Czas, który nigdy nie istniał

Czas, który nigdy nie istniał

Witaj w 1720 roku

Rozmawiamy w małych grupach o manipulacji, iluzji władzy, dekonstrukcji, konstruktach psychologiczny i inżynierii społecznej …

Jeśli zdamy sobie sprawę z ogólnej ignorancji, poprawności polityczno – religijnej i analfabetyzmu, spowodowanego powszechną edukacją niewolników, którym wpaja się iluzoryczny obraz świata, zbudowanego na autorytecie władzy, to dochodzimy do dziejowych kłamstw, wywierających wpływ na wyimaginowany światopogląd, który jest podstawą utraty tożsamości rdzennej opartej na idei samostanowienia.

https://samostanowienie.wordpress.com/2016/03/30/zagubiona-tozsamosc/

Pod koniec lat 90-tych, dwudziestego wieku przeszukiwałem biblioteki uniwersyteckie w celu odnalezienia badań naukowych z lat 50/60/70-tych (XX w), dotyczących początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich.

W literaturze naukowej i popularnej, znaleźć można było nieśmiałe uwagi na temat pierwszych chrzcielnic z 6 i 7 wieku n.e.

Kilku innych naukowców, uważało, że za sprowadzeniem na Lechitów plagi chrześcijaństwa po przegranej wojnie z cesarstwem Chin, nie stał wcale Mieszko I, lecz Lech I i jego chciwi następcy.

Początek lat 80-tych (XX w), założył niezależnym naukowcom knebel poprawności politycznej poprzez usankcjonowanie kłamstwa jako drogi rozwoju.

Czas Widmowy

Na początku lat 90-tych Heribert Illig (polecam książkę : Wymyślone Średniowiecze) zaproponował wprowadzenie pojęcia czasu widmowego, który zapełniał wieki martwe, nieistniejącymi wydarzeniami kreowanymi na potrzeby władzy świeckiej i kościelnej nad światem.

Bardzo szybko analityka systemów, sprowadzono do parteru, a jego teorie zakopano bardzo głęboko pod stertą dezinformacji i poprawnych politycznie pomówień.

Mediewistyka, jest kolejną formą wymyślonej nauki, która utrzymuje ciemny lód, dostosowany za pomocą edukacji do realiów iluzorycznej współczesności.

(Mediewistyka, to dyscyplina historyczna zajmująca się różnymi zagadnieniami epoki średniowiecza (m.in. społeczno-gospodarczymi, wojskowo-politycznymi). Współcześnie sięga także do rezultatów badań archeologii i etnografii.)

Wszystkie formy zmyślonej nauki są nazywane dyscyplinami. Dyscyplina wojskowa i sportowa, prowadzi do wyścigu szczurów, broniących poprawności politycznej dziedziny, której w rzeczywistości, broni tylko jeden realny fakt – utrzymywania nierobów, tworzących alibi władzy, na koszt społeczeństwa.

Mediewistyka, podobnie jak reszta współczesnej nauki, jest tolerowana przez władze tylko z jednego kluczowego powodu : potwierdza ona porządek świata, oparty na autorytecie władzy, wychodzącej z mitów i legend.

70 % dokumentów stworzonych w tzw : Średniowieczu, jest czystej wody fałszerstwem, którego gigantyczny rozmiar odkrywany jest każdego dnia. Fałszerstwo tworzone przez księży, pozwalało zdobyć kościołowi władze, na drodze której nie mogli stanąć przypadkowi analfabeci, pozbywając się ziemi i godności na rzecz wiary i usankcjonowanego prawnie poddaństwa.

Jedynym zagrożeniem fałszerstwa, są i byli mistycy, magowie i alchemicy z bliskiego wschodu (daleki wschód, stanowi tak odległą krainę w owych czasach, że tylko elity tych dwóch iluzorycznych systemów, wymieniały pomiędzy sobą opinie, na temat hodowli stad człowieczych ).

Wojny religijne, napędzane nienawiścią do intelektualnej konkurencji, były wojnami o władze nad ludźmi i dobrami naturalnymi.

Klasztory, chronione przez armie cesarskie i mnichów – wojowników, były warsztatami falszerskimi i bibliotekami gromadzącymi fałszywe legend o tworzącej się historii władzy hierarchicznej.

Dowody w postaci zapisków kronikarzy chrześcijańskich, wydają się być archaiczną formą literatury si-fi, która uzbrajała legend i mity w dowody piśmiennicze. W tym samym okresie, na zlecenie kościoła powstawały liczne rzeźby, gobelinami i malowidła … , tworzące mit nieistniejących władców.

( W starożytności i antyku, również miał miejsce owy proceder, ale o tym porozmawiamy później. )

Wydarzenia i bohaterowie, byli wymyślani na ogromną skale. Fałszowanie dekretów oraz rozporządzeń papieskich, dawało zakonom władze nad ogromnymi przestrzeniami ziemskimi, które były nadawane klasztorom na mocy fałszywych nadań papieskich, cesarskich i królewskich.

( Warto tu przypomnieć jeden fakt :

W 1228 roku Krzyżacy otrzymali w dzierżawę ziemię chełmińską. Zakon na podstawie sfałszowanego dokumentu Konrada, który nadawał im ziemię chełmińską w w wieczyste posiadanie otrzymał w 1234 roku bullę papieża Grzegorza IX uznającą pełnię władzy Krzyżaków w tym rejonie.

Korzystając z poparcia cesarstwa, papiestwa i własnej siły militarnej przystąpili do budowy państwa zakonnego. W Polsce nie dostrzeżono niebezpieczeństwa i chętnie udzielano im pomocy. )

Jeśli spojrzeć na dokumenty wyprodukowane od 8 do 15 wieku, możemy zobaczyć absurd dzisiejszej rzeczywistości, namalowanej średniowiecznymi dekretami nadań.

Jak widzicie zabicie obiecadła i wprowadzenie alfabetów, narodziło epokę kłamstwa i fałszerstwa, bazującego na kastach uprzywilejowanych czerpiących zysk z fałszerstwa i pracy wiernych niewolników.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/12/obiecado.html

Fałszerstwo antycypacyjne

Horst Fuhrmann (https://de.m.wikipedia.org/wiki/Horst_Fuhrmann), stworzył pojęcie fałszerstwa antycypacyjnego, jest to fałszerstwo wyprzedzające zakładające coś co jeszcze nie istnieje.

Przykładami taki fałszerstw są :

-) wyznanie Sylwestra na temat chrztu Konstantyna, które powstało w czwartym wieku, a użyte zostało w ósmym wieku.

(Konstantyn Wielki : https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Konstantyn_I_Wielki

Sylwester I : https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Sylwester_I)

-) fałszerstwa papieża Symmachusa, napisane ok 500 roku, a wykorzystane w XI wieku

(Symmachus : https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Symmachus_(papież)

Po śmierci swojego poprzednika Symmachus (498-514) sprawował pontyfikat razem z antypapieżem Wawrzyńcem.

Gdy Symmach witał w Rzymie króla Teodoryka, antypapież oskarżył go o kradzież pieniędzy kościelnych, utrzymywanie stosunków z kobietą oraz obchodzenie świąt według pogańskiego kalendarza.

Były podstawy do tych oskarżeń, ponieważ król Teodoryk zwołał do Rzymu synod, który miał się zająć tą sprawą. Już pierwszego dnia doszło do gwałtownych starć pomiędzy zwolennikami obu papieży. Rozruchy objęły cały Rzym (spory religijne już tradycyjnie wstrząsały miastem) a papież schronił się w Bazylice św. Piotra (odmawiał też udziału w obradach synodu).

Po dwu latach, nie wiadomo z czyjej inicjatywy, sfabrykowano (w październiku 501 roku) dokumenty, które na stałe weszły do historii Kościoła jako „symmachiańskie fałszerstwa” – oparto się w nich na często absurdalnych wręcz dokumentach (jak stwierdzenie, że Sylwester I miał w obecności Konstantyna I powiedzieć, że: „w przyszłości ani cesarz, ani król, ani lud, ani duchowieństwo nie mogą sądzić papieża”:), by stwierdzić, że papież może odpowiadać tylko przed Bogiem. 

Od tego czasu wystarczyła jedynie papieska przysięga, by papież został uwolniony z absolutnie każdego zarzutu …)

-) donacja Konstantyna, dokument napisany ok. 750 roku, wykorzystany w XI wieku

(Donacja Konstantyna, to sfałszowany dokument, na mocy którego cesarz rzymski Konstantyn Wielki nadaje Kościołowi Katolickiemu liczne dobra i przywileje. )

-) Pseudoisidor, zbiór hiszpański z początku IX wieku, wpływ na XI wiek.

( https://de.m.wikipedia.org/wiki/Pseudoisidor )

Pseudoisidor zawiera zbiór sfałszowanych decyzji synodów i listów papieskich, a także sfałszowany zbiór prawodawstwa frankowskich władców z VI do IX wieku, zbiór procesów karnych papieża Hadriana oraz 100 listów papieskich, pochodzących od rzymskich biskupów sprawujących władze w pierwszych trzech stuleciach.

Pseudoisidor, zawiera również manipulacje prawne na mocy których dzisiejsi księża i politycy, są bezkarni, na ten przykład :

Każdy kto oskarży biskupa zostanie skarzany na wieczne potępienie. Winę biskupa muszą potwierdzić conajmniej 72 osoby równe rangą biskupowi. Oskarżony biskup, mógł sobie sam wybrać sędziego i złożyć apelacje do biskupa Rzymu …

Kształtowanie pomyślnej przyszłości

Fałszowanie dokumentów ma tylko jeden cel : jest nim kształtowanie pomyślnej przyszłości, dla kolejnych pokoleń władzy.

Wieki pomiędzy panowaniem Juliusza Cezara, a papieża Grzegorza, zostały zmyślone i wpisane pomiędzy panowanie tych dwóch tyranów, których dziedzictwo zapisane jest krwią niewinnych osób.

Ten sam pogląd, głosił Immanuił Wielikowski (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Immanuił_Wielikowski) twierdząc, że czas pomiędzy kulturą Minojską – Mykeńską, a powstaniem antycznych Polis, był całkowicie sfałszowany.

( Kultura Mykeńska : https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kultura_mykeńska

Kultura Minojska : https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kultura_minojska

Polis : https://it.m.wikipedia.org/wiki/Polis )

Wielikowski, chciał odmłodzić istnienie kultury Minojskiej o 500 lat i przenieść faraona Echnatona z 14 wieku do wieku 10 p.n.e.

( Echnaton : https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Echnaton )

Natomiast Anatoli Fomienko, chciał aby przesunięto całą starożytną historie o tysiąc lat.

( https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Anatolij_Fomienko , https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anatoly_Fomenko )

Reforma Gregoriańska Grzegorza VII

( Reforma gregoriańska – zmiany przeprowadzone w Kościele w XI-XII w. Reforma wzięła nazwę od papieża Grzegorza VII (1073-1085), jednego z jej realizatorów.

Reforma miała na celu:

– przywrócenie modelu społeczeństwa odpowiadającego Ewangelii.
– uwolnienie Kościoła spod władzy świeckiej i jego scentralizowanie wokół papieża (papocezaryzm)
– podniesienie poziomu moralnego kleru i świeckich.

Ważnymi zmianami reformy było:

– ujednolicenie liturgii, upowszechnienie rytu rzymsko-łacińskiego
– reforma zakonów, kontynuacja reformy clunyckiej
– wzmocnienie praktyki celibatu duchownych.)

Kalendarz Juliański (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_juliański) spóźniał się o 1 dzień w ciągu 128 lat w stosunku do kalendarza astronomicznego. W czasie wprowadzenia kalendarza Gregoriańskiego dodano tylko 10 dni zamiast dni 13u.

Szukając rzeczywistości, dopasuj do niej datę

Fikcyjnych dopisanych lat było około 300, ponieważ czas widmowy obejmuje okres od roku 614 do roku 911 n.e. (297 wymyślonych lat).

( Warto zwrócić uwagę na rok 911 kultywowany w przeróżny sposób przez elity : http://ligaswiata.blogspot.com/2017/01/slady-sonia-faszywa-flaga-i-gwiazdy.html

Na ten przykład Karol III Prostak, po zwycięskiej bitwie pod Auxerre (910) król zawarł w roku 911 pokój w Saint-Clair-sur-Epte z władcą Normanów Haraldem Rollonem.

Normanowie osiedlili się na półwyspie Contentin nad kanałem La Manche, tam utworzyli Księstwo Normandzkie, przejęli język i kulturę romańską oraz wiarę chrześcijańską w obrządku rzymskim.)

Witajcie w 1720 roku

Z tego obliczenia wynika, że żyjemy w roku 1720, a nie 2017, jeśli cofniemy też 500 lat kultury Minojskiej, dochodzimy do druzgoczących faktów …

Również tzw : chrzest polski, nie miał miejsca w 966 roku, lecz w roku 669.

( https://ligaswiata.blogspot.com/2016/04/mieszko-i-czowiek-ktory-sprzeda-lechie.html )

Oś iluzorycznego czasu, związana jest z rozwojem chrześcijaństwa, ponieważ wiara nie pozwala na jakiekolwiek wątpliwości.

Ignorancja naukowców bierze się z czerpania wiedzy z dziedzin pokrewnych, dlatego też, wszystkie anomalie występujące w jednakowym czasie, są uważane za normalne i nie wpływają na przebieg podstaw danej nauki.

Parsowie

Parsowie, uważają że rachuba czasu, jest sfałszowana o trzysta lat ( ucieczka parsów datowana jest, między 7 – 10 wiek).

(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Parsi)

Pomiędzy 7-10 wiekiem, nie można znaleźć żadnych śladów bytowania Żydów w zachodniej Europie.

Kiedy miała miejsce wielka reforma administracyjna w Bizancjum, jeśli ok. roku 600, to dlaczego przez 300 lat, nie działo się nic oprócz powolnej przemiany społecznej. ?!

( Cesarz bizantyński – Konstantyn I (panował w latach 306 – 337), przeniósł w 334 roku stolicę cesarstwa z Nikomedii do Bizancjum.

Reorganizacji cesarstwa za panowania Herakliusza (ok. 620), kiedy łacińskie tytuły i zwroty zostały oficjalnie zastąpione przez ich greckie odpowiedniki.)

Karol Wielki, człowiek którego nie było

Cała Europa wykazuje brak dowód na istnienie wczesnego średniowiecza, co więcej w okresie widmowym pojawia się legendarna postać Karola Wielkiego.

Dorobek fikcyjnej postaci jest przeogromny, jednak nie ma żadnych realnych dowodów jej istnienia. Tak jak nie ma realnych dowodów na istnienia Iron Mana …

Wynalazki wdrożone między 5 a 6 wiekiem naszej ery takie jak : podkowy, strzemiona (pojawiły się w roku 570 kiedy przybyły ze wschodu), siodła, pługi asymetryczne, trójpolówka … nagle na 300 lat nikną i pojawiają się znów w roku 900-nym.

Gdzie podziały się resztki ogromnej armii opancerzonych jeźdźców Karola Wielkiego, która przemierzała wg. historyków Europę.?!

Gdzie są strzemiona, skórzane siodła, podkowy z tamtego okresu … ?

Człowiek, który w tamtych czasach przebył na koniu lub okręcie 2-3 krotność obwodu ziemi po prostu nie istniał.

( Karol Wielki : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Charlemagne )

Próżnia historyczna została wypełniona legendami tworzonymi przez mnichów fałszerzy.

Pierwszym nad człowiekiem i mitycznym bogiem władzy był legendarny Karol Wielki, na którego podobieństwo, sprawują dziś władze przestępcy wykorzystujący naiwność społeczeństwa, uczącego się według reform oświatowych Karola Wielkiego.

Reforma pieniądza przeprowadzona przez Karola Wielkiego, to fotomontaż historyczny polegający na zaadoptowaniu srebrnej monety bitej nie przez Karola Wielkiego, lecz Karola III Prostaka ( Karolus Magnus – https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Karol_III_Prostak , warto zwrócić uwagę na dezinformacje polegająca ma masowym tworzeniu Karolów w tamtym czasie.).

Budownictwo

Katedra w Akwizgranie (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Katedra_w_Akwizgranie) miała być dziełem Karola Wielkiego, który wzniósł ją w 790 roku, jednakże technologia drewniana jaką dysponowali Frankowie w owym czasie, nie pozwalała wznieść kopuły o tak imponującym rozmiarze.

I nawet, jeśli udało im się pokonać problem technologiczne za pomocą 6 metalowych pierścieni, to dlaczego owa konstrukcja nie byłaby powtarzana w następnych budowlach franków z tamtego okresu ?

( Faktem jest, że katedra w Akwizgranie powstała dopiero ok. jedenastego wieku. )

Technikę tą w owym czasie posiadali tylko Rzymianie zachodni i wschodni, których dzieła powstawały powtarzalne do połowy piątego stulecia naszej ery.

Technologia wykorzystana przy budowie katedry w Akwizgranie ponownie została wykorzystana w wieku dziesiątym kiedy to powstała katedra w Spirze (1030 rok).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Katedra_w_Spirze

Legendarny rok 1000

Czas widmowy, został wymyślony tylko po to, aby wprowadzić jak najszybciej dziesiąte tysiąclecie i mityczny rok 1000.

Otton Trzeci, czyli fantazje szaleńca

Przesunięcia czasu dokonał Otton Trzeci wraz ze swym przyjacielem Sylwestrem Drugim. Otton Trzeci, przeczytał w Biblii, że kiedy wszystkie narody usłyszą o Chrystusie nastąpi tysiącletni pokój i syn Boży powróci, a cesarz stanie się namiestnikiem Boga na ziemi.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Otton_III_(cesarz_rzymski)

Włączenie ziem skandynawskich i lechickich do imperium kłamstwa hierarchiczno chrześcijańskiego, obudziły w Ottonie pragnienie zostania namiestnikiem Boga na ziemi.

Od roku 1000-ego, Otton zaczął tłoczyć monetę, na której nie było już tytułu Augustusa lecz tytuł – Sługi Jezusa Chrystusa – obecnie tytułem tym, honoruje się papieży.

Mag Sylwester II

Sylwester Drugi, jako mag pobierający nauki od bliskowschodnich mistrzów masońskich (synów Boga), potrafił używać astrolabium oraz wprowadzał cyfry arabskie.

( https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Sylwester_II

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Astrolabium )

Znajomość astronomii, matematyki oraz magii słowa, pozwoliły mu na przekręcenie zegara do przodu w taki sposób, aby nie powstały konflikty w rozwoju kalendarza przez jednolitość wydarzeń astronomicznych.

W 702 roku, podjęto decyzje o zmianie daty na rok tysięczny. Przerwana ciągłość historyczna, musiała być zapełniona fikcyjnymi osobami takimi jak Karol Wielki.

Szósty dzień stworzenia świata

Hieronim ze Strydonu (ur. 331 a 347
Strydon (łac. Strido Dalmatiae – Dalmacja), zm. 30 września 419 lub 420 w
Betlejem. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hieronim_ze_Strydonu ) przepowiedział, że pierwszego dnia roku 801 wypełni się 6 dzień stworzenia świata.

Miało wtedy dojść do sądu ostatecznego lub tysiącletniego pokoju. O dziwo, pokrywa się to z fikcyjną datą koronacji Karola Wielkiego.

Ciekawe jest to, że koronacja miała miejsce 25 grudnia roku 800-ego, jednakże w owym czasie Boże narodzenie było pierwszym dniem nowego roku.

Oczywiście znajdą się malkontenci wierzący w nowy porządek świat i obrońcy licznych fałszywych idei, opowiadających o poprawności politycznej i religijnej.

Zwrócić w tym miejscu należy uwagę na fakt, że w owym czasie pisać i czytać potrafiło niespełna 3% społeczeństwa, operującego legendami oraz imionami następujących po sobie królów, papieży i panów.

Jedynym zagrożeniem dla świata chrześcijańskiego byli mistrzowie i magowie arabscy, przeciw którym wysyłano kolejne wyprawy krzyżowe, trwające po dziś dzień.

Arabowie, używali już wtedy kalendarza islamskiego, który nie mógł naprowadzić Europejczyków na ślad fałszerstwa.

Inne rachuby czasu, takie jak rachuba bizantyjska, czy hebrajska nie tworzyły zagrożenia, ponieważ zostały one na szeroką skale wprowadzone w dwunastym wieku i noszą w sobie podobne manipulacje.

Jedyną rachubą czasu zagrażająca chrześcijanizacji Europy była rachuba Lechicka, której wszystkie pozostałości były staranie niszczone.

Chronologia słabszej cywilizacji uginają się pod naporem cywilizacji silniejszej, która przejmowała kluczowe daty historyczne i wstawiała pomiędzy nie fałszywe wydarzenia.

Epoka Karolińska, czy epoka Rodu Ludolfingów cechuje się minimalną ilością znajdowanych artefaktów kojarzonych z epokami poprzedzającymi lub następującymi po nich.

Kiedy zwrócono uwagę naukowcom na ubogość znajdowanych artefaktów, nagle z próżni zaczęto tworzyć artefakty tworzące mit wymyślonych epok.

Przykładem jest tutaj klasztor z Frauenchiemsee, którego opis został sfałszowany w zachodniej Wikipedii, a polskiej wersji nie doczekał się wcale.

Klasztor, który 40 lat temu, uważany był za romański, został przesunięty w czasie do czasów karolińskich, a dziś do czasów przed karolińskich (dzisiaj datuje się go na 782 r).

W owym klasztorze, wisi największy krucyfiks pochodzący z roku 900 – nego, ten sam krucyfiks, rok wcześniej wisiał w kościele niedaleko miejscowości Freising (1159-1250) i był datowany na ok.1200 rok.

Dendrochronologia (błędy w latach 600-900) i datowanie metodą C14 (wiek względem innego datowania), są metodami wprowadzającymi więcej błędów niż faktów historycznych, otóż sosny potrafią wytworzyć w ciągu jednego roku 2 słoje, a w innych latach żadnego, co więcej różnice w słojach zależne są od regionu występowania danego drzewa.

Przez pewien czas do datowania europejskich artefaktów używano sosny amerykańskiej … ?!?!

Obecnie istnieją tysiące metod stosujących dendrochronologie i żadna z nich nie daje odpowiedzi na podstawowe pytania. Według danych porównawczych w okresie łączącym antyk ze średniowieczem (300 lat) nie wykryto żadnych próbek drewna odnoszących się do owego mistycznego czasu.

Metoda C14 jest tak niedoskonała, że różnica wynosząca 300 lat, jest formą błędu statystycznego, większość datowań ma błędy rzędu +/- 80 lat przez wachania atmosferyczne.

Błędy obu metod się uzupełniają bowiem kalibracja metody C14 odbywała się za pomocą metody dendrochronologicznej, a metoda dendrochronologiczna była kalibrowana za pomocą metody C14.

Grzegorz z Tours, dostrzegł zaćmienie słońca w szóstym wieku, które następnie pojawiło się 297 lat później i odpowiada temu samemu opisowi.

(Jak widać większość świętych zapewniało alibi władzy hierarchicznej i świętość obejmuje zasługi dla kłamstwa … https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_z_Tours )

Z podręczników historii wytarto 400 lat polskiej historii, tej samej zbrodni dokonano w Szwecji, gdzie wytarto z annałów historii Karola I, II – V.

W czasie budowy gazociągu Jamalskiego nie znaleziono żadnych artefaktów datowanych pomiędzy 7, a 10 wiek naszej ery.

Królowie polscy, wytraci z podręczników historii, są przykładem użytecznych marionetek, które po sprzedaniu Lechii i rodów Lechickich, mogły przejść do działu bajek, legend i mitów.

Za obecny stan tzw : państwa oraz za brak tożsamości rdzennej, podziękujcie następującym osobom, które sprzedały Lechitów jak niewolników w 669 roku (966 – magia liczb ).

Lech I
Lech II
Wizymir
XII wojewodów
Grakus (vel Krakus, Krak)
Lech III
Wanda
XII wojewodów
Leszek IV
Leszek V
Leszek VI
Leszek VII
Popiel I
Popiel II
Piast
Semowit ( vel Siemowit )
Leszek VII (vel Lestek )
Zemomysl ( vel Siemomysł )

Logika wiąże się z prawdą, prawda, wiąże się z tożsamością, tożsamość pozwala stworzyć świadomość, otaczających ciebie realiów …

Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie

Advertisements