Etykietowanie Społeczne, czyli sposób znakowania i piętnowania publicznego

Etykiety Społeczne, czyli sposób znakowania i piętnowania publicznego

Tak długo was etykietowali, że stereotypy stały się realiami, a wy czujecie nieodpartą potrzebę powielania i upodobnienia się do kogoś, kto jest nosicielem wykreowanego stereotypu, czy mody, bowiem bycie sobą, was ośmiesza i alienuje …

Od wielu lat, można zaobserwować włączanie do praktyki projektowania społecznego, za pomocą podstępu, idei etykietowania społecznego.

Oznakowanie ludzi prowadzi do konkretnych, wymuszonych zmian społecznych, których finałem będzie zebranie wszystkich opisujących was etykiet, w celu nagradzania lub karania osoby o konkretnych etykietach podsumowujących jego “charakter społeczny”.

Życie osobiste przestanie mieć znaczenie, bowiem jednostkom zostaną wyznaczone nowe reguły bytowe na podstawie etykiet społecznych.

Potwierdza to fakt braku środków prawnych, za pomocą których ludzie mogliby się bronić przeciw piętnowaniu ich określonymi etykietami, podobnymi do sygnatur naklejanych na urządzeniach, rzeczach i maszynach.

Etykieta, stanie się zbiorem poglądów, opinii i danych osobowych zbieranych przez władze o danej jednostce, której mózg, będzie można w każdej chwili przenieść za sprawą idei transhumanizmu do maszyny, będacej nośnikiem biologicznej jednostki centralnej.

Etykieta, jest w istocie prostym, oszczerczym zarzutem społecznym lub psychologicznym wobec jednostki wchodzącej w interakcje z władzą, szpitalami i urzędami …

Zauważmy, że czeka nas wymuszona zmiana prawa, ponieważ tego typu działania są przesycone oszczerstwem łamiącym godność osobistą i wartości społeczne.

Czeka nas również kolejna zmiana terminologii, w której oszczerstwo i pomówienie zostanie nazwane etykietowaniem społecznym.

Monoterapia, czyli leczenie prawdy – chamstwem

Gdzie leży granica absurdu, minimum moralności, granica ludzkiej godności … ?!

Wydaje się, że upadek ludzkie odwagi, godności i moralności, pozwala zrobić z człowiekiem wszystko bez narażania się władzy na protesty społeczne, rebelie, czy bunty.

Możesz zostać oznaczony słowem – etykietą, wg zasad poprawności politycznej : “homofob”, “antysemita”, “dziwka”, “Cygan”, “tradycjonalista”, czy poprzez słowa stworzone na potrzebę twojego przypadku psychiatrycznego, np : “Lechopata”.

Wymyślili to schizofrenicy i psychopaci, tworzący utopie iluzji realnego świata.

Ważny jest kontekst, funkcja i ton etykiet, wpływających na znaki kontrolne odgrywające ważną role w procesie wytwarzania konsekwencji, jakie czekają daną jednostkę w zderzeniu z systemem prawnym, medycznym i militarnym.

Dlaczego nie akceptujemy nowych ocen Facebooka i wyrzucamy osoby stosujące je w procesie ocenie naszych tekstów. ?!

Ponieważ, jest to nielegalny system zdobywania informacji o odbiorze danego tekstu (ostrzega o tym policja).

Te pseudo psychologiczne oznaczenia w niedalekiej przyszłości pozwolą na zbudowanie profilu psychologicznego odbiorcy i autora tekstów.

Profil psychologiczny, pozwoli na zbudowanie systemu oczerniających was etykiet społecznych.

Analiza prawna etykiet będzie brana pod uwagę kiedy będziecie szli po kredyt, będziecie szukać nowej pracy, czy idąc do lekarza …

Jednak nikt oprócz Ligi Świata, nie wystąpił do sądu, o zbadanie procesu etykietowania i przeprowadzenie niezależnej analizy prawnej stworzonej na podstawie obserwacji społecznych.

Etykiety naruszają i negują :

– prawo do równości
– prawo do wolności
– negują osobę w sensie prawnym
– negują ludzką godność
– piętnują człowieka za pomocą oszczerstwa i epitetów, niezgodnych z systemem moralnym oraz stanem faktycznym
– pozbawiają człowieka wartości
– pozbawiają człowieka domniemania niewinności
– neguje swobody obywatelskie
– etykiety, pozbawiają człowieka ochrony prawnej przed zniesławieniem
– etykiety, zrównują człowieka do rangi rzeczy, obiekty, wydarzenia, czy produktu
– etykiety, spychające człowieka do rangi rzeczy, czynią z niego niewolnika
– etykiety, wpływają na zmianę spostrzegania rasy ludzkiej
– etykiety, wpływają na konsekwencje spostrzegania człowieka przez system społeczny

Etykiety, wpływają także na stopień intensywności z jaką spostrzegają cię (oceniają cię) ludzie w internecie, pracy, czy twoim środowisku koleżeńskim …

Co za tym idzie : możesz zostać zwolniony z pracy, możesz zostać skierowany na badania psychiatryczne, możesz zostać skazany za próbę popełnienia przestępstwa słownego w oparciu o zasady poprawności politycznej …

Oceny są wszędzie, oceniają cię w pracy, szkole i u lekarza, w internecie, na ulicy, ty oceniasz innych … wszystko to ma swój wpływ na budowanie schematu etykiet społecznych.

Nauczono cię bezmyślnego oceniania sportowców, obcych ludzi, a pozory i upodobania grają tutaj główną role, bezmyślny świat, bezmyślnych ludzi tworzących iluzje rzeczywistości.

Nauczono cię oceny subiektywnej i tym cechuje się iluzoryczny świat. Wszyscy chcą dowodów, obiektywnych ocen, ale i tak wierzą w iluzje władzy, religii i podatków, niewiedząc jak funkcjonuje technologia, otaczających ich rzeczy.

Obojętność i ignorancja, pozwalają wam na przejęcie każdej subiektywnej oceny iluzorycznej religii, prawicy, czy lewicy, odrzucając logiczne, obiektywne fakty Ligi Świata.

Nie rozumiecie, jak bardzo zaszkodzą wam etykiety i bezmyślne opinie wystawiane dziś w internecie za 5-10 lat, wszystko będzie upublicznione, a wasze iP zostanie powiązanie z konkretnymi osobami za pomocą operatorów, rachunków, urządzeń i etykiet, opisujących wasze “anonimowe” dzieła komentarzy, również wasze anonimowe donosy uzupełnią wasze dossier.

Etykiety, pochodzące z kanałów publicznych są wysoko cenione przez analityków, bowiem łatwo odnaleźć w ten sposób osobę niezrównoważoną, chorą psychicznie według założeń poprawności politycznej, a nawet idiotów i głupców, których będzie można wykorzystywać w eksperymentach medycznych, technologicznych i farmakologicznych …

Wasze internetowe dzieła, prywatne rozmowy, maile, smsy…, będą tagowane, oznaczane i przetwarzane w ramach publicznych etykiet, upośledzone społeczeństwo, któremu wydaje się, że żyje w anonimowym cybernetycznym świecie … zostanie doświadczone nową formą lęku i strachu, wykorzystywanego przez władze na każdym etapie waszego życia …

Analizy życia wirtualnego i iluzorycznego życia w rzeczywistości kultury masońskiej, już trwają od 1984 roku, i obejmują 85 % wszystkich ludzi uczęszczających do szkół, używających telefonów, kart, internetu, mediów (gaz, prąd…) …

Tożsamość wewnętrzna, większości jednostek została skatalogowana i oceniona na podstawie etykiet osobowych i społecznych.

Ograniczenia już na was czekają, etykietowanie powoli wchodzi w skład dowodów, paszportów, praw jazdy, kart bankowych, szpitalnych, czy w ramach profili internetowych …

Śmierć auto-postrzegania

Etykiety, zniszczyły system auto postrzegania jednostek wystawianych od lat na widok publicznej oceny.

Szkoła, praca, ulicy, dom, zabawa … nigdzie nie jesteście sobą tylko formą dostosowaną do danych warunków społecznych, modyfikujacych wasz egocentryzm na potrzeby danego przedstawienia publicznego …

Ubieracie się, czeszcie się dla innych, mówicie w sposób wyrażający poprawność polityczną, gracie role pracownika, rodzica, pacjenta, cwaniaka, mordercy w wojsku, świetego w kościele, pijaka wśród kolegów …

Wy jako wy nie istniejecie, ponieważ nie kreujecie siebie, tylko upodabniajcie swoje kolejne alter ego do otoczenia społecznego, które podda was ocenie …

I władza, elity, tajne bractwa i religijne kulty dobrze o tym wiedzą, programujących was za pomocą edukacji, mediów, schematów kulturowych i cywilizacyjnych do średniej użytecznej, która pozwala was hodować, szkolić, jednakowo ubierać i dostosowywać do systemu hierarchicznego, religijnego i tezy oraz antytezy podziału społecznego.

Konsekwencje

Jakie są społeczne konsekwencje dla jednostki statystycznej należącej do stada jednakowych pionków.?

Wszystko zaczyna się od urazu wewnętrznego, którego postęp rośnie wraz z buntem i wymuszoną zgodą na poprawność polityczną, dostosowująca jednostki do grup społecznych.

(http://depopulacja.blogspot.com/2017/01/sztuczne-urazy-psychiczne-czyli-projekt.html)

Oznakowana i oceniana jednostka, staje się bezradnym produktem społecznym z naniesiona etykietą znamionową.

Sami się znakujecie, jak użyteczne zwierzęta, dążące do perfekcji w wykonywaniu sztuczek nagradzanych dyplomami i formami dobrobytu :

Chce iść do szkoły, chce mieć 18 lat, chce skończyć dobrą szkołę i studia, chce znaleść dobrą prace i zarabiać godziwe pieniądze, chce się dobrze bawić i być szczęśliwy według wytycznych stworzonych przez władze …

Jestem człowiekiem, czy przewidywalną maszyną, powtarzająca zaplanowane czynności i błędy.?!

Jeszcze nigdy nie usłyszałem : moja dusza jest szczęśliwa, poświęciłem siebie, porozmawiajmy tak jakbyś nie mówił do mnie, tylko rozmawiał z samym sobą …

Nie mam racji .?!

Może i mam, ale wasze ego mówi wam : stwórz anty tezę jego myśli, zrób mu na złość, nie wolno mu być innym, lepszym, bo jak to świadczy o mnie …

Skutki pośrednie i bezpośrednie waszej uległości sprowadzają się do zniszczenia człowieczeństwa u podstaw jego istnienia.

Jeśli człowieczeństwo przez strach odrzuca wolność duchową i równość społeczną, umysł tworzy “osobę” powielająca standardy społeczne na bazie przenoszenia zaobserwowanych poglądów, opinii i myśli.

Kopia, tworzy kopie na bazie rodziny, kolegów, szkoły i korzystnych słów i zachowań, kłamstwo akceptuje iluzje i utopie rzeczywistości …

Czy tak nie jest … ?!

Kodeks cywilny, społeczne paradygmaty zaakceptują etykiety tworzone na bazie polityki, religii i zachowań osobistych, a wy je zaakceptujecie, powielicie i poprzez system edukacyjny, społeczny i medialny, uznacie za użyteczne.

Nikt z was nie spyta się o aspekty prawne, moralne i społeczne.

Zaakceptujecie każdą formę przemocy psychologicznej o ile będzie wprowadzana za pomocą mikro kroków, które nie zaburzają waszej zabawy w iluzje życia.

Akceptujecie ikony na facebooku i kontrole technologii, ponieważ wmówiono wam, że każdy postęp, wymaga ustępstw i nakładów.

Zniekształcone etykiety opisujące wasze życie, przeobraża was, przeprogramują was na ich wzór, i znów wszystko będzie zgodne z prawem, postępem i poprawnością polityczną.

Etykiety, znalazły już swoje miejsce w socjologii, polityce, technologii, religii, psychologii i literaturze historycznej, zaprogramowano was na przyjęcie zbliżającej się przyszłości za pomocą przebłysków przeszłości i teraźniejszości.

Jeśli spojrzycie uważnie, zobaczycie, że etykiety stają się bardziej osobiste i brutalne pozbawiające was praw i wolności zagwarantowanych wam przez państwa i rządy.

Korporacje takie jak Facebook, zabierają wam prawo do wolności słowa, myśli, równości w starciu z elitami i korporacjami, tagi zgłaszane przez donosicieli stając się powodem blokowania waszych profili, jest to pokłosie etykietowania waszej osoby, za pomocą epitetów, kłamstw i pogłosek.

Gdzie jest państwo, państwo nie zostanie włączone do gry, ponieważ wasz strach nie pozwala wam nawet pozwać Facebooka do sądu, a gwarantuje wam, że każdego dnia, jest łamane ponad 100 reguł prawa względem waszej osoby i waszej wolności.

Jeśli legalizacja prawa nie przechodzi przez system akceptacji społecznej, rząd może doprowadzić do wprowadzenia każdego najbardziej abstrakcyjnego prawa wykorzystującego ludzi i zmieniającego ich środowisko bytowe.

Jeśli, już dziś nie zaczniecie mówić głośno o etykietowaniu ludzi w ujęciu prawnym, to za kilka lat obudzicie się z ręka w nocniku.

Jeśli, wasza percepcja uzna etykiety za etyczne, to również zaakceptujecie ich cel, a celem jest pozbawienie was praw i ochrony prawnej.

Co będą warte prawa podstawowe, jeśli dacie się etykietować … ?!

Etykietowanie, przekreśla idee człowieka jako istotny równej i wolnej, będzie to kolejny krok do przełamania tabu niewolnictwa społecznego i zmian opisowych człowieka jako rasy.

Władze chce nielogicznej i niesprawiedliwej równowagi pomiędzy osobom, a etykietą, czy czyni z człowieka użyteczną rzecz, nie mająca nic wspólnego z podstawowymi prawami człowieka.

Świat etykiet, to wygodne przedefiniowanie człowieka, poniżej klas społecznych, jeśli z niewolników staniecie się rzeczami, etykietami, to nikt nie zabroni władzy prawdziwego człowieka, zrobić z rzeczami co tylko zechce.

Internet rzeczy, do którego człowiek dołączy jako etykieta, rzecz, to wasza przyszłość . Iluzoryczny świat powstaje na waszych oczach, a wy to akceptujecie.

Zrzekacie się ochrony prawnej poprzez zaprzeczenie własnemu człowieczeństwu, to klucz do zniszczenia statusu społecznego, osoby przyjmującej taką etykietę.

Możecie temu zapobiec, zgłaszając swój sprzeciw do sądów, które mają prawo i obowiązek was chronić przed tego typu amoralnymi zjawiskami.

Tagi

Jeśli tagi internetowe zmienią swą użyteczności w przestrzeni życia publicznego, staną się one realnymi zarzutami mogącymi być wykorzystywanymi przez sądy w procesach prawnych.

Dzięki temu, etykieta pozbawi was podstawowych praw ochronnych, a tagi stworzą nowy precedens prawny, na mocy, którego staną się one dowodami waszej winy wykraczającej poza poprawność polityczną.

Dzięki temu, można zabronić promowania przez tagi tradycyjnych wartości, jako elementu niezgodnego z poprawnością polityczną.

Jak to możliwe, wystarczy zastrzec dane tagi poprzez zapis prawny i zakazać ich użytkowania.

Innymi słowy, konsekwencje społeczne tagów, pojawią się przy nazwisku osoby otagowanej, która może celowo zmienić znaczenie danych słów poprzez ich formy opisowe i to funduje nam władza, opisują słowa – wartości, za pomocą fałszywych opisów, sentencji i haseł, w które wierzą wyznawcy danej partii, propagującej te opisy dalej tworząc rzeczywistość na bazie kłamstw.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i.html

Teraz przełóżmy to, na etykiety, jeśli lekarz, urzędnik stworzy waszą etykietę z obraźliwym opisem, poniżającym waszą osobę i godność np : niezrównoważony, co wychodzi z założenie braku poprawności politycznej, zaczyna się za tobą ciągnąć schemat pojęć bliskoznacznych, który oczernia cię i skazuje na potępienie społeczne, jednak nie masz prawa bronić się przed etykietami, ponieważ zrezygnowałeś z podstawowych praw obronnych jako człowiek.

Stajesz się nosicielem etykiet – nieprzychylnych tobie treści o charakterze oszczerczym.

Możesz być oceniany i obwiniany, jednak nie masz wpływu na opinie oceniających cię ludzi, oraz nie masz prawa do ochrony i obrony, ponieważ zastrzeżone tagi nie pozwalają ci wyrazić prawdy.

Głębokie i dalekosiężne konsekwencje etykietowania społecznego, zostaną dostrzeżone w chwili zmian prawnych, do których dopuścicie jeśli już dziś nie zgłosicie prawnego sprzeciwu względem próby stworzenia warunków do uprzedmiotowienia człowieka.

Jeśli nie boisz się prawdy i ośmieszenia przez poprawnie politycznie sędziów, działaj, aby nie skazać swoich dzieci na los etykiety, pozbawionej podstawowych praw do samoobrony.

Manipulacja treścią, manipulacja formą opisową i ich społeczną percepcją, to standard iluzorycznego życia w kulturze masońskiej.

Liga Świata
Dydymus

P.s

Dystopia staje się rzeczywistością: starsze osoby dotknięte demencją, oznaczone są kodami kreskowymi

Oznaczanie osób kodami kreskowymi od dawna uważane jest za aspekt Czarnych Stowarzyszeń, dystopii totalitarnych, która robi pierwsze kroki w Japonii.

” Japonia, w obliczu starzejącego się społeczeństwa, przyjęła nowy środek zapobiegawczy, który może utrzymać pod nadzorem osoby bezradne, które mogą się po prostu zgubić …

Starsze osoby z zanikiem czynności mózgu z powodu wieku, gubią się i nie mogą odnaleźć drogi do domu.

Do tej pory rozwiązaniem było wszycie kartki z adresem w ubranie starszej osoby. Jednak dziś, można oznakować taką osobę, kodem kreskowym, który może być zeskanowany przez policję.

Firma Iruma z Tokio, oferuje darmowe znakowanie osób starszych. Kod kreskowy nanoszony jest za pomocą silikonowych tipsów na palec u ręki lub nogi starszej osoby.

Kod kreskowy zawiera imię nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz numer ubezpieczenia socjalnego osoby starszej. ”

9.12.2016, Sputnik

Kody, etykiety, pozbawienie człowieka człowieczeństwa, system obozowy pozbawiający człowieka godności i wartości … zastanówcie się, czy warto dobrowolnie przyjmować rozwiązania odbierające wam statut wolnej jednostki.

Advertisements