Garnitury, kostiumy i jednolite maski

Garnitury, kostiumy i jednolite maski.

Wstępnie zaprogramowana ludzka psychika, z trudem wraca do naturalnego procesu myślowego.

Aby, wybudzić się z wizji pozornej rzeczywistości, potrzebujemy odwagi i determinacji. 

Nowa ludzkość powita została jako zaprogramowany przez architekta materiał, przeistaczający się w jeden podobnie ubrany, oznakowany produkt, masońskiej wizji świata.

Dehumanizacja, dąży do transhumanizmu, do zmiany struktury bytu. Globaliści, nie rozumieją ewolucji duchowej, chcąc zatrzymać ludzi i władze w fizycznym świecie iluzji polityki i religii. Po co im inny, lepszy świat, skoro tutaj mają prywatny raj zbudowany kosztem ludzi i ich cierpienia. 

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/htranshumanizm-ostateczna-rewolucja.html

Nienaturalny byt władzy, pozbawiony prawdziwego wymiaru wolności, poprzez zanik równości prowadzi do mechanizacji, mechanizacji odbierającej ludziom wolę i wybór oraz idee samostanowienia.

Wolność, której znaczenia nie znacie, nie zmienia formy opisowej, jest zawsze taka sama, niezależnie od czasu i przestrzeni. Dookoła zmieniają się formy władzy, religii, mody i ubioru, ale wolność jest za darmo, choć wymaga odwagi i walki wewnętrznej … 

Lewa półkula 

Te wszystkie mody, stroje przemawiają do lewej półkuli mózgu i racjonalnego – wyuczonego rozumowania. 

Co prawda, dzięki lewej półkuli potrafimy praktycznie organizować rzeczy i czas, co przy odpowiedniej tresurze i hodowli, całkowicie tłumi naszą wyobraźnie i kreatywność dążąca do wolności i logiki. 

Jest to ułomny profesjonalizm, kłamstwo, dające władzy kontrole nad wyścigiem wystraszonych i donoszących na siebie szczurów. 

Jak to działa 

Ofiara, Ty, jako twórca rzeczywistości, potrafiłeś w środowisku naturalnym walczyć, o przetrwanie w ekstremalnych warunkach atmosferycznych i nieprzyjaznym środowisku bytowym …  

Ale, co się stanie, jeśli człowiek zostanie zamknięty w utopii dnia codziennego.?!  

Co się stanie, jeśli dookoła niego powstanie obóz, nagradzający za służbę i karzący za wolne i logiczne myślenie.?! 

Co się stanie, jeśli strach będący przypomnieniem kary, stanie się elementem wymuszonego podporządkowania względem tworzących ten schemat elit.?!

Projektowanie społeczeństwa

To właśnie ma miejsce w wymyślonym świecie, w którym żyjecie. Wyścig szczurów, odgrywa ważne miejsce w projektowaniu samo kontrolującego się społeczeństwa, dążącego do jak najwyższych “stopni rozwoju” osobistego, którego kłamstwa nie da się podważyć, nie podważając własnych osiągnięć. Kierat obłąkania, jest podstawą wiecznego koła władzy …

Więc, aby udowodnić swoją racje, musicie podważyć wszystkie formy otaczającej was cywilizacji, tylko tak zobaczycie scenę teatru, na której udawany jest proces życia, kariery, władzy, edukacji …

Czy, jesteś wstanie, uwierzyć, że aspekt twojego życia, jest przypisaną dla Ciebie rolą teatralną. ?!

Pindar

Zauważ, że głowa zaprzysiężonych, jak również przywódca iluminati nosi tytuł : Pindar.

Pindar, był twórcą liryki chóralnej, w tym utworów na część zwycięzców igrzysk oraz wyrocznią. Dom Pindara, jako jedyny w Tebach, nie został zburzony przez Aleksandra Macedońskiego, bowiem wyrocznia była niezniszczalna i nietykalna. 

Pindar, tworzy szczegółowy plan konstrukcji społecznej, tak aby muzyka elit, prowadziła ślepy tłum do rozwiązań korzystnych dla władzy. 

Godzisz się na wszystko, nie zadając zbędnych pytań, ponieważ muzyka i taniec wymagają rytmu, konkretnych kroków i wyczucia. Tańczysz tak, jak ci zagrają.

Naśladowanie procesów naturalnych przez mechanizacje.

Jednolite programowanie, jest najbardziej przerażającym aspektem życia społecznego. Przedszkole, szkoła, drużyny sportowe, praca, wspólnoty, sędziowie, księża, lekarze, naukowcy, roje pszczół, wyspecjalizowane robotnice, trutnie i królowe … 

Gra Sumieniem

Wszędzie jesteśmy świadkami biało – czarnej gry, w której włączono ludzkie sumienie.

Sumienne wykonywanie obowiązków względem elit, choć, mówi się wam, że jest to sumienne wykonywanie obowiązków względem państwa. 

Sumienie, ma nie pozwolić wam wyłamać się z abstrakcyjnych zadań względem innych ludzi, macie być lojalni wobec elit, wobec wynagrodzenia, i nie lojalni oraz zawistni względem swoich kolegów i torturowanych ludzi. 

Głupie umysły stają się mechanizmami, nie potrafiącymi odróżnić rzeczywistości zbrodni od iluzji profesjonalizmu i kompetencji zawodowych. Żołnierze, lekarze, urzędnicy, sędziowie, komornicy, politycy, księża … 

Napędzani karierą, pieniędzmi i dyplomami, nie mogą już podważyć własnych osiągnięć, sekta masońska zaprasza kandydata i odcina go od innych ludzi, nagradzając go za bestialstwo względem innych ludzi, i różnych form ich własności. 

Wojsko, a teraz nawet policja, wzmacniają szalony, jednolity paradygmat władzy. Te dwa oddziały, zostały teraz wzmocnione o służby specjalne, tworzące idee terroryzmu. 

Napędzane pieniędzmi i chorymi ideami hordy psychopatów, nazywanych profesjonalnymi zabójcami, zgodzą się na każdy przejaw terroru, kreującego strach. Strach, będący problemem społecznym, będzie rozwiązany przez działanie tworzących ten strach – władz.   

Wszystko to, zostało starannie skonstruowany i zaplanowane, nie ma ma tu żadnych przypadków, a teza i antyteza konfliktu, są tylko formami gry strategicznej. 

Jeśli złodziej, żyje z okradania społeczeństwa, zrobi wszystko, aby zachować monopol tego typu działań, nawet jeśli, trzeba będzie zabić i przerzucić za to winę na niewinnego świadka kradzieży. 

Psychopaci, kreują miarą swoich przestępstw, obraz potencjalnych przestępstw narodu, mogącego odebrać im władze. 

Celowa dehumanizacja maszyn udających ludzi, prowadzi to transhumanizmu, mającego za zadanie wyplenić z ludzi duchowość, instynkt samozachowawczy, bunt i logikę. 

Kontrola i zmieniające się normy, są potrzebne dla zachowania dyscypliny i wydajności pracy. Poprzez strach przed władzą, szefostwem, zwolnieniem, wykluczeniem, ludzie godzą się na kaźń zawodową i społeczną … 

Dookoła was paradują kreatury, wyprane z ludzkich cech osobowości – urzędnicy, politycy, księża, lekarze, sędziowie, żołnierze…, których pieniądz i władza wyjęły z kontekstu sztuki. 

Ideologia bywa niebezpiecznym wirusem, wykorzystywanym przez władze do tworzenia chaosu, ludobójstwa, faszyzmu, komunizmu …, twory te, tworzone rękoma obłąkanych kreatur, są na rękę władzom finansującym tego typu łatwo sterowalne za pomocą tezy i antytezy demony. 

Kreatury, każą wam mordować dla kraju, dla demokracji, dla Boga władzy, każą wam niszczyć innych ludzi, dla prawa, dla formy rytualnej, nakłaniając was do posłuszeństwa, reedukują i werbują was za pomocą pieniędzy, strachu, ustaw i posad … Chaos was pochłania, wciąga, demoralizuje i każe wam nawracać, wszystkie formy dobra na zła drogę utopijnej rzeczywistości.

Aby grać, współpracować z władzą, trzeba wciągnąć jak największa ilość ludzi do bagna, w którym sami siedzimy. 

Ludzie na niższych stanowiskach, aby osiągnąć tzw :sukces, naśladują kreatury, ciesząc swym postępowaniem władze. Tak rozrastają się mafie, sekty, organizacje przestępcze, zrodzone z niemoralnego prawa elit do władzy nad ludźmi.

Dehumanizacja poprzez samoistne pozbycie się duchowości, na rzecz zakłamania jest powszechnym obrażeń współczesności. Kariera zamiast honoru, sprzedaż zamiast prawdy, lojalność wobec władzy i pieniędzy kosztem sobie i ludzi, religia i bóg władzy kosztem Boga i ducha … 

Bo jak większość z was mówi : bo wiesz praca, kariera, trzeba jakoś zarabiać, trzeba wysoko zajść … kosztem kogo i czego…?! 

Na początku, robicie to kosztem siebie, czasu, swojej rodziny, potem kosztem innych ludzi i ich praw i wolności, co masz z tego ty, naród, twoje dziecko …?! Zależność od władzy, która na twojej uległości zbija kokosy, niszcząc twoją dusze, psychikę, logikę, honor … 

Miesiąc buntu, wystarczy aby ludzie z miast żywienia przez wieś, zniszczyli władze, trzymając wojsko w ryzach niepewności co do swoich rodzin. Logika ludzie, logika … ,upór, honor, wiedza, siła i duch …

Nastawiono was przeciw sobie, bo słaby naród to zniewolony naród, podzielone narody, to narody skore do fałszywych wojen. Gdyby nie amerykańskie i rosyjskie misje “pokojowe” i religijne misje nawracające, świat żyłby w pokoju, dzieląc się doświadczeniami, kulturą i sztuką oraz jedzeniem, którego nigdy by nie zabrakło, gdyby nie spekulacja. 

To zbrojenia i pieniądz wywołują chciwość, strach i agresje. A wy hołdujecie przekonaniu, że posiadanie broni czyni was bezpiecznymi.

Obronność, chciwość, postęp hamują rozwój i dobrobyt, zatrzymywany w rękach władz. Głupota ludzi nie umiejących czytać i wodzących wzrokiem po literach i twarzach, jest przejawem hodowli zwierząt, wyglądających jak ludzie, bojących się władzy, ludzkiego Boga, siły i strachu. 

Patrzę ludziom w oczy i widzę nieprzebrane zasoby zniewolenia i głupoty. Planeta małp, to planeta hodowlanej rasy, wierzącej w panów, ustroje i religie. 

Wszyscy nosicie jednolite peleryny bez względu na rasę, płeć, czy wygląd. 

Ludzie udający Żydów i patriotów, zmusili was do poparcia zniszczenia Palestyńczyków, ludzie ufający wysłannikom Boga, zniszczyli państwa narodowe, ludzie wierzący w terrorystów, niszczą własne prawo do wolności … A ludziom tym na imię : elita, nie dzieli ich rasa, wygląd, płeć i wyznanie, bo to, może dzielić tylko was, głupców, prostaków nieznających istoty tajnych bractw. 

Wspólny interes elit oparty na zniewoleniu miliardów ludzi, jest powodem całego zła na świecie …

Gdybyście mieli tak jak władza, silną idee, dającym wam dobrobyt, dobrostan pozwoliłby wam się zjednoczyć przeciw władzom. 

Ale wy kochacie mundurki. Szkoła, wojsko, harcerstwo, uniformy, moda … obóz koncentracyjny … To wszystko jest wam na rękę, bo tworzy społeczeństwo zależne od standaryzowanych uniformów, garniturów, sukien, fryzur, telefonów, domów … 

Standaryzacja nie prowadzi do zazdrości, ale do wyścigu szczurów poprzez konsumpcjonizm oraz komercjalizację marzeń i osiągnięć. Dom przy domu, masz i ty, mam i ja, kupiłeś, kupię i ja …

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/konsumpcjonizm.html

Standaryzacja, klasyfikacja, harmonia chaosu, klasa społeczna, reforma natury przez urbanizację … oj głupcy, głupcy, zwierzęta hodowlane, więźniowie miejskich towarzystw przemysłowych.

 http://ligaswiata.tumblr.com/post/136762643217/cywilizacja-jaka-cywilizacja-jak-być

Rytualizm i okultyzm, to wszystkie formy chaosu ubrane w sztuczną idee harmonii cywilizacji, napędzanej niewolnictwem i wojnami. Ulegajcie iluzji poprzez strach, prawo i siłę. 

Motyw władzy jest odczuwalnym na każdym kroku waszego jestestwa. Władza, daje prawo manipulowania ludzkim życiem i śmiercią, będącymi elementami fizycznego zysku i kreacją kontroli. 

Ai

Tak stworzyliście z elit waszych bogów. Sztuczna inteligencja, jest ostatecznym elementem stłumienia ludzkiego buntu i ludzkiego ducha oraz ludzkiej inteligencji. Sztuczna rzeczywistość teatralnych tytułów, ustrojów, religii zostanie zatopiona jeszcze głębiej, poprzez wirtualną rzeczywistość. 

Wirtualna rzeczywistość, tak jak media uczą was nie ponoszenia odpowiedzialności za nic, co tworzy świat prawa i profesjonalizmu. 

Odduchowiono was, politycy i księża nauczyli was, że władza nie ponosi odpowiedzialności za swoje błędy, tak jak bóg nie ponosi odpowiedzialności za swoje pragnienia. Pragniecie być jak władza i elity, jak maszyny nie czujące bólu i wyrzutów sumienia … 

Skonstruowano was i wasze pragnienia. Oto dzieło 65 tysięcy lat władzy elit nad człowiekiem. 

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/05/kult-smierci-i-zota-era-czowieczenstwa.html

Marketing jednolitości 

Człowiek, został zakażony syfem korporacyjnej jednorodności. Człowiek krok po kroku, zdobywa poprzez przynależność do cechów, zgromadzeń zawodowych, sitw, a nawet poprzez przynależność narodową kolejne kroki masońskiego wtajemniczenia. 

Masońskie flagi, symbole narodowe, reklamy i slogany telewizyjne, filmy, reklamy, muzyka odzież, ornamenty … wszystkie te zakłamane bzdury, stają się standardem wpychającym was za pomocą autorytetow i ekspertów w szamba światowego państwa masońskiego. 

Masoneria, to najniższy stopień wtajemniczenia, tajnych stowarzyszeń, do którego należą bezduszne maszyny, kreatury i użyteczni niewolnicy. 

Zgodność mechanicznych ruchów ustrojowych i religijnych, tworzy z władzy jeden system administracyjny. 

Wszystko zaprojektowano tak, aby dehumanizacja, angażowała lojalność ludzi reedukujących niepodporządkowanych wolnych ludzi za pomocą przymusu, prawa i siły. 

Zobacz tych młodych idiotów, którym wydaje się, że odgrywają ważna rolą w iluzji życia. Wydaje się im, że stanowisko chronione przez prawo, daje im władze, pozwalającą krzywdzić innych ludzi, za pieniądze pochodzące od elitarnych bogów. 

Inżynieria społeczna 

Inżynieria społeczna, to manipulacja, psychologia, to manipulacja, religia, to manipulacja, socjotechniki, to manipulacje, polityka, to manipulacja, prawo, to manipulacja …, a manipulacja, to gra teatralna, przy wtórze chóru idiotów i kreatur … 

Spójrz na rynek medialny, na przemysł muzyczny i filmowy, pokazujący budowę niemoralnego świata opartego na seksie, władzy, sile, strachu, religii i polityce … To jest iluzja, kłamstwo, inżynieria społeczna, manipulacja i teatr … W którym ty grasz role ofiary i niewolnika … 

Moda

Moda tworzy z ciebie niewolnika, a modą, jest wszystko : wybór kierunku studiów, kontrolowany wybór polityków, operatorów, fryzur, aut, telefonów, jedzenia … 

Nic nie jest twoim wyborem, bowiem wybór polega na wyborze rzeczy innych, niż tych oferowanych tobie przez telewizje, media, reklamę, politykę, religię, pseudo reklamę … 

Moda, to rzecz okrutna i nikczemna, a wyraz jest tylko słowem, za którym czają się tryby wyboru kontrolowanego, nie podlegającego dyskusji.

Socjotechniki

Socjotechniki, to formy “nauk” opartych na kłamstwie, więc ludzie uczą się tworzenia życia budowanego na kłamstwie, zatracają możliwość zrozumienia prawdy i norm moralnych wpływających na poziom ludzi i państwa. 

Hej, studencie, debilu, jeśli zaczynasz od kłamstwa proces nauki i od kłamstwa zaczynasz proces dorosłego życia, jak będzie wyglądało twoje życie wewnętrzne, związki i rodzina.?! Znasz rysunki Saturna, pożerającego własne dzieci, a co robisz ty, wpychając własne dzieci do paszczy systemu edukacyjnego … ?!

Wszystkie elementy współczesnej nauki, są formami kłamstw, sprzedawanych przez różne formy socjotechniki, zabraniających podważać zasad wymyślonych autorytetów masońskich … Ocena jest formą przyswojenia kłamstw, będących podstawą uległości względem systemu.

Tożsamość 

Nasza dzisiejsza tożsamość, to projekt lepiony z gliny i gówna, przybierający obraz historii stworzonej przez elity na potrzeby ciemnego luda.

http://samostanowienie.blogspot.com/2016/03/zagubiona-tozsamosc.html?m=1

Okupacja religijna, została stworzona przez tępych psychopatów, którym kościół obiecał wieczną władze nad ludźmi, to wasza tożsamość. 

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/04/mieszko-i-czowiek-ktory-sprzeda-lechie.html

Demokracja i masońska konstytucja, to wasza tożsamość, wojny ofiarne to wasza tożsamość, socjalizm jako anty teza demokracji, to wasz straszak i wasza tożsamość … Wolność oparta na żerowaniu elit na ludziach, to wasza tożsamość i rzeczywistość.

Kurwa, jak niska musi być ludzka inteligencja, gdzie podziała się ludzka logika i fantazja, aby nie zauważać jak władza karze wam płacić za zupę do, której wam sra gdy jecie. 

Wykształceni analfabeci, umiejący trzymać mordę ze strachu przed prawem władzy, do bicia was po ryjach i mordach. 

Dusza i duch, schowały się ze strachu za wygaszaczem ekranu poprawności politycznej. Schowaliście się za ekranami komputerów i telefonów, tworząc wirtualny świat swoich urojeń o wolności, dobrobycie i Bogu, którego zabijacie co dnia własnym strachem i głupotą.  

Ubieracie się w modę słów, odruchów, poglądów, analfabetyzmu, poprawności politycznej, tolerancji względem zła, pierdołów i farmazonów o nieistniejących tworach religijnych i ustrojowych, szukając winnych, nie widząc winny teatru iluzji w sobie.

Trzymaj ryj duchowy przewodniku baranów, bo nie wierzymy w teatr religii, zamknij mordę prostytutko władzy, zwana premierem, bo nie wierzymy w teatr polityki, zamknij mordę bankierze, bo nie wierzymy w idee pieniądza … ale wy chcecie wierzycie w ten teatr, dom wariatów, i kary nakładane za wasze grzechy, bo lubicie masochizm, a bóg władzy ma prawo was karać … debile, “wykształcone” na niewolników hodowlane małpy, wierne hierarchii … 

Inżynieria projekcji

Niektórzy z was, wymiotują już inżynierią projekcji, bowiem tworząc fałszywe osobowości, stajecie się częścią tej samej projekcji, maski zepsutej na najróżniejsze sposoby, zapadającą na choroby psychiczne, będące formą obrony, przed przemocą psychologiczną. 

Manipulacje strategiczne

Manipulacje strategiczne religii, polityki, nauki, edukacji, zależności zawodowej … , są monolitem, wytwarzającym antytezy każdego aspekty życia. 

Dualny świat pozorów, nie pozwala wam się wymknąć, bowiem zawsze macie fałszywy wybór. 

Zamknięte koło bez wyboru, bowiem władza będzie istniała w tezie i antytezę, w tym, czy tamtym systemie …

Dlatego, na całym świecie zaczęto blokować informacje o lidze świata i idei samostanowienia. Bowiem wymyka się to tezie i antenie władzy. Watykan zakazał wolnomyślicielstwa, edukacja została sprowadzona do roli manipulacji, a nauka zaprzecza logice wiedzy. 

Mądrość jest dostępna dla każdego, kto chce być wolny i ma odwagę walczyć z elitą i kłamstwami. 

Tak długo, jesteś użytecznym niewolnikiem i obywatelem, dopóki nie dołączysz do tych, którzy myślą i walczą o wolność. Tak długo jesteś pożądany jako obywatel, dopóki trzymasz ryj na kłódkę i płacisz podatki, udając ze iluzja utrzymywania elit przez obywatela, jest prawdą …  

Robot, czy robotnik, czyli uzurpacja władzy elit nad człowiekiem.

Napad psychopatów na ludzką psychikę, został dokonany po to, aby wystraszony człowiek, zaakceptował władze elit nad swoim życiem i majątkiem. 

Wierzycie w sondaże, plany, opinie ekspertów, wierzycie we wszystko co powiedzą rządzące pasożyty. Skrajne obłąkanie psychopatów i współuzależnienie ich ofiar, niepotrafiących uciec od pieniędzy, hierarchii, religii i łatwego życia, będącego formą zła.   

Pasywny stan obserwatora

To stan, w jakim znajduje się człowiek patrzący na władze, religie i ich kulty, kulty obłąkanych ludzi, wierzący we własną władze nad ludźmi. Obopólna wiara w nieistniejące kasty, chroni elity przed ludźmi. 

Dobrowolnie utrzymujesz pasożyty władzy, wierząc w regali władzy. Ty pasywny obserwator iluzji, spoglądasz z obojętnością na plan własnej śmierci. 

Psychopaci w otoczeniu chroniących ich szabel, przechadzając się z medalami za zaplanowane ludobójstwo podporządkowanych ludzi. Ludzie, godzą się na własną śmierć poprzez udział w systemie produkującym żołnierzy i cywilne ofiary wojny.

Symbole fałszywej władzy tracą moc, gdy autorytety zostaną pokonane przez prawdę, wtedy jedna logiczna wypowiedz pokazuje, że kłamstwa to bzdury, nie prowadząca narodu do dobrobytu, lecz do kryzysu tworzącego zysk dla elit.

To właśnie demoralizacja, kryzysy i wojny, są elementami wytwarzania nagród dla masońskich autorytetów. 

Te nagrody, ceremonie, medale i gratulacje, służą tworzeniu elit wyłaniających się ze świetego lasu. Zamknięty klub zemsty psychopatów, walczących z normalnymi ludźmi. 

Kurwy udające elity wyższej rangi, gmerające we krwi i gównie, wiejskie głupki, wygnane ze słowiańskich osad, stworzyły elitarny klub cwanego debila. 

Dlaczego dajecie się na to nabrać.?! Na elitarność, tytularność, bogactwo.?!

Bowiem, tak cię społecznie zaprogramowano i skonstruowano. Indywidualista na siłę wtłoczony do demoralizującego się stada, przyjmuje zasady wyścigu szczurów, kapusiostwa, zazdrości i chciwości. 

Jest to, przekształcenie ludzkiego archetypu w proces hodowli zwierząt stadnych. Do tego celu, od tysięcy lat wykorzystywany jest strach i popęd, kładący kres ludzkiemu rozwojowi duchowemu. Przestańcie ryć w korytach i zacznijcie tworzyć indywidualizm społeczny oparty na samostanowieniu.

Trzeba zamykać lekarzy, polityków, księży, urzędników … , w zakładach zamkniętych, czas zacząć zamykać kościoły, urzędy i uniwersytety, czas powołać do życia prywatnych nauczycieli, nikomu nie zabraknie pracy, nikomu nie zabraknie domów, jedzenia i ubioru … 

Gdy absurd jest intencją, rzeczywistość przestaje istnieć, a historia, wydaje się być budowlą z klocków klejonych gównem. 

To wy, potwierdziliście własnym strachem i milczeniem, legalność autorytetu władz i prawdę zmyślonej historii i nauki. Memy paranoi, stały się rzeczywistością …

Jednolita teoria tożsamości wypromowała z ludzi, niewolników, służących psychopatom. Terror jest elementem bezpieczeństwa, bowiem ochrania władze przed ludźmi. 

Braci i siostry, członkowie tajnych bractw, żyją na wasz koszt, tworząc alternatywą i fałszywą tożsamość swoich braci. Prawie Polacy, prawie Żydzi, prawie globaliści, a naprawdę psychopaci, przenoszący choroby psychiczne poprzez prokreację i gwałt. 

Rytuały okultystyczne, to rytuały seksualne, połączone z kultem krwi i kultem śmierci, przecież tak rodzi się zwierzęcy demonizm. 

Praktyki religijne, są tylko metaforą tych rytuałów. Sekta religijna, daje poczucie fałszywej tożsamości zbiorowej, psychopaci stworzyli psychologię, jako skuteczny sposób kontrolowania i wypaczania ludzkich umysłów. 

Tożsamość zbiorowa

Tożsamość zbiorowa, jest sprytnym sposobem przerzucania problemów przez nietypowe rozwiązania oparte na manipulacji. Matryca oszustwa, oparta jest na inżynierii degradacji rodziny i społeczeństwa, oraz zastąpieniu indywidualizmu, poczuciem tworzenia fałszywego alterego, zależnego od stada i hierarchii.  

Pomimo to, wiele osób nadal wierzy w miłość, poświęcenie i empatię, ponieważ ” napięcia powierzchniowe “, i pustka moralna, nie da się zatkać demoralizacją seksualną. 

Stąd też przesunięto zależność człowieka od miłości, na zależność od kata w układach sadomasochistycznych, stąd też problem identyfikacji ofiary z katem, przestępcom … 

Jest to tresura, niewolnika oparta na aspekcie przywiązania i poczuciu zagubienia, z którego może was “uratować” wiara w mesjasza, pana i właściciela. 

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/sadomasochizm-bdsm-manipulacja-i.html

Po prostu, przerobiono waszą potrzebę miłości do jednego człowieka w potrzebę wiary w fałszywego elitarnego, Boga człowieka. 

Zaszczepiono w was strach przed wolnością, indywidualizmem, odpowiedzialnością i miłością, zastąpiono konkretne słowa, nielogicznymi opisami.

Wolność, stała się akceptowaną przez Boga – człowieka, hierarchią, indywidualizm, stał się powielanym społecznie nałogiem kopiowanych upodobań, odpowiedzialność, została zepchnięta z samostanowienia na hierarchię, a miłość stała się seksem i kultem ciała …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i.html

Fałszywe fasady rozpraszające 

Przyszłość zależy od nas …

Ustalmy, że nie jest ważne jaka droga, doprowadziła cię do punktu, w którym historia twojego życia, zmienia paradygmat spostrzegania głównych prawd moralnych.  

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/04/odkrycie-prawdziwych-podstawowych.html

Jeśli zrozumiesz, że system stworzony jest przez psychopatów, których władza nad ludźmi, nie ma podstaw logicznych i moralnych, uzmysłowisz sobie, że chaos jest potrzebny do podziału i tym jest polityka, religia, urzędy, tym są partie, i nie istniejące różnice społeczne oraz narodowe, a wojny są tylko rozrywką bogatych, tworzących tezę i antytezę władzy i religii …

… To zrozumiesz, że twoja chęć poszukiwania sensacji, nie ma sensu, twój wybór kandydatów, opcji politycznych jest zabawą, dająca zysk tylko elitom. 

W tym dniu, obłęd macierzy umrze w twojej jaźni, zdasz sobie sprawę, że rzeczywistość nie istnieje, są tylko fasady krainy czarów, ciemne miejsca zebrań psychopatów i obozy koncentracyjne nazywane miastami. 

Musisz, skończyć z obłędem, i stanąć na wysokości zadania. System ma wady i błędy prowadzących do źródeł prawdy i intencji.

Brakuje ci tylko odwagi, wiedzy i samoograniczenia samodestrukcji. 

Zapomnij o świadomości społecznej, bo ta nie istnieje, jest tylko grupowa hipnoza, prowadząca do obłędu. 

Istnieje tylko świadomość indywidualna, jednostkowa, która nie jest bytem fizycznym, ale bytem duchowym, czerpiącym doświadczenia za pomocą jednego bytu fizycznego, żyjącego w różnych formach czasu i przestrzeni. 

Masoński bóg człowiek – wielki architekt, to istota człowieka przywłaszczone sobie przez psychopatów, chcących rządzić innymi ludźmi za pocą siły, strachu i manipulacji. Bóg powołał nas do roli architekta własnego życia, a nie do roli niewolnika i ofiary utrzymującej elity.

Psychopaci, nie opierają się negatywnym instynktom. Urodzeni psychopaci, to urodzeni mordercy, kłamcy, złodzieje, politycy, księża …

Pamiętajcie o tym, i przestańcie kreować świat podziału, komentarzy i różnic, stańcie obok mnie i rozpędzimy psychopatów, zasiadających w rządach, partiach, kościołach i urzędach …  

Liga Świata

Dydymus 

P.s. Możecie nam pogratulować, przez pajęczynę intryg, wmieszaliśmy kilku degeneratów w aferę pedofilską, idziemy po wolność, a masoni zaczną się nawzajem obwiniać o wpadki. 

Pomogą nam ludzie, niszczeni przez sądy, komorników i instytucje … Jak władza Kowalskiemu, tak Kowalski władzy. 

Zrób coś przeciwko człowiekowi, a pająk zacznie wić dookoła Ciebie sieć … 

Pamiętajcie, jednoczcie się, oskarżacie urzędników, o łapówki, o niemoralne propozycje … Niszczcie ich od góry i od dołu. Jedzie do kogoś komornik, wyjdźcie z domów, zróbcie sztuczny tłok, grupowo, jednomyślnie wyganiajcie przestępców z waszych dzielnic … 

Pamiętajcie, to są aktorzy, chore psychicznie ofiary władzy, kooperujące za pieniądze z elitą. Wiesz, że jeśli zbierzecie się i złożycie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, to żaden urzędnik, nie wytrzyma długo presji, bo inni urzędnicy, aby się wykazać swoim panom, znajdą na niego haka …

http://ligaziemi.blogspot.com/2016/07/liga-swiata-wewnetrzny-regulamin.html

Advertisements