Panseksualizm i sześć kroków do społecznej akceptacji ruchów LGBTQ

Panseksualizm i sześć kroków do społecznej akceptacji ruchów LGBTQ

Zacznijmy od początku, skutecznie odwracają waszą uwagę za pomocą homoseksualizmu, genderyzmu, aborcji, invitro … , ukrywając główny cel ideologii okultyzmu, jaką jest demoralizacja za pomocą Panseksualizmu.

Czym jest panseksualizm ?

Panseksualizm (stgr. πας, παντός – wszystko + łac. sexus – płeć) – to pogląd lub filozofia zakładający, że ludzki potencjał seksualny może i powinien być skierowany na każdego i wszystko.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i.html

Wszechstronna miłość seksualna, czyli bóg Pan

Według teorii panseksualizmu seksualność człowieka może być skierowana na ludzi o dowolnych preferencjach seksualnych, w różnym wieku, przedmioty martwe, byty żywe i urojone, a nawet samego siebie.

W seksuologii panseksualizm obejmuje objawy w postaci pociągu seksualnego nie tylko do ludzi, a także do zwierząt oraz przedmiotów martwych.

Panseksualizm to także pogląd, według którego głównym motorem ludzkiego działania jest popęd seksualny, każde działanie można wytłumaczyć motywami seksualnymi.

Obecnie teoria ta nie znajduje potwierdzenia. Zarzut panseksualizmu często stawiany jest psychoanalizie, ze względu na twierdzenie Freuda o fundamentalnym znaczeniu libido.

Termin panseksualizm coraz częściej stosowany jest przez zwolenników wyzwolenia seksualnego, którzy uważają, że role seksualne i płciowe przypisane do mężczyzny i kobiety stanowią ograniczenie, a wszechstronna miłość seksualna obejmuje wszystkie orientacje seksualne i nie uwzględnia innych konwencjonalnych podziałów.

Orientacja panseksualna może występować u osób interpłciowych, a także u innych ludzi, którzy są otwarci na kontakty seksualne bez względu na płeć oraz upodobania takie jak sadomasochizm.

Część ludzi, których można uznać za panseksualistów, określa się jako biseksualiści ze względu na szerszą znajomość tego terminu.

W postulowanej orientacji seksualnej zaangażowanie psychoemocjonalne skierowane jest do przedstawicieli dowolnych płci i tożsamości genderowych.

Panseksualiści abstrahują od tych kategorii twierdząc, że nie mają one znaczenia przy odczuwaniu miłości lub pociągu seksualnego.

Panseksualizm według wielu definicji jest nie tylko pociągiem fizycznym i emocjonalnym do wszystkich płci i tożsamości genderowych, lecz brakiem społecznego wykluczenia żadnego człowieka ze względu na jego lub jej orientację seksualną.

Osoby określające się jako panseksualiści podkreślają, że zwykle ich działania nie obejmują pedofilii, zoofilii czy nekrofilii, a jedynie zgodne zachowania seksualne między dorosłymi.

Mamy więc już wyjaśnione, czym jest ukryta forma deprawacji seksualnej.

Zastanów się, czy w kulturze i cywilizacji masońskiej chodzi o Pana Boga jednoczącego człowieka z naturą, czy hierarchicznego Boga Pana, który łączy demoralizację z egocentryzmem, tworząc abstrakcyjny świat deprawacji i demoralizacji.

Szatan – ludzki egocentryzm, został zakopany pod stertą różnych regionalnych nazw i ideologii : Pan – Set – Szatan – Saturn – Tyfon – Illujance- Ullikummi – Illuminati …

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/10/twoj-bog-diabe-czyli-saturn.html

Strategiczne wykorzystanie ruchów LGBTQ do zmiany postrzegania antywartości społecznych

Jeśli chcecie wygrać z tolerancją wobec zła, nigdy nie wolno wam doprowadzać do podziału społecznego i polemiki w sprawach krytycznych, która doprowadzi do sytuacji, w której dany problem staje się powszechnie akceptowany przez znudzenie, bierność i obojętność.

Wrogość – ośmieszenie – powszechność – akceptacja – wojna tezy z antytezą – zwycięstwo poprawności politycznej i prawa liberalnego, względem anty-tolerancji wobec zła.

W dniu 26 czerwca 2015 roku, Sąd Najwyższy USA zalegalizował małżeństwa osób tej samej płci w całym kraju.

Wcześniej, Sekretarz Stanu mason i okultysta John Kerry ogłosił, że kwestia praw osób z ruchów LGBTQ :

” Jest priorytetem polityki zagranicznej USA. ”

Według sondaży ideologia poprawności politycznej doprowadziła do akceptacji związków alternatywnych przez ponad 50% Amerykanów w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci.

Zaszczepienie deprawacji społecznej

Okultyści chcą by heteroseksualiści cierpieli na tą samą dezorientację w myśleniu o własnej płci co homoseksualiści, co powoduje że nie potrafią trwale związać się z przedstawicielem/lką płci przeciwnej.

W artykule opublikowanym w 1987 roku, przez aktywistów ruchów LGBTQ – Marshalla Kirka i Pill Erastesa vel Huntera Madsena, ujawniono taktyki manipulacji psychologicznej, wykorzystywane przez ruchy LGBTQ do kształtowania społeczności USA i Europy.

Aby zakorzenić idee Panseksualizmu, wykorzystano bardzo dobrze wykształconych członków Skull and Bones (teza) i bractwa Purytańskich Pielgrzymów (antyteza).

Madsen, był w owym czasie doktorantem na Harvardzie (neuropsychiatria) i specjalistą od taktyk perswazji publicznej i marketingu społecznego.

Członkowie szkoły frankfurckiej, mówili o bezpośrednim wstrzyknięciu genu deprawacji społecznej do hodowli eksperymentalnej.

Teza i antyteza

Masoni i bractwo pielgrzymów purytańskich zastosowali strategie tezy i antytezy.

Artykuł ” Zdalna infekcja Ameryki ” stał się biblią ruchów LGBTQ, nawołujących do akceptacji homoseksualizmu, przeciw którym wypchnięto ruchy demonizującą idee LGBTQ.

Wszystko wedle zasady : nieważne jak będę mówiąc, byle mówili …

Cała akcja nie opierała się na racjonalnych i logicznych argumentach, ale na emocjach zmanipulowanego społeczeństwa.

Na końcu lat 80-tych, Kirk i Madsen na bazie swojego artykułu wydali książkę („After the Ball: How America will Conquer its Fear and Hatred of Gays in the 90’s„(1989).), w której na stronie 398, czytamy :

” Po pierwsze : Jak Ameryka pokonała lęk i nienawiść do gejów w latach 90-tych. Po drugie : Jak będziemy niwelować strach Amerykanów do gejów w latach 90-tych … ”

” Pierwszą rzeczą jaką zrobimy, to : znieczulenie amerykańskiej opinii publicznej w temacie ruchów LGBTQ i ich praw.

(Zrobiły to media, promując zabawnych gejów i atrakcyjne lesbijki .)

Znieczulenie ma tylko jeden cel :

Ludzie traktujący temat z obojętnością, bez emocji, zaczynaja akceptować wszystko co zostanie im podane … ”

Panaseksualizm poprzez manipulacje umysłami ludzi pozwala przenieść obiektywne preferencje seksualne na poziom preferencji niższego rzędu.

Homoseksualizm, jako forma wyboru nie różni się niczym od wyboru sportu, papierosów lub lodów …

Zauważmy, że do zobojętnienia doszło poprzez nacisk pseudo nauki na ludzki umysł.

Pseudo nauka oparta na wzorcach autorytatywnych narzuciła nam akceptację ruchów LGBTQ, wojen, feminizmu, genderyzmu, narkotyków, alkoholizmu i zagłębia aborcyjnego.

Lubisz czekoladę, wanilię, wolisz piłkę nożną, siatkówkę, jesteś bi, czy trans, urodzisz, czy zabijesz nie ma problemu … bądź sobą …

Nie ma problemu ?!

” Nie ma problemu, przynajmniej na początku, staramy się zmniejszyć czułość społeczeństwa … nie można spodziewać się uznania lub zrozumienia ruchów LGBTQ, przez normalnych ludzi, ale po to mamy prawo i psychiatrów … ”

” Aby przekonać masy, że homoseksualizm jest dobrą rzeczą, musimy wytworzyć wspólne cechy, i wspólne rzeczy, o które należy walczyć : aborcja, prawo do dziedziczenia w związkach partnerskich …

Drobne kroki powodują zespolenie poprzez obojętność i pozorną walkę ze wspólnym wrogiem antytezy.

Geje są śmieszni, lesbijki budzą niezdrowe zainteresowanie seksualne, homoseksualizm dotyczy wyższych grup społecznych, geje są modni, geje tworzą porządną modę i są wspierani przez pana-seksualne korporacje takie jak Apple, czy Samsung …

Homoseksualizm, jest szeroko promowany w mediach od wczesnych lat 60-tych, w celu ocieplenia wizerunku idei dewiacji zaszczepionej przez stadną ciekawość i chemiczne zniewieścienie genów.

Mediom przyświecał jeden cel główny … :

” Geje jako wspólnota muszą przestać wydawać się tajemniczy, obcy i inni …”

… oraz 6 kroków kształcących :

Krok 1: Dyskusja na temat gejów i gejostwa i genderyzmu, należy przeprowadzać tak głośno i tak często, jak to możliwe

Zasady tego kroku są proste, jak zażycie pigułki powiedział Kirk :

” Prawie każde zachowanie zaczyna wyglądać normalnie, jeśli społeczeństwo zostanie narażone na styczność z danym tematem przez odpowiednio długi czas, w różnych formach …

Zaakceptowanie nowego postępowania będzie ostatecznie zależeć od liczby znajomych, którzy praktykują owo wypaczenie lub je akceptują, przekonując was do poprawności politycznej … ”

” Początkowo, człowiek może być obrażony przez wpływ nowości na jego życie … “, ale autorzy zauważają, że :

” Jeśli dana osoba nie czuje presji, aby zrobić to samo, a działanie wrogie jego naturze nie zagraża jego bezpieczeństwu fizycznemu i finansowemu, to akceptacja danego zjawiska przez obojętność i przyzwyczajenie staje się faktem.

Życie toczy się dalej, a dana osoba i jej przyjaciele stają się bardziej tolerancyjni wobec panaseksualizmu, homoseksualizmu, czy genderyzmu …

Tak powstaje powszechnie akceptowana alternatywna forma życia. ”

” Sposobem na złagodzenie wrażliwości społecznej w kwestii homoseksualizmu jest, włączenie jak największej liczby osób do tematu krypto rozmowy prowadzonej, pomiędzy wytworzoną tezą (zwolennikami), a antytezą (przeciwnikami) danego tematu.

Sukurs debaty społeczny, jest formą przyjęcia tematu w otwartym społeczeństwie … ”

Dlatego powstają finansowane z jednego źródła przeciwstawne organizacje pozarządowe, zmieniające wizerunek całego społeczeństwa poprzez lansowanie inżynierii społecznej – manipulacji docierającej do każdego poprzez media i dyrektywy rządowe.

Ważna rolę w dążeniach rządu odkrywa podział społeczny, który zmusza państwo do reakcji rozwiązaliście dany sztuczny wytworzony i nagłośniony problem.

Ludziom w organizacjach, na ulicach, wydaje się że to oni wprowadzają kwestie społeczne i to pod ich naciskiem kreowane są rozwiązania i kompromisy.

Jednak, możecie to rozwiązanie zastosować nie tylko w temacie homoseksualizmu, czy gender, ale w każdej kwestii politycznej, społecznej, ekonomicznej lub religijnej …

” Nawet debaty między zwolennikami i przeciwnikami danej kwestii, służą naszym celom, bowiem czy tego chcecie, czy nie wyrażacie poprzez swoje opinie nasze poglądy …

Naucz małpki słów, a zaczną je powtarzać, lansując swoje pomysły, zaplanowane w naszych głowach … ”

Daj człowiekowi najbardziej chorą idee, a poprzez idee nauki, stanie się jej wyznawcom, zwolennikiem i najemnikiem, bijącym się dla naszych celów, w naszych wojnach.

Każda forma mówienia i powtarzania zasłyszanych tez i antytez, jest formą indoktrynacji zapładniającej ludzki umysł.

” We wczesnych stadiach każda kampania skierowana do obywateli heteroseksualnych i mas :

A) nie powinna nieść za sobą wstrząsu moralnego, aby protesty nie ściągnęły danej kampanii z anteny i aby wywoływała ona liczne rozmowy na powyższe tematy

B) kampania powinna budzić kontrowersje aby wywołać publiczny dyskurs w sprawie nowych kwestii publicznych

W obu przypadkach, opisy działań seksualnych powinny być ograniczone do minimum, a prawa gejów … , przedstawione jako abstrakcyjne kwestie społeczne …”

Autorzy podkreślają znaczenie dyskusji o sprawach gejów … w mediach, filmach i telewizji, które “najmocniej poprzez obraz kształtują społeczeństwa całego świata.”

Przeciętny człowiek spędza wiele godzin dziennie oglądając telewizję.

” Te godziny przepełnione ukrytą edukacją, otwierają bramę do prywatnego świata heteroseksualnych żołnierzy, którzy poprzez konie trojańskie nie tylko zaczynaja zauważać i akceptować kwestie pana-seksualizmu, ale także zmieniają swoją podświadomą, ukrytą orientacje seksualną … ”

Hollywood, jest opisywane przez autorów za najlepszą broń powstałą tylko po to, aby znieczulacz reedukowane społeczeństwo.

W latach 1987/97 media, filmy i telewizja w USA, zostały opanowane przez gejów, w latach 1997-2007 media całego świata zostały opanowane i zaakceptowały homo/pana-seksualny układ sił.

Strategia akceptacji pana-seksualizmu stała się faktem, a państwa bronią prawa zwyrodnialców pozbawionych podstawowych cech moralnych przed resztkami społeczeństwa rdzennego.

Will & Grace, The L World, Brokeback Mountain … bronią homoseksualistów, lub sympatyzując z nimi poprzez wplątanie homoseksualistów do głównych ról w takich filmach jak Dziennik Bridget Jones, czy Lepiej Być Nie Może.

Każdy film ma swojego homoseksualnego bohatera, co więcej pana-seksualizm, bo to kryje się za ideologią świata homoseksualnego, genderyzmu i dewiacji seksualnych związanych m.in. z sadomasochizmem, wkracza do waszych głów …

Kirk i Pill, zaprojektowali atak na Boga poprzez ideologie wysłużonej religii (wielu ludzi myli ideologie religii z ideą Boga).

” Opinia publiczna jest głównym źródłem wartości oficjalnych i autorytetów religijnych …

Gdy konserwatywne wyznania potępiają homoseksualistów, możemy zrobić dwie rzeczy do zwalczania homofobii wiernych.

Po pierwsze, możemy zmienić standardy moralne.

Oznacza to, że aby pomóc społeczeństwu wjechać na nowy tor, należy formułować szereg teologicznych zastrzeżeń dotyczących interpretacji konserwatywnych nauk, tworząc podział społeczny.

Ludzie, nie posiadający własnych myśli – własnego zdania, są zmuszani do podziału poprzez opinie poprawne polityczne, tworzone przez kościół (teza) i państwo, media oraz organizacje pozarządowe (antyteza).

Podział tworzy nienawiść, a z jednego i drugiego korzystamy my … ”

” Po drugie, podważają autorytet moralny homofobicznych religii, przedstawiając je jako wsteczne do odkryć współczesnej nauki i psychologii …

Przeciwko silnym wpływom zinstytucjonalizowanej religii, trzeba zmobilizować silniejszy wpływ nauki i opinii publicznej (miecz i tarcz, wypierają “świecki humanizm”).

Takie potworne koalicje działają dobrze, na obie strony konfliktu bowiem nowy problem pozwala w ciszy zmienić podejście do rozwodów i aborcji …

Razem przeciw ludziom i ludzkiej nietolerancji …

Mając odpowiednie zaplecze oparte na dyskursie społecznym, nie możemy nie zaakceptować występowania homoseksualizmu jako normalnej kwestii społecznej … ”

Krok 2: wprowadzenie agentów i działaczy homoseksualnych na rynek pracy i władzy, jako ofiar przemocy i nietolerancji społecznej

Hollywood, jest opisane przez autorów jako najlepsza broń zamaskowanych gejów, działających na rzecz znieczulenia społeczeństwa.

” W każdej kampanii publicznej, geje muszą być przedstawiani jako ofiary potrzebujące ochrony.

( Uprzednio przez kilkadziesiąt lat wprowadzano członków tajnych bractw jako fałszywych żydów, potrzebujących ochrony przed ludzką nietolerancją, w wyniku czego, masy oddały złodziejom to, czego złodziej oczekiwał …)

Jeśli dokonamy odpowiedniej manipulacji, to masy będą skłonne odruchowo stawać się ochroniarzami grup uprzywilejowanych, działać tu będzie strach przed oskarżaniem o nietolerancję, o brak poprawności politycznej, czy ksenofobię …

Uwaga

Homoseksualistów, nigdy nie wolno przedstawiać jako silnej i dumnej grupy, która promuje nonkonformizm i dewiacyjny styl życia, bowiem zaczną oni być postrzegani jako zagrożenie dla opinii publicznej i przyczynę ucisku.

Wprowadziliśmy członków tajnych bractw, dziwki, alkoholików, wprowadzimy i gejów na salony utrzymywane za pomocą naiwności wszystkich grup społecznych. ”

” Musimy znaleźć drogę pośrednią między impresją heteroseksualistów, a ich wielkością, aby z jednej strony nie wywoływać reakcji paranoidalnych : ” Nie ma tutaj, dla nich miejsca !”

Z drugiej strony : ” Kampania medialna w celu promowania wizerunku homoseksualnej ofiary, musi używać symboli, które zmniejszają uczucie zagrożenia dla publiczności, która obniża lub zwiększa poziom wiarygodności wiktymizacji.

W praktyce oznacza to, że musimy stworzyć reklamowy wizerunek geja / lesbijki : młodego, sympatycznego człowieka opiekującego się starszymi ludźmi, kobietami, dziećmi i zwierzętami …

Gej widziany w towarzystwie atrakcyjnych kobiet budzi zazdrość i ugruntowuje wizerunek potęgi wpływu geja, oraz poprzez idee biseksualizmu werbuje nowych naiwniaków …

North American Man-Boy Association, stworzyło model, w którym geje podejrzani o molestowane dzieci nie mogą być prezentowani przez media, bowiem kłóci się z wizerunkiem bezbronnej ofiary … ”

Dwa różne komunikaty medialne o homoseksualnej ofierze :

” Po pierwsze, opinia publiczna musi wiedzieć, że niektórzy homoseksualiści są ofiarami losu, co oznacza, że nikt nie wybiera preferencji seksualnych.

Wiadomość powinna krzyczeć :

” Nie masz wyboru na to, czy urodzisz się heteroseksualistą, białym, czy czarnym, inteligentem, czy sportowcem … dlatego, nie możesz być oceniany moralnie przez pryzmat swoich prywatnych pragnień …

To co robisz, nie jest czymś świadomym, ale naturalnym i podświadomym …”

Tylko kto ci tą “naturalną świadomość” skonstruował, zaaplikował i wszczepił … ?!

” … to co robisz, to twoje przeznaczenie … ”

Ta strategia jest wszędzie włącz sobie poranny program telewizyjny, otwórz kolorowe czasopismo, zobacz kilka teledysków …

Spójrz na ten przykład na Lady Gagę i jej album “Born This Way”.

A teraz spójrz obiektywnie na nienawiść agitatorów tajnych bractw, którzy z ogromnym zaangażowaniem walczą z organizacjami wolnych ludzi, które twierdzą, że :

” homoseksualizm jest zaszczepioną na drodze manipulacji umysłowej lub chemicznych dewiacją tworząca z człowieka marionetkę ruchu panseksualnego … ”

Nie wolno w mediach, telewizji, filmach używać słowa panseksualizm.

Homoseksualizm, pedofilia, kazirodztwo, genderyzm, aborcja … nie mogą być kojarzone z deprawacją społeczną powstałą na skutek działania tajnych bractw i ruchów panseksualnych, które tworzą ideologie deprawacji społecznej wyłaniającej się z kultu penisa i waginy.

” Osoby heteroseksualne, powinny identyfikować homoseksualistów jako ofiary, tak jak ma to miejsce w przypadku fałszywych żydów … ”

” Kampanie społeczne, muszą być przyzwoite i zadbane, atrakcyjne i godne podziwu, muszą opierać się na heteroseksualnych normach.

Jednak, aby stworzyć motyw przynależności gejów do rdzennych środowisk społecznych, należy wytworzyć normalność gejowską przy braku tolerancji dla pewnych zachowań aspołecznych, stworzonych na nasze potrzeby …

Na ten przykład, aby przeforsować pewne zagadnienie polityczne, należy dać masom do zrozumienia, że antyteza atakująca mniejszości seksualne, tworzy szereg nowych ofiar i nowe zagrożenia społeczne …

I tutaj może paść magiczne : my normalni geje, tacy jak wszyscy mieszkający tu ludzie, przeciwstawiamy się … i społeczeństwo musi nam pomóc, ponieważ my jako słaba mniejszość …

Nic tak nie działa, jak współczucie dla mniejszego, biedniejszego i słabszego … ”

Metody lansowane przez polskich masonów takich jak Kaczyński, Petru, czy Tusk, wypromowały środowiska panseksualne w mediach, rządzie, polityce i kościele, za pomocą pieniędzy Sorosa i dobrej woli Rotschildów.

” Drugi komunikat przedstawia homoseksualistów jako ofiary całego społeczeństwa. ”

Krok 3: daj im ochronę tylko z powodów konkretnych przyczyn

” Kampania medialna, która przedstawia homoseksualistów jako ofiary całego społeczeństwa, zachęca heteroseksualistów by stali się oni ich ochraniarzami poprzez wpływ edukacji, autorytetów, ekspertów i wszechobecnego strachu przed karą …

Niewiele osób będzie chcieć bronić homoseksualistów w sposób otwarty, większość zostanie pchniętych ku tej idei za pomocą impulsu prawa i haseł o dążeniu do jednolitego i sprawiedliwego traktowania społecznego.

Nasza kampania nie powinna wymagać bezpośredniego wsparcia dla praktyk homoseksualnych, ale do podjęcia działań antydyskryminacyjnych jako żywego społecznego problemu.

Oświadczam wam, że nikt wystraszony pytaniem : No jak to, jesteś przeciwko równości i równemu traktowaniu ?! , nie stanie przeciw tolerancji wobec zła …

Wolność słowa, wolność wyznania, wolność zrzeszania się, sprawiedliwe traktowanie i równość wobec prawa te smętne slogany stosowane w naszej kampanii, w rękach odpowiedniej manipulacji i dezinformacji, stają się bronią w rękach ciekawych małp. ”

” To jest bardzo ważne dla ruchu homoseksualnego : należy przyjąć stworzone dla nas normy prawa, ponieważ zwolennicy heteroseksualizmu boją się abstrakcji litery prawa … Prawo niszczy wszystkie moralne i logiczne argumenty oraz emocjonalne reakcje homofobów … ”

Krok 4: Upewnij się, że wyglądasz jak dobry gej

” aby zmusić społeczeństwo do przejęcia ideologii ofiary przemocy społecznej, należy zmienić i połączyć słowo gej z dobrym, zwykłym człowiekiem …

I tutaj kampania staje się bardziej agresywna i nieustępliwa, dzieje się tak bowiem musimy zneutralizować negatywny obraz geja za pomocą prasy, mediów i telewizji. ”

Gej jako filar społeczeństwa

W tego typu obrazach dostrzeżecie rękę manipulacji, w której gejowski juror, prezydent, projektant i masoński autorytet, jest pokazywany wszędzie jako ikona, celebryta i niezastąpiony członek elity, tworzący przodujący dialog i dyskurs polityczny.

” Tak wiemy, że sztuczka jest stara jak świat, ale małpy, małpami pozostaną. Wystarczy tylko dumne ogłoszenie : ” czy wiedzą państwo, że to wielki człowiek … “, aby heteroseksualni widzący w geju samotnego, przegranego pijaka i mordercę oraz wykorzystywane dziecko, dostrzegli w homoseksualiści dumnego człowieka, któremu wiedzie się lepiej od was … ”

Krok 5: Spraw, aby twoi przeciwnicy wyglądali źle

” W późniejszym etapie kampanii medialnej na rzecz praw gejów musisz się zbliżyć do swoich największych przeciwników.

W tym celu wykorzystaj w ataku bezpośrednim krytycyzm i dezinformacje.

Nasz cel jest dwojaki

Po pierwsze : staramy się zastąpić samowystarczalną dumę poprzez oskarżenia o homofobie, co przysporzy waszej ofierze masę wstydu i poczucia winy.

Po drugie, chcemy, aby anty homoseksualiści wyglądali jak najgorzej bowiem skomercjalizowane stado pójdzie za głosem mody i trendu. ”

” Opinia publiczna musi widzieć obrazy hałaśliwych homofobów, których cechy i opinie będą w niesmak zwykłemu człowiekowi.

Obrazy te mogą obejmować członków użytecznego Ku Klux Klanu (antyteza), które będą nawoływały do palenia żywcem lub kastracji, a także bigoteryjnych kaznodziei, którzy w sposób komicznych wesprą nasze działania. Już dziś w muzeach opowiada się o wspólnej walce żydów i homoseksualistów z nazistami, już dziś na tablicach obozów koncentracyjnych wymienia się liczbę ofiar homoseksualnych … ”

” Fanatycy, naziści i członkowie ku klux klanu, ośmieszać się będą za każdym razem, gdy wspomną negatywnie lub śmiesznie o homoseksualistach … ”

” Zdjęcia tych ludzi powinny być pokazywane tuż obok homoseksualnych ofiar, propaganda i technika nawiasów, położy kres każdemu wystąpieniu przeciw panseksualnym ideologiom … ”

” Telewizyjna migawka pokazująca brzydkiego kaznodzieje, bijącego pięścią w stół i przeklinającego zdegradowanych i opętanych gejów … emocjonalna tyrada połączona ze spokojnym dialogiem odwołującym się do rozsądku, postawi telewidzów, w świetle poprawności politycznej nie wciągając człowieka w nurt logicznego myślenia … ”

Proponuje obejrzeć dezinformacje Teleexpressu lub wiadomości TVN, Polsatu lub TVP, szybko sprawnie pokazany montaż sprzeczny z opinią wyrażanych słów z lekkim posmakiem żartu i niedopowiedzenia …

Pokaż, wyśmiej i pchnij do stworzenia danej myśli …

Kontrast, tworzy destrukcje.

Krok 6: Twórz finansowanie

” Każda masywna kampanii tego rodzaju, wymaga miesięcznych lub rocznych kosztów tworzących precedens.

Kompleksowy mechanizm pozyskiwania środków.

Ponieważ homoseksualiści, nie dysponują obrazem wspierającej rodziny, a jednocześnie nie mając potrzeby utrzymywania owej rodziny, homoseksualistów stać na większe wydatki autopromocyjne …

Zaproszenia do kampanii społecznych powinny być kierowane do homo i heteroseksualistów, zainteresowanych tematem sprawiedliwości społecznej. ”

” … przez przekształcenie zrozumieć należy coś znacznie bardziej groźnego dla amerykańskiego stylu życia, niż zapropnowała to szkoła frankfurcka w planie dla Ameryki (http://ligaziemi.blogspot.com/2017/02/szkoa-frankfurcka-przeksztacenie.html)

Konwersja połączy emocje, umysł i wolę zwykłego człowieka, poprzez planowany i celowy atak psychologiczny oparty na propagandzie medialnej wykorzystującej ludzi jako nośniki nowej ideologii … ”

Remont Ameryki i Europy dobiega końca, normalnych ludzi o zdecydowanych poglądach moralnych uważa się za homofobów, antysemitów i ksenofobów.

Reedukacja społeczna pchnęła człowieka do akceptacji tolerancji wobec zła wybranych jednostek, za którymi podążyły zdemoralizowane i przekształcone masy fanatyków.

” Przestępstwo Nienawiści ”

Sloganem tym obciążane są wszystkie organizacje prorodzinne, bowiem według działaczy organizacji otwartych promują one mowę nienawiści prowadząca do zbrodni nienawiści.

Jak chory mózg, to wymyśli i wprowadził do publicznej retoryki :

https://mowanienawiscinieistnieje.wordpress.com/2016/02/27/mowa-nienawisci-nie-istnieje/

Teoretyczna bitwa organizacji otwartych (antyteza) i organizacji religijnych (teza) ma swój głębszy cel prowadzący do tak zróżnicowanych podziałów ideologicznych, że wojna abstrakcyjnych form, znajdzie swe rozwiązanie w wytworzeniu nowych relacji społecznych, opartych na fanatyzmie, utarcie wiary i wojnach czysto militarnych.

Strategia i taktyka “remontu prostej Ameryki”, przekroczyła ramy Ameryki i Europy, rozchodząc się jak wirus na cały świat …

Wirus, dotyka wszystkich bowiem chore państwo zaszczepia wirusa demoralizacji całemu społeczeństwu jako nakaz autorytatywny, wychodzący z założenia, że demoralizacja życia społecznego jako forma nowej normy społecznej, musi być chroniona przez idee poprawności politycznej, prawo i fanatyzm zdemoralizowanej władzy.

Kalifornia uchwaliła ustawę nakazującą nauczanie “Historii gejów” w szkołach publicznych.

Historia syjonistycznych i elitarnych krypto żydów, historia gejów, historia domu wariatów zwanego światem …

Na sam koniec w rozdziale 6, autorzy wymieniają 10 kategorii złego zachowania, czyli patologia o patologii :

1. Zaskakująco wysoki procent patologicznych kłamców i notorycznych oszustów to geje.

Jest to wynikiem ich naturalnego habitu wyparcia i prowadzi do oślego uporu w okłamywaniu samego siebie jeśli chodzi o własny homoseksualizm i jego implikacje

2. Geje mają skłonność do odrzucania wszelkich norm moralnych i ocen wartości.

Moralność geja ogranicza się do stwierdzenia „mogę robić co tylko mi się podoba a ty możesz iść do diabła. (jeśli to jest przyjemne, zrobię to!)”

Jeśli gej zapragnie uwieść partnera swojego przyjaciela, zrobi to i usprawiedliwi to jako przykład „wyzwolenia seksualnego” nie zwracając uwagi na przyjaźń.

Pokrywa się to z : http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/09/inicjacja-rytualna-zwana-slubem-czyli.html

3. Geje cierpią na narcystyczne zaburzenia osobowości i podają kliniczny opis tej przypadłości:

„ Patologiczne myślenie tylko o sobie, potrzeba ciągłego zwracania uwagi i admiracji, problemy z empatią i troską o innych, szybkie nudzenie się, płytkość, zainteresowanie modą, uwodzenie, nadmierne przejmowanie się własnym wyglądem, pozorne bycie uroczym, brak większych celów, wyzyskiwanie, obsesja na punkcie zachowania młodości, wchodzenie w związki „ekstremalne” – nadmierna idealizacja partnera lub przeciwnie – dewaluacja”.

4. Ogromna część gejów, których zdiagnozowano jako HIV pozytywnych, kontynuuje seks bez zabezpieczeń.

5. Większość gejów jest ekstremalnie „bezładna”, pobłażliwa względem siebie, pozbawiona większych celów.

Muszą bez ustanku podnosić stawkę, szukać nowych wrażeń aby osiągnąć podniecenie. Zaczyna się od alkoholu i narkotyków po czym przychodzi eksperymentowanie z seksem perwersyjnym (fetyszyzm, koprofilia), sadomasochizmem, używaniem przemocy.

6. Wielu gejów uprawia seks w miejscach publicznych (np. publicznych toaletach) i próby jego przerywania traktują jako przejaw dyskryminacji.

7. Wielu z nich uważa, że ma prawo nagabywać mężczyzn heteroseksualnych oraz dzieci.

8. Wielu gejów to „prostolinijni seks drapieżcy” z obsesją na punkcie młodości i atrakcyjności fizycznej.

Kiedy chodzi o starych i brzydkich, geje potrafią być naprawdę „nietolerancyjni”.

Gdy przestają mieć złudzenia co do siebie, są cyniczni w temacie miłości.

9. Związki gejów raczej nie trwają zbyt długo. Szybko nudzą się swoimi partnerami i padają ofiarą nowego zauroczenia.

Jeśli da się im odpowiednią ilość czasu, procent zdrad wśród żonatych gejów sięga 100%.

Nawet ich przyjaznie oparte są na seksie i są trudne w utrzymaniu.

Nieatrakcyjny gej ma duże problemy w znalezieniu geja-przyjaciela, nie mówiąc już o kochanku.

10. Geje mają skłonność do zaprzeczania rzeczywistości na wiele sposobów: pobożne życzenia, paranoja, brak logicznego myślenia, emocjonalne przeżywanie problemów i chwytanie się głupich pomysłów.

Wyraźny podział społeczny na męskie i żeńskie enklawy kulturowe spowoduje nagły spadek urodzin i powrót do kultu penisa i waginy, ale o tym następnym razem …

Liga Świata
Dydymus
Samostanowienie i Samoograniczenie

Advertisements