Prawda niebezpieczna, Purytanie i Skull & Bones

Skull and Bones, niebezpieczna prawda

Zakon “Skull & Bones”, została założony na terenie Yale College w New Haven, w stanie Connecticut, w 1832 roku.

Jest to najstarsze i najbardziej prestiżowe z siedmiu tajnych stowarzyszeń działających na terenie Yale.

Na ternie Yale działają także :

“Scroll & Key”, “Book and Snake”, “Wolf’s Head”, “Elihu” i “Berzelius”.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Scroll_and_Key

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Book_and_Snake

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wolf’s_Head_(secret_society)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Elihu_(secret_society)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Berzelius_(secret_society)

Organizacje te są grupami werbunkowymi, zatrudniającymi w późniejszym okresie swoich członków w administracji rządowej, prawnej, finansowej i korporacyjnej.

Każdy z członków tajnych stowarzyszeń (lub bractw / korporacji studenckich), ma realny wpływ na niszczenie ludzi dla dobra żerujących na społeczeństwach świata elit.

“Skull & Bones” ,to elita elit tajnych stowarzyszeń w USA, każdy mason lub iluminat, który stawał się później ważną personą w iluzji rządowej, stawiał swe pierwsze kroki właśnie w tym stowarzyszeniu.

I tylko członkowie Scroll and Key w ciągu ostatnich 160 lat, dochodzili do podobnych stanowisk i zaszczytów rządowych jak członkowie Skull & Bones.

Yale, tworzy zaplecze kadrowe dla najwyższych stanowiskach rządowych, natomiast tajne bractwa działające na innych elitarnych uczelniach w tym na Harvardzie i Princeton, kreują kadry dla trochę niższych kast społecznych (lekarze, prawnicy, dowódcy, naukowcy …)

W innych krajach w tym Polsce, działają podobne schematy werbunku do tajnych bractw, co niedługi opisze, w tekście : Masoneria w tle Nauki.

Numer 322

Skull and Bones, powstało na bazie dwóch innych stowarzyszeń, tak naprawdę, oficjalną nazwą stowarzyszenia jest jego numer 322, który możecie dostrzec pod logotypem stowarzyszenia.

( Mnożenie (rozmnażanie)

322=3x2x2=12=1+2=3

https://panlogika.wordpress.com/2017/01/08/szachy-ezoteryka-i-masoneria/

Genesis 3:22

Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki.

Więc kim jest bóg ? Bóg, wg masońskiej Biblii, to elita.

322, to także data śmierci Arytotelesa, bedącego uczniem Platona.

22 marca, rozpoczyna się przesilenie wiosenne …)

322, to także międzynarodowe oznaczenie loży uniwersyteckiej.

Główna loże uniwersyteckie znajdują się w Niemczech (oznaczone na końcu liczbą 1), S&B wchodzi w skład drugiego szeregu lóż werbunkowych , natomiast lożom oznaczonym na końcu liczbą 3 przewodzi Harvard i elitarne loże uniwersyteckie w Anglii i Szkocji.

Od momentu powstania “Skull & Bones”, zainicjowało tylko ~ 1200 członków. Obecnie żyje ~ 600 członków stowarzyszenia, ta skromna liczba określa straszną siłę jaka drzemie w rękach jej członków.

Oto kilka nazwisk członków “Skull & Bones:

• Alphonso Taft, założyciel Zakonu, sekretarz wojny za prezydentury Rutherforda Hayesa (1876/80).

• William Taft, jedyna osoba, która była jednocześnie prezesem i głównym sędziom Sądu Najwyższego USA.

• Lewis Henry Stimson, sekretarz wojny za prezydentury Tafta (1908-1912), generał-gubernator Filipin (1926-1929), sekretarz stanu w administracji prezydenta Herberta Hoover (1929-1933) ,sekretarz wojny pod rządami Franklina D. Roosevelta i Harry’ego S. Trumana (1940/46).

• Averell Harriman , bankier inwestycyjny w Brown Brothers Harriman, dyrektor w Departamencie Stanu (1941-1942), ambasador USA w ZSRR (1943-1946), gubernator Nowego Jorku, podsekretarz Stanu (1961/63) i prezydencki tajny wysłannik do przywódców sowieckich Stalina, Chruszczowa, Breżniewa i Andropowa.

• Robert Lovett, partner w Brown Brothers Harriman, asystent sekretarza wojny (1941-1945), zastępca sekretarza obrony, Sekretarz Obrony (1950), wiodący członek Rady Stosunków Zagranicznych w Nowym Jorku.

• Harold Stanley, bankier, założyciel Morgan Stanley.

• Robert A. Taft, senator (1938/50).

• Prescott Bush, bankier inwestycyjnym i partnerem w Brown Brothers Harriman, amerykański senator z Connecticut, ojciec George’a Herberta Walkera Busha.

• George Herbert Walker Bush, amerykański kongresman (1964-1970), przewodniczący Komitetu Narodowego Republikanów, ambasador USA przy ONZ, dyrektor CIA (1975-1977), Prezydent Stanów Zjednoczonych (1988-1992).

• John Thomas Daniels, agro-przemysłowiec, założyciel Archer Daniels Midland.

• Hugh Wilson, urzędnik służb zewnętrznych, Sekretarza Stanu (1939-1941), szef Biura Służb Strategicznych (1941-1945).

Konstruktywne zamieszanie

Zakon “Skull & Bones”, wierny jest idei “konstruktywnego zamieszania”, dzięki tej technice psychologicznej, wprowadza się wielopłaszczyznowy konflikt, na bazie którego kreuje się podział społeczny i działania mające na celu potwierdzenie potrzeby istnienia władz, banków, administracji, wojska, pieniądza …

Gra aktorska, służy kreowaniu tricków utrzymujących iluzje cywilizacji, kultury i “naturalnego podziału kastowego”.

Gra aktorska leży u podstaw historii władzy tajnych bractw nad światem.

Geneza

Geneza powstania masońskich grup werbunkowych, zrodziła się na All Souls College (Oksford, https://pl.m.wikipedia.org/wiki/All_Souls_College_w_Oksfordzie#/search) w XVII wieku.

Następnie przeniesiono praktyki werbunkowe do Niemiec, gdzie iluminati stworzyli tajne towarzystwa nacjonalistyczne na początku XIX wieku. Nie przez przypadek logo Skull and Bones, symbol masonerii i SS, mają ten sam kształt i formę …

Skull and Bones, jest lożą masońską, która uformowała szereg nowych, własnych rytuałów i wierzeń.

Russell Trust Association i narkotyki

Mimo, iż stowarzyszenie powstało w 1832 roku, jego rejestracja nastąpiła dopiero w 1856 roku pod nazwą : Russell Trust Association (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Russell_Trust_Association).

Według danych biograficznych pieniądze potrzebne do stworzenia stowarzyszenia i obsadzania jego członków na kluczowych stanowiskach, pochodziły z handlu opium na dalekim wschodzie.

Tak powstawały i powstają czarne budżety.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/05/kult-smierci-i-zota-era-czowieczenstwa.html

Za całym tym handlem, stała korporacja East India Company, która wpłynęła na podpisanie traktatu paryskiego w 1783 roku.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pokój_wersalski

W tym okresie, Kompania Wschodnioindyjska, była kontrolowana przez “Baring Bank” (później, w XVII wieku, “British House of Rothschild” przejął kontrole nad handlem opium z Chinami, poprzez dyskredytację konkurencji).

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Barings_Bank#

Nowa Anglia i United Fruit Company

Klany Baringów i Rothschildów sponsorowały wiele rodzin mieszkających w Nowej Anglii (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Nowa_Anglia), które stanęły po stronie Brytyjczyków w czasie rewolucji amerykańskiej.

Rodziny te w nagrodę zostały wprowadzenie do opiumowego interesu jako młodsi partnerzy.

Te rodziny kupieckie posiadały flotę żaglowców i stały się w krótkim czasie bajecznie bogate, a wszystko to dzięki współpracy z East India Company.

Kluczową rolę spełniały tutaj rodziny : Cabot, Coolidge, Forbes, Higginson, House, Lowell, Perkins i Russell.

Rodziny te stworzyły “United Fruit Company” oraz “Bank of Boston.”

(W 1970, po okresie złych wyników finansowych, United Fruit Company zostało połączone z AMK, tworząc United Brands Company, a następnie przekształcone w korporację Chiquita Brands International. Siedziba UFC mieściła się na St. Charles Avenue 321.)

Założyciele

Założycielami “Skull & Bones” zostały rodziny zrzeszone dookoła Russella Perkinsa. Klany te zawierając wewnętrzne małżeństwa stały się grupą niosącą władze.

William Huntington Russell, przekształcił Russell Trust Association w Skull & Bones. Russell Trust Association do początku dwudziestego wieku miało ten sam adres co siedziba firmy “Brown Brothers Harriman” (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Brown_Brothers_Harriman_%26_Co.) związanej z rodziną Bushów.

Russell, który kończył Yale w 1833 roku, należał do innego elitarnego bractwa “Purytańskich Pielgrzymów”, którzy uważani byli za specjalistów od handlu i ekonomii.

Naród Wybrany

Osadnicy w Nowej Anglii, byli przekonani , że zostali wybrani przez Boga jako naród wybrany predysponowany do rządzenia Ameryką i Nowym Światem.

To właśnie te rodziny, stały za ekspansją katolickiego kłamstwa na temat Żydów palestyńskich, wszystko to aby stworzyć państwo elit – Izrael, przez mit poświecenia realizowany na bazie niewinnych ludzi, których po prostu poświecono, zgładzono i w ostateczności zastąpiono ludźmi należącymi do kręgu elit.

Yale College (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yale_College#) powstał w 1701 roku, jako zaplecze Rewolucji Amerykańskiej.

Wszyscy założyciele tego przybytku byli Purytanami, wierzącymi w “Boga” i “ojczyznę”, tworzyli oni też trzon koalicji politycznej Benjamina Franklina.

Yale, było zagłębiem masońskich rewolucjonistów, kształtujących USA na wzór starożytnego Rzymu i Sumeru.

Dwaj krytycy Zakonu, historyk Anthony Sutton i dziennikarz śledczy Ron Rosenbaum (sam jest absolwentem Yale) stwierdzili, że “Skull & Bones”, jest zdegenerowanym przybytkiem masonerii i innych tajnych bractw o charakterze okultystyczno – rytualnym, których główne skupiska przeniosły się z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji do Ameryki.

Sutton, oskarża Zakon znany jako “Brotherhood of Death” o działania pro nazistowskie, nastawione na całkowitą kontrole społeczeństw całego świata, w imię wygodnego życia wiecznych elit.

W artykule opublikowanym w 1977 roku, w czasopiśmie “Esquire”, Rosenbaum mówi, że siedziba “Skull & Bones” w Yale pełna jest artefaktów nazistowskich, w tym srebrnych pamiątek po Hitlerze (kolekcja sreber Hitlera).

Ukryte społeczeństwo, za pomocą nowych pokoleń, sitw, koligacji i małżeństw, realizuje plan podboju świata za pomocą iluzji władzy hierarchicznej tworzonej na elitarnych uczelniach.

Wzrost zwany poprawnością polityczną

Ten specyficzny tryb wzrostu, zawsze dąży do wytworzenia wąskiego światopoglądu nazywanego poprawnością polityczną, która daje wybranym osobom prawo do sprawowania władzy nad resztą ludzi.

Nie możesz być uprzedzony względem władzy, nauki, religii i historii, ale władza, może być uprzedzona w stosunku do osób postronnych dążących do prawdy, która obali system kastowy oparty na masońskich regułach dziedziczności …

Wpływ Stowarzyszenia 322 i uniwersytetu Yale na negatywny rozwój stanów zjednoczonych, można udokumentować poprzez porównanie historii i drzew genealogicznych wybranych 20-30 rodzin, stanowiących człon zakonu S&B i Bractwa Purytańskiego.

Cała Ameryka od XVII wieku, tworzona była przez masonów, którzy nagle po przebyciu oceanu, stali się “bogobojnym” Purytanami, którzy zabijali metodami tajnych bractw i inkwizycji, aby zachować monopol władzy nad handlem narkotykami.

Kręgi

Rodziny (Rodziny 1 Kategorii) , które przybyły pierwsze, i zasłynęły pogromami Indian i fałszowaniem historii : Whitney, Panie, Phelps, Wadsworth, Allen, Bundy, Adams, Stimson, Taft i Perkins oraz Gilman.

Druga grupa rodzin w środku “Skull & Bones”, to tak zwani nowobogaccy, którzy w XVIII i XIX wieku, zbili fortuny na legalizacji pieniędzy z handlu narkotykami, działo się tak dzięki idei rewolucji przemysłowej i nowym formom niewolnictwa.

Wśród nich (rodziny drugiej kategorii) znajdujemy rodziny : Harriman, Rockefeller, Payne, Davison, Pillsbury i Weyerhauser.

Tak zwane fałszywe hebrajskie rodziny bankierów europejskich, które przybyły z Niemiec do Ameryki i nigdy nie zostały włączone do wewnętrznych kręgów Purytan i nie mają one wstępu do wewnętrznych sanktuariów WASP (White Anglo-Saxon Protestant), stanowiąc trzecią kategorie wtajemniczenia.

Niektóre z tych rodzin takie jak : Schiff, Warburg, Guggenheim i Meyer zostały nieoficjalnie oznaczone jako pośrednicy pomiędzy Nową Anglią WASP, a Londyńskimi Lożami masońskimi.

Intryga klanu Rothschild wyeliminowała klan Baringów z przewodniej roli w handlu opium. Rothschildowie przejmując City od London, musieli pożegnać się z inwazją na Amerykę.

Judaizm, czy protestantyzm ?

Elity całego świata wyznające dawniej judaizm (arystokracja hebrajska), jako sekretną doktrynę rytualną (nie religijną), dla wsparcia swoich interesów przekształciły stopniowo judaizm w protestantyzm, dzięki czemu struktury Purytan są mocniejsze od Watykanu, a proces łączenia odłamów religijnych nastąpił na początku lat 80-tych i trwa do dziś poprzez tzw: dialog religijny.

Centrum amerykańskiej władzy osadzonej na tajnych bractwach kręci się dookoła WASP. Syjonistyczni bankierzy grają w tej strukturze drugorzędne i trzeciorzędne role rytualne, wystawione na widok publiczny, podczas gry prawdziwa elita przemyka się w cieniu mrocznych korytarzy.

Gawiedź dostaje to czego oczekuje, czyli sensacji ukształtowanej przez księży w latach 1500 – 1939. Sensacja ta ukształtowała pogląd zła tkwiacego w Żydach, podczas gdy jedyni Żydzi na świecie zostali zniszczeni przez Izrael, gniotący populacje Palestyny.

Loże, takie jak działająca również w Polsce loża “B’nai B’rith”, powstały na bazie Rytu Szkockiego wolnomularstwa Brytyjskiego, a ich sponsorzy czyli ludzie ukrywający się pod pseudonimami Rothschildowie i Cecil Rhodes (wchodzący w skład “British Round Table Group”), powiązani są z brytyjskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i tajnym aparatem wywiadowczym.

Rytuał Inicjacyjny

Aby zostać członkiem tajnego stowarzyszenia “Skull & Bones”, musisz przejść rytuał inicjacyjny zwany “tapping” (podział).

15 studentów ostatniego roku w Yale University, tworzących trzon bractwa 322, wybiera 15 nowych członków bractwa każdego roku.

W skład bractwa, może wejść Purytanin, Syjonista lub użyteczna marionetka służąca elitom. W ciągu ostatnich 30 lat przyjęto do 322, Afroamerykanów, czy Chińczyków, zakon posuną się do otwartego wsparcia grup homoseksualnych, które do tej port były tylko przez nich animowane.

Wśród kryterium wyboru oprócz więzów rodzinnych ważny jest także test “trzech prób” , który wiąże się z udowodnieniem swojej zdolności do animowania świata zewnętrznego.

Znacie napewno takie wpisy encyklopedyczne jak : młody X, już na studiach wykazywał talent krasomówczy i był dobrym animatorem społecznym i przykładem dla całego społeczeństwa …

Harvard, Phillips i Yale, należą do szkół zależnych od Episkopatu Kościoła Anglii, gdzie wpływowi Purytanie sponsorują młody narybek.

300 – Spartanie

Młodzi adepci, muszą także poznać smak krwi (polowania w Afryce, Puszczach, szczepienia eksperymentalne … ), daje im do prawo do wstąpienia do elitarnego Zakonu Spartan (300), którzy później kreują wojny rabunkowe i eksperymentalno rytualne, pchające świat “do przodu”.

Trzecią próbą jest wojna.

Doświadczenie walki podczas wojny ma szczególnie znaczenie dla przyszłych Bonesmen-ów, którzy kreują bezlitosną politykę względem otaczających ich niewolników.

Naval Air Corps i SS, szkoliły Bonesmen-ów i członków innych tajnych bractw, w czasie pokoju ważne są szkoły wojskowe, szkolące przyszłych przywódców – psychopatów.

Formalna ceremonia inicjacji

Aby narodzić się, musisz zostać zabitym.

Grupa czarnych postaci kroczy do sypialni nowo wybranego kandydata. Czarne postacie łomoczą do drzwi jego sypialni.

Gdy zaspany kandydat otwiera im drzwi, członkowie 322, biją go po ramieniu, krzycząc przy tym : “Skull & Bones: Czy przyjmujesz?”

Jeśli kandydat zostanie zaakceptowany otrzyma wiadomość owiniętą czarną wstążką i opieczętowaną lakiem z czarnego wosku na którym widnieje logo S&B i liczba 322.

Wiadomość ustala miejsce i czas inicjacji, kandydaci nie mogą mieć w czasie procesu inicjacyjnego na swym ciele żadnych rzeczy oraz metalowych przedmiotów.

Według dokumentu “Skull & Bones” z 1940 roku, kandydat prowadzony jest do centralnej części budynku gdzie musi spocząć w trumnie.

Ponowne otwarcie wieka trumny symbolizuje ponowne narodziny. Nowy członek odradza się w tajnym społeczeństwie nielegalnej władzy, gry aktorskiej i manipulacji .

Tak jak wampir wstaje on z trumny i odbiera nowe szaty oznaczone licznymi symbolami mistycznymi.

Otrzymuje on również kość z wygrawerowanym nowym imieniem (pseudonimem), kość ta rzucana jest na stos podczas każdego spotkania członków loży.

Na wejściu do loży zwanej także kryptom lub grobem nr 322, widnieje napis w języku niemieckim :

” Kto był głupcem, który był mądry, żebrak czy król? Ubogi lub bogaty, wszyscy oni są tacy sami w obliczu śmierci! ”

Ten cytat pochodzącym z niemieckiego rytuału masońskiego budzi duże kontrowersje, ponieważ jest on cytatem bractwa iluminatów, tworzących nazizm i faszyzm okultystyczny, będący w rzeczywistości rytuałem stosowanym przez masonów szkockich i angielskich. Dobrze wiemy, kto był inicjatorem i sponsorem Hitlera i niemieckich tajnych bractw …

Członkowie 322, są marionetkami w rękach mistrzów i sponsorów, świadczy o tym ogromna ilość niezrozumiałych symboli i rytuałów oraz ukrytych znaczeń dostępnych tylko dla umysłów mistrzów, wybierających swoich użytecznych, ale niezbyt mądrych pupili.

Nawet zasady narzucane członkom bractwa są niejasne i ukrywają one prawdziwy cel działania członków 322, marionetki zawsze robią to czego pragną animatorzy.

Wartości wpajane w czasie nauczania są quasi-religijne, mistyczne i okultystyczne, jednak tak naprawdę dążą do utrzymania władzy w rękach wybranych rodzin i rodów.

Każdy Bonesmen przede wszystkim otrzymuje znajomość narzędzi manipulacji psychologicznej, którym sam mimowolnie ulega poprzez rytuału posłuszeństwa wobec mistrzów.

Kiedy opuszcza on uniwersytet inni Bonesmeni tworzą dla niego stanowiska pracy, firmy, które będą musiały być tylko kontrolowane i doglądane jak niewolnicze farmy.

Jeśli myślisz że Apple, Facebook, czy Google zostały stworzone przez geniuszy, to radzę tobie przemyśleć to jeszcze raz i jeszcze raz …

Skąd jednolita masońska oprawa tych firm, skąd jednolite psychologiczne podejście do tworzenia produktów manipulujących ludzkimi umysłami, skąd masońska symbolika i ciągoty do mistyki, geometrii, magii, kłamstwa i kontroli społecznej … i dlaczego szefowie tych militarnych firm są masonami … ?!

Umiejetność publicznych wystąpień, tworzenie kontrowersji, sprzeczności, mylących sprzecznych ze sobą wypowiedzi, to standard wśród polityków, księży i właściciel dużych banków i korporacji.

Władza istnieje, kreuje iluzje swojej władzy i użyteczności, jednak nikt nie wie, po co mu owa kontrolująca go władza i kupowane produkty, zdobywane tytuły, czy licencje … skoro, wszystko to można osiągnąć bez władzy, hierarchii i pieniędzy.

Kupując ich słowa i produkty, tworzysz ich mit, legendę, ich władzę i ich majątki, pozwalasz im na wojny, kryzysy, tworzenie piętnujących cię praw, na szerzenie biedy, głodu, bezrobocia i chorób, a poprawność polityczna, każe tobie twierdzić, że taki jest świat, a ja twierdze, że taka jest elita i taka jest głupotą wystraszonych zwierząt nazywanych przez pomyłkę ludźmi.

Zadaj swoim idolom następujące pytanie :

Dlaczego w twoich wypowiedziach pojawiają się niejednoznaczne twierdzenia dążące do realizacji ukrytych celów.?!

Dlaczego nie możesz usłyszeć prawdy, słowa przepraszam lub dlaczego zamiast stwierdzenia : “zadajesz dobre pytanie”, czuje nerwowość, próbę dążenia do zmiany tematu lub chęć uciszenia ciebie przez ochronę lub użytecznych idiotów i agitatorów, wierzących w cyrk, teatr władzy, opcji …

Dlaczego, niejednoznaczne wypowiedzi mają drugorzędne znaczenie, dlatego że niejednoznaczność jest niezbędnym narzędziem przenoszenia mocy, która tkwi tak naprawdę w waszej obojętności na odbierane słowa i nonszalancji w podejściu do czynów idących za słowami.

Więcej luzu, prawda.?! I co z tego że będzie wojna, i co z tego, że drożeje chleb, i co z tego, że ktoś tam umrze …

Nauczono was ignorancji w stosunku do życia, miłości, równości, czy wolności, jesteście kupującymi kłamstwa i komplementy głupcami z tytułem niewolnika, czy wyszkolonego pieska …

I jeśli dalej będziecie tak postępować, ludzie tacy jak ja, odwrócą się do was plecami, głupcy, bowiem przez własne zachowanie skazujecie siebie i swoje dzieci na śmierć.

Jeśli w jedzeniu i lekach jest chemia, a wy przez ignorancje pozwalacie to jeść waszym dzieciom, oznacza to, że pragniecie ich śmierci. Bo nic nie można zrobić.?!

Jeśli 36 mln ludzi nie potrafi dać sobie rady z grupą kilku tysięcy psychopatów, oznacza to, że nie mamy do czynienia z ludźmi, czy z narodem, tylko z grupą sfrustrowanych zwierząt, degeneratów i zombie, kręcących się w kółko ze strachu przed samymi sobą i poprawnością polityczną.

W praktyce tajne bractwa są oddziałami sił specjalnych, które rozpraszają i dzielą społeczeństwa na małe bezradne, zaginione grupy, co daje władzy możliwość kontrolowania ludzi poprzez chciwość, zazdrość, czy wyrzuty sumienia …

Elity oddusiły swoje piętno na populacji ludzkiej, zmuszając ją przez strach i magię słów do służenia elitom, grającym role królów, papieży, zbawców, bogów i mesjaszy.

Ignorancja pcha niewolnika w świat obojętnej iluzji, ponieważ zniszczony ludzki umysł przestaje analizować fakty zdając się na łaskę sterujących nim bodźców, kreowanych przez elity w celu stworzenia idei głodu, zazdrości, konsumpcjonizmu i prostych pragnień opartych na kulcie ciała, waginy i penisa, które stoją za wszystkimi religiami tego świata.

Liga Świata
Dydymus
Samostanowienie i Samoograniczenie

Advertisements