Internacjonalistyczny manifest Marka Zuckerberga

Internacjonalistyczny Manifest Marka Zuckerberga

Mason Mark Zuckerberg, “założyciel” Facebooka, prosi w swym manifeście o zaakceptowanie poprawności politycznej i Nowego Porządku Świata.

Rewolucyjny manifest, przeciw oderwaniu społecznemu i anty globalizacji, ostrzega, że świat staje się coraz bardziej podzielony.

Podzielony przez kogo Panie Zuckerberg, przez pana szefów elitarnych władców ziemi … !!!

Marionetka CIA, DARPA, NSA, szef największej sieci szpiegowskiej na świecie, posiadającej oficjalnie ponad 1,8 mld użytkowników, mówi o fałszywych wiadomościach, terroryzmie i sposobach na poprawienie funkcjonowania społeczeństwa.

http://ligaglobu.blogspot.com/2017/02/cenzura-pod-przykrywka-faszywych.html

http://depopulacja.blogspot.com/2017/02/etykiety-spoeczne-czyli-sposob.html

Szef facebooka, mówi o zastosowaniu powszechnie stosowanej sztucznej inteligencji do wykrywania nawoływań do terroryzmu i różnego rodzaju przemocy.

Ciekawe jest to, że w ciągu trzech tygodni na temat Ai, wypowiedziało się trzech głównych mesjaszy ery neo-masońskiej, nierobów, zboczeńców, internacjonalistycznego iluzorycznego świata : Bill Gates, Elon Musk i Mark Zuckerberg, którzy wyciągnęli z niebytu tajemnic, realność, zakazanego tematu transhumanizmu i technokracji …

Hibernujące od 300 lat plany elit, za pomocą kilku marionetek, wychodzą na jaw, będąc początkiem, końca ludzkości.

http://ligaziemi.blogspot.com/2017/02/prawdziwa-twarz-kamcy-i-psychopaty-elon.html

Facebook, jako sieć szpiegowska, łączy mieszkańców planety tworząc infiltrujące i samo infiltrując społeczeństwo globalne.

Pomysł stworzenia symulacji społeczeństwa globalnego, powstały na spotkaniu grupy (loży) Bilderberga w 1989 roku.

Gdy pomysł został przedstawiony po raz pierwszy, był postrzegany jako lekceważona utopia oparta na internetowych rojeniach. Dziś projekt Awatar, jest akceptowany społeczny i oprócz awataru prawnego, każdy ma co najmniej jeden awatar internetowy i setki etykiet społecznych.

Dziś, kiedy poprzez wojny, rewolucje i rozwój technologii zniewolenia oraz emigracji zarobkowej, globalizacja stała się faktem, ludzie w poczuciu rozgoryczenia, zaczęli tworzyć ruchy izolacjonistów, które będąc antytezą globalizacji, wytworzą wstęp do ostatniej rewolucji człowieczeństwa, po której nadejdzie złoty świt transhumanizmu.

Sztuczna idea terroryzmu, zabiła ruchy wolnościowe, a idea migracyjna przełożyła się na nienawiść rasową kojarzoną z terroryzmem i ubóstwem, prowadzącym do wojen kastowych, oto obraz rewolucji taktycznej wywoływanej przez USA, Rosję i NATO.

Przełożyła się ona na realny podział społeczny (gotowany na wolnym ogniu podziału agitatorów tezy i antytezy), rasowych, strach i problemy, tworzone przez elity i rozwiązywane kosztem społeczeństw całego świata.

Zuckerberg, użył kilka razy terminu “Infrastruktura społeczna”, mówiąc, że chce przyczynić się do jej rozwoju budując przyszłość na bazie informatorów, a w przypadkach kryzysów politycznych lub katastrof naturalnych, koordynować informatorów – szpiegów za pomocą rozbudowanej infrastruktury.

O czym piszemy wam od kilku lat.?

O wykorzystaniu użytkowników internetu, jako samo kontrolujących się szpiegów i donosicieli, tworzących źródła danych newralgicznych za pomocą łączenia danych z różnych serwisów internetowych.

Dzisiaj, jest to proste, ponieważ istnieje uniwersalny system logowania i kontroli sprzętu wykorzystywanego przez danego użytkownika.

Staliście się użyteczną infrastrukturą społeczną, która nie tylko utrzymuje i finansuje elity, ale donosi i samo się kontroluje przez urządzenia multimedialne, inteligentne infrastruktury domowe i miejski nadzór nad sieciami kamer, bankomatów, terminali płatniczych, biletomatów …

Tworzycie swoje własne więzienia i reguły donosicielstwa, w oparciu o prawa portali internetowych, umowy i prawa struktur miejskich.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/fema-100-miast-ktore-zostana.html

Sam Zuckerberg, przyznał w swoim manifeście, że : technologia i media społeczne, mogą przyczynić się do zwiększenia podziałów między ludźmi.

I jak każdy elitarny mesjasz, proponuje wam natychmiast rozwiazanie tego problemu : należy wyeliminować nieporozumienia przez jednomyślność …

Wspaniałe brzmi, ale czym jest jednomyślność według agenta … ?!

Jednomyślność jest walką donosicieli z prawdą : ” musicie walczyć z fałszywymi wiadomościami, ponieważ, podział społeczny obejmuje zachęcanie do rozpowszechnia sensacji, które doprowadzą do wzrostu polaryzacji społeczeństwa … ”

Czyli kolejny szpieg, wzywa was do poprawności politycznej, za pomocą manipulacji i nakazu piętnowania prawdy, niezgodnej z zasadami autorytatywnych mesjaszy medialnych, wyznaczających reguły spostrzegania kłamstwa jako prawdy.

Czyli, według Zuckerberga, prawda nawołuje do terroryzmu i buntu, a kłamstwo medialne prowadzi do poprawnie politycznych uwarunkowań nazywanych prawdą akceptowalną.

Prawda akceptowalna tworzy utopijny raj nietykalnych elit, kreowanych przez imbecyli, utrzymujących ład społeczny za pomocą niszczenia prawdy i powszechnego donosicielstwa kładącej kres prawdzie.

Zuckerberg, chce zastosować algorytm sztucznej inteligencji, do wykrywania stanowisk nie poprawnych politycznie, przemocy, terroryzmu i bluźnierstw.

Według Zuckerberga, nowe algorytmy będą gotowe w ciągu kilku lat, oznacza to testy na żywym organizmie, który będzie się buntował, nie wiedząc, że żyje już w nowych warunkach bytowych, które zostaną zaakceptowane poprzez zasiedzenie i poprawność polityczną.

Internacjonalistyczny manifest szpiega tajnych bractw i służb wywiadowczych, odnosi się do globalizmu, elit, poprawności politycznej, kontroli i samokontroli społecznej, rządu globalnego i nowego porządku świata, wprowadzając wstępne zasady dyktatury w internecie.

Zuckerberg, nie jest syjonistom, Zuckerberg jest bardzo niebezpiecznym, członkiem bractwa Purytańskich Pielgrzymów, któremu wyprano mózg w : Phillips Exeter Academy w Exeter (hrabstwo Rockingham w stanie New Hampshire).

Tak, tak Zuckerberg, należy do ula masońskiego, w którym społeczeństwo (rój) musi pracować na swojego przywódcę.

Propaganda pana Z, mówi o 1,8 mld użytkowników Facebooka, faktycznie jest to poniżej 750 milionów aktywnych użytkowników, i to tylko wtedy jeśli dodamy do wyniku firmy, urzędy, zdublowane i nieaktywne profile. Sprawdzi to każdy logicznie myślący człowiek, za pomocą badania otaczających go grupy społecznych …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/01/skull-and-bones-niebezpieczna-prawda.html

Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie

Advertisements