500 +

500 + 

   
Dlaczego pisowski program rządowej jałmużny i dezinformacji, nazywa się 500+, a nie np: 400+ lub 600+.

Popatrzmy na logo tego arcykomicznego programu, mającego zasłonić działania masońskiego rządu handlowego, który zamknął wam drogę do wolności, sprawiedliwości, rolnictwa i archiwów.

  
Wszyscy ludzie, stali się masonami czterech najniższych stopni wtajemniczenia w 1984 roku. 

O czym pozwoliłem sobie wspomnieć :

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/two-ball-cane-wszyscy-uzytkownicy.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/t-sprawiedliwosc-nieistnieje.html

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/03/masonska-symbolika-kotwicy-czyli-martwa.html

  
Zobaczmy, jak tworzy się działania za pomocą sekretnego języka elit.

Pitagoras, kabała, magiczny kwadrat, święta geometria, alchemia i różokrzyżowcy.

Magiczny kwadrat nazywany jest w języku hebrajskim Kamea.

  
Kwadrat magiczny – tablica składająca się z n wierszy i n kolumn (n>2), w którą wpisano n2 nie powtarzających się dodatnich liczb naturalnych w ten sposób, że suma liczb w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdej przekątnej jest taka sama (tzw. suma magiczna). 

Kwadrat, w którym suma liczb w każdym wierszu i każdej kolumnie jest taka sama, ale sumy liczb w przekątnych są różne, nazywa się półmagicznym.

( Najsłynniejszym masońskim kwadratem magicznym jest prawdopodobnie ten, który umieścił Albrecht Dürer na swoim miedziorycie Melancholia I : http://www.eioba.pl/a/32sa/albrecht-durer-malarz-filozof-i-wyznawca-starozytnej-sztuki-mistycznej )

  
Kwadrat wzorcowy dla kabały, iChing i masonerii składa się z 9 pól – 3 X 3 i nazywany jest placem Saturna.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45

Numer (45) ma szczególne znaczenie dla studentów Kabały. By-the-way, jeśli podzielić sumę liczb magicznego kwadratu przez liczbę wierszy i liczbę kolumn uzyskamy sumę liczb w danym wierszu lub kolumnie. Np. w kwadracie 3 x 3 powyżej, suma liczb od 1 do 9 wyniesie 45. Po podzieleniu 45 przez 3 (liczba wierszy lub kolumn) można uzyskać 15.

  
Liczba 5.

Liczba 5, stanowi środek znaku X składającego się z liczb 6 i 8 na górze i 2 i 4 na dole.

Ciąg liczbowy 3, 5 i 7 tworzy wiersz środkowy masońskiej magicznego kwadratu. Rytuał inicjacji w 3,5 i 7 krokach prowadzi do środka świątyni Salomona. 

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/04/do-prawdy-prowadza-tylko-jedne-jedyne.html

  
Polacy w 17/18/19 wieku, nazywali wolnomularzy – farmazonami, a magiczny kwadrat, kwadratem farmazona. Stąd rewanż masonerii i elit, kreujących debilne rebusy na potrzeby ludu. 

Ruch władzy uniwersalnej.

„Ruch różokrzyżowców inspirujący się Kabałą i Gnozą, wyznawał ideę jedności świata, kładąc nacisk na analogie istniejące między mikrokosmosem a makrokosmosem. Za swój cel poczytywał on postęp nauki i wprowadzenie „świętej” monarchii uniwersalnej”.

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

  
Wbrew temu, co sądzi opinia publiczna oraz pewne środowiska naukowe, różokrzyżowcy mieli spory wkład w ideologię, cele oraz symbolikę wolnomularską, a fakty te są często dosyć powierzchownie analizowane, przez co samo stowarzyszenie często jest ukazywane jako alchemiczna grupa prowadząca rozmaite doświadczenia chemiczne, zgłębiając się przy tym praktyki magiczne czy kabałę.

Różokrzyżowcy głosząc swoje idee publicznie (np. poprzez rozwieszanie plakatów) często dawali do zrozumienia, że są w posiadaniu tajemnej, magicznej wiedzy, która zmieni świat i uwolni ludzi od doczesnego uścisku jakim jest niepotrzebna już iluminatom monarchia i religia (papiestwo) idąca w kierunku zjednoczenia – dążyli do synarchii, a mówiąc nieco inaczej, do stworzenia „świata uniwersalnego”.

  
Za swojego guru obrali wyidealizowaną myśl Komeniuszowską – Komeniusz uważany jest za prekursora współczesnego globalizmu, nowołującego do wywrócenia dotychczasowego porządku, człowieka zawierającego w swych programach myśl tworzenia tzw. „Super-Kościołów”, które miałyby być źródłem światła, łącząc w sobie wszystkie religie – tak aby wszystkie stały się jednakowo równe. 

Dodatkowo wysuwa myśl koordynacji politycznej, która byłaby zarządzana przez międzynarodowe instytucje. Jest to jednak zaledwie malutki przedsmak myśli komeniuszowskich, dlatego też polecam zapoznać się z jego dziełami jakimi są Partonosja oraz Lux In Tenebris.

Przeciwników bractwa nazywa się po prostu krzykaczami (zapytajcie Kaczyńskiego dlaczego to słowo jest mu bliskie), którzy z czystej złości złorzeczyli braciom ponieważ nie zostali przyjęci do ich grona. 

Maier podkreśla, że w każdym narodzie istnieją instytuty zajmujące się medycyną i tajemnicami przyrody, przekazywane z pokolenia na pokolenie, a założone aby nauczać o tych tajemnicach, nie dostępnych dla normalnych ludzi. 

  
Według niego prawdziwi różokrzyżowcy istnieją poza przestrzenią i czasem, przenikają w głąb ludzkiego serca i zachowują słuszne milczenie, które broni ich przed atakami profanów. 

Jak podaje, zaledwie jedna na 6 tys. kandydowanych osób dostaje się do Bractwa. 

„Wielu powołanych, ale mało wybranych. Mistrzowie różokrzyżowi ukazują różę, ale ofiarują krzyż. Najlepszych nawet kandydatów wystawiają na próbę milczenia przez pięć lat, by zyskali władzę nad swymi żądzami i swym słowem” .

  
Paul Sedir pisze, że Maier w swoich pismach twierdził, iż wszystkie zakony rycerskie „walczące w imię Boga” mają w swej pieczęci litery R. C., jednak różokrzyżowiec posiada ową pieczęć wykonaną ze złota.

Pisze również o wartości liczbowej tych dwóch liter, która ma stanowić klucz do ich znaczenia. W jego dziele Themis aurea pisze, że litery R. C. są błędnie tłumaczone jakoby miały pochodzić od słów Rosen-Creutz, ponieważ jak sami bracia mówią, litery te nie przedstawiają skrótowo pisanego imienia założyciela gdyż mają one wymiar jedynie symboliczny. 

  
Sedir przytacza następnie słowa Ireneusa Agnostusa: 

„Nasz Zakon istniał o wiele wcześniej, przed Christianem Rosenkruetzem, on go zreorganizował. Opanował całą współczesną wiedzę filozoficzną, ale brakowało mu jej w sprawach wiary. 

Jest więc tak samo jak Salomon, założyciel tego Stowarzyszenia, ponieważ doktryny istnieją zanim objawi się ich ludzki przedstawiciel”.

  
Maier w swoim dziele Themis aurea (Złota temida) wymienia również 6 zasad, którym muszą podporządkować się adepci (liczba 6 podobnie jak 9 przyjęta jako liczba doskonała):

1. Aby nikt z nich w podróży nie pełnił innego zawodu poza bezinteresownym pielęgnowaniem chorych.

2. Aby nikt z nich nie był zmuszony z powodu swej przynależności do Bractwa nosić jakąś specjalną odzież, lecz aby dostosowywał się do zwyczajów kraju, w którym się znajduje.

3. Że każdy brat jest zobowiązany co roku w dniu C udawać się do Świątyni Ducha Świętego lub zawiadomić listownie o przyczynie swej nieobecności.

4. Że każdy brat powinien troskliwie wybrać osobę zdolną i przydatną, by zastąpiła go po jego śmierci. (Mistrz – Stanisław Ehrlich, terminator – Jarosław Kaczyński, Mistrz Jerzy Kluger – terminator Karol Wojtyła …)

5. Aby to słowo R. C. służyło braciom jako pieczęć, hasło, podpis.

6. Aby to Bractwo trwało w ukryciu przez okres stu lat.

Zarówno Fludd jak i Maier mimo pochlebiających opinii nie przyznali się do członkostwa różokrzyża, jednak kontrowersyjny wydaje się fakt ich należności do „Związków Chrześcijańskich”, opierających się na tezach Famy i Godów Alchemicznych Christiana Rosenkruetza w roku 1459, ruchu założonego min. przez samego J. V. Andreę.

Florentinus de Valentia, którego prawdziwe imię brzmiało Teophil Schweighardt w swojej pracy zatytułowanej Rose fleurissante (Kwitnąca róża) wymienił pewne interesujące informacje na temat idei braci uważając, że sami bracia nie są czarnymi magami czy wcielonymi diabłami, a jedynie pomagają światu – anonimowo:

  
„Oni posiadają w mechanice zwierciadła Archimedesa”. „W architekturze – siedem cudów, automaty Archytasa, Bacona, Alberta, zwierciadła, ogień wieczny, wieczny ruch”. 

„W arytmetyce, rytmomachii, zastosowanie i układ koła Pitagorasa, jego metodę, by nadać liczbę każdej rzeczy, nawet Bogu”. 

„W muzyce – muzykę przyrody i harmonię rzeczy”. 

  
„W geometrii – kwadraturę koła”. 

„Słuchamy Słowa w duchu, w świątecznej ciszy”. „Księga zawierająca w sobie wszystkie inne jest w tobie i w każdym człowieku”. „To ona prowadzi ku mądrości, wskazuje drogę mędrcom, ona dała mi poznanie wszystkiego, poznanie stworzenia, czasów, gwiazd , zwierząt, myśli, ludzi, roślin”. 

„Podobnie jak mały palec przyłożony do oka przeszkadza widzieć całe miasto, tak też mała wada przeszkadza widzieć skarb odrodzenia”. 

  
„Adam upadł tylko przez własną wolę”. „Chcę być niczym, a wszystko słyszeć, zdać się na wolę Boga, jak dziecko przystosować mą wolę do jego woli, szukać go nade wszystko, pozwolić działać jego Królestwu we mnie”.

Samo sedno myśli różokrzyżowców możemy zawrzeć w zdaniu: „Człowiek jest Bogiem, synem Boga i nie ma innego Boga poza człowiekiem.”

  
Gematria.

Gematria (hebr. גימטריה z grec. γεωμετρια) to system numerologii opierający się na języku i alfabecie hebrajskim, zaś samo słowo gematria pochodzi od greckiego słowa geometria.

Gematria mistyczna jest systemem rozpoznawania związków między sefirami a literami alfabetu hebrajskiego. System ten był rozwijany przez mistyczny nurt judaizmu, w pismach takich jak Zohar.

  
Przykładem zastosowania gematrii są liczby hebrajskie. Choć są 22 litery hebrajskie, do wyrażenia liczb w zakresie od 1 do 999 potrzebnych jest 27 znaków – po dziewięć dla jednostek, dziesiątek i setek. 

Mistyczny hebrajski system notacji liczb uzupełnia brakujące pięć znaków tak zwanymi sofit – formami liter końcowych stosowanymi na końcu wyrazów. Znaki te nie są używane w niemistycznej numeracji.

  
He

Należy pamiętać, że He (heh) to piąta (5) litera alfabetu. Kabaliści utożsamiają Heh z imieniem Boga – człowieka.

+,x

500+, zauważcie że dwa zera przypominają symbol nieskończoności, ponieważ : Huh (znany także jako Heh, Hah) – egipskie bóstwo męskie wyobrażane w postaci żaby, wchodzące w skład hermopolitańskiej Ogdoady. 

Uosabiał nieskończoność: utożsamiany z Szu, dźwigający na rękach niebo; z gałązką palmową symbolizuje rachubę roczną i wskazuje niezliczone, szczęśliwe lata królewskiego panowania. Jako ucieleśnienie mnogości i liczebności (znaki +,x), bóg ten rzadko objawiał się indywidualnie, najczęściej tworzył grupę z innym Huh.

  
Różokrzyżowcy i Sigil

Sigil (l.mn. sigile) to symbol stworzony dla specyficznego celu magicznego. Termin ten pochodzi z łacińskiego słowa sigillum, co oznacza “pieczęć”. Przykładem samej idei sigili mogą być nordyckie runy.

Nie tylko rytuały.

Austin Osman Spare, w swoim Kulcie Zos Kia, sugeruje używanie sigili samych w sobie, tzn. poza rytuałami. 

  
Jego technika, zwana dziś sigilizacją, stała się centralnym elementem magii chaosu, i stąd przedostała się także do wielu innych odłamów zachodniej magii.

Teoria sigili opiera się na założeniu, że jeśli pewne głęboko zakorzenione w podświadomości fakty mogą wywierać wpływ na nasze działania, to można wykorzystać ten fakt w odwrotny sposób. 

  
Wystarczy, iż wprowadzi się do podświadomości pewien symbol (sigil), uprzednio nadając mu pewne znaczenie. Następnie należy zapomnieć znaczenie owego sigilu oraz: albo przypominać sobie co pewien czas jego wizerunek, albo go zniszczyć. W ten sposób wpływamy na naszą podświadomość.

Sigil może posiadać formę abstrakcyjną, obrazkową lub semi-abstrakcyjną. Może istnieć zarówno fizycznie, wirtualnie, jak i myślowo. 

  
Wizualna forma

Wizualne symbole są najpopularniejszą formą sigili, ale stosowane bywają także dźwięki i kształty. Istnieje wiele rodzajów sigili: alfabetyczne, runiczne, obrazkowe, fonetyczne, akustyczne, przestrzenne oraz wiele innych, które opracowują sami zainteresowani sigilizacją.

Niektórzy uważają, iż sigile są świadomie używane jako magiczne narzędzia przez rządy, tajne bractwa i korporacje takie jak T9, Coca-Cola czy McDonald’s, w formie szeroko znanych na świecie logotypów. 

  
Okultystyczny symbolizm.

Językiem współczesnego okultyzmu jest język angielski.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

Np : “PiS” to 791

  
Oczywiście, byłoby to dość prosta sprawa. Skomplikowane szyfry składają się z kilku magicznych kwadratów z przesuwającymi się pomiędzy nimi kolumnami, wystarczy kluczową literę wstawić w środek magicznego kwadratu, tak jak w przypadku litery G w miejsce cyfry 5.

G ∞ x ( tajemnicą jest nieskończona władza )

Gdyby zmienili nazwę programu na 400+ ( V ∞ x) otrzymalibyśmy : zwycięstwo nieskończonej władzy.

  
Plac

Następnie, należy tak ustawić magiczny kwadrat aby kluczowa litera znajdowała się w środku określając jak kompas ruch porządkowy dobieranych liter. 

W ten sposób, można budować całe zdania, a nawet teksty których odczytanie będzie możliwe dla osoby znającej klucz. Napewno zainteresowani znajdą dokładne instrukcje, jednak ja przestrzegam przed zabawą liczbami.

  
Pamiętajmy, że te wszystkie zabawy prowadzą do nieświadomej inicjacji, podobnej do inicjacji masońskiej. 

Bierzecie w tym udział nie znając reguł gry. Popatrzcie na telefon Apple : kompas, koperta, litera A, jabłko, na mobilną aplikacje G+, i jej dolną linię, znajdziecie tam X i alchemiczne znaki. 

  
To jak realny, nieświadomy werbunek, któremu podlegają awatary, nie znające reperkusji zabawy magią, słowem i przysięgi składanej mistrzom, panom i elicie. 

Dobrze poczytaj, popatrz dookoła siebie nie ma kultury, tożsamości narodowej jest uniwersalny język liter, symboli i liczb. 

  
I taki jest program 500+.

G ∞ x ( tajemnicą (X) jest nieskończona (∞) władza – G to bóg znany jako Government )

“G” pokrywa się z numerem 5 (Heh). Jak widać władza, elity, tajne bractwa i grupy są bogami waszej egzystencji. 

  
To jest wasza Polska tradycja, kultura i religia. Lechicka tradycja nie miesza się z okultystycznymi rządami, religiami, odrzuca naukę na rzecz wiedzy. 

Szukajcie prawdy w samostanowieniu. Bo tylko tak wyjdziecie spod jarzma przestępców, którzy stali się waszymi panami.

  
http://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/wygnani-sowianie-grupa-brahm-i-grupa.html

Niedługo przyjrzymy się prawdziwemu znaczeniu masońskiego kompasu, na temat tej tajemnicy, milczą nawet torturowani mistrzowie. 

  
Od razu zaznaczam, szukanie w internecie nie wiele wam da, bowiem większość symboli dotyczy niższych stopni wtajemniczenia, nie interesują nas nawet mistrzowie 33 stopnia, ale mistrzowie kręgów wewnętrznych, członkowie iluminaci i członkowie grupy A-bra/h/m i grupy Rusa.

Nie interesują już nas także kukiełki, takie jak Tusk, Obama, Kaczyński, Petru, Putin czy Szydło. Idziemy w kierunku tych, którzy rozgrywają symultaniczne partie szachów. 

  
Mam nadzieję, że zdążę dokończyć 10 najważniejszych tekstów. Macie wystarczajaco dużo informacji, aby ich zgnieść. Musicie iść w stronę prawdy, wolności i samostanowienia, bez przywódców, bo człowiek, nie może stać nad człowiekiem.

Liga Świata

Dydymus

( Uwaga do imbecyli, choć większość nie dociera do tego miejska. Aby, niewolnikowi można było coś “dać”, najpierw trzeba mu to zabrać. 

  
Prosty przykład, choć o tym cisza w telewizji, natomiast wasz portfel już się otworzył szerzej : 90 groszy podwyżki na każdym przekazie pocztowym, daje przeciętnie 9 złotych miesięcznie i ok.108 złotych rocznie zarobku, na przeciętnym człowieku. Znaczki, przesyłki, przekazy … 

  
A to tylko jeden przykład, okradania budżetu domowego . Nie masz 500+, ale zmniejszył ci się budżet domowy, i odczują to ci, którzy dzieci nie mają …)

Advertisements