Piramida wpływu Sorosa

Piramida wpływu Sorosa 

György Schwartz vel Soros, jest uczniem masona Sir Karla Raimunda Poppera, członka szkoły Frankfurckiej, Fabian Society oraz twórcy pojęcia:  

Krytyczny racjonalizm

Krytycyzm (w nazwie tej nawiązuje Popper świadomie do filozofii krytycznej Kanta) sprowadza się do postawy głoszącej, że wszystko to, co w danym momencie uznaliśmy za dowiedzione, później może być podane w wątpliwość.

Należy być krytycznym w stosunku do teorii, którymi zachwycamy się najbardziej.

Racjonalizm, w tym konkretnym przypadku, to przekonanie, że wszelka wiedza (w tym wiedza naukowa) rozwijająca się zgodnie z regułami metodologicznymi jest ucieleśnieniem ludzkiej racjonalności, ale nie tylko.

Falsyfikacjonizm jest to zbiór procedur metodologicznych, które, w opinii autorów tego stanowiska, chcący się przyczynić do rozwoju wiedzy naukowej badacz musi stosować. 

Osią tego ujęcia jest przekonanie, że dla teorii naukowych nie należy szukać potwierdzenia (weryfikacji), lecz kontrprzypadków, mogących badanej teorii zaprzeczyć. 

(Masońska teoria Hegla : teza vs antyteza)

Należy zatem dążyć do sfalsyfikowania teorii (wykazania jej niezgodności z doświadczeniem), a jeśli próba się nie powiedzie uznać, tymczasowo, teorię, aż do następnej próby falsyfikacji, która dla teorii skończyć się może obaleniem. 

Falsyfikacjonizm występuje w trzech odmianach: dogmatycznej, naiwnej i wyrafinowanej. Niekiedy używa się też określenia “hipotetyzm”, zwłaszcza dla późniejszych wersji falsyfikacjonizmu.

… i na bazie tych utopijnych, iluzorycznych założeń powstał Instytut Społeczeństwa Otwartego i Fundacja im. S. Batorego, a co za tym idzie iluzoryczne państwo handlowe zwane przez syjonistów i członków tajnych bractw Polską. 

https://iluzjawladzy.wordpress.com/2016/12/31/fabian-society-czyli-dziewiec-czesci-jednego-weza/

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/rewolucja-deprawacji-kobiet-i-modziezy.html

Wpływ Sorosa w Polsce :

– Wielka Loża tworzy głównego animatora iluzji 

– George Soros Animator, kreuje autorytety nadrzędne

Werbownicy europejscy: 

– Martin Schulz

– Guy Verhofstadt 

Werbownicy Polscy (loża Polin, Wielki Wschód i loża Kopernik) :
– Adam Michnik

– Ryszard Petru

– Leszek Balcerowicz

– Jarosław Kaczyński 

Organizacje typu Think Tank

– Fundacja im. Stefana Batorego

– Instytut Społeczeństwa Otwartego

– KOD

– Solidarność

– PiS

– SLD

– PSL 

– PO

– NP

– B’n’B – Polin

– Stratfor

– Centrum im. Adama Smitha

– …

Marionetki i Podżegacze ideowi

– Lidia Geringer de Oedenberg – dostała się z listy SLD;

– Andrzej Grzyb z PSL – „użyteczny przekaźnik” w swojej frakcji politycznej;

– Danuta Jazłowiecka z PO;

– Agnieszka Kozłowska-Rajewicz z PO, była pełnomocnik rządu ds. równego traktowania;

– Bogusław Liberadzki, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej;

– Róża Thun z PO

– Rodoslaw Sikorski członek licznych Think Tanków i klubu Bullingdonu

– Stanisław Piotrowicz z PiS 

Genderyzm, aborcja oraz seksualizacja dzieci oraz kobiet 

– Lambda Trans-Fuzja

– Fundacja Przestrzeń Kobiet

– Federa

– Towarzystwo Rozwoju Rodziny

– …

Werbownik 

– Wanda Nowicka ( zobaczmy kogo żoną była ta pani – https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Nowicki_(filozof) przypadek, znów przypadek :))) chwali się na swoich stronach współpracą z Planned Parenthood (PP). 

Wiadomo, że od 2001 do 2008 r, jej „Federa” dostała od PP ponad 400 tys. dol., a należące do „Federy” Towarzystwo Rozwoju Rodziny jest częścią IPPF, międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego organizacje czerpiące profity z aborcji . 

Podobny system działania znajdziecie np. na terenie Ukrainy i Rumuni …

( Nie wspomnę o fakcie kontroli rynku marihuany i tzw. marihuany medycznej, (która nie istnieje) przez rodzinę Rockeffelerów, Rotschildów oraz bohatera tego tekstu. 

Łatwo złapać was na manipulacje medialną, prezentującą upragnione przez idiotów tabu. (Szamani vel kapłani, uważali marihuanę, grzyby za środki pozwalające kontrolować wszystkie grupy społeczne. Dziś współcześni szamani połączą manipulacje, media, technologie i narkotyki.)  

“Chcieliście” i macie po “latach walki”, ulokowanej w podszeptach medialnych, środek wspomagający manipulacje słowem, dźwiękiem i obrazem.  

Czarny rynek zarobił krocie, czas teraz zarobić na powszechności środka do manipulacji ludzkim umysłem. 

Witajcie w świecie iluzji, transhumanizmu, deprawacji oraz prania mózgu na skalę przemysłową. https://panlogika.wordpress.com/2017/01/03/marihuana-ryby-i-gmo/ )

http://depopulacja.blogspot.com/2016/06/who-demoralizacja-dzieci-dowody.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/george-soros-caa-prawda-o-niszczycielu.html

Liga Świata

Advertisements