Masoni – budowniczowie i strażnicy planetarnej iluzji hierarchicznej

Masoni – budowniczowie i strażnicy planetarnej iluzji hierarchicznej

Ulokowanie frazy mason wśród wolnych mularzy jest błędne i naiwne.

To co przynosi nam wiedza encyklopedyczna, nazwać można farsą lub celową dezinformacją :

” Mularz (z niem. maurer) – członek masonerii (mularz, wolnomularz, mason).

Od słowa „mularz” pochodzi nazwa ruchu wolnomularstwo (masoneria). Źródeł organizacyjnych masonerii należy doszukiwać się w korporacjach budowniczych średniowiecza, które grupowały wykwalifikowanych rzemieślników, głównie murarzy (mularzy) i kamieniarzy.

W średniowiecznej Europie istniał elitarny i prestiżowy cech mularzy, zrzeszający wolnych rzemieślników wznoszących na zlecenie możnych gmachy katedr i kościołów.

Rzemieślnicy wznoszący gmachy świątynne cieszyli się wieloma przywilejami, byli znacznie lepiej opłacani, a ich cech nie miał stałej siedziby.

Jego członkowie swobodnie przemieszczali po Europie w zależności od otrzymywanych zleceń.

Stopniowo związki mularzy przekształcały się i zmieniały swój charakter, przeradzając się w ponadnarodowy ruch etyczno-solidarystyczny zorganizowany w struktury bractw i lóż – współczesne wolnomularstwo.

Staropolska nazwa zawodu murarza oraz określenie rzemieślnika lub robotnika wykonującego ten zawód.

Mularze zajmowali się murowaniem i wszelkimi innymi pracami murarskimi. Murowanie oznacza wznoszenie budowli poprzez stawianie murów (ścian) kamiennych lub ceglanych, gdzie czynnikiem wiążącym te materiały jest zaprawa murarska (przygotowywana współcześnie na bazie piasku, wapna i cementu, a w przeszłości na bazie innych substancji np. białek jaj kurzych).

W staropolszczyźnie wyrazy „mularz” i murarz” występowały zamiennie. Obie formy pochodzą od słowa „mur”, które zostało stosunkowo późno przejęte przez Słowian z języka niemieckiego.

W okresie międzywojennym wyraz „mularz” został stopniowo wyparty z języka polskiego przez dominującą współcześnie formę „murarz””.

Prawda jest inna.

Wolnomularz, nie zajmuje się kształtowaniem kamieni i budowaniem katedr, jest kształtowaniem człowieka i poszczególnych członków ludzkiego stada.

Człowiek według reguł masońskich, jest jak nieociosany głaz, którego kultura i cywilizacja masońska kształtuje na aktora społecznego odgrywającego różne role społeczne, zawodowe i funkcyjne – użyteczne dla członków i ruchu masońskiego.

Masoneria, zajmuje się inżynierią społeczną, manipulująca i dezinformacją, budową utopijnych religii i systemów polityczno ustrojowych chronionych przez system militarny i finansowy.

Tylko inżyniera społeczna zarządzona przez filozofów, wytwarza z ludzi ule, z którym korzyść ma tylko mason, zbierający miód pracy wykwalifikowanych rojów, robotnic, strażników i monarchii zarządzającej całą strukturą teatralnej sceny tytułów, rang i stanowisk.

Masoneria, to samowystarczalne, hermetyczne bractwo i zamknięty elitarny twór hierarchiczny o charakterze mafijnym i zorganizowanej grupy przestępczej, ukrywającej się za ideologią charytatywną i oświatową.

Charytatywność i rola oświatowa, pozwalają masonom zdobywać realny wpływ na młode kształtowane dopiero pokolenia oraz kontrolować struktury społeczne, bez podejrzeń o szpiegostwo, zbrodnię, czy manipulacje …

Struktura masońska opiera się na wielu elementach wspomagających : klubach i lożach studenckich, klubach biznesowych, klubach charytatywnych, elitarnych klubach golfowych, naukowych …

Dobre intencje, są najlepszym murem obronnym złożonym z użytecznych idiotów i idealną fasadą zakrywająca robactwo hierarchii żerującej na społeczeństwach całego świata.

Masoneria, istnieje od zawsze wykorzystując idee Boga, siłę i strach do reaktywowania idei hierarchicznej, w której głupi lud utrzymuje elitę.

Elitarne grupy wykorzystują istotę egocentryzmu do kreowania zła i władzy, uważając, że mądry człowiek pozbawiony moralności i altruizmu, ma prawo rządzić i kontrolować stada robotnicze ograniczone przez prawo stanowione, nakaz, siłę strachu i za pomocą najemników oraz szpiegów, rodzących się z chęci bezkarnej zbrodni i zysku.

Za tą wypowiedź grozi mi śmierć, jednak będę dalej szedł ścieżka prawdy pomiędzy kłamstwami, a ideologią utopijnej i iluzorycznej poprawności politycznej.

Cofnijmy się w czasie i zobaczmy jak sprytnie manipulowano historią wycinając z niej całe kultury i ruchy wolnościowe osadzone na samostanowieniu, aby dostosować przebieg zdarzeń do ideologii hierarchicznej, egocentryzmu legend i mitów spersonifikowanych łączących bogów ze siłą zwierząt i żywiołów.

Czy ktoś w legendach, baśniach wspomina o twórcach schronienia, rolnikach i krawcach, dając im role ponad strukturę króla i hierarchii, działo się tak tylko wtedy, gdy na tronie musiał zasiąść bękart o odpowiednich warunkach psychologicznych do pełnienia funkcji tyrana.

http://ligaglobu.blogspot.com/2016/12/wielka-13.html

Narzędzia masonerii, czyli kto i dlaczego spełnia role użytecznych idiotów … ?!

Wolnomularstwo i illuminatyzm wykorzystuje ideologie natury dostosowanej do formy hierarchicznej, odrzucając prawdę łączności człowieka z bogiem i naturą.

Jedynym słowem, człowiek rozwijający w sobie egocentryzm jest bogiem jeśli umie wykorzystać słabości fizyczne i psychiczne innych jednostek skonstruowanych tylko po to, aby służyli oni władzy rodów “silniejszych”, “mądrzejszych” i bardziej zdemoralizowanych poprzez choroby psychiczne powstające na skutek uszkodzeń genetycznych, które rodzą się samoistnie w małych, zamkniętych środowiskach tajnych bractw.

Nienaturalne dla człowieka formy bytowe podpatrzone u gatunków zwierzęcych takie jak : kanibalizm rytualny, kazirodztwo, idea błękitnej krwi, czy przeniesienie anormalnych form rozrodczych z zwierząt na ludzi – genetyka i eugenika, stały się zalążkiem wyniszczenia rasy ludzkiej.

Ratunkiem dla zdeformowanej genetyki były bękarty, szkoły janczarów i surogatki, tak zrodziły się programy przysposobienia i manipulacji psychologicznej.

Szaleństwo genetycznych mutantów i szaleństwo przysposobionych niewolników i bękartów jest dostrzegalne w polityce, religii, czy nauce …

Jeśli tajne bractwa przejęły role matki natury i Boga, zaczynając mówić do ludzi w ich imieniu, świat egocentryzmu i szaleństwa, stał się piekłem ludzkiego istnienia.

Instrumenty działania

Masoństwo Zewnętrzne
(Pro demokratyczne fundacje, stowarzyszenia, kościół …)

” Kto lub co, zdolne jest obalić siłę niewidzialną? A siła nasza jest właśnie taka. Masoneria zewnętrzna służy do ukrycia jej oraz jej celów, plan zaś działań tej siły, a nawet miejsce, gdzie się znajduje, nie będzie nigdy ludziom wiadomy. ”

Protokół 4 (http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/protokoy-medrcow-syjonu-1896-r-zobacz.html)

Na pewnym poziomie władzy, nie można działać tylko poprzez instrumenty (narzędzia symboliczne i rytualne) bowiem ich stopień wtajemniczenia, nie pozwala na zrozumienie pewnych czynników manipulacyjnych zawartych w inżynierii społecznej.

Stąd też ludzie tacy jak Petru, Sikorski, Schetyna, Kaczyński, Tusk, Palikot, czy Balcerowicz … , muszą wpuścić do państwowego obozu pracy niewolniczej, Sorosa, czy któregoś z Rockeffelerów, Kissingera, czy Brzezińskiego … , będących mistrzami koordynującymi działania lóż lokalnych i regionalnych.

Człowiek, musi iluzje świata zobaczyć i usłyszeć, dotknąć ją zmysłem, wystraszyć się jej, musi ciągle egzystować wśród narzuconych pojęć, idei, nazw i symboli, aby uznał świat iluzji, za rzeczywiste środowisko bytowe.

Jeśli staniesz w środku lasu, pośród pola i dotkniesz stopami wody górskiego potoku, a następnie staniesz pośrodku miasta zrozumiesz, czym różni się prawda, od zakłamania kultury i cywilizacji masońskiej.

Sztuczność przebieranych zachowań, wypowiedzi, nienormalność póz, wskazuje tobie poprzez duszę drogę ucieczki.

Ucieczka rzeczywista, to oderwanie się od systemu, ucieczka sztuczna, to aprobata choroby psychicznej, fanatyzmu, poprawności politycznej i otaczającego cię kłamstwa ról teatralnych – społecznych, będących podstawą systemu kastowego.

Większość z was, wybiera drugą absurdalną opcje, pozostania w teatrze wariatów, wierzących w anormalne zachowania kulturowe, traktując wyprawę do lasu jako anachroniczny absurd, będący w sprzeczności z postępem cywilizacyjno kulturowym .

Choroba psychiczna i fanatyzm, tak bardzo obrzydziły wam naturalny sposób bycia, że mimowolnie wycinacie drzewa i krzaki, betonując i porządkując wszystko na kształt masońskiego ogrodu i schematu masońskiej urbanizacji.

http://ligaglobu.blogspot.com/2016/11/masonska-architektura-woko-nas-czyli.html

Dziś, można wmówić wam wszystko, że poruszacie się za pomocą strun głosowych i rozmawiacie za pomocą nóg, ponieważ nikt nie będzie narażał się ekspertom, naukowcom i autorytetom, co najwyżej kilku idiotów za kasę z reklam, będzie polemizowało na dany temat, tworząc tezę i antytezę podziału społecznego.

Stwórzmy punkt widzenia

Dzięki ideologii tezy i antytezy, każdy idiota, ma dobrze zdefiniowany punkt widzenia, choć tak naprawdę niczego nie rozumie i niczego nie widzi.

Fanatyzm, za dobrze zdefiniowany punkt widzenia obiera religie i jej polityczną antytezę.

Poprawność polityczna, za do tzw. zdefiniowany punkt widzenia, obiera politykę i jej religijną antytezę.

I tak bez końca, można nauczyć was być zwolennikiem tezy lub antytezy, ale nikt nie widzi już wartości człowieczeństwa, prawdy i moralności, bowiem chaos, podział, sensacja i kłótnia, nadają sensu waszemu iluzorycznymi życiu.

Żaden z was, nie stanie po stronie własnego honoru, własnej dumy, własnej legendy, bowiem stajecie za kimś, dla kogoś, po coś …

Jeśli dobrze zdefiniowany punkt widzenia uważany jest za boski porządek, a bogiem jest władza kastowa, to czym jest wasz światopogląd, będący stekiem kłamstw.?!

Domyślnie kreujecie Boga w postaci władzy kościoła i twórców prawa stanowionego, którzy tworzą boski porządek, wyglądający jak obozowy burdel w czasie wojny.

Jeśli narzędzie loży masońskiej przenosi siłę swego oddziaływania na kościoły i urzędy, żyjecie w państwie masońskim, a zdobywane przez masy tytuły, stopnie, dyplomy, licencje …, są użytecznymi dla elit masońskich formami przyzwolenia, werbującego nowego niewolnika do danego ula, utrzymującego elitę loży.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

Nikt z was nie neguje faktu, że loże masońskie, tak jak piramidy otaczają cały świat, ponieważ masoneria jest częścią globalnego kultu Saturna.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/05/kult-smierci-i-zota-era-czowieczenstwa.html

Masoneria, wykorzystuje oświecenie, do oślepiania waszych oczu i zaślepienia waszej duszy.

To, co istnieje od ponad 60 tysięcy lat, przyjmowane jest przez was jako system ewolucyjny i reedukacyjny zmieniający systemy religijne i ustrojowe, jednak tak naprawdę nic się nie zmienia, masy podlegają kastom, na czele których stają kapłani i filozofowie.

Lustra odbijają stary ład, tworząc nowe łady i porządki wybranych tyranów.

Odbijasz się w tysiącach luster zasłaniających ci widok na prawdę.

Pamiętasz scenę z wejścia smoka, w której główny bohater rozbija lustra, lustra iluzji. ?!

Scenę tą wymyślił sam Bruce Lee, pokazując wam jak zniszczyć otaczającą was utopie iluzji.

Nie zauważyliście tego, ale mistrzowie, odebrali przekaz jasno i klarownie, ktoś poprzez płytkie kino akcji, przekazuje filozoficzny przekaz wyzwolenia.

Oświecenie oślepia poprzez nieznane i nieustalone pochodzenie źródła światła odbijanego od luster iluzji. W prawdziwym świecie, światło, nie ma do was przychodzić z zewnątrz, ale wychodzić z was samych.

Co to oznacza ?!

Że Lucyfer, zło, będący w istocie siłą egocentryzmem oślepia wasze prywatne dążenie do szczęścia poprzez przejęcie cudzych wizji i marzeń, realizujecie cudze myśli, finansujecie i budujecie cudzy świat, zatapiając się w fanatyzmie, poprawności politycznej, strachu i chorobie ciała, duszy i umysłu.

Nie możecie nigdy znaleźć źródła szczęścia, strachu, niepokoju, źródła informacji, bowiem filozofowie zamiast poprowadzić was ku wolności, zatrzymali was wśród pytań : kim jestem, skąd przyszedłem i dokąd zmierzam.

Nieznającym swojej tożsamości pierwotnej, przypisano tożsamość teatralną, związaną z kłamstwem, niewolnictwem, religią, państwem, ustrojem, kastami i władzami …

Wprowadza się was w straszliwy błąd, strasząc was i wasze duchowe jestestwo, aby utrzymać władze i kontrole nad waszą fizyczną i duchową powłoką.

Architekci, śmieją się z was, bowiem dali wam zamiast obiecadła – abecadła i kody, zamiast prawdy – kłamstwo, zamiast wolności – kasty, zamiast Boga duchowego – Boga człowieczego, zamiast władzy ludu – władze kastowe …

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/12/obiecado.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/09/katastrofa-sowa-pisanego-w-sobie.html

Zbudowano na nowo rodzaj ludzki z małych kwadratów kłamstwa, poprawności politycznej, wiary w naukę, poprzez kostkę religii, edukacji, uległości, lojalności wobec władz, donosicielstwa …

Inżynieria społeczna, istnieje i istniała, tak jak psychologia i manipulacja, tylko że wy nie widzicie w tych pseudo naukach czystej filozofii, ale kunsztu kreacji naukowej.

Wielcy architekci, to zwykli manipulatorzy, kreujący wygodne życie za pomocą wieloznacznych słów, wypaczonego umysłu i manipulacji innymi ludźmi.

Was także tego nauczono w mikro skali dzięki systemowi tytularnemu, stanowiskom i rangom społecznym.

Czujecie błogi stan podniecenia i iluzorycznej władzy, kiedy ktoś was tytuje i wywyższa ponad stan równości …

Świat masoński

Świat, musi być zbudowany na tym co zaproponuje wam bóg hierarchiczny, a nie na wolnej woli i samoograniczeniu egocentryzmu, co podpowiada nam wolna logika.

Masoneria, nazywana Boskim Bractwem obrała sobie kierunek na rządzenie rodzajem ludzkim, za pomocą kast hierarchicznych i form religijno – ustrojowych.

Jeśli, matka natura stworzyła naturę, to masoneria jako zgromadzenie Boga, tą naturę zagospodaruje i przedefiniuje tak, aby powstał nowy rodzaj gatunkowy, dopasowany do roli bezdusznych niewolników, nie będących z nazwy ludźmi lecz maszynami.

Tym jest transhumanizm i Technokracja.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/htranshumanizm-ostateczna-rewolucja.html

Masoneria, w roli Boga architekta wymyśliła wam nie tylko system hierarchiczny, ale i stan cywilizacyjno – kulturowy, normy społeczne, system prawny odcinający się od prawa naturalnego, tradycje, tożsamość, systemy komunikacyjne, urbanizację, system rozrywki osadzony na stopniowej demoralizacji …

Wszędzie są ślady tej mafii, kładącej kres cywilizacjom rdzennym i wolnym.

http://samostanowienie.blogspot.com/2017/01/lechia-reaktywacja-zjednoczenie-ponad.html

Cywilizacja i kultura masońska, jest teatralną symulacją życia, według zarysu sztuki filozoficznej.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Symulowanie poszczególnych funkcji przypomina dramat i komedię, wplecioną w iluzje snu.

Masoni wspierając, motywują i napędzają marionetki przez systemy tytularne i ekonomiczne.

Kontrolują oni proces budowy danego społeczeństwa, grupy, rewolucji, idei, tezy i antytezy.

Modelowanie i projektowanie gatunku ludzkiego i przyrody przypomina ogromny plac budowy, kładący kres prawdzie, naturze, wolności i moralności.

Człowiek współczesny, przeżywa kryzys duchowy, stając się niewolnikiem zewnętrznych idei, które znajdują swój sens w cierpieniu, szaleństwie, fanatyzmie i powszechnym masochizmie.

Kryzys ten powstał w wyniku usunięcia pierwotnej tożsamości opartej na wolności i równości oraz jedności społecznej, która nie chciała znać idei trzy i antytezy, podziału społecznego.

Kryzys duchowy poprzez strach wiąże się z alienacją duchową i społeczną w okłamującym siebie i innych tłumie fanatyków i psychopatów, wierzących w system hierarchiczny i kastowy…

Najważniejszy jest talent do komplikowania zwykłych spraw i rzeczy przez pośredników, lichwiarzy, księży, polityków i spekulantów …

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/11/faszywy-system-zaleznosci-posredniej.html

Usunięcie natury, jest wstępem do zniszczenia człowieka.

Specjalni Ludzie, nazwani w slangu masońskim specjalistami powodują rozrost infrastruktury masońskiej zatrudniającej najemników będącymi kandydatami do lóż, kreujących idee samozniszczenia przez slogany dające życiu ludzkiemu iluzoryczne wartości oparte na zysku.

O ile normalny człowiek pragnie jedności z naturą i jedności swojej rasy, to zainfekowany fanatyzmem masońskim rój, dąży do wytworzonych sztucznych potrzeb i wzrastających pragnień.

I tutaj rodzi się kolejna rewolucyjna funkcjonalność masonerii tworząca pieniądz, spekulacje, lichwę, podaż i popyt poprzez istotę utopijnej ekonomii.

Obecnie korporacje oparte na instytucji producenta posiadają 90% bogactw naturalnych i ponad 90% pieniędzy będących w obrocie.

Funkcjonowanie masonerii, polega na tworzeniu nowych iluzorycznych perspektyw i potrzeb, które należy dostosować za pomocą sloganów do istniejącej mody ułatwiania życia.

Tak powstaje idea udoskonalenia rozwojowego dzięki czemu coś, co może być wprowadzone natychmiast przechodzi okres ewolucyjny, trwający 100 i więcej lat.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/idea-unowoczesnienia.html

Idea rozwoju jest banalnie prosta, jeśli dasz idiocie pewną rzecz, która rozreklamujesz i pokażesz w mediach przez pryzmat wygody, postępu i władzy, idiota sam zechce ją udoskonalać, uzależniając się od rzeczy, postępu i idei rozwoju …

Pogoń za fałszywymi wartościami wymusza powstanie wartości pośrednich, zastępczych i zgoła fałszywych.

Fałszywe wartości, nie mogą być zatrzymane, ale ludzkie pragnienia i życzenia muszą być natychmiast spełniane.

Skąd, się to wzięło …?

Jeśli hydrze obetniesz głowę na jej miejsce wyrosną dwie nowe, tak działa marketing i reklama, napędzana myślami filozoficzni – psychologicznymi.

Tak firmy promują swoje produkty, jeśli kupiłeś komputer, musisz kupić smartphone’a, jeśli masz już smartphone, kupisz i tablet i smartwatcha …

Inną ideą jest wciąganie ludzi w narkomanię posiadania poprzez próbki i okresy próbne.

Ktoś kto poznał markę – slogan – magię słowa, nie ma siły rozstać się z danym produktem, ponieważ wydaje mu się, że coś traci …

Mimo, że czegoś nie potrzebujesz nabywasz to, bowiem zostałeś wciągnięty do psychologicznej gry posuwającej konsumpcjonizm do przodu.

Jesteście budynkami, katedrami budowanym od zera, kamień po kamieniu, ciosani, spajani, uczeni i edukowana na wiernych niewolników systemów.

Kościoły i urzędy, są symbolicznym odwzorowaniem niewolnika (kamień węgielny) i otaczającego go systemu kastowego i piramidalnego (bryła składająca się z poszczególnych kamieni).

Jeśli, masoni chcą dla siebie coś stworzyć, wmawiają wam, że tego wy, państwo, społeczeństwo potrzebuje i bez tego, nie możecie się obyć, więc państwo zrobi wszystko, aby wam to dać …

Potrzebujecie przestrzeni życiowej, wojny, atomu, tolerancji wobec zła, reformy i rewolucji, wszystkiego tego chcecie, a użyteczny idioci, autorytety i eksperci potwierdzają wasze wpojone pragnienia.

Co zrodziło wasze pragnienia, potrzeby i wybory … ?!

Musisz się szczepić, bo tak wykazują badania, chciecie tej, a nie innej władzy, bo tak wykazują sondaże, musicie działać tak, a nie inaczej bowiem tak przewidujemy polityka danej firmy …

Chociaż wy tak nie myślicie, to ktoś za was tak pomyślał, nakierowując wirtualne społeczeństwo, na poprawnie polityczny dyskurs społeczny składający się z tezy i antytezy danego założenia.

Mistrzowie w tworzeniu problemów, są mistrzami w ich rozwiązywaniu, za pomocą naiwnych ludzkich rąk i umysłów …

Ludzki “bóg”, jest wielkoduszny i dostarczy wam wszystkiego tego, czego oczekujecie i co was kontroluje i zmusza do konsumpcyjnej wiecznej gry.

A wy na kolanach, niosąc wybawców na rękach, dziękujecie im za pozorowane działania.

Zbudowali wam samochody, aby wykorzystać wszystkie zasoby naturalne, dali wam coraz więcej elektro-oszczędnej elektroniki, aby kupować setki niepotrzebnych urządzeń podpiętych do prądu, których ogniowa starczają nie na tygodnie lecz na godziny użytecznej pracy …

Jesteście naiwni jak dzieci, dając sobie wmawiać, że istnieje postęp technologiczny, zastąpiony udoskonaleniem funkcji niepotrzebnych, które można zastąpić urządzeniami nie potrzebującymi energii, czy benzyny …

Napędzacie rynek zbytu kupując to, co was zabija, ogłupia, alienuje i kontroluje w kwestiach osobowych i finansowych.

Nikt nie będzie produkował taniej energii z jednego tylko powodu, nie warto tworzyć alternatywnej infrastruktury i standaryzacji, skoro można z was czerpać latami … a kolejne kryzysy, można przezwyciężać wojnami depopulacyjnymi i przekształcającym społeczeństwa w coraz głupsze i wystraszone stada …

Tworzą wam leki, które lecząc daną chorobę tworzą trzy nowe choroby, dają wam dodatki konserwujące i genetyczne udoskonalenia, obniżające cenę produktów i tworzące choroby i uczulenia … jesteście twórcami farmacji i medycyny, sponsorami korporacji …

“Uzdrawiają was”, za pomocą jedzenia medycznego i suplementów diety, które mają dziesiątki i setki skutków ubocznych, jednak kiedy chcesz użyć ziół, warzyw i owoców, jesteś straszony i przekonywany przez lekarski autorytet o swojej chorobie psychicznej.

Mularze bawią się waszym strachem, dostosowują was do systemu, kształtując waszego ducha i ciało jak kamień …

Jebani psychodeliczny artyści, bawią się wami, krzywdzą was i demoralizują waszą mentalność, ducha i formy działania …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/

Zachęcają was do jedzenia mięsa poprzez strach przed zniszczeniem tradycji rolnictwa, jednak to sami rolnicy przez szantaż prawa międzynarodowego, wyniszczają glebę, rośliny, leśne ściółki i zwierzęta poprzez opryski chemiczne …

http://depopulacja.blogspot.com/2016/08/sojusz-dezinformacyjny.html

http://depopulacja.blogspot.com/2016/06/glifosaty-monsanto-i-rak.html

Gdyby rolnicy nie hodowali zwierząt dla celów przemysłowych, zmniejszono by ilość powierzchni upraw służących do karmienia zwierząt pięciokrotnie.

85% upraw to pasze, gdyby przestawić to na produkcje żyta, ryżu, fasoli, kukurydzy …, głód na świecie nie istniałby …

I może nie istnieć jeśli przejmujecie odpowiedzialność za państwo za pomocą idei senatu społecznego, samostanowienia i samoograniczenia.

Produkcja i transport żywności nie musi być drogi, jeśli postawimy na rozwój regionalny, eliminując pośredników, spekulantów i dużych producentów.

Jeśli zamiast zabijać zwierzęta i siebie zaczniemy hodować owoce, zboża i warzywa oraz oczyścimy wody hodując ryby, zaczniemy cieszyć się z bogactw lasów i pól, nie tylko zaczniemy zdrowiej, lepiej i taniej jeść, ale również poprawimy swój stan zdrowia oraz zdrowia matki natury.

Masoni was wytresowali dla swoich potrzeby, a dziś przestaliście być im potrzebni.

Nauczono was zużywać energię bogactw naturalnych i własną energię życiową na potrzeby eksportujących was elit.

Społeczeństwo konsumpcyjne, to społeczeństwo bez przyszłości, zużywacie czas, energię, organy, wszystko co można wydobyć, sprzedać, kupić i obrobić, zaczynajac od samego człowieka, kształtowanego przez masonów …

Żyjecie z energii innych istot ludzkich, zaangażowanych w rewolucje społeczne, które aktywizują i optymalizują ludzi na stanowiskach, pozycjach, urzędach …

Mechanizm masonerii jest zbudowany w taki sposób, że interweniuje w sposób planowy i teoretycznie niezauważalny.

Uderza się w kogoś, kto chce się wydostać ze systemu. Atak następuje za pomocą rachunków, sądów, urzędów, lekarzy i struktury doradców oraz autorytetów, które mają was zagonić jak psy do stada.

Warunkiem zwycięstwa człowieka nad systemem, jest znajomość systemu od środka, bowiem twoje postępowanie zagrażające strukturom, może być zlikwidowane fizycznie lub za pomocą alienacji społecznej.

Alienacja społeczna daje wam wolność, jeśli uzyskacie pomoc ludzi, którzy również chcą uciec z danego systemu.

Pamiętaj jedność łączy i tworzy siłę, dlatego ludzi tworzących podział należy natychmiast usuwać z grona waszych znajomych, ziarno niepewności, może zabić górę prawdy i wysuszyć ocean szczerości.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/04/odkrycie-prawdziwych-podstawowych.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/02/9-sposobow-na-przerwanie-wspopracy-z.html

System wie co robi i wskazuje uciekinierów fanatycznym psom i użytecznym robakom, które niszczą i depczą wasze słowa i realne działania.

Bezsilność jest pogłębiana, ignorancja jest wspierana przez deprawację, samotność pcha was w ręce tej, czy innej grupy wspierającej daną tezę, czy antytezę, aby was reedukować, ćwiczyć i szkolić …

Po utracie pracy, zdrowia, życia prywatnego, 569 stron i blogów www, znajomych … człowiek przestaje reagować na ataki systemu i robi swoje, aby uratować nie siebie, lecz innych, upór, walka z przeciwieństwami losu, to podstawa życia ściganego i torturowanego wojownika …

Publikuje pod 370 nickami i 40 nazwiskami na wszystkich kontynentach, od 17 lat robię, to co należy i to co trzeba, aby ujawnić schemat działania wroga, pomimo działającej manipulacji i dezinformacji.

Jeśli zrozumiesz, że tylko 0,005 % wiadomości, książek i materiałów, które spotykasz w swoim życiu jest prawdziwe, tym szybciej zaczniesz badać istotę prawdy w świecie dezinformacji.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/02/traktat-o-dezinformacji.html

Zwykły człowiek, masoński produkt maszynowy

Największym kłamstwem waszego życia jest przeobrażenie się w zwykłego człowieka, który rodzi się, idzie do szkoły, w której uczy się tylko tego czego chce i wymaga masoneria, (posłuszeństwa wobec kłamstwa), idzie do pracy, żeni się, kupuje dom, meble, samochód, ma dziecko … aby rozwijać się jako konsument bierze większy kredyt, kupuje większy dom, szybsze auto i tak dalej, bez końca …

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/10/kamstwo-sentencji-my-zyjemy.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/09/inicjacja-rytualna-zwana-slubem-czyli.html

Zamiast myślec o sobie i o Bogu, szukać prawdy i godności, zastanawiasz się jak dobrze zrobić państwu, szefowi, księdzu, jak zapłacić rachunki i za co utrzymać dom i rodzine, ale dla ciebie, to normalność, tak jak normalnością dla ciebie, twojego ojca, dziadka i pradziadka były różnice klasowe, społeczne i całkowity brak równości dążącej do wolności …

Ktoś tu jest chory psychicznie na posłuszeństwo, głupotę, fanatyzm i poprawność polityczną, dostosowaną do wymagań siejące strach masonerii.

Media nie opisują Boga, media opisują religie i ludzi kościoła oraz mesjaszy będących częścią tajnych bractw.

Gdyby media opisywały Boga, musiałyby również opisać równość i jedność Boga z człowiekiem, w której nie ma miejsca na podział religijny i rasowy.

Inność, zwana kiedyś normalnością, jest dziś przyjmowana ze strachem i jest wpychana za pomocą sądów do szpitali psychiatrycznych.

Nie jesz zwierząt, jesteś chorych, nie zażywasz tabletek, jesteś chory, żądasz wolności, równości i wolności słowa, jesteś chory, mówisz o Bogu, a nie o kościele, jesteś chory, nie pijesz i się nie pieprzysz, jesteś chory, nie interesujesz się sportem i żyjesz w samotności, jesteś chorym, samotnym terrorystom, odmiennym od stada biegnących na oślep zwierząt hodowlanych …

Techno kontrola twojego domu ma zabrać tobie prywatność i wolność wewnętrzna, bliskość i intymność, ale dla ciebie to normalność, bo sprzyja to poczuciu tak zwanego bezpieczeństwa, tylko czego się boisz … ?!

Boisz się niewidzialnej siły masonerii, od której potęgi zaczęliśmy ten tekst …

Myśl, to nie boli, jak chcesz się śmiać zacznij się śmiać ze samego siebie, osądzając siebie i swoją ignorancje, bezradność i głupotę, która skaże na śmierć kolejne pokolenia tak zwanych normalnych ludzi, produkowanych taśmowo …

Jeśli chcesz znaleść wartościowych przyjaciół określ w jaki sposób jesteś przez nich traktowany przez pryzmat prawdy.

Zobacz, jak traktuje cię ktoś, kto twierdzi, że cię kocha i akceptuje, ale unika prawdy.

Ludzie, którzy zaczynaja się ciebie bać, zaczynaja się z ciebie śmiać, unikać cię, plotkować na twój temat, są straceni, bowiem poprawność polityczna, fanatyzm, wyuczony strach odcina ich od istoty człowieczeństwa, którą cechuje równość i poszanowanie logicznej prawdy.

Otaczający was świat tylko z pozoru jest logiczny, bowiem dostosowano was do jego hierarchicznych podstaw.

Ataki na prawdę, są tak powszechne, bowiem mają was wystraszyć, abyście nie zbliżali się do niebezpiecznej prawdy, elita chroni swoje pozycje poprzez użytecznych idiotów w sądach, szpitalach, na uczelniach, w wojsku, policji i poprzez poprawnych politycznie niewolników, którzy chcą zachować swój status materialny i tytularny.

Dlaczego? Bo nagle stajesz się od nich różny, inny, mówisz rzeczy, które burzą zastaną iluzje rzeczywistości, nowy porządek świata .

Jeśli przestajesz być wyrzeźbionym przez masońskich mistrzów kamieniem, a stajesz się wolnym człowiekiem, zaczynasz być problemem, bowiem możesz dojść do prawdy, która określa masoński świat jako kłamstwo.

Wychodząc z kręgu poprawności politycznej, przestajesz kontrolować siebie, a przede wszystkim przestają kontrolować cię inni.

Proces przebudzenia jest bolesny i długotrwały, tylko 2% ludzi nie wraca na łono systemu.

Wolny duch ciekawi coraz większą liczbę osób, świadomość nowego porządku świata i masońskiej hierarchii jest dostrzeżona i ponad 1,5 miliarda osób interesuje się tym tematem, ale tylko ponad 50 milionów osób rozumie prawdę.

Musicie zrozumieć jedno, wolność wymaga samostanowienia i kreacji samorozwoju, która nie polega na kopiowaniu i na zarabianiu na treściach innych osób, bowiem jest to sposób kopiowania złodziejstwa systemowego, który przenosi dezinformacje i manipulacje.

Dla cwaniaków, liczy się tylko sensacja, zarobek, plotka i bezradna walka, polegająca na tworzeniu biznesu dezinformacyjnego.

Dlaczego wodę można sprzedać, ale nie można jej kupić … ?!

Ziemia należy do wszystkich, nie ma granic i rządów, ma tylko prawo naturalne, więc czym jest manipulacja, która karze kupować wam prawo do wolności, pracy i zmusza was do ulegania ideom i dogmatom, które łamią podstawowe prawa człowieka. ?!

Teraz się ze mną zgodzicie, ale nadal grzecznie będziecie wyrabiali paszporty, licencje i opłacali wszelakie składki i podatki, bowiem strach zabiera wam prawo walki o wolność i równość, a ta nie będzie istniała w siłowych i hierarchicznych środowiskach masońskich.

Wiedza została wam dana przez Boga, jednak masoni zaczęli wam sprzedawać świadectwa, tytułu i licencje, łamiąc prawo do wiedzy.

Bestie chcą kontrolować wasz zakres wiedzy, prawdy i tworzyć zawody i stanowiska, z których czerpią konkretny zysk.

Bez wiedzy nie jesteście wstanie walczyć, przebudzić się, egzystując w iluzorycznym świecie kłamstw, autorytetów, ekspertów i pogłosek.

Nauka, zawód, a nawet doskonalenie jest w rękach masonów, bowiem maszyny należy wymieniać na nowsze.

Marzeniem wszystkich masońskich geniuszy i wizjonerów jest inteligentna maszyna, wykonująca masońskie zadania bez podważania masońskiej władzy nad światem.

Jednak nie zdajecie sobie sprawy, że niczego wymyślać nie trzeba, bowiem taka maszyna już istnieje i kryje się w powłoce ciał większości z was.

Wasi ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie … kreowali iluzoryczny masoński świat Alicji w Krainie Czarów.

Nie podważycie ze strachu podstaw kultury cywilizacji masońskiej nie mogąc sobie przypomnieć tożsamości słowiańskiej, z której się śmiejecie i podważanie jej sens i wartość.

Widzicie gdzieś mitologie Słowian, Indian i Aborygenów ?! Dano wam chrześcijańskie truizmy, mitologię Grecji, Rzymu i legendy Egiptu, Babilonu i Sumeru, zamknięte w pismach mistycznych i religijnych.

Na dodatek dołożono wam okultyzm i filozofię dalekiego wschodu. Więc gdzie jest mądrość staroeuropejska, starosłowiańska i lechicka … ?!

W momencie narodzin otrzymujecie wszystko, co wymagane jest do świadomego życia, to dlaczego masoni was kształtują, rzeźbią i edukują, szkolą i nagradzają jak psy … ponieważ nauka posłuszeństwa, kłamstwa i demoralizacji wymaga całkowitego zniszczenia rdzennej struktury psychicznej, moralnej i duchowej.

To tak jakby ze statku kosmicznego stworzyć pierwsze koło i użyć je do wożenia gnoju.

Większość ludzi, nie zdaje sobie sprawy , że oddycha, więc jak może samostanowić nad samym sobą i swoim życiem, czy środowiskiem bytowym.

Zrozum, że jeśli twój organizm wie jak oddychać, twoje serce wie jak ma bić, to nie potrzebujesz kogoś, kto będzie ci mówił, że masz płacić za wodę i za powietrze, którym oddychasz, czy bóg tworząc to wszystko stworzył urzędy, podatki i urzędników, a może stworzył właścicieli ziemskich i prawo własności … ?!

I nie jest to anarchia, anarchię nie stworzył bóg, anarchię stworzyła jako antytezę władzy, masoneria, wykorzystująca bunt ego dla swoich celów …

Tworzy was wasza głupota i strach, każąca wam płacić za wodę, powietrze, czy gaz …

Jeśli pan przejmuje niewolnika, może mu kazać płacić za prawo do życia i właśnie, to robi większość z was, płaci za wodę, powietrze, licencje zawodowe, śluby, pogrzeby …

Stworzono wam iluzje, stworzono fetysze i fetyszami kazano wam płacić za iluzje, aby elita, mogła żyć na wasz koszt przejmując waszą własność …

Pokolenie, za pokoleniem traci swe człowieczeństwo, aby pracować na rzecz masonerii, złodziei, nierobów, morderców i cwaniaków …

Za co jeszcze chcecie im zapłacić … ?!

Za nagrobek z napisem : Tu spoczywa ludzkość, zabita przez Boga masonerii … ?!

Dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie

Advertisements