Jarmułka

Jarmułka

Prawda nie jest taka prosta, jak się tobie wydaje …

Wiele ruchów mesjanistycznych, w tym Syjoniści chrześcijańscy noszą jarmułkę, której pochodzenie jest niejasne, a raczej dobrze ukryte.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/02/historia-chrzescijanskiego-syjonizmu.html

Kipp lub jarmułka

Mała jarmułka … , przykrywa koronę głowy, uniemożliwiając połączenie Boga – człowieka z Bogiem i naturą.

To specyficzne nakrycie głowy przypisano Żydom, jednak ani Biblia, ani Tora, ani tym bardziej Talmud, nie przypisuje jej Żydom palestyńskim …

Kardynałowie, Franiciszkanie, Benedyktyni, Trapiści, zakonnicy chrześcijańscy, anglikańscy i luterańscy oraz muzułmanie i Semici arabscy, nazywają to nakrycie głowy zuchetto, taqiyah lub kufi.

Zaciekawiła mnie jednorodność i powszechność nakrycia głowy, występującego pomiędzy podziałami, systemami politycznymi, kulturowymi i religijnymi …

Nikolaita, apostoł Paweł w Biblii, odsyła nas między wierszami w temacie jarmułki do tory (pism mistycznych pochodzących z Babilonu) :

” Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. (5)

I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nie nakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. (6)

Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże; a jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. (7)

Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej; lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. (8)

(1 Cor.11: 4-8, BW).

Co jest tutaj istotne, mężczyzna pobiera energię z kosmosu, kobieta z ziemi, a ludzie bogowie koncentrują się tylko na sobie, odrzucając idee jedności z naturą.

( Jeśli spojrzymy na drzewo z punktu widzenia kobiety i mężczyzny, to korona czerpie fantazje, pomysły oraz siły witalne ze wszechświata, a także ze słońca. Korona jest symbolem siły męskiej.

Natomiast korzenie będące podstawę życia, symbolizują kobietę.

Zauważmy, że drzewo mądrości, jest nim dlatego, że skupia w sobie energię pobieraną z powietrza, wody i gleby, dzięki czemu jest w stanie mnożyć się.

Ten aspekt odżywiania i jedności człowieka, skupia się na czystości genetycznej powietrza i gleby oraz na czystości łańcucha dna poprzez konstrukcje rodziny będacej odpowiednikiem drzewa życia. )

http://ligaziemi.blogspot.com/2016/12/choinka-w-aspekcie-prawdy-i-kamstwa_10.html

Zrozum

Człowiek, który zakrywa głowę za pomocą kapelusza (symbol Saturna), kaptura, turbanu, szala, kippi (symbol penisa), jarmułki ( symbol władzy i mądrości – szczytu ula ), podczas modlitwy lub proroctwa odrzuca wiarę w Boga i równość ludzi, za pomocą symbolicznej korony, izolatora.

Jarmułka, jest więc symbolem korony i władzy nad zwykłymi ludźmi i przekłada się, na kreacje użytecznej, religijnej formy Boga oraz natury wykorzystywanej przez cwaniaków dla własnych celów strategicznych.

Jarmułka, w starożytnych czasach miała kształt czapki Hermesa i czapki Cybelle ( stosowana przez masonów i rewolucjonistów ), będąc uniwersalnym symbolem buntu, rebelii i odstępstwa od jedności równości społecznej i jedności człowieka z bogiem.

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/tajemnica-domu-boga-czyli-sow-kilka-na.html

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/04/symbol-grupy-brahm-i-grypy-rusa.html

http://ligaglobu.blogspot.com/2017/01/janus-i-faszywy-nowy-rok-oraz-cybele-i.html

Jarmułka, stała się symbolem globalistów, panów świata, nie mających nic wspólnego z żydostwem palestyńskim, czy semityzmem arabskim.

Czapki tego typu, były od zawsze noszone przez magów, filozofów i kapłanów pogańskich pod rytualnymi nakryciami głowy : Mitra – Dagon, Cap – Attis, Korona – Król.

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/04/kim-jest-papiez-czyli-historyczna-droga.html

W późniejszym okresie, jarmułki i jarmułki wzbogacone magicznymi kwadratami, były wręczane absolwentom szkół, uczelni i szkół wyższych jako symbol nauki, oczyszczenia i posłuszeństwa, wobec władzy kastowej odrzucającej wiarę w Boga.

Symbol oczyszczenia i posłuszeństwa, był formą zaprawy spajającej idiotę z systemem naukowym, którego nie można podważyć lub odrzucić bez naruszenia własnej godności i honoru.

https://manipulanci.wordpress.com/2016/03/13/manipulacja-procesem-nauki/

Zespolony z system ignorant poprzez strach o własną pozycje broni systemu, niszcząc własną moralność.

Dzisiejszy Watykan, jest wierną kopią świątyni Cybelle, w której kapłanki i kapłani zakładali jednocześnie Mitrę i Jarmułkę.

Michael Marlowe pisze:

” Syjoniści i Syjoniści chrześcijańscy, przyjęli kippę – jarmułkę, dopiero na przełomie 3 i 4 wieku, w odpowiedzi na wprowadzenie jarmułki przez chrześcijaństwo … ”

Palestyna – Judea

Nie ma dowodów, że kippa była noszona powszechnie wśród żydów palestyńskich przed 17 wiekiem.

Modę tą wprowadzili okultyści, Syjoniści i członkowie tajnych bractw, podszywający się za owych użytecznych żydów.

Na pewno jarmułka, nie była znana nigdzie w Judei, bowiem przyszła wprost z Babilonu poprzez Frygię, Grecję do Rzymu.

W czasach Yah’shuy mężczyżni i kobiety nosili turbany i czapki z frędzlami bez wierzchołków co było zgodne z ideę ” Nowego Przymierza “.

Kipę lub jarmułkę, zakłada się podczas uroczystości religijnych, lub w synagodze, na cmentarzu żydowskim oraz przed Ścianą Zachodnią (zwana też Ścianą Płaczu) w Jerozolimie, i robią to wszyscy, którzy chcą okazać szacunek, gest kurtuazji wobec fałszywych żydów – syjonistów, globalistów, okultystów, którzy podbili ziemie Judei, odrzucając Boga na rzecz idee Boga człowieka.

Zakładanie jarmułki przez byłych prezydentów Kaczyńskiego, Kwaśniewskiego, czy obecnego prezydenta – Dudę, byłego premiera Tuska, czy księcia Karola, nie ma nic wspólnego ze znakiem przynależności do narodu żydowskiego, bowiem Żydzi palestyńscy zostali zniszczeni jak narody słowiańskie, czy Indianie.

Sama jarmułka, jest tu dodatkowym, “ponadprogramowym” elementem okazywania grzeczności, bowiem wystarczyłoby każde inne nakrycie głowy ( czapka, czy kapelusz – symbol Saturna ).

Nakaz przykrywania głowy nie pochodzi z Tory (pisanej) i prawdopodobne ma swoje korzenie w zwyczajach starożytnego Rzymu, gdzie niewolnicy musieli przykrywać głowy na znak pokory wobec właściciela, a ludzie wolni mogli mieć głowy odkryte.

Pod wpływem symbolizmu tego zachowania chrześcijanie, i Syjoniści zaczęli przykrywać głowy na znak poddania wobec Boga, tylko czym jest ta idea Boga, będąca kreacją użyteczną i funkcjonalną. ?!

Przejaw tej dziwnej, zakamuflowanej tradycji, możemy datować na bazie wzmianek okultystyczno-talmudycznych (początek naszej ery), opisujących fakt noszenia przez arcykapłana wełnianej kipy pod czapką kapłańską.

Na początku zwyczaj tej dotyczył mężczyzn podczas modlitwy w synagogach. Później zaczęto go przestrzegać także w przestrzeni publicznej i w domu.

W skrajnej, ortodoksyjnej wersji pilnowano zakazu przejścia więcej niż 2 metrów bez nakrycia głowy, powołując się na traktat talmudyczny Kiduszin 32a, w którym jest stwierdzone, że rabin Huna, nigdy nie przemieszczał się na więcej niż 2 metry z gołą głową.

Oryginalnym źródłem tego zwyczaju jest fragment z traktatu talmudycznego Szabat (156 b), który nakazuje zakrywanie głowy na znak szacunku i lęku wobec Boga.

Większość autorytetów halachicznych zgadza się, że noszenie kipy poza synagogą i poza czasem modlitwy wywodzi się ze tradycji, a nie religijnego nakazu, jednakże od czasów wczesnego średniowiecza zostało to przejęte i skodyfikowane przez prawo religijne.

Rabin vel kapłan Luria (XVI wiek) uważał, że nie ma nakazu zakrywania głowy nawet podczas modlitwy, ale jednocześnie je zalecał, jako element tradycji potwierdzającej publicznie skromność i bogobojność Żydów.

W związku z tym, nie istnieje błogosławieństwo związane z zakładaniem kipy.

Zwyczaj zakrywania głów u Żydów zyskał na popularności z powodu opozycji (antytezy) wobec zwyczajów chrześcijan, jakkolwiek – według niektórych teorii – fakt, że wśród nie-Żydów rozpowszechnił się zwyczaj odkrywania głowy na znak szacunku, odegrał ważną rolę.

Był prawdopodobnie istotnym czynnikiem, ponieważ aby realizować nakaz Tory o „nieprzestrzeganiu obcych tradycji” (Ks. Kapłańska 18:3), Żydzi rozpoczęli zakrywanie głów przez cały czas.

Obecnie noszenie kipy w każdej sytuacji jest przestrzegane najsilniej przez nurt ortodoksyjny judaizmu; nurt konserwatywny stosuje ten zwyczaj najczęściej podczas modlitw w synagodze i niekiedy podczas posiłków.

W odłamie judaizmu reformowanego noszenie kipy jest decyzją indywidualną, jakkolwiek w przeszłości zdarzało się, że niektóre synagogi wręcz zakazywały zakrywania głów.

Z religijnego punktu widzenia ani kolor, ani materiał, ani kształt, ani wzór kipy nie mają znaczenia.

Nie istnieją więc żadne powody, aby nie-Żydzi nie zakładali kip wchodząc do synagogi, skoro jest to gest wyrażający szacunek dla powszechnej, wielowiekowej tradycji.

Dlatego na nie-Żydów czekają zazwyczaj kipy, które można wypożyczyć na okres przebywania w synagodze.

Trzeba jednak podkreślić, że zakrywanie głów przez nie-Żydów w synagogach lub na cmentarzach żydowskich jest absolutnie dobrowolne, ponieważ żydowskie prawo w najmniejszym stopniu nie wymaga, aby nie-Żydzi dostosowywali się do żydowskich zwyczajów (tradycyjnym wyjątkiem jest Ściana Zachodnia [HaKotel HaMaarawi] w Jerozolimie).

Jeżeli nie-Żydzi wchodzą do synagogi, to mogą założyć kipę (jarmułkę), ale nie muszą i jeżeli ktokolwiek wywiera na nich nacisk, aby zakryli głowy, wykazuje się nieznajomością żydowskiego prawa religijnego. A takie sytuacje zdarzają się dość powszechnie.

Najczęściej jednak nie-Żydzi zakrywają głowy w synagogach i na cmentarzach z własnej inicjatywy.

Można powiedzieć, że nie-Żydzi odwiedzający te miejsca są zazwyczaj po prostu uprzejmi i pragną manifestować swój szacunek dla miejsca i zwyczajów jego gospodarzy.

Wprowadzenie mody, tradycji powszechnej pozwala na ukrycie prawdy przed ignorantami, profanami nie mającymi pojęcia o istocie noszenia jarmułki przez wysokiej rangi kapłanów i globalistów.

Wysnuwanie własnych, błędnych interpretacji doskonale wpisuje się w nurt powszechnej, internetowej dezinformacji, gdzie nikt, niczego źródłowego nie czyta, woląc sugestie artykułów pełnych błędów formalnych oraz zdjęć z których nikt, nic nie rozumie, akceptując zasadę dowolnego przekazu, podziału i dezinformacji.

Syjoniści, okultyści, księża, członkowie tajnych bractw, doskonale rozumieli, że Żydzi będą idealnym kozłem ofiarnym, wystarczy tylko nakręcić spirale lęku przez innością.

Rabini palestyńscy od końca 18 wieku, przez dwa następne stulecia dziesiątkowani, nawoływali do walki z syjonizmem, aż w 1975 roku, udało im się przepchnąć w ONZ rezolucje 3379, nosząca tytuł : Syjonizm jest Rasizmem.

W tym sami czasie chciano wyrzucić Izrael z ONZ, jednak w 1991 roku, syjonista chrześcijański G.W. Bush, wezwał do unieważnienia rezolucji 3379.

To właśnie w tym czasie, nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki antysyjonizm, stał się użytecznym antysemityzmem, co doskonale wpisywało się w plany globalistów, bowiem syjonizm jest ruchem międzynarodowym, multi-religijnym, którego celem jest kontrola elit nad ludźmi.

https://newspapernwo.wordpress.com/2014/03/30/syjonizm-musi-byc-znow-uznany-za-faszyzm/

https://mowanienawiscinieistnieje.wordpress.com/2016/03/01/antysemityzm-nie-istnieje/

Zanim zaczniesz coś mówić, pomyśl, przemyśl fakty na bazie różnych, niezależnych opinii historycznych.

Przestań korzystać z internetu i prasy, wybieraj biblioteki, prywatne kolekcje i zagłębiaj się w fakty, a nie podziały, bowiem słowo Żyd, bardziej krzywdzi Palestyńczyków, niż rani syjonistów, zostaliście wepchnięci w nurt manipulacji jako źródło propagacji, korzystnej dezinformacji i wrogiego podziału społecznego.

Judaizm, Islam i Chrześcijaństwo oraz m.in. Buddyzm … są głównymi stadami kontrolnymi, którym wpojono taki, a nie inny system kulturowy, cywilizacyjny i wyznaniowy, za którym regionalnie zakamuflowano dawny system wiar w Kult Saturna.

Globalizm, jako ukryty system wiary w regionalne elity bogów na polu religii, polityki, nauki i sztuki, jest sposobem dostosowanym społeczeństwa do systemów kastowo – hierarchicznych, za którym czai się tylko jedno – wieczna władza nad utrzymującym elity społeczeństwem.

Jeśli elity to bogowie, mający dzięki wam wieczny, wielopokoleniowy raj na ziemi, dla dlaczego nie dać ludziom złudnej idei nadziei, w postaci raju po śmierci …

Godząc się na iluzje życia, idei tu i teraz, godzicie się i na religijne drwiny, niosące radość kolejnym kastom kapłańskim i ukrytym siłom natury.

Kłócicie się o brednie, wybory, systemy, religie, pieniądze, czapki …, nie widząc własnego zagubienia, własnej choroby psychicznej – fanatyzmu, który powstaje na bazie strachu, dostosowania, nauki wielopokoleniowego posłuszeństwa i propagandy.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/02/historia-chrzescijanskiego-syjonizmu.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/deklaracja-balfoura-i-syjonistyczna.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/judaizm-nie-jest-syjonizmem-zyd-nie.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/roznice-miedzy-zydami-syjonistami.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/eugenika-w-izraelu.html

Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie