Szachy, ezoteryka i masoneria

Szachy, ezoteryka i masoneria.

Życie, jest grą … której ofiarą jest człowiek.

Szachy, to starożytna gra doskonaląca umiejętności strategiczne. 

Reguły gry, są odbiciem naszego iluzorycznego świata, w którym uczestnicy mają swobodę podejmowania indywidualnych decyzji.

Ta sztuczna kreacja wolnej woli obarczona jest konkretnymi zasadami, prawami, a każda decyzja obciążona jest konsekwencjami, które wpływają na reakcje przeciwnika i przyszłe ruchy decydenta, a tym samym wszystko wpływa na wynik gry.

Prawda historyczna, czyli czym były szachy na początku.

Szachy, zostały stworzone przez filozofów, którzy toczyli wojny pomiędzy życiem zewnętrznym, a wewnętrznym. 

Aspekt wewnętrzny, dotyczy walki duchowego konfliktu i dualnością ludzkiej natury, bowiem te dwie kwestie, tworzą poczucie naszej tożsamości, racjonalizującej nasze zachowanie i życie.

Aspekt zewnętrzny, obejmuje stres związany z życiem w sztucznym materialnym świecie i samopoczuciem związanym z przeżyciami fizycznymi.

Ostatecznie, celem gry jest ćwiczenie wolnej woli w granicach prawa naturalnego.

Analogia pomiędzy grą w szachy, a naszym życiem materialnym jest najważniejszy czynnikiem pokazującym nam ezoteryczne właściwości, które wykorzystują masoni w grze prowadzonej pomiędzy elitami, a ludźmi. 

Królewska Gra

Symboliczna gra w szachy, zwana jest także królewską grą, rozrywką królów, czyli ludzi, którzy poprzez strach, siłę, iluzje i manipulacje, zasiedli na tronie ludzkiej naiwności, która wierzy w wyższość jednostki nad jednostką.

Dzięki takiemu podejściu do życia można człowiekowi odmówić prawa do równości, a tym samym prawa do wolności. W imię tych praw, powstała idea niewolnictwa … , w którą wierzycie od tysięcy lat. 

Szachy zostały stworzone przez tych samych ludzi co Tarot i i-Ching, jako elementy łączące element życia z filozofią.

W szachach, życie definiowane jest jako pole gry koordynowane przez zasady prawa naturalnego, ale o tym wiedzą tylko ich twórcy. 

Strategie gry w szachy, wstawić można do dowolnie definiowanego problemu grając pionkami podzielonymi na tezę i antytezę wymyślonego problemu.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/07/29/droga-mistyka/

Jeśli jesteś mądry, wiesz że każda gra ma fizycznie ograniczone prawa związane z ruchami gracza na polu gry, do czego zobowiązuje konwencja gry oraz prawo naturalne. 

Mamy więc iluzje będącą grą, aktorów grających swoje role społeczne, plac gry i zasady, które można ominąć nie wchodząc do gry. 

Narzędziem każdej gry są psychiczne i duchowe procesy, wywierane podczas gry, niezależnie od tego czy stoisz po stronie tezy lub antytezy rozgrywki, zawsze przegrywasz, ponieważ nie możesz się wycofać z pola gry ani nagiąć reguł rozgrywki, sterowanej przez osobę rozkładająca pole gry i pionki wykonujące tylko konkretne, określone ruchy.  

Cechy fizyczne szachownicy, funkcje figur szachowych oraz ich ezoteryczna symbolika.

Prawdziwa rozrywka szachowa, dokonuje się u każdego mistyka na niematerialnym polu duchowym w kontekście życia fizycznego.

Założeniem takiej gry jest fakt istnienia silnej ezoterycznej symboliki, skorelowanej z ezoteryką pojęć tajemnych i pojęć masońskich. 

Elementy historyczne, czyli jak zmuszono ludzi do wejście na fizyczną szachownicę

Uważa się, że szachy pochodzą z Persji, jednak tysiące lat przedtem symbolika czarno białej szachownicy widoczna była w wielu symbolach mistycznych zwanych kwadratami magicznymi …

Legenda głosi, że gra została stworzona dla króla przez proroka Vishtaspa Zarathutra ( zobaczcie na imię proroka i nazwisko Adama Weishaupta, twórcy iluminatów i ich gry z ludźmi ), który w nagrodzę otrzymał zapłatę w ziarnie.

Warunkiem otrzymania tej nagrody była koncepcja króla, która zakładała że : na pierwszym polu danej gry znajdzie się jedno ziarno, trzy na drugim, sześć na trzecim, dziesięć na czwartym itd

Każdy matematyk rozpozna, że jest to postęp geometryczny, a ilość ziarna na ostatnim polu przewyższyła ilość zboża w całej Persji (18,446,744,973,709,551,661 ziarna). 

Według kolejnej legendy, oryginalne zasady gry w szachy, były tak stare, że odnaleziono kamienne i złote szachy, lecz zapomniano o pierwotnych prawidłach gry. 

Stąd też pewien mądry człowiek o imieniu Buzurdjmir, doszedł do rozwiązania problemu poprzez analizę i badanie każdej figury i każdego pola.

Aby obliczyć średnią arytmetyczną progresję na szachownicy, trzeba użyć 32 par liczb sumując je do 65 (1 + 64 = 65, 2 + 63 = 65, 3 + 62 = 65 itd.)

Więc 32×65 = 2080 … 

W alegorycznym sensie tajemnicą szachownicy nie jest numer 64, ale 65, ponieważ wszystkie inne numery są z nim związane.

Tak naprawdę chodzi o to, że 65 (Wielki 11) nie wchodzi na pole bitwy, które należy do niego, tylko zachęca do gry czerpiąc korzyści z graczy i rozgrywki ….

Słowo “Szach-mat” używane do oznaczenia końca gry i schwytanie marionetki – króla, wywodzi się z perskiego słowa “Shah” (król) i arabskiego słowa “mat” (nie żyje).

Inna opowieść twierdzi, że gra przybyła z Lechii na teren współczesnych Indii około 500 r pne.

Szachy, znane wtedy były jako “Chaturanga” (sanskryt : “cztery członki” ), i wymagały czterech graczy i użycia kości do gry. 

Interesujące jest to, że kostka dawała element losowy w grze, czego obecnie w szachach nie ma. 

W Indyjsko – Lechickiej wersji gry, sześćdziesiąt cztery kwadratowe pola (w matrycy 8 x 8) odpowiadają tzw Vastu-mandali, jest to diagram związany z układem pól w świętych świątyniach. 

Alegoria Zodiaku

Hinduskiemu królowi Balhit, przypisuje się pierwszą książkę o grze w szachy, w której gra przedstawiana jest jako alegoria zodiaku.

Cykliczna symbolika szachownicy polega na tym, że wyraża ona odsłanianie przestrzeni wedle zasad czterech (ośmiu) głównych kierunków (4 x 4 x 4 = 8 x 8), oraz, że syntetyzuje się w postaci krystalicznej, dwa wielkie uzupełniające się cykle słońca i księżyca: 

Zodiaku 12 znakowego i 28 dniowego kalendarza księżycowego. 

Ponadto suma kwadratów liczby 64 jest adekwatna do liczby 25920. Liczba ta, jest liczbą procesji równonocy , zjawisko to określa powtarzalny okres czasu np. według kalendarza majów.

Jak widzicie wszystko co złe, jest szyfrem : obiecadło zostało zastąpione alfabetem (kodem), gra zastąpiła życie, a aktorzy zastąpili wolnych ludzi … 

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/12/obiecado.html

Szachy odwołują się do kultu Saturna, kabalistycznej kostki przestrzennej, czarnej kostki i Vastu-mandali.

Jeszcze inne źródła informują, że gra w szachy została wymyślona przez Merkurego, znanego również jako Hermes lub Thot. 

Jeśli postaracie się znajdziecie list mistyka arabskiego do Kopernika, który opisuje tajemnice nieba w aspekcie gry w szachy. Gra ta stała się bardzo popularna na bliskim wschodzie i poprzez Hiszpanię, dotarła ona do Europy.  

Szachownica

Mozaika, czarno – białe pola, w pionie numerowane od 1 do 8, w poziomie oznaczone alfabetem od a do h (od lewej do prawej), białe zaczynają rozgrywkę, a pionki chronią szachowe i rzeczywiste elity.

Czyż to nie życie, szyfr … ?

Cztery strefy

Pierwsza strefa, to strefa białych figur (pola 1-4), drugą strefą jest strefa czarnych figur (pola 5-8).

Drugą strefę tworzą pola królowej od a do d i króla od e do h.  

Trzecią strefę, jest w rzeczywistości połączeniem centrum środka planszy. Centrum stanowią cztery pola na środku szachownicy, a rozszerzone centrum stanowi 16 pól.

Czwartą strefę, tworzą kwadraty od a do c, jest to strefa wpływów królowej, oraz kwadraty f do h tworzące skrzydło króla. 

Choć dziś gra przewidziana jest dla dwóch osób, warto spojrzeć na odmianę Indyjsko – Lechicką, wersje Rosicrucian lub szachy enochiańskie, wszystkie przewidziane są dla czterech osób. 

W 1922 roku, George Slater, członek Sodalitas Rosae + Crucis & Solis Altati (Różokrzyżowców AO) przygotował szczegółowy opis gry enochiańskiej, w skład której wchodziły rytuały i kody.

W wolnym tłumaczeniu szachy enochiańskie lub szachy różokrzyżowców, łączą w sobie grę w szachy dwóch par mieszanych – króla i królowej, rozgrywka połączona jest z tarotem, co stanowi wstęp do niebezpiecznej gry w żywioły.

Istnieje korelacja pomiędzy 64 kwadratami szachownicy, a 64 heksagramami orientu, które zostały nazwane systemem przepowiadani, I-Ching. 

8 głównych trygramów z I-Ching pokrywa się z 8 figurami i 8 pionami na szachownicy, ponadto sześć linii w heksagramie, może być skorelowane z 6 typami figur szachowych. 

Więc szachy, tarot i i – Ching … , tworzą jeden schemat żerowania mądrości nad plebsem, zafascynowanym grą tezy z antytezą, w której wygrywa tylko dostarczyciel gry, porównajmy to do życia, władzy, pracy, systemu politycznego, religijnego i korporacyjnego itd 

Wystarczy tylko odkryć ezoteryczne symbole ukryte w grach nazywanych życiem hierarchicznym …

Masońska iluzja najczęściej związana jest z szachownicą, mozaikowym chodnikiem i tajemnicą ukrywającą się za alegorią białych i czarnych kwadratów. 

Jednak mało kto, rozumie powiązanie biało czarnych kwadratów z tarotem i wieloma astrologicznymi pojęciami. Mało kto widzi w budowie loży masońskiej aluzje do astrologicznego układu nieba. 

Szachowa mozaika, kryje w sobie alegorie do 3, 5 i 7 masońskich kroków, prowadzących do komory środkowej.

Liczby 3, 5 i 7 przedstawiają różnicę kwadratów pierwszych czterech liczb, co następuje:

12 = 1

22 = 4,

32 = 9,

42 = 16

Odejmując kwadrat każdej liczby całkowitej

4 – 1 = 3

9 – 4 = 5

16 – 9 = 7

Mimo, że układ logiczny wskazuje ciągłości sekwencji, można uzyskać poprzez podnoszenie do kwadratu liczbę całkowitą 5, a tym samym uzyskać można różnice kwadratów (25 – 16 = 9), ważne jest, aby zauważyć, że liczby 3, 5 i 7 są liczbami pierwszymi ( niepodzielne przez dowolną liczbę inną niż 1 lub siebie), natomiast 9 nie jest liczbą pierwszą. 

Szachownica posiada ukryty środek, który można zidentyfikować, poprzez wyznaczenie dwóch przekątnych dzielących szachownice na 4 równe części.  

Masońska szachownica ukrywa podział na cztery koncentryczne pierścienie, czyli plansza zawiera cztery grupy zagnieżdżonych kwadratów. Wynosząc w trójwymiarze poszczególne kręgi w górę otrzymujemy piramidę schodkową. 

Różnica kwadratów wciela w życie złotą spiralę. 

Jeśli zaznaczymy środek szachownicy tworząc cztery ćwiartki oraz stworzymy cztery koncentryczne pierścienie, to zrozumiemy, że tylko dwie figury (figura – ważna osoba, pion – plebs) są zdolne do kontrolowania wszystkich czterech kwadratów i wszystkich stref, jest to król i królowa.    

Cztery, jest liczbą kwadratu (4 x 4 x 4 = 64). W tym zakresie, cztery środkowe kwadraty, masońskiej mozaiki są zajęte przez ołtarz, reprezentujący świątynie Salomona.

Tradycją symboliki szachów, jest to, że król reprezentuje słońce (Saturna lub Ra), a królowa reprezentuje księżyc (Luna) powstały po katastrofie planetarnej Saturna z Ikarem. 

Symbolika ta identyfikuje cztery kwadraty jak centrum wszechświata z astrologicznego punktu widzenia. Dlatego masoni umieszczają dwa z trzech tzw : lesser light (małe światełko) na ołtarzu.

Zagnieżdżone kwadraty, wymagają perspektywy trójwymiarowej, do liczb 3,5,7 dochodzi ukryta liczba 12 :

” Mamy widocznych trzy boki i dziewięć linii zewnętrznych, wyciągniętych pomiędzy siedmioma punktami. 

Kompletna kostka ma trzy kolejne boki, trzy kolejne linie, dzięki czemu powstaje dwanaście i jeszcze jeden punkt. ”

Liczba 12 zawiera numery święte : 3, 5, 7 i np : 3 x 3 = 9, ta jest wytwarzana przez mnożenie lub dodawanie liczb świętych. Dodanie liczby świętej 3 do 9, podczas gdy sama trójka składa się z dwóch cyfr 1,2 co tworzy jednostkę 12, monadę, świętą liczbę. 

Trójka, jest liczbą idealną, a kostka stała się symbolem doskonałości. 

Święta Góra

Zagnieżdżone kwadraty mają wysokość równą swej długości i szerokości, razem tworząc czterostopniową piramidę schodkową – zwaną świętą górą.

Starożytni, uważali że święta góra, była centralną osią obrotową wszechświata.

Naturalny symetryczny podział szachownicy na cztery ćwiartki stworzono z myślą o kontekście symboliki astrologicznej, która reprezentuje cztery sezony lub cykle. 

Kwadrat Logiczny

Rozszerzając symbolikę na sztukę alchemii znajdziemy korelacje pomiędzy szachownicą, a kwadratem logicznym. Udowodnił to Arystoteles.

Kalendarz Księżycowy 

Obwód szachownicy składa się z 28 kwadratów, co odpowiada liczbie dni w miesiącu według kalendarza księżycowego. 

Krzyż 

Szachy reprezentują trzy tradycyjne siły energetyczne (aktywną, pasywną, korygująca – trójca) analogicznie jak robi to krzyż, będący po prostu trójwymiarową kostką.

Starcie

Starcie trzydziestu dwóch figur i pionów (16 białych i 16 czarnych), jednego króla, jednej królowej, dwóch biskupów, dwóch rycerzy, dwóch wieży i ośmiu pionów 

Sztuka wojny tezy z antytezą, polega na zrozumieniu ich funkcji i zakresu swobody z jaką mogą się dane piony i figury poruszać. Jednak wygrywa tylko ten, kto nie usiądzie do żadnej rozgrywki życiowej stworzonej na podstawie konspektu szachów … 

” Filozoficzna konstytucja człowieka, pozwala królowi przypisać ducha, królowej umysł, biskupowi emocje, rycerzowi witalność, wieży (gawronowi) ciało fizyczne. Figury po stronie króla są pozytywne, a figury po stronie królowej są negatywne.

Pionki są impulsywne, uczuciowe i spostrzegawcze jak pospólstwo, którego duszę, można rozerwać na 8 części ( Horkruks, w Harrym Potterze było 7, ale zapomniano dodać, że 8 był sam Voldemort ).

Biały król i jego świta są symbolami jaźni, czarny król i jego świta są symbolami nie – jaźni, fałszywego ego.

Gra określa więc odwieczną walkę natury ludzkiej z własny cieniem jakim jest ego. 

Święta geometria

Charakter danej figury lub piona określony jest przez sposób jego przemieszczania się, a geometria jest kluczem do ich interpretacji. 

Na przykład: zamek (ciało) porusza się na placu; biskup (emocje) porusza się na skos; król, będący duchem, porusza się w dowolny sposób, ale przegrywa bitwę z królową. 

Oprócz tej antologii figury wiążą się również z ciałami planetarnymi, co ma swoje odzwierciedlenie w loży masońskiej.

Pentagram, czy heksagram ?

Płonąca gwiazda, przez kretynów jest przedstawiana jako pentagram, podczas gdy naprawdę symbolem loży jest heksagram, będący symbolem porządku planetarnego. 

Jak już wspomniałem król reprezentuje słońce (Ra lub Saturna), królowa księżyc ( Luna lub Cardea), poruszający się po trójkącie biskupi reprezentują Jowisza, gawrony reprezentuje księżyce Saturna, rycerze to kwadrat masoński, reprezentujący Marsa. 

Pionki jako metamorfozy rozwoju duchowego, zależne są od Wenus i Marsa.

Szachy, są również metaforami czterech stron świata i czterech klasycznych elementów zwanych żywiołami : ogień, woda, powietrze, ziemia.

Wniosek

Szachy uzyskał reputacji gry dla osób posiadających wysoki intelekt …, jednak jest to intelekt zdobyty poprzez podporzadkowanie i naukę, bowiem mądry człowiek unika gier, kodów i ukrytych znaczeń, oraz nie wchodzi na pole gry wiedząc, że przegra grając według reguł właścicieli planszy, jakimi są elity.
Szachy, w pierwotnej swej roli pozwalały na walkę świata wewnętrznego z zewnętrznym :

Szachy, zostały stworzone przez filozofów, którzy toczyli wojny pomiędzy życiem zewnętrznym, a wewnętrznym. 

Aspekt wewnętrzny, dotyczy walki duchowego konfliktu i dualnością ludzkiej natury, bowiem te dwie kwestie, tworzą poczucie naszej tożsamości, racjonalizującej nasze zachowanie i życie.

Aspekt zewnętrzny, obejmuje stres związany z życiem w sztucznym materialnym świecie i samopoczuciem związanym z przeżyciami fizycznymi.

Ostatecznie, celem gry jest ćwiczenie wolnej woli w granicach prawa naturalnego.

Szachy, tak jak tarot, czy nauka, edukacja, tytularność …, jest domeną tak zwanych “uczonych idiotów”, nazywanych dziś użytecznymi idiotami.

Ezoteryka, jako forma tajemnicy wpływa na pozyskiwanie wielu użytecznych idiotów i wyznawców.

Dzieje się tak poprzez zabawę ludzkim egocentryzmem i sekretem ideologii taboo, która zakazana przyciąga zwierzęta do koryta. 

Osoby zdolne, mądre, geniusze nie potrzebują grać, aby znać i widzieć co kryje się za ową grą, czy rozrywką (rozgrywką z ludzką duszą). 

Jeśli wierzysz w świadomość indywidualną opartą na samostanowieniu i samoograniczeniu, nigdy nie uwierzysz w fałszywą świadomość powszechną, zatruwającą ludzkie umysły. 

Powszechna świadomość, jest jak powszechna idea kościoła, czy edukacji … równa wszystkich do jednego poziomu umysłowego, nie doskonali lecz uśrednia niewolników do roli narzędzi posłusznych elitom. 

Niech nie zmyli was podział szachów na ich jasny i ciemny odcień, ponieważ jedność, wolność i równość, nie ma stron i odcieni, odcienie posiada podział tezy i antytezy. 

Dobro i zło zależne jest od strony, po której w danym momencie stoimy. Jest to sztuczny podział wynikający również z idei tezy i antytezy, wymyślonego przez kogoś konfliktu, który angażuje nieświadomych ludzi.

Jeśli zastosujesz idee samostanowienia i samoograniczenia własnego egocentryzmu nie ma prawa powstać idea konfliktu społecznego, a konflikty indywidualne rozwiązywalne są przy pomocy dobrej woli oby stron. 

Dobro i zło, jest alegorią kosmicznej walki sił światła z siłami czarnej materii … jeśli gra przypisuje was do określonej roli, obie strony niezależnie od nazwy strony, są na równi wykorzystywane przez obserwatora, sponsora i kreatora danej gry, nazywanej wojną, życiem …

Ezoteryczna symbolika szachownicy i figur (nie pionków) jest zależna od twórcy konfliktu, który wyznacza wam cele i możliwości ataku i obrony, to twórca czyni z przeciwników symboliczne dobro i zło. 

Nie macie w grze, czyli życiu, żadnej możliwości wyboru oprócz reguł ustanowionych przez elity dla swojej korzyści.

Jedyna prawdziwa walka dobra i zła prowadzona jest w samym człowieku, ta walka prowadzi do samopoznania. 

Jeśli dobro i zło organizmu jest motywowane i kształtowane przez atak zewnętrzny (edukacje, kościół, politykę, prawo …) zawsze przegrywasz, bowiem nigdy nie dojdziesz do drogi samopoznania i prawdy. 

Gra nazwana życiem tworzy z gracza, aktora, który kreuje role społeczne, bez możliwości kreowania życia, za pomocą wolnej woli. 

Życie, kreowane przez reguły gry, to tylko gra polegająca na zdobywaniu kolejnych punktów przez tytularność, pozycję społeczną, zawodową, kastową … oraz poprzez umiejetność przystosowania się do reguł gry … 

Prawo Naturalne, tworzy zasady ogólne, pozwalające czuć się bezpiecznie każdej jednostce, podczas gdy zasady gry utworzyły prawo stanowione dające bonusy tym, którzy owo prawo tworzą i zdobywają coraz wyższe stanowiska na społecznej drabinie osiągnięć … 

Ludzie postępowi, to ci którzy poprzez strach i poprawność polityczną, dają sobie wmówić wszystko, akceptując iluzje życia tworzonego przez elity. 

Liga Świata 

Dydymus 

Wszystkie teksty, wpisy 

copyright by Liga Świata / dydymus , bez prawa kopiowania, powielania, cytowania, dopisywania … , całkowity zakaz rozpowszechniania tekstów przez serwisy utrzymujące się z płatnej reklamy. 

Dotacje : 

https://ligaswiatasklep.wordpress.com

Advertisements