Masoneria prawda niebezpieczna, czyli Arcanum Arcanorum

Masoneria prawda niebezpieczna, czyli Arcanum Arcanorum

” Na naszą moc składa się nałóg, strach i iluzja rzeczywistości.

Nałogowiec jest niewolnikiem swojego impulsu. Jest on zdegenerowany do roli zależnej. 

Jego wola jest całkowicie kontrolowany przez pragnienie spełnienia swojego uzależnienie i nie musimy robić nic, tak długo dopóki nałóg trzyma go w swoich szponach.

Bojaźliwi, mogą być kontrolowani tak długo, dopóki wierzą w bezpieczeństwo swojej przyszłości. 

Bojaźń, nie zniknie dopóki będziemy podtrzymywali iluzje zepsucia świata poprzez wojny, morderstwa, korupcję, nałogi … 

Ludzie obawiają się braku wymyślonych przez nas pieniędzy, i restrykcji naszego prawa związanego z ich brakiem. Oto koło zamknięte. 

Nawet ci, którzy mają pieniądze, boją się nie tylko chorób, ale przede wszystkim utraty swoich bogactw i pieniędzy. 

Obawa braku kontroli to najpotężniejsza broń przeciw bogatym, bojącym się naszych władz. Wystarczy zachwiać kimś, aby nieracjonalne powody zniszczyły jego bogactwo, spokój i uruchomiły strach. 

Iluzja, miraż rzeczywistości to śmiały sposób kontroli. Ludzie mogą pokonać uzależnienia i strach, ale nie pokonają władzy, bowiem nie wiedzą, że elity to iluzja, a władza to miraż …

Ludzie, to durnie szukający bogów, przewodników, mędrców i mesjaszy. Ludzie ci, znajdując tylko wykreowany przez nich strach i wole władzy mędrca nad ich strachem. 

Entuzjazm prowadzi do złych zaułków, niewoli i złego zakończenia. Ludzie łatwo oddają życie dla chorych idei, przywódców i ich pomysłów. Ryzyko, wiąże się z ich marzeniami, jednak najważniejsza jest nauka o manifestacji intencji. 

Manifestacja intencji, kontroluje ludzkie marzenia i zbija je do potrzeby kreowania nałogów, obietnic sławy i fortuny, i nie ważne jest, jak puste są to kłamstwa.  

W końcu, gdy śmiali idioci pozbyli się marzeń i złudzeń oraz odkryli sekret manifestacje intencji, są zbyt starzy i zbyt słabi i uzależnieni, aby zagrozić pozycji swoich panów.

Sekret, posiadania władzy jest prosty, nie wymaga siły, bowiem to niewolnicy stanowią przeciwstawną, bijąca się o naszą władze – siłę. 

Iluzja, daje ludziom pustą dumę i próżność, ale nie potrafią oni manifestować swoich pragnień. Iluzja, oszukuje ich pragnienia, i pozwala nam realizować nasze marzenia, kosztem zniewolonych ludzi. 

Ludzie, wynieśli nas do roli nadludzi, godząc się na role niewolnika, utrzymującego swego Pana.

Niewolnicy, manifestują swoją przynależność do obozów swoich panów z dumą. Chcą należeć do państw, armii, religii, firm, chcą nam służyć, jak wierne psy. 

Niewolnicy, tworzą nasze pragnienia rozbudowując je do rozmiarów królestw i cesarstw. Cała ich energia, idzie na wchodzenie po drabinie kariery, która pozwala im zbliżyć się do naszej władzy i naszego światła. 

Nie żałujcie tych biednych zwierząt, bowiem sami chcą naszej władzy, chcą strachu, nałogów i iluzji życia, chcą żyć dla nas i pracować dla nas. 

Oto maszyna naszej władzy. ”

Szpiedzy Ligi Świata, poprzez wewnętrzny rozłam, wchodzą w wewnętrzne struktury mistrzów masońskich i iluminackich.

Sekretna Głębia, czyli tajne nauczanie

Tajna nauka wszechczasów, łączy hermetyzm, mistykę matematyki, okultyzmu, geometrii, alchemię, symbolikę kabalizmu, filozofię różokrzyżowców, absolutyzm polityczny i sekretne doktryny wiecznego kłamstwa o wyższości człowieka nad człowiekiem …

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

Sekretem Masonerii, jest moment jej narodziny. Stało się to w czasach życia Pitagorasa, który odkrył na nowo mistyczne pisma zaprzysiężonych. Pitagoras rozpoczął poszukiwanie mistrzów wiedzy pradawnej, starając się zostać ich uczniem. 

Pisma tajemne objęte braterskim sekretem, dały początek bractwu Pitagorejskiemu, a to dało początek istnieniu sekty masońskiej i różokrzyżowców. 

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Sekta autorytatywna

Masoneria, to sekta autorytatywna, w której nauka polega na przyswojeniu sobie programu kontroli politycznej i kościelnej, tworzeniu problemów, których rozwiązywanie, ma uzasadnić istnienie tworzących te problemy elit. 

System informacyjny

Elity masonerii podlegają kręgom wewnętrznym i kręgom iluminackim, które integrują społeczeństwa poprzez instrukcje obsługi systemów informacyjnych przez filozofię, religię i naukę. 

System informacyjny, dezinformuje społeczeństwo za pomocą procesu nauki o zachodzących na ziemi procesach historycznych, naukowych, religijnych i politycznych.

https://manipulanci.wordpress.com/2016/03/13/manipulacja-procesem-nauki/

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i.html

Flagi

Flagi państwowe określają złożoność podziału, na bazie którego kreowana jest polityka konfliktu. Np. Flaga Polska, tworzy idee podziału na bazie głównej tezy i antytezy, prawica – lewica, władza – kościół, po – pis, państwo – unia … Władza jest przelewana z naczynia tezy do antytezy, przez co dochodzi do pozornej zmiany u sterów władzy.  

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html

Infiltrujemy masońskie rady najwyższe i rady iluminackie.

Masoneria, jest wspólnotą braterską i siostrzaną, w której nie istnieje istota narodowości, i nie istnieje lojalność wobec niższych szczebli wtajemniczenia, w momencie wejścia jednego z jej członków, do wyższych kręgów wewnętrznych. 

Masoneria, to sekta wykorzystująca pozycje swych członków do kreowania geopolityki, polityki państwowej i religijnej.

Wybrańcy, manipulują wszystkimi stopniami wspólnoty, i zabijają jej członków dla dobra idei wyższej. 

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/04/12/co-zrobicie/

Człowiek widzi tylko fasadę budowli, symboli i działań charytatywnych, jednak nie dostrzega sekretów i przysiąg wnoszących strach w życie członków sekty. 

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

Ci wolni ludzie, teoretycznie gromadzą się aby propagować działania etyczne, edukacyjne, braterskie, patriotyczne i humanitarne, ale tylko teoretycznie …

Niewidzialne kręgi, niewidzialne społeczeństwo, poświęca się tylko tworzeniu państwa światowego. Mistrzowie chronią mistyków, zaprzysiężonych stojących na czele wszystkich tajnych bractw. 

Arcanum Arcanorum

Członkowie poświęcają swe dusze i ciała w celu ochrony świętej tajemnicy – Arcanum Arcanorum. Dla tego celu, powołano ministerstwo magii, lub jak kto woli rząd światowy. 

Tajemnica Saturnizmu

Po ukryciu kultu Saturna w różnych kultach narodowych, należało ukryć prawdę w tezie zła, aby ta przyciągała i odpychała budząc grozę i strach, tak powstała idea satanizmu i cała otaczająca go legenda. 

Całe zło leży w człowieku, a rytuały wymagają ofiar i wojen w czasie pozornego pokoju, bo tylko tak człowiek dobrowolnie złoży swe ciało na ołtarzy Saturna …

Wąż symboliczny

Wąż, jako prawowity symbol masonerii, jest symbolem i prototypem uniwersalnego zbawicielach, dającego światu dobro i zło. 

Kształt węża, miało plazmowe połączenie ziemi i Saturna, zerwane przez walkę słońca i Saturna o ziemie. 

Zakończyła się złota era człowieka i purpurowy świt ludzkości, dobro zamieniło się w zło, kosmiczny taniec planet, doprowadził do zrodzenia się Wenus i zniszczenia życia na Marsie i Gai, której mieszkańcy uciekli w głąb ziemi. 

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/05/kult-smierci-i-zota-era-czowieczenstwa.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/archeologia-zapomnianego-raju.html

Problemy etyczne :

-) Zło często służy utrzymaniu porządku i zabiegiem zniszczenia dobra publicznego. 

Niestety niski poziom umysłowy i duchowy ludzi, wymaga użycia siły do kreowania ładu publicznego, który w środowiskach samostanowiących jest zastępowany jest formą samoograniczenia. Myślcie nad sobą ludzie, wolność wymaga samozaparcia.

-) Dobroć wspomaga wyzwolenie, i rozwój wyższego stopnia człowieczeństwa. Harmonia Samostanowienia, musi opierać się na idei dobra, bo tylko tak osiągany jest dobrobyt.

-) Zło uciska i zapobiega rozwojowi duchowemu i intelektualnemu, zło to forma dysharmonii. 

-) Śmierć, nie jest zła, życie, nie jest dobre. Masowe stereotypy odwracające te pojęcia służące władzy. Władza tworzy raj swego życia, na piekle waszego istnienia. 

-) Dobroć, jest czymś wybranym, egoizm nie jest formą dobra, lecz formą realizacji swoim celów, kosztem innych ludzi, przez co zyskują inni przypadkowi ludzie, tak tworzone legendy, są kłamstwem. 

-) Legendy o zakończeniu budowy wielkiej piramidy, o zakończeniu budowy świątyni Salomona, o zmartwychwstaniu Chrystusa, nie mają dla was żadnego znaczenia, bowiem kreują one historie potrzebne do rozwoju światowej dezinformacji.

-) Alegoria Adama i Ewy jest opowieścią o pierwszej inicjacji. 

” Oto człowiek stał się taki jak My, zna dobro i zło, wyciągnął rękę, wziął to co chciał z drzewa życia, zje to i będzie żył na wieki …” 

Życie na wieki, to idea utrzymania władzy w rękach wybranych rodzin. 

A wy … ?! No cóż, jesteście niewolnikami, nie czytacie, nie rozumiecie, boicie się i służycie tym, którzy się nie boją wami rządzić …. 

Czy czytając podręczniki, książki, gazety, oglądając programy naukowe, analizujesz i sprawdzasz wiadomości. ?! To skąd, możesz wiedzieć, czy Darwin, Kopernik …, są twoimi przyjaciółmi, skoro byli masonami i twoimi wrogami. ?! 

Czy zacząłeś kiedyś szukać, analizować, przerabiać surowe dane.?! 

Czy zbadałeś kiedyś jedzenie, leki, upewniłeś się, że szczepienia są bezpieczne. ?! 

Nie, za pomocą tekstów innych osób, tylko za pomocą możliwych i dostępnych metod badawczych. ?!  

Nie, ponieważ, jesteś zbyt leniwy i uzależniony od mediów, które tworzą twój światopogląd, iluzje nauki i wiary w moc sprawczą władzy, kościoła, lekarzy i naukowców … 

Nie masz swojego światopoglądu, bo nie możesz go mieć.

Owca, wyznawca, podatnik, żołnierz, to ty. Kłamca, ksiądz, polityk, laureat nagrody Noble, mesjasz, autorytet to twój Pan … 

Musimy burzyć waszą iluzje, aby pobudzić was do działania, myślenia oraz do realnego buntu, bo tylko tak, utrzymujemy was jeszcze przy życiu . 

Jednak, wystarczy dziesięciolecie stagnacji, aby wywożono was nakazem państwa do rzeźni, która przerobi wybrane osobniki na pasze dla reszty stada.

Będzie sztuczny “kryzys”, sztuczny głód, będzie i humanitarny recykling połączony z prawną akceptacją kanibalizmu, oraz zmiany definicji człowieka.  

Geniusz jest nieuchwytny

Dzieło geniusza, dostrzegą tylko ludzie wolni, dorównujący mu intelektem.

Doświadczenie jest z natury subiektywne, to ty przeżywasz za pomocą zmysłów dane dzieło.

Jednak w dzisiejszych czasach, to “autorytety”, określają geniusz danego człowieka, poprzez własną korzyść i korzyść reprezentowanego przez nich systemu …  

Zrozum to, poprzez egoizm

Popatrz, twoja świadomość jest napełniona duchowością tworząca twój potencjalny geniusz, i nie powstanie on za pomocą oceny autorytetu, który kreuje użyteczną legendę. 

Mówi tobie telewizja, szkoła : wszechświat jest dla nasz zrozumiały. 

Doprawdy, ale mechanika kwantowa i wiele innych dziedzin nauki, brną w ślepy zaułek, bowiem autorytet przecenił wartość legendy, której nie ma.

Jeśli wytresowano ciebie i większość populacji, cały świat zaczął wierzyć, że człowiek, jest tylko zwierzęciem o wyrafinowanym mózgu, czyżby.?! 

Ta sama forma myślowa zakłada, że maszyna, komputer, może posiąść sztuczną inteligencje. 

Ale, jak to chce się osiągnąć … ?! 

Przez transhumanizm, bowiem nie można osiągnąć sztucznej inteligencji, ani nie można kontrolować człowieka, więc należy wtłoczyć mózg człowieka do kontrolowanej maszyny. 

Logika, zawsze musi iść w parze z otrzymaną informacją, pomijają autorytet …

Liczby 

System, może być kontrolowany za pomocą różnorakich liczb. Dzieje się tak, ponieważ do liczb dodano doktryny będące rozwiązaniami danych problemów. 

Matematyka, jest tkaniną z której utkano nie tylko wszechświat, ale również władze i twój świat. 

Błahe liczby maja wpływ na całe kultury, religie, systemy polityczne, systemy filozoficzne …

1 – liczba tao

2 – liczba ying i yang

3 – trójca mistyczna 

3 – liczba hinduskiego Boga

3 – liczba dan-tien w medycynie chińskiej 

4 – liczba światów w Kabale

5 – liczba brył platońskich

5 – liczba zmysłów 

6 – liczba ludzkości 

7 – liczba planet widzialnych gołym okiem

7 – liczba ras rdzennych w teozofii

7 – liczba etapów transformacji alchemicznej

9 – liczba otworów w ciele ludzkim, w tradycji wschodniej

10 – liczba światów duchowych w buddyzmie 

10 – liczba tradycyjnych sefirami

12 – liczba tradycyjnego zodiaku

12 – liczba południków w akupunkturze

12/13 – liczba uczniów Jezusa

12 – liczba bogów olimpijskich 

12 – liczba żon Mahometa 

21 – liczba 9 – przykładowych sekwencji ciągu Fibonacciego

22 – liczba liter w alfabecie hebrajskim 

30 – liczba dni cyklu księżycowego 

33 – liczba życia Jezusa

50 – liczba liter w alfabecie sanskryckim

64 – liczba doktryn orientalnych

78 – liczba kart tarota

360 – liczba stopni w kole

365 – liczba dni w roku

 Itd

Każdy, kto zna podstawy matematyki, może zobaczyć jak dowolna liczba lub zbiór liczb, tworzy iluzje odnosząca się do ezoterycznej numerologii. 

Ile razy wydawał się tobie, że prowadzi cię przypadkowy ciąg liczb przypisanych do twojego nazwiska, adresu … To nie jest przypadek, to jego program logiczny, łatwy i bezproblemowy.

Wszystkie pisma mistyczne, są kodowane za pomocą numerologii ezoterycznej, te “przypadkowe” liczby tworzą ciąg zadań mogących być dostosowanymi do dowolnego czasu, bowiem dany czas jest realizowany według konkretnych zagadnień i rozwiązań systemowych. 

Wieczna władza, nie różni się niczym oprócz daty, władza jest władzą, prawo jest prawem, niewolnik jest niewolnikiem, a uniwersalna instrukcja jest tylko instrukcją, żadnych tajemnic, proroctw, niewiadomych nie ma, jest tylko głupi analfabeta, któremu autorytet powiedział masz wykształcenie, pieniądze, baw się plotkami i milcz …

Ale system. nie powiedział tobie, że wykształcenie odpowiada tylko za posłuszeństwo wobec władzy i schematów sprawowania władzy. 

Nauczono cię podejrzliwością, bowiem wychowująca się szkoła i religia oraz władza jest kłamstwem. 

Kłamstwo, jest usankcjonowane przez władze i prawo, a gra polega na tym, że ty akceptujesz kłamstwo, aby nie bać się władzy.

Inaczej grozi ci kara, areszt, ekskomunika, wojna, wyrok, tortury, alienacja … 

Popatrz, mamona jest złem, ale jest to zło akceptowane, więc dlaczego ty, nie masz akceptować zła akceptowanego i stworzonego przez władze … ?!

Alkohol jest złem, ale dlaczego nie akceptować, czegoś co jest tworzone i akceptowane przez władze … ?!

Akceptujesz to co daje zysk władzy i to co akceptuje i narzuca ci władza.

Choć patrzycie, nic nie widzicie, choć słyszycie niczego nie rozumiecie …

Gdyby powiedział wam to “autorytet” w telewizji, bylibyście niewolnicy w szoku i panice, a tak bezradność, niedowierzanie, nałogi i strach, trzymają was w wielopokoleniowym obozie śmierci.  

Liga Świata

Advertisements