Masońska symbolika kotwicy, czyli martwa nadzieja niewolników państwa kastowego.

Masońska symbolika kotwicy, czyli martwa nadzieja niewolników państwa kastowego.

“Nadzieja w zniszczeniu polskiego ruch oporu leżała, w stworzeniu inwigilowanych oddziałów militarnych.”

Jerzy Jabłonowski (były adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego : http://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/pisudski-czowiek-syjonistycznej.html) z pytaniem o zgodę na wykorzystanie sygnetu wydawnictwa polskiego umieszczonego na okładce książki „Polowanie na potwory morskie” jako symbolu walki Polski z okupantem:

” Jerzy Jabłonowski : Wiecie… Polska Walczy – wiadomo, ale musimy jeszcze mieć swój symbol, emblemat, godło, znak rozpoznawczy, niby podpis czy pieczęć. Te dwa inicjały PW splecione graficznie jako własny znak. 

  
Otóż wasza firma “Wydawnictwo Polskie” ma te same litery początkowe “WP” jak nasze “PW”. Spójrzcie na ten wasz znak na okładce: inicjały wystylizowane w kształt kotwicy (kotwica to symbol nadziei), nie wyobrażam sobie lepszego zestawienia tych dwóch liter, jak na tej waszej okładce.

Co byś powiedziała (Irena Rybotycka ,córka Rudolfa Wegnera) gdybyśmy to użyli jako godło Polski Walczącej? 

Nawet tytuł książki się zgadza. Wszak polujemy tylko na potwory w imię sprawiedliwości dziejowej. ”

Kotwica jest symbolem z jakim spotyka się “terminator”, ubiegający się o trzeci stopień wolnomularskiego wtajemniczenia. Z symbolem tęczy i kotwiczy masoni spotykają się kolejny raz ubiegając się o stopień mistrzowski.

  
( Zobaczmy, że zwykli ludzie, są dopuszczani do składania przysiąg (regulaminów, tajemnic… ), do których są dopuszczanie masoni od 1-3 stopnia wtajemniczenia : http://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/two-ball-cane-wszyscy-uzytkownicy.html , w skład takich przysiąg należy tajemnica wojskowa, przysięga Hippokratesa, ślubowanie prawników, adwokatów, studentów, członków korporacji, organizacje skautowski … http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/t-sprawiedliwosc-nieistnieje.html )

  
Jest to symbol nadziei, marynarze podczas sztormowej pogody używali w ostateczności kotwicy pokładając nadzieje w jej trwałości i wytrzymałości. 

Kotwica utożsamiana była z trwałością, solidnością, spokojem i wiernością. 

  
Kotwica pozostaje mocna i stabilna pośród burzliwych wód, symbolizując stabilną część człowieczej rozchwianej (jak okręt) natury.

  
Dlatego kotwica trzyma masonów przed pokuszeniem, chroni przed uciskiem i prześladowaniem.

“Jest ona dla naszej duszy jak kotwica dla statku – niewzruszona, mocna, zaczepiona za zasłoną niebios.” (Hebrajczyków 6:19). 

“Bóg” jest czasami określany jako kotwica w morzu życia. Dolna część kotwicy podoba do odwróconych rogów symbolizuje kobietę i wpływ księżyca na wody mórz i oceanów.

  
Trzeci stopień wtajemniczenia mistrzowskiego (w Kanadzie 4 stopnie). 

Historia tego stopnia wtajemniczenia opisuje zdarzenia, które wydarzyły się przed, w trakcie i po biblijnym potopie.

Fartuch masoński jest łatwo rozpoznawalny przez symbolikę kotwicy i tęczy. Oryginalny fartuch był wykonany ze skóry jagnięcej. 

  
Royal Ark Mariner.

Trzeba zrozumieć, że wszyscy marynarze to krypto masoni. Wszyscy admirałowie są tak naprawdę zwani po angielsku (w kręgach masońskich) : Commander Noah.

Kiedyś ten tytuł przysługiwał członkom wyższej rady masońskiej. Ciekawe jest to, że zwykli masoni nie mają pojęcia o działaniu mistrzów w odrębnych Wielkich Lóż Mistrzowskich, zależnych od rady iluminackiej. 

  
Mark Grand Lodge, jest kolejnym fascynującym studium rozważania, nad wewnętrzną architekturą budowania struktury armii zagrażającej wolności państw narodowych. Bractwo królewskie (Ark Mariners) istnieje na całym świecie w trzech rożnych rytach masońskich. 

W tych lożach mistrzowie są “oficerami” posiadającymi tytuł Komandora Noego, a jego zastępcy są nazywani synami Noego : Sema i Jafeta. Natomiast samo pomieszczenie loży nazywane jest Arką Noego.

  
Noe był jednym z pierwszych wielkich, legendarnych mistrzów masonerii (budowniczy arki). Należał on do grupy A-Bra/h/m, która “stworzyła”, wykreowała wiele wieków potem Biblię.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/antysemityzm-nie-istnieje.html

Masoni (najniższa wtajemniczona grupa w działaniach iluminatów, bractwa babilońskiego i wielkich kapłanów z grupy A-Bra/h/m), za wielkiego budowniczego uważali również Adama, który w ogrodach edenu wzniósł pierwszy ołtarz na pomocą ciosanych kamieni ( Rough Ashlara ), popatrzcie na zdjęcia, a potem na kościoły, jeśli te nie są otynkowane. Może zamiast do kościoła chodzicie do loży masońskiej. ?!

  
Zapomniałem wam powiedzieć, większość czynności rytualnych odprawianych w kościołach, jest spuścizną po rytuałach Mitrańskich, co czynni was wyznawcami setek mistycznych kultów. 

Arka i Kotwica, są symbolami o charakterze religijnym i odnoszą się bezpośrednio do wielkiego architekta.

Arka i Kotwica, ukazywane czasem osobno, czasem wspólnie, są symbolem bezpieczeństwa i niezawodnej nadziei dla tego, który ufa “Bogu”. 

  
Zauważmy to co ukryte : Wielki Architekt uratował członka grupy A-Bra/h/m, zabijając wszystkich innych ludzi. Pytanie o ukryte znaczenie, cel …

Członkowie tej grupy wyciągnęli mylne wrażenie, że żyją, mając życie innych ludzi w garści. 

Poza tym, wysuwa się tutaj błąd logiczny. Skoro przeżył tylko Noe i jego żona, to skąd wzięli się inni ludzie, którymi można władać.?! 

  
Widać tu regionalność opowieści, przekłamania logiczne oraz wykreowanie Biblii na potrzebę jednej grupy wyznaniowej, popadającym w samozachwyt dążący do władzy absolutnej. 

Arka wg. masonów (również według głównych masońskich religii ) odnosi nasze myśli do wielkiej historycznej rzeczywistości. 

  
A może wyobrażeń o rzeczywistości, chorego psychicznie potomka wygnanych z ziemi Słowian przestępców … ?!

Zauważ, jeszcze jedną wadę logiczną, nie masz ufać Bogu, lecz słowom ludzi korzystających z władzy jaką dały im te słowa.  

  
Bardzo sprytnie skonstruowana kreacja władzy płynącej od Boga, jednak istota kastowości, jest fałszywym przejawem dążenia do kontroli człowieka nad człowiekiem. 

A to, sprzeczne jest z zasadą wolności, równości i samostanowienia. Bóg stworzyciel, nie jest mistrzem, lecz kreatorem pozwalającym na wolny proces myślowy … 

  
 Jako fizyczna forma jestestwa, nie możemy być żywymi bogami (kościół i masoneria tak nie uważają), lecz wolnymi ludźmi mogącymi budować swój osobisty świat bez potrzeby angażowania pośredników, spowiedników, papieży, czy polityków … To jak wynajmowanie tłumacza – masońskiego szpiega do rozmowy z własnym duchowym jestestwem …  

  
Noe nie jest dziedzicem sprawiedliwości, która płynie z wiary, w świecie potępionym przez Boga. 

Ponieważ Bóg, nie stanie na drodze głupca o przeroście egocentryzmu nad rozsądkiem. Człowiek jest na etapie raczkowania, maluch zachłysną się liczbami, zabawkami, kreując świat zniszczenia poprzez władze, naukę i technologię. 

  
Człowiek, tak jak małe dziecko ukara swoim czynem, siebie samego. Jeśli sami nie wykreujemy lepszego jutra, żadnego jutra, może nie być. 

Nadzieją lepszego jutra, to działanie mogące polepszyć nasze wspólne życie, Noe nie kreował świata ludzi, lecz świat własnej pychy i własnego strachu. Nie bądźcie jak Noe.

  
” Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, która przenika poza zasłonę…” (Hbr. VI. 19).

Grupa A-Bra/h/m, zanim zasiadła do kreowania Biblii na wzór setek pism mistycznych sprawdziła, czy Bóg ukarze ich za grzechy. 

  
Dokonali milionów, rytualnych morderstw, składając ofiary czarnej stronie ludzkiej natury, dochodząc do przekonania, że ten świat jest ich światem. 

Władza, a zatem i kontrola, śmierć, popęd i pieniądze. Oto świętości tego religijnego świata. I dopóki wy, bierne barany na to pozwalacie, kultywując wojnę, zwycięstwo i porażki, kultywować będziecie zabijającą was hierarchie.    

 Nowy Porządek Świata. Zatrzymajmy się na tym wątku. Nowy porządek świata, istnieje od chwili zniszczenia przez potop, “robotników” nieprawości.

Ta chwila wyniosła Noego do roli mistrza nowej wielkiej prawdy. Noe stał się pierwszym mesjaszem, ” Bogiem Człowiekiem “, który kreuje świat według własnego zamysłu, utrzymując swoje dążenia za pomocą kotwicy pragnień. 

  
Nie trzeba umierać za cudze grzechy, być sprawiedliwym za niesprawiedliwych, trzeba kosztem innych stać się ich mesjaszem. 

Popatrzcie na bohaterów fałszywych legend, filmów i mitów, nie zauważacie, że za plecami tych ludzi giną setki niewinnych osób, nie zwracacie na to uwagi celebrując mit Boga, a przecież to jesteście jego otoczeniem, więc waszą rolą jest anonimowa śmierć.  

  
Filmy nie są fantazją, są odbicie rzeczywistego świata. Tylko musisz odnaleźć się na kartach tej opowieści, nie w formie głównego bohatera, ale w formie martwego tła.

Mistyka tych ludzi opiera się na istocie bytu, kreacji życia tu i teraz, bez wiary w dusze, lecz śmierć. Symbolizuje to święty znak “X” – pokładam nadzieję w wielkiej tajemnicy śmierci.

  
Zauważmy niezgodność pisanych na podstawie różnych pism mistycznych fragmentów starego i nowego testamentu: 

„Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie Niebiosa, aby wszystko napełnić” (Ef 4,10). 

„I nikt nie wstąpił do Nieba, oprócz Tego, który z Nieba zstąpił ‒ Syna Człowieczego” ( J 3,13)

„Eliasz wśród wichru wstąpił do Niebios” (2 Krl 2,11)

( O co chodzi z tym niebem, trzema, siedmioma niebami. ?! Gwarantuje wam, że niedługo postawie wasz ułożony świat do góry nogami. )

  
Grupa A-Bra/h/a chciała stworzyć idealne pismo religijne, akt prawny, który nie pozwoli odebrać im władzy. 

Wszystko oparli na swoich licznych podróżach i wyprawach wojennych. Mity, legendy, podania regionalne całego świata stworzyły prawie idealne pismo mistyczne. 

  
Porównano poprawność językową dopasowując ją standardów uniwersalnych, wszystkie ważne argumenty miały wpływać na jedność podporządkowywanego gatunku ludzkiego. 

Arka znana jest m.in. badaczom zabytków starożytnego Egiptu, jej wizerunek znajdziemy na rzeźbach, monetach i medalach, i nie chodzi tu o tradycję globalnej powodzi, tylko o dopasowanie pewnych faktów związanych z wyprawą, wygnanego Noego.

  
Arka trafnie symbolizuje przedmiot zbawienia. Powódź, huragan, burza szaleje wokół nas, a arka jest formą ochrony, a kotwica formą stałości . 

” Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.”(Hebr. vi. 19-20). 

  
Tak, Jezus był członkiem tajnego bractwa esseńczyków i arcykapłanem grupy A-Bra/h/m. Chrystologia Listu do Hebrajczyków zbudowana jest wokół tematu kapłaństwa Chrystusa. 

Tylko w tym miejscu Nowego Testamentu Chrystusa tytułuje się „Arycykapłanem”. Tytuł ów stanowi zasadniczą oś całej koncepcji teologicznej, wokół której mniej lub bardziej wyraźnie krążą pozostałe myśli.

  
” Dlatego Bóg, pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, kotwicy, która przenika poza zasłonę … “(Hebr. VI. 17-18).

Czytaj uważnie : Dziedzice obietnicy, wzmocnili ją poprzez przysięgę (patrz przysięgi, wyżej). Zaraz, układy z Bogiem, cyrografy, tajne przysięgi, tworzenie lepszych i gorszych form istnienia … ?! Oskarżanie Boga o kłamstwo. ?! 

  
Czyż, arka nie jest wyobrażeniem bezpieczeństwa jakie zapewnia układ władzy, podział kastowy, wykreowana na potrzebę władzy biblia, sprawowanie roli kapłana … ?!

Rozkładamy Biblię na czynniki pierwsze, znajdując źrodła jej pochodzenia. Złożyli ją, nie napisali ale właśnie złożyli kapłani, architekci religii i ustroju, pod wpływem złości i zemsty. 

  
Wygnańcy chcieli wytworzenia wiecznej władz, przez słowo dające władze militarną, prawną i kastową.  

Ognisty potop gniewu, zmiótł wrogów grupy A-Bra/h/m, a byli nimi wszyscy ci którzy widzieli ich zbrodnie, kłamstwa i chęć do sprawowania władzy totalitarnej. Słowianie, Palestyńczycy, Egipcjanie … poczuli potop gniewu. 

  
Nie wierzący w hierarchiczny układ władzy, są wolni od fałszerstwa i niebezpieczeństwa waśni pomiędzy ludźmi i narodami …

Wracając do ruchu oporu, żołnierzy wyklętych, poświecono ich w imię masońskiej idei wyższej, przeobrażenia tezy i antytezy w syntezę socjalizmu. 

  
Ludzie ci musieli umrzeć, przegrać, aby dać ludziom obrazowy przykład, czym grozi wystąpienie ludzi przeciw zorganizowanej władzy masońskiej. 

Dano im nadzieję w postaci kotwicy, z którą poszli na dno … Bowiem kotwica bez sznura jest odpowiednikiem, idei nie wspieranej przez ducha braterstwa. 

  
Gdyby wtedy, naród przyłączył się do struktur żołnierzy wyklętych, całkowicie odciął się od masońskiego rządu na uchodźstwie, byłaby duża szansa na zmianę równowagi sił w Europie. 

Oddziały żołnierzy wyklętych, były pełne niemieckich, rosyjskich i masońskich szpiegów. Każdy naród potrzebuje bohaterów, ale nam daje się tylko takich, którzy umierają i przegrywają … 

  
Polska, nie wygrała ani jednej wojny światowej, to jest iluzja mająca złagodzić ból przejęcia władzy przez rządy bogactwa, czy rządy komunizmu … 

  
Hierarchia opowiada wam o wolności i władzy, mamiąc was możliwością przemieszczania się według zaplanowanego schematu waszego życia.

  
Jeśli jesteście gotowi na wolność i samostanowienie, musicie dokładnie zrozumieć stan waszego zniewolenia.

Żyjecie w “masońskim” świecie kłamstwa, teatru na który się sami zgodziliście … 

Przestańcie swoimi działaniami wzbudzać śmiech politowania. Żyjecie na łasce państwa handlowego, każdy z was ma nadzieję, jednak wasze kotwice toną, prawo morskie, nie daje wam szansy na normalne życie. 

  
A wy zamiast walczyć oglądacie filmy o bogach, herosach, celebrytach, chcąc żyć ich życiem. Oni mogą być bohaterami, bo pozwoliliście im, żyć na wasz koszt … 

Gdzie jest wasze, wolne życie … ?! Nie będę wam kadził, silił się na kłamstwo pochlebstw, będę mówi całą, niewygodną, straszną prawdę … 

  
Wasz strach, to wyuczona forma obrony, przed prawdą burzącą wasz niewolniczy nowy porządek świata. 

Liga Świata

Dydymus

Advertisements