ŚDM, spęd niewolników 

Kolejny spęd otumanionego bydła, niewolników, zależnego od swoich panów i właścicieli. 

Do polski przyjechał właściciel polski – fałszywego państwa handlowego stworzonego na terenie starożytnej Lechii, Nikolaita, tzw. Papież, posługujący się pseudonimem operacyjnym, Franciszek I. 

Fałszywy autorytet, mason (nie iluminat, Nikolaita), naczelny Admirał floty handlowe, tworzący podstawy sądu morskiego. 

Jak długo macie ochotę wierzyć w krwawy kult śmierci Saturna.?! Jak długo macie ochotę kłaść się na ołtarzach ofiarnych wymyślonych wojen.

Jedynym problemem ludzkości jest elita, tworząca nieistniejące problemy i walcząca z nimi za pomocą podziału społecznego. 

Jutro artykuł, który otworzy wam oczy : 

Prawo Admiralicji floty handlowej, czyli jak łamane jest prawo człowieka.

Kilka dni potem, przeczytacie tekst pod tytułem : 

Wojenna promocja przeciwnika, którego nie ma, czyli jak wypromować użyteczne tabu.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/04/mieszko-i-czowiek-ktory-sprzeda-lechie.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/04/opus-diaboli.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/05/kult-smierci-i-zota-era-czowieczenstwa.html

Advertisements