Redefinicja rodziny na bazie zmian w rumuńskiej konstytucji

Redefinicja rodziny na bazie zmian w rumuńskiej konstytucji

Rumunia, idzie jak już wiecie drogą polski, ponieważ schemat geopolityki dla byłych państw słowiańskich przewiduje jednakowy silnik dekonstrukcji słowa i definicji pojęciowych.

http://depopulacja.blogspot.com/2017/04/dekonstrukcja-tradycji-na-przykadzie.html

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/05/18/szczepienia-rumunia-i-polska/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/04/02/rumunia-i-polska-wykorzystuja-prawo-antyterrorystyczne-do-inwigilowania-obywateli/

https://ligaswiatowa.wordpress.com/2014/11/02/mason-george-friedman-chce-sile-uzyskac-rumunskie-zloza-gazu/

Tolerancja wobec zła

Aby “leczyć” zdrowy organizm, należy redefiniować pojęcie zdrowia społecznego i psychicznego.

Manipulacja świadomością rumuńskich obywateli, będzie polegała na referendalnym pytaniu :

Co jest podstawą życia – małżeństwo, czy rodzina ?

I jak myślicie, jakiej odpowiedzi oczekuje rząd rumuński ? Rząd rumuński oczekuje takiej odpowiedzi, której interpretacja prawna, pozwoli zapisać nową definicje rodziny w oparciu o poprawność polityczną, tolerancje wobec zła i wytyczne unii europejskiej, na temat związków partnerskich, rozumianych jak związek oparty na ideologii gender.

Manipulacja, polega na wtłoczeniu do głów obywateli sloganu :

Rodzina nie istnieje bez domu, a dom będzie dziedziczony tylko wtedy, gdy partnerzy będą stanowili rodzinę.

Za jednym zamachem manipulacja doprowadzi do akceptacji związków homoseksualnej i zmiany definicji rodziny, a obywatel myśląc, że wykonał dobry obowiązek obywatelski, upadanie na dno ciemnej kloaki, ponieważ nie będzie wstanie zrozumieć konsekwencji prawnych, jakie rodzą się na bazie pytania referendalnego.

Ten sam armagedon manipulacyjny szykuje wam masoński twór dekonstrukcyjny zwany PiS.

Rumuńska Izba Deputowanych, przyjęła niedawno projekt ustawy zmieniającej art.48.1 konstytucji, aby zmienić definicje małżeństwa dla celów ustawodawczych.

Metoda okna Overtona, doprowadziła do wprowadzenia zmanipulowanego i dzielącego społeczeństwo dysputu publicznego.

https://manipulanci.wordpress.com/2017/04/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umyslu/

Pieniste debaty ukrywają cel wprowadzenia małżeństw homoseksualnych, co ma celu zmianę definicji rodziny w ujęciu tradycyjnym. Ten psychologiczny konstrukt schematyczny, pozwala na wprowadzenie nieskończonej interpretacji prawnej, w temacie dziedziczenia.

Środowiska prawnicze, naciskają na media za pomocą licznych manipulacji, które doprowadzą do chaosu prawnego i ogromnych zysków dla mafii prawniczej. Prawnicy, jako najemnicy licencyjni państwa z czystej chciwości, będą popierali plan zmiany konstytucji.

http:// ligaswiata.blogspot.com/2016/07/ tajemnica-licencji.html

https://manipulanci.wordpress.com

O ile art. 48.1 konstytucji do tej pory opierał się na bazie formuły dobrowolnej zgody między małżonkami, to dziś zgoda po prostu znika, ponieważ nowy zapis zmienia 1 paragraf w 259 nowych paragrafów, odnoszących się do kodeksu cywilnego, który także musi być zmieniony, ponieważ do tej pory odnosił się do bazowego pojęcia rodziny, w skład której wchodzi mężczyzna i kobieta.

Opinia konstytucyjna przedstawiona przez Trybunał Konstytucyjny (prawdziwy teatr śmiesznych nazw i instytucji) na bazie decyzji 580 z dnia 20.07.2016 roku, mówi :

” Trybunał konstytucyjny zastępuje na mocy ustawy z 1 stycznia 1995 roku, wyrażenie : między małżonkami – mężczyzną i kobietą, na : między partnerami różnej płci biologicznej … ”

Trybunał konstytucyjny, zatwierdził wniosek legislacyjny wykreślającą inicjatywę obywatelską z 1991 roku, na mocy której małżeństwo zaczęto postrzegać jako tradycyjny związek, między kobietą, a mężczyzną.

Bełkot elementarnej logiki prawnej : rygor priori wyklucza uciekanie się do koncepcji rodziny, tylko dlatego, że art.48.1 zaczyna się od tego terminu.

Redefinicja rodziny na początek dotknęła dwóch artykułów kodeksu cywilnego i tutaj nie trzeba być prawnikiem, aby zobaczyć różnice logiczne w zapisach, ponieważ kodeks cywilny przekreśla w zapisie o związkach partnerskich podstawę tradycyjnej definicji rodziny, tkwiąca w słowie rodzicielstwo, co zrywa stosunek prawny między rodzicami i dziećmi.

Art.48.3 konstytucji, również przestaje być zgodny z zapisem w kodeksie cywilnym, ponieważ mówi on co następuje :

Wszystkie dzieci niezależnie od tego, czy są one podniesione przez jednego rodzica lub jego krewnych, posiadają równe prawa spadkowe tak jak dzieci podniesione przez obojga rodziców.

O ile do tej pory charakter małżeństwa heteroseksualnego, tworzył zalążek porządku publicznego, to dziś możemy mówić o celowym chaosie wpływającym na zmianę zapisów w konstytucji, co jest podyktowane dekonstrukcją słowa i wartości.

Pytanie referendalne, które jest formą podstępu usypiającego ludzki umysł, całkowicie przedefiniuje rodzine.

Specjaliści z zakresu prawa i manipulacji, dostrzegli w decyzji Trybunały Konstytucyjnego oraz w zapisach dokonanych w Kodeksie Cywilnym, celowych działań dekonstrukcyjnych, zmuszających przez podstęp pytania referendalnego, do określonych zachowań psychologicznych.

Nowe zapisy konstytucyjne i prawne, naruszają narodową tradycje zwyczajową oraz podstawowe regulacje zasad moralnych, za którymi stoi większość obywateli państwa.

Jednym słowem mamy do czynienia z manipulacją, mająca na celu wprowadzić w błąd większość społeczeństwa.

Dekonstrukcja, dążąca do zmiany reguł moralnych, jest formą wojny psychologicznej na bazie zapisów prawnych.

W tym przypadku naród, musi wypowiedzieć wierność państwu, dążąc do powrotu podstawowych zasad moralnych.

Nikt nie ma prawa negować tradycji większości społecznej, naruszając mir domowy na skutek niemoralnych i nielegalnych zapisów prawnych, uderzających w podstawę funkcjonowania danego społeczeństwa, opartego na idei klasycznego modelu rodziny.

W tym temacie, nie wolno czekać na zakończenie się niekończących się debat, prowadzących do wprowadzania zadawalających rząd ustaw antyspołecznych.

Jeśli dacie sobie podać truciznę w postaci ciągle powtarzanych definicji, skończycie na samym dnie manipulacji, która rekonstruuje wasz światopogląd.

Mówię tu o Rumunii, bo to co się dzieje w Rumunii za kilka miesięcy w tym czy innym temacie, dotknie polskiego obywatela, który będzie się biernie przyglądał podziałowi społecznemu i legalizacji prawa, uderzającego w prawa społeczne.

Co najważniejsze, rząd polski nie ma prawa zmieniać konstytucji, ponieważ obowiązującą konstytucją, jest nadal konstytucja z 1935 roku, ponieważ nikt tej ustawy zasadniczej skutecznie nie uchylił …

PKWN po wojnie trzymał się konstytucji z 1921 roku, uważając konstytucję z 1935 roku, za konstytucję faszystowską.

Jednakże powyżej wymieniony PKWN, nie uchylił tej konstytucji, mała konstytucja z 1947 roku, również nie uchyliła konstytucji z 1935 roku, nie uchyla tej konstytucji, równie konstytucja PRL-owska i konstytucja z 1997 roku.

Co więcej konstytucja z 1997 roku, nie spełnia warunku legalności, ponieważ do głosowania nie przystąpiło 50% społeczeństwa, uprawnionego do tegoż głosowania.

O suwerenności już wam wspominałem, nie możemy być suwerenami, ponieważ instytucja suwerena wymaga istnienia instytucji wasala, a równość dążąca do wolności i prawa naturalnego, wyklucza struktury hierarchiczne.

Wolne społeczeństwo nie jest suwerenne, lecz samo-stanowiące. !!!

https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2016/05/20/suwerennosc-to-klamstwo/

Jeśli chcemy budować coś prawdziwego i realnego, musimy oprzeć się na płaskiej – poziomej strukturze społecznej, wykorzystującej do obalenia teatralnego ładu społecznego, wszystkich legalnych możliwości prawnych.

Podstawą działań mądrego społeczeństwa będzie proces międzynarodowy, który wykaże nielegalność prawa, władzy i ustroi następujących po roku 1935.

Aktorzy dzierżący władze totalitarną nie mogą rządzić ma bazie prawa ustrojowego negującego podstawowe prawa obywateli wchodzących w skład wolnego i równego społeczeństwa.

Jeśli wasza bierność, ignorancja, strach i głupota pozwolą nielegalnej władzy manipulować waszymi umysłami, to idea państwa przestaje mieć sens w obliczu działania sitwy, która was zmusza do irracjonalnych zachowań generowanych ma bazie poprawności politycznej.

Co istotne, Mason Kaczorowski, nie mógł zakończyć działalności rządu na uchodźstwie, ponieważ takiej sytuacji nie przewiduje konstytucja z 1935 roku …

Myślcie logicznie bo poprawność polityczna określa zwierzęta kreująca proces myślowy na zasadzie konsumpcji i strachu przed batem.

Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie

Advertisements