Manipulacja uczuciami, odczuciami i emocjami

Manipulacja uczuciami, odczuciami i emocjami na przykładzie filmu viralowego

Większość osób, nie rozumie rzeczywistości, w której żyje i przerabia świat według przychodzącego z zewnątrz – “własnego widzi-misie”, ponieważ nie potrafi wykoncypować idei podziału społecznego i trzeciej siły.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/03/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk.html

Dlatego podzielone społeczeństwo szuka winny w sobie lub przelewa ją na drugą stronę wymyślonej barykady …

Na pewno znacie te filmiki, które pokazują wykreowane konflikty społeczne za pomocą następujących po sobie chwytliwych słów, wzruszającej muzyki i obrazków, lokujących winę w tezie lub antytezie owego konfliktu :

Grupa idiotów w sposób bezsprzecznie chamski obgaduje i szykanuje kobietę lub mężczyznę o skłonności do tycia :

” Ale Świnia, Grubaska, Gruby … ”

” Ta dziewczyna, popadła w depresje i zaczęła głodować … ”

Twierdzi narrator viralowego, czysto propagandowego filmiku, który celowo spycha konflikt na społeczeństwo, które ma się samo ukrzyżować i pochlastać, tworząc nigdy nie gojące się psychiczne stygmaty.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/04/ego-i-samo-ukrzyzowanie.html

Jednak 47 % wszystkich przypadków nadwagi spowodowana jest przez wprowadzenie na rynek spożywczy nadmiernej ilości cukrów i środków konserwujących – winę za to ponosi trzecia siła, media i edukacja wprowadzająca model kulturowy, który nie podważa autorytetu władzy, lekarza i farmaceuty …

http://depopulacja.blogspot.com/2016/02/przedwczesne-starzenie-i-zaburzenia.html

http://depopulacja.blogspot.com/2016/11/wiadomosci-podprogowe.html

23% wszystkich przypadków nadwagi spowodowana jest poprzez leki, mikro urazy psychiczne i środki antykoncepcyjne i hormonalne …

Znów za wzrost wagi odpowiadają najemnicy trzecie siły, czyli medycy i chemicy, których autorytet wymusza pewne zachowania, będące odpowiedzią na autorytarne słowa wyroczni, nie mające nic wspólnego z wiedzą i dobrem, czy dobrobytem społecznym.

Kolejne ujęcie tego samego filmu propagandowego :

” Kobieta, którą wyśmiewałeś za brak włosów … Walczy z Rakiem … ”

82 % wszystkich przypadków raka jest spowodowana przez : chemię w lekach, wodzie i jedzeniu oraz poprzez opryski chemiczne (smog, smugi chemiczne) mające na celu pozbycie się ogromnych ilości odpadów chemicznych i radioaktywnych.

http://depopulacja.blogspot.com/2017/01/smog-i-smugi-chemiczne.html

http://depopulacja.blogspot.com/2016/05/gaz-upkowy-i-wstrzykiwanie-odpadow.html

Jeśli kobieta w ciąży spożywa, wdycha, pije i przyjmuje rakotwórcze produkty, to jej nienarodzone dziecko, posiada w sobie gotowy schemat genowy czekający na aktywacje …

Znów mamy do czynienia z działaniami trzeciej siły i jej licencjonowanych najemników, tuszujących każdy skandal dla utrzymania własnej pozycji społeczne i tytułu błazna, nagradzanego tytułem bezwartościowego fetyszu mamona.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/04/mapa-gupcow.html

” Chłopak, którego wyśmiewaliście bo płakał … Jest, załamany bo jego mama umiera w wyniku choroby … ”

” Ten chłopak, którego uderzono za to, że jest gejom … Właśnie próbuje popełnić samobójstwo … ”

” Mężczyznę, którego nazywacie biedakiem … Ciężko pracuje całymi dniami, aby nakarmić rodzinę … ”

” Ta dziewczyna w ciąży, którą nazywają zdzirą … Jest ofiarą gwałtu … ”

” Ten stary mężczyzna, którego wyśmiewacie za oszpeconą twarz … Walczył za nasz kraj … ”

” Chłopiec, nad którym się znęcasz … Przeżywa w domu koszmar, ponieważ jest maltretowany przez rodziców … ”

Koszmar chłopca i jego rodziny, spowodowany jest nadmierną agresją rodziców popadających w konflikt z samymi sobą, poprzez urazy psychiczne, nałogi, popędy oraz brak możliwości zrealizowania swoich potrzeb, na skutek działania idei mamona, hierarchii i sterującej tym trzeciej siły.

http://depopulacja.blogspot.com/2017/01/sztuczne-urazy-psychiczne-czyli-projekt.html

Stary człowiek, poprzez idee propagandy i fanatyzmu, został najemnikiem państwa handlowego, którego wykorzystano i spisano na straty, bowiem nie walczył on za wymyślony przez elity kraj, tylko za wzrost popytu i podaży, kształtującej zysk elit rządzących, które wymyślają legendarne wojny, spektakularne problemy i dramatyczne kryzysy … wykorzystujące ludzi do realizacji swoich teatralnych, zyskownych przedstawień.

Realizacja planu : podziel i zyskuj, jest prosta w realizacji, ponieważ doprowadzenie ludzi do amoku fanatyzmu, dzieje się automatycznie.

Jak ? Człowiek w grupie – stadzie, poprzez strach, szał lub amok, wychodzący od odpowiednio umiejscowionych agitatorów, prowadzi do strachu przed innością w grupie, dlatego grupa pomimo innych założeń i potrzeb, działa razem realizują całkowicie niemoralne plany elit wykorzystujących ludzi dla własnych ponadnarodowych celów …

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/03/theatron-i-tryptyk-czyli-zycie-zwane.html

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/03/najemnicy-elit.html

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/03/zonierze-wykleci-logikami-prawda.html

Gwałt, jest najokrutniejszą formą przemocy psychologicznej opartej na sile fizyczne agresora, jednakże wina nie leży w kobiecie i samym agresorze, lecz w modelu wychowania i kształtowania agresora na bazie reedukacji i edukacji medialnej, sprowadzającej człowieka do roli idioty, kreującego swe życie na bazie przemocy, nałogu i popędy.

Trzecia siła wie, że dramaty, to mikro urazy psychiczne, przekazywane z pokolenia na pokolenie, tak jak kształtowanie agresora na bazie nieporadności wymiaru sprawiedliwości, reedukacji i edukacji medialnej.

http://depopulacja.blogspot.com/2017/01/sztuczne-urazy-psychiczne-czyli-projekt.html

Żebrzący i ciężko pracujący mężczyzna, jest zbyt inteligentny, aby móc objąć stanowisko bezdusznego najemnika i zbyt uczciwy i wrażliwy, aby móc szkodzić innym ludziom, dlatego w hierarchii życia społecznego zajmuje on role niewolnika, którego spycha się na granice patologii i ubóstwa, aby wykazać jego nieporadność życiową, spowodowaną nieakceptowanymi społecznie skrupułami …

Problematyka homoseksualistów, których liczba w latach 60 – tych, nie przekraczała 0,9 % została za pomocą trendu pornografii biseksualnej, okna Overtona oraz chemii spożywczo – użytkowej, doprowadzającej do zniewieścienia, … wypromowana do stanu przedrewolucyjnego, którego zadaniem jest dekonstrukcja słowa rodzina, ociec i matka …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umysu.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/03/panaseksualizm-i-6-krokow-spoecznej.html

http://depopulacja.blogspot.com/2017/04/dekonstrukcja-tradycji-na-przykadzie.html


Dziś, ofiary tego specyficznego zamachu stanu, nie potrafią poradzić sobie ze skutkami społecznej inżynierii i z nadmiarem chemii w swoich organizmach.

Ofiara prania mózgu i chemicznej kastracji osobowej popada w konflikt psychologiczny związany z logicznymi funkcjami organizmu i duchowym kompasem biologicznym, a wpływem myśli wykreowanych na bazie programu MK Ultra, który zakłada zmiany spostrzegania świata za pomocą pożądania, które jest niezgodne z psychologią ciała …

http://depopulacja.blogspot.com/2016/11/toksyczna-bron-polityczna-czyli-sow.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/02/pranie-mozgu-tortury-naukowe-i.html

Wszystkie, te negatywne postawy społeczne, zostały pokazane w tym vilarowym filmie, w celu “walki z przemocą”, której nie są wini celowo zdemoralizowani i nastawieni przeciwko sobie ludzie, lecz trzecia siła i jej najemnicy, hodujący ludzi według pewnych uregulowanych schematów cywilizacyjno kult(urowych), wpływających na podział społeczny, rodzinny i model spędzania czasu wolnego …

Nastawiono was przeciwko sobie, dlatego wasze wyeksponowane ego, któremu powiedziano mogę wszystko i potrafię wszystko, nie jest wstanie podnieść się po porażce, dlatego bunt przeradza się w agresje nakierowaną przeciw sobie lub innym.

Trzecia siła pociąga za wasze sznurki i wykorzystuje was za pomocą fetyszy i przeróżnych form demoralizacji, będących najokrutniejszą bronią tego iluzorycznego świata.

To, co porusza wasze wnętrze, jest formą czystej manipulacji, bowiem tolerancja wobec zła i walka z przemocą, nie dotyczy walki ze sprawcami chronionymi prawnie (trzecia siła), ale z przekierowaniem agresji na antytezę owych działań.

Zamiast zniszczyć rząd, torturujesz fizycznie i psychicznie swoje otoczenie, zamiast zniszczyć religie podniecasz się viralowymi filmami i atakujesz obcokrajowców, zamiast zniszczyć wojsko i broń, zbroisz ,się nie przeciwko rządom kreującym wojnę rządom, ale przeciwko niewinnym zmanipulowany jak ty ludziom …

Zamiast zniszczyć elity, niszczysz własne życie, życie swojej rodziny i innych ludzi, bowiem trzecia siła kreuje chaos, nie biorąc odpowiedzialności za jego skutki, spychane z pełną premedytacją na tezę i antytezę społeczeństwa, kraju, grupy czy miast, partii, czy religii …

Czy podżeganie do przestępstwa, mordu, wojny, zabójstwa, przemocy, chemicznego armagedonu … nie powinno być karane ?!

Liga Świata
Dydymus
Samostanowienie i Samoograniczenie
Akademia Filozoficzna Dydymusa

Advertisements