześladowanie, nie muszą być usuwane i nie trzeba podejmować wobec nich żadnych akcji, dopóki nie będzie w nich elementów sadystycznych lub elementów celebrowania (tych aktów przemocy) – więcej szczegółów nt. instrukcji o nieseksualnych nadużyciach wobec dzieci. ”

Pedofilia i agresja wobec dzieci, pcha świat do przodu pod względem dekonstrukcji rodziny w ujęciu tradycyjnym.

Celebrowanie i zachowania sadystyczne, są zarezerwowane dla grup wyznaniowo okultystycznych, związanych z ideą władzy nad społeczeństwem, składanym w ofierze mocy intelektu, który wytwarza strach i porządek.

5. ” Zdjęcia przedstawiające znęcanie się nad zwierzętami mogą być rozpowszechniane. Jedynie ekstremalne przypadki mogą być oznaczane jako „niepokojące” – więcej szczegółów nt. nadużyć dot. zwierząt. ”

Agresja przelewana z człowieka na zwierze, jest wentylem bezpieczeństwa w przypadku ludzi, którzy mogliby być wykorzystanym w walce z elitą władzy.

Agresja wobec zwierząt, jest kreowana na bazie medialnej promocji praw natury, które z powodu niemocy człowieka w kontaktach międzyludzkich, przenoszą się na świat agresji, wobec bezbronnych zwierząt.

6. ” Wszystkie odręczne przykłady sztuki przedstawiającej nagość oraz aktywność seksualną są dozwolone, ale cyfrowo stworzona sztuka ukazująca takie akty jest niedozwolona. ”

Cyfrowo tworzona sztuka, zawierająca czynnik zarobkowy, jest niedozwolona, ponieważ narusza to interes korporacji w skład których wchodzi też Facebook.

Ochrona zwykłych ludzi ogranicza się do form blokowania, podczas gdy ochrona władzy i korporacji, przeradza się w formę rytualnego napiętnowania, będącego przykładem publicznego potępienia, co ma wpłynąć na strach, reszty społeczeństwa.

7. ” Nagrania wideo przedstawiające aborcję są dozwolone, dopóki nie ma na nich żadnej nagości. ”

Promowanie treści anormalnych i amoralnych, jest formą propagandy wypływającej z zachowań depopulacyjnych, promowanych przez media okultystyczne w celu wytworzenia kolejnej formy iluzji, opartej na powszechnej akceptacji prawa i społeczeństwa.

8. ” Facebook pozwoli ludziom na transmisje na żywo przedstawiające próby samookaleczania, ponieważ nie chce cenzurować lub karać ludzi w potrzebie – więcej szczegółów nt. samookaleczania na Facebooku. ”

Samookaleczenie, jest formą samoofiarowania rytualnego odbieranego jako fizyczny akt wierności idei władzy.

Zauważyć należy, że nienależyte karać osób dążących do samoofiarowania, podczas gdy z cała surowością należy karać idee, dążące do wolności i równości społecznej.

9. ” Każdy kto posiada więcej niż 100 tys. obserwujących (ang. followers) w social media, zostaje uznany za osobę publiczną i nie może liczyć na pełną ochronę, którą otrzymują zwykli użytkownicy. ”

Osoba publiczna, czyli tak zwany “światowiec” (światowiec, to osoba nie należąca do masonerii), nie należący do klasy władzy, nie może liczyć ma wsparcie mediów wspierających władze, ponieważ jest jej przeciwnikiem.

Dekonstrukcja, osób zaangażowanych w proces cenzury na portalach społecznościowych, doprowadza do sytuacji, w której kupiony przez fetysz niewolnik, występuje przeciwko własnemu gatunkowi w zamian za zysk i stanowisko.

Urzędnik, moderator, lekarz, sędzia, czy policjant, to forma najemnika działającego na bazie licencji rządowej dającej niezwykłe uprawienia, tworzące magię władzy pośredniej, która chroni zakazany ogród władzy przez społeczeństwem, zagrażającymi porządkowi hierarchicznemu i licznym fetyszom, które nagradzają wierne psy.

http://ligaglobu.blogspot.com/2017/02/cenzura-pod-przykrywka-faszywych.html

http://ligaglobu.blogspot.com/2017/02/internacjonalistyczny-manifest-marks.html

http://ligaglobu.blogspot.com/2017/02/trzej-jezdzcy-apokalipsy.html

http://ligaglobu.blogspot.com/2017/03/czwarty-jezdziec-apokalipsy.html

Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie

Advertisements