Symbol grupy A-bra/h/m i grupy Rusa.

Symbol grupy A-bra/h/m i grupy Rusa.

Przywróćmy symbolom ich pierwotne znaczenie. Tam gdzie zaczyna się kastowość, tam zaczyna się religia, monarchia i polityka, wyzysk człowieka przez człowieka, sprzeczny z istotą wolności i samostanowienia. 

Dydymus

Ośmioramienną gwiazdę znajdziemy we wszystkich kulturach świata, można ją znaleść na flagach, medalach i w ikonografii religijnej.


Pozornie symbolika ośmioramiennej gwiazdy jest różna, jednak wychodzi z jednego zakłamanego babilońskiego źrodła, mającego chęć zniszczenia kultury i symboliki starożytnej Lechii (np. Isztar – Mokosz).

Znaczenie

Kultury prawdziwe, zwane dziś kulturami pogańskimi trafnie opisywały symbolami realny świat, którego dziś już nie ma. 


Sumeryjski symbol pokazuje cztery narożniki przestrzeni, osiem linii symbolizuje wschód, zachód, północ, południe, a także czas z dwoma punktami przesilenia i dwoma punktami równonocy.

Pierwszy krzyż symbolizuje przecięci równika galaktycznego z ekliptyką i osią prostopadłej do tego skrzyżowania. 


Gdy Krzyż Ziemi i Krzyż Galaktyczny nakładają się na siebie tworzą one ośmioramienną gwiazdę.

Dwa oddzielne krzyże pokazują koniunkcję i tworzą dwa pojedyncze 4 ramienne krzyże powstające w chwili wielkiej koniunkcji. 


Biblia jako ukryty kod prawdy i strażnik wiedzy dla prostaków, ostrzega przed użyciem astrologii, ponieważ zbyt bystrym ludziom dałoby to do myślenia …

Majański Krzyż Quetzalcoatla reprezentuje bóstwo Wenus. Zwrócić należy uwagę na symbole krzyżowe w paśmie nieba. Krzyże w paśmie nieba nakładają się tworząc jeden 8 ramienny krzyż.


Osiem ścieżek w drodze Buddy i ośmiu nieśmiertelnych w chińskiej tradycji. 

Grupa nieśmiertelnych (xian), którzy należą do najbardziej znanych postaci mitologii taoistycznej. 


Pierwsze ich opisy pochodzą z dynastii Tang, ale dopiero w czasach dynastii Ming ustalono ostatecznie imiona tych, którzy wchodzą w skład tej grupy. 

Są oni w Chinach symbolem szczęścia, ponadto ucieleśnieniem ośmiu różnych warunków życia: młodości, starości, biedy, bogactwa, szlachty, ludu, czynnika żeńskiego i męskiego.


Symbolika uniwersalna 

Jednak jego uniwersalna symbolika jest interesująca, ponieważ omawia: równowagę, harmonię i porządek kosmiczny. Jest to symbol mistyczny, astronomiczny i religijny.


Gwiazda Lakszmi

W hinduizmie, Lakszmi, bogini bogactwa, ma osiem emanacji zwanych Ashtalakshmi, które są reprezentowane przez dwa splecione z sobą kwadraty tworzące oktogram. 

Te emanacje reprezentują osiem form bogactwa: pieniężnej, pomnażania, niekończącego się dobrobytu, zwycięstwa, cierpliwości, zdrowia i żywienia, wiedzy i rodzinnego.


W średniowieczu w islamie, zastosowano ośmioramienną gwiazdę, jako symbol sztuki. 

Marokańskich rzemieślników rozpoznamy również po ośmioramiennej gwieździe. 


Konstrukcja muzułmańskiej pieczęci Khatam była prawdopodobnie zainspirowany pieczęciom Salomona .

Koło Roku

Wicca, jest często przedstawiana jako okręg zawierający osiem szprych lub ośmioramienną gwiazdę. 


Każdy punkt wyznacza główne święto danego okresu zwane Sabatem. 

Nakładające się na siebie kwadraty podkreślają dwoistość : yin i yang, czynnik męski i czynnik żeński, duchowość i materializm. 

Kwadraty są często połączone ze światem fizycznym: cztery żywioły, cztery strony świata, itd 


Razem, mogą one oznaczać zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty bilansu czterech elementów .

Włoskie szlachcic Pietro della Valle odkrył ośmioramienną gwiazdę w ruinach starożytnego miasta Ur (~ 2000BC), w połowie XVII wieku. 

” Znalazłem na ziemi kawałki czarnego marmuru … ,które zdają się być rodzajem pieczęci, jaką używali urzędnicy każdego dnia … wśród liter odkryłem znak ośmioramiennej gwiazdy … ”


Abraham, to nie człowiek lecz grupa szalonych “proroków” nazywanych grupą A-bra/h/m. Ci twórcy 

 monoteistycznych religii zniewolenia (judaizmu, chrześcijaństwa i islamu) przybyli z Lechii, poprzez Kaszmir do sumeryjskiego miesta Ur. 

Wykopaliska z Ur ujawniły, pieczęć grupy A-bra/h/m ośmioramienną gwiazdę niekiedy przedstawianą w formie ośmiopłatkowej rozety stosowanej w biżuterii i metaloplastyce. 


Sumerowie stosowali układ 8 linii jako symbol zarówno gwiazd, jak i Boga. 

Ośmioramienna gwiazda reprezentowała boginię Inannę, sumeryjską królową niebios i Isztar (Astarte), babilońską Boginę znaną jako “Lightbringera.” 

Gwiazdą ośmioramienną umieszczano w okręgu co przedstawiało symbol boga słońca. 


W “Starobabilońskim kulcie ośmioramienna gwiazda, jest także symbolem (pierwowzorem), zafałszowanej astrologii”.

Przez wieki, Grecy wierzyli, że rano i wieczorem gwiazda przybierają formy różnych bóstw. Wenus na ten przykład była gwiazdą poranną, widzianą rano i wieczorem.


Jednak my znamy głównie te historie nie dzięki Lechitom, lecz poprzez zakłamaną historię Sumeru, która dopiero 1100 lat pózniej, przejęła lechicką wiedzę zmieniając jej znaczenie dla zwykłych ludzi.

Grupa A-bra/h/m zafałszowana historię, dając podrzędnym cywilizacjom palmę pierwszeństwa. Znamy bardziej od historii Lechii, historię Sumeru, Arkadian, Elanu, Egiptu, Grecji, czy Rzymu i Palestyny.

Wielka Brytania, czyli siedziba grupy Rusa, przejęła od starożytnych Egipcjan, grupę ośmiu bóstw.


Cztery męskie i cztery żeńskie bóstwa, z łożysk imion żeńskich powstały imiona męskie : 

Nu i Nanet, Amona i Amunet, Kuk i Kauket, Huh i Hauhet. 

Każda para reprezentuje pierwotną siłę, wodę, powietrze, ciemności i nieskończoności, a razem tworzą świat i boga słońca Ra wyłaniającego się z wód pierwotnych. 


Wspólnie, te osiem pierwotnych sił znanych było pod nazwą ogdoada – octagram. Każda z tych par personifikowała określoną cechę pierwotnego chaosu. Od cech tych pochodzą również imiona poszczególnych bóstw.

Nun i Naunet – prawody;

Kuk i Kauket – ciemność;

Huh i Hauhet – nieskończoność;

Amon i Amaunet – niewidzialność.

Oto okultyzm i jego symbole. 


Nikt nie dąży przez religię, politykę, demokracje i ustroje …, do harmonii lecz do chaosu, za pomocą którego można siłą podporządkowywać sobie ludzi i niszczyć ich prawa …

Mistycy Synchroniczni, tacy jak oświeceni, czy mędrcy Syjonu, używają ośmiokątnych lub ośmioramiennych symboli. Te ezoteryczne symbole łączone są, z miłością fizyczną, magicznymi rytuałami i alchemią.


Jest to mrok poszukiwania magicznych kamieni lub eliksirów.

Wynikiem tych działań, jest efekt oddzielenia dobra od poszukiwanego zła, oraz rekombinacja (Solve et coagula – dziel i łącz) działania i wyodrębnienie pasywnych form ducha. 

Ta pierwotna forma energetycznej świadomości, jest wykorzystywana w magicznych rytuałach, jak również alchemii. 


Wszystko to jest symbolizowane przez osiem szprych koła. 

Czarny kamień shivy, reprezentuje ligam (penis), który odbija światło ośmioramiennej gwiazdy. 

Równoramienny krzyż słoneczny, pomaga scementować związek pomiędzy krzyżem, kwadratem, ośmiokątem, a piramidą. 

Symbole magii chaosu, ukryte są w różdżkach, tarocie Aleistera Crowleya, który opisał karty, jako element portalu energetycznego, którego szybkość opanowana jest przez magiczne symbole.


Mistycy, rysują prosty kwadrat geograficznego – N, S, E, W – a potem dodają kolejne cztery kierunki, reprezentujące wszystkie możliwości, jedna strzałka reprezentuje, jedyną pewną drogę – Prawo. 

To starożytny symbol Chaosu, w którym prawo ma zasadnicze znaczenie, jednak nie jest to prawo naturalne, ale prawo cwaniaków kreujących prawo, do władzy człowieka nad człowiekiem. 

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/wygnani-sowianie-grupa-brahm-i-grupa.html


W Bhagawadgicie, Kriszna mówi:

“Ziemia, woda, ogień, eter, duch, inteligencja i ego tworzą 8 oddzielnych, skupionych razem energii”.

Oto uniwersalny język naszego rodzaju.


Zauważ, jak “Jesus” jest utkany w obraz manipulacji. Każdą literę w słowie Ichthys, można znaleźć w gronie ośmiu szprych.

Zauważ, że w większości listów Ichthys może oznaczać słowa “mądrość” lub “tajna wiedz”. Jezus członek grupy A-bra/h/m i tajnego bractwa esseńczyków, przekazuje nam prawdę poprzez imię, które według praw gematrii, równe jest liczbie 888 (dominujące numery). 


Jezusa jest “miarą ryb,” stosunek matematyczny chrześcijańskiego symbolu ryby, 153: 265 lub 265/153 = pierwiastek kwadratowy z 3 = 1.732 (który łączy się z zagadką biblijną poszukaj 23.17). 153 ryb złapało się w sieć Piotra. 

9 × 17 = 153; 9 królestw, 7 niebo. 17 dzień śmierci Ozyrysa w miesiącu Hator. (1 + 7 = 8) … Np. ja urodziłem się podobniej jak Lady Di, 1. 07. 


Ozyrys jest zielonym człowiekiem, jest to posiadający zieloną skórę – symbol reprezentujący śmierć i ponowne narodziny roślin.

Pieczęć Melchizdeka …


Melchizedek (hebr. מַלְכִּי־צָדֶק) – postać biblijna pojawiająca się z Księdze Rodzaju 14,18-20, przedstawiona jako kapłan El-Eljona („Boga Najwyższego”) i król Szalemu (Salemu, prawdopodobnie obecnej Jerozolimy). Wyniósł chleb i wino na powitanie Abrama (grupy A-bra/h/m) przybywającego po wygranej bitwie. 

Zgodnie z tradycyjnie przyjętą datacją epoki patriarchów Izraela, uznawaną np. przez Williama F. Albrighta oraz Albrechta Alta, Melchizedek, jako współczesny Abrahama, żył na początku drugiego tysiąclecia a.a.C.


W Starym Testamencie wspominany jest także w Ps 110,4. W judaistycznej literaturze mądrościowej (hebr. hazal) okresu od Drugiej Świątyni aż do VI w. n.e., imię Melchi-sedek (hebr. מלכי־צדק) rozumiane było jako przydomek syna Noego Sema (obaj należeli do grupy A-bra/h/m) .

W chrześcijaństwie, zgodnie z Listem do Hebrajczyków, Jezus Chrystus jest postrzegany jako arcykapłan na wieki na wzór Melchizedeka (Hbr 6,20), który przejął na zawsze rolę Arcykapłana judaizmu i Mesjasza.


Melchizedek był potomkiem wygonionych Słowian o czym świadczy jego pieczęć oraz pochodzenie. 

Eseńczycy

Według niektórych tradycji esseńskich, Eseńczycy pochodzili z Wenus. W książce: “Le Memoire d’Essenien, L’autre visage de Jesus” (np.str.18) :


” Jednym z symboli naszego ludu jest ośmioramienna gwiazda “(str.32)

“Gwiazda poranna nazywana jest przez nas “Moon-Sun””.

Jutrzenka , zorza poranną, Mokosz lub “Ishtar” (Wenus).


Znaczenie octagram: 

“Prawo przyczyny i skutku”. Te dwa czynniki są nierozerwalnie ze sobą powiązane.

“Co siejesz, żąć będziecie”. (Porównaj z Karmą / kołem życia), 8 jest cyfrą losu, przeznaczenia i sprawiedliwości. 

Transformujące te cechy otrzymujemy: zmartwychwstanie, nieśmiertelność i dobrobyt, dla tych którzy te prawa wprowadzają, a nie dla tych którzy tego prawa słuchają.


“Jezus Chrystus, nie jest tym, o kim ludzie mówią … “, Rozdział : “Grób Boży” ( str. 69):

“Ośmiokąt, symbol ten powstaje na naszych oczach – złączone palce łącza się ze sobą, a kciuki tworzą krzyż tajemnicy…”, był to używany w XVII wieku znak Różokrzyżowców symbolizujący osiem punktów geometrycznych wszechświata.


W książce “Jezusa i Jego Kościoł”, na str.134 / 135 czytamy :

” Człowiek bóg, przez różne doświadczenia pokonał świat. Jego doświadczenia doprowadziły go, do tajemnicy krzyża i pokonania świata…”


Niezmienne prawo przyczyny i skutku jest, jest dowodem, kreowania materii, niszczącej świat psychiki i ducha, oto prawo zwycięzcy, prawo króla, Boga, nauczyciela, tworzącego szkołę życia dla nieporadnych uczniów nie potrafiących uzyskać miłosierdzia własnej wiedzy. 

Teraz człowiek potrzebuje miłosierdzia ze strony władzy, innych ludzi … Teraz “bogowie”, koordynują wszystkie aspekty życia zwykłych ludzi.


Ośmioramienna gwiazda (octagram) jest gnostyckim symbolem stworzenia.

Jest to symbol jak zwykle związany z Wenus, a także poświęcony Isztar (Makosz).

W Skandynawii, octagram służy jako przedmiot magiczny, a także jako ideogram ochrony.

Porządek i chaos – 90 stopni, 45 stopni.


Tradycyjnie gwiazda Isztar, składa się z dwóch splecionych kwadratów, symbolizujących odrodzenie.

Jest to symbol porządku i nieporządku, yin i yang, według zasad ,którego tworzymy przeplatająca się z sobą hormonie i równowagę. 


Osiem rdzeni ma jeden ( Atlas ), z 6 detektorów w akceleratorze cząstek pracujących w CERN-ie

Dziwnym zbiegiem okoliczności, do maszyny czasu do której wszedł Quetzalcoatl, prowadziło 8 korytarzy.


Nimrod, zbudował 8 różnych “drabiny” lub wieży wiodących z Babilonu, do nieba i gwiazd. 

W 14 wieku p.n.e., Set udał się do świątyni w Abydos, gdzie w kaplicy Ozyrysa, poprzez filar Osiris TA-Wer nawiązał “więź między niebem, a ziemią”.


Wniebowstąpienie Mistrza …

Astaroth (również Ashtaroth, Astarot i Asteroth) w demonologii, jest koronowanym księciem piekła. 


Ten mężczyzna, jest nierozerwalną częścią kanaańskiej bogini Astoreth. 

Nazwa Astaroth, wiąże się również z fenicką boginią Astarte, a jej odpowiednikiem jest babilońska Isztar, a tej odpowiednikiem jest sumeryjska Inanna. 


Jednak wszystkie te postacie, są tylko kopią Lechickiej, Wielkiej Bogini Mokoszy.

Mokosz, Isztar, Isis, Astarte, Afrodyta, Inanna, Libertas, są to wcielenia jednej osoby.

Dracula


Frankowie i iluminaci bawarscy powiązani są ze sobą więzami krwi, o czym świadczą liczne badania genetyczne. Świadczy o tym, także obraz rodowy Vlada The Impaler, namalowany krwią królewską. 


Symbolem, tzw. Draculi, jest ośmioramienna gwiazda. Vlad od 5 roku życia, należał do elitarnego Zakonu Smoka. Ten elitarny klub, skupia samozwańczych członków rodów królewskich i szlachty. Zakon smoka, został stworzony przez grupę A-bra/h/m we Niemczech i działa również we Włoszech. 


Pamiętać należy, że królowa angielska jest tak naprawdę Niemką, a symbolem orderu podwiązki jest ośmioramienna gwiazda, podobna do gwiazdy Świętego Włodzimierza i wielu innych orderów nadawanych członkom elitarnych grup.

Dracula, czyli Wład Palownik (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wład_Palownik), był często bity przez oprawców osmańskich za bycie upartym. 


Drakula, spędził w Turcji siedem lat, po części na dworze sułtańskim w Adrianopolu, po części w szkole janczarów w Egregoz, w Anatolii. 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Janczarzy

“Maltretowanie sprawcy, jest formą programowania. Spiskowiec, działa wedle wpojonego przez katów schematu działania …”


Dracula został zaprogramowany, a następnie zwolniony przez Turków, jako ich lalka (kim jest Sikorski, Kaczyński, Wałęsa, czy Tusk … ?!).

Turcy najechali Wołoszczyznę i sułtan umieścił Vlada III na tronie, jako władcę marionetek.


” Świat jest sceną.; my (masa niewolników) nigdy nie ujrzymy reżyserów / lalkarzy; tylko dostrzeżemy aktorów / lalki, robiące dokładnie to czego chce reżyser. Korzysta na tym Olimp, ludzie bogowie. Nasze trzecie oko, nigdy nie wybudzi naszej świadomości …”

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/

http://historiazakazana.hvs.pl/czarne-slonce-loza-oswieconych/

http://historiazakazana.hvs.pl/zakon-zielonego-smoka/


Pamiętajcie, że “wampiry” są ucieleśnieniem rynku inżynierii genetycznej, eugeniki i transhumanizmu. Zobaczcie na plac świętego Piotra na czym stoi obelisk.?’ Na tej samej ośmioramiennej gwieździe na, której stoi ołtarz świątyni Balla w Chacor-Aszdod!

http://www.aloha.net/~mikesch/wheel.htm


Przywróćmy ukradzionym Lechii symbolom, ich prawidłowe znaczenie.

Liga Świata

Advertisements