Tajemnica domu Boga, czyli słów kilka na temat frygijskiej czapki boga Mitry.

Tajemnica domu Boga, czyli słów kilka na temat frygijskiej czapki boga Mitry.

  
Mitra jest jednym z wielu wcieleń Boga zniszczenia, utożsamianego z fałszywym, samozwańczym systemem kastowym.

  
Fałszywy bóg – demon, ma licznych sługusów, proroków i mesjaszy, wymyślających hierarchiczne prawa, reguły i nakazy. 

  

Służba w “imieniu Boga”, łączy się z wieloma zaszczytami, górowania nad podbitym ludem, terenem i narodem.

  

Bóg tajemnic, wielki inicjator, wielki architekt, Ball, Mitra, Jahwe, Allah, Chrystus, Ormuzd …  
Wielki inicjator i architekt czego ?!

  
Ten który przynosi światło , nosiciel pochodni … jest twórcą niemoralnego, nienaturalnego systemu kastowego, twórcą władzy cesarzy, królów, papieży, prezydentów, księży … ,czyli oświeconych strażników kontrolujących podległych im niewolników.  

  
Wielu z was wspiera obłęd, myśląc że wolność kastowa, jest prawdziwą formą wolności …
Każdy zwiastun idei wiecznej światłości, kończył się wojną, pogromem i holokaustem. 

  
Ludy pierwotne Ameryki, Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu, Australii … , wytępiono i zmasakrowano intelektualnie, fizycznie, moralnie i duchowo.
“Duch rewolucji ”, “Wolność albo śmierć”… 

  
Hasła przynoszące smierć najniższym i najbiedniejszym lub niepotrzebnym już kastom społecznym … Słowianie, Żydzi, Cyganie, wyeksploatowana monarchia, inwalidzi, chorzy i bezbronni … ,zostali żywcem zaciągnięci do oświeconego piekła – świata eugeniki, genetyki, eksperymentów, wojen i gospodarki odpadami chemicznymi …

  
Wolność kastowa, kreowana przez sztuczne, prawo Boże, daje elitarną władze hierarchii nad człowiekiem. 

Stan kapłański, stan mistrzowski, stan masoński … ,to kreowanie miejsc dla elit kosztem gromionego społeczeństwa. 
  
Płomienie wiedzy, to zarezerwowane dla strażników tajemnicy, studia nad naturą ludzką, będącą w istocie powieleniem istoty roju. 
Kopie roju nazywane społeczeństwami, państwami, korporacjami … ,tworzą systemy kastowe. 

  
Królowe, trutnie i robotnice.
Ten, który naucza hierarchie, jest kreatorem buntu przeciw Bogu i ludzkiej wolności …

  
Lucyfer, praczłowiek, pierwsza rasa, stworzyli niewolników na swoje podobieństwo, tworząc samo kontrolującą się hierarchie. 
“Triumf ograniczonej wolności”, należy do elit.

  
“I dano im trony, dano im moc osadzania, zabijania i kontroli. I ujrzałem dusze tych, którzy oddali ją za władze, mamona i prawo niszczenia innych, rękoma swoich podwładnych …”

  
Ludzie kłaniający się bestialskiej stronie własnej cielesności, oddali się niszczeniu i kontrolowaniu innych ludzi, dla dobra własnych rodzin.

  

Na wielu obrazach, rzeźbach prawdziwy Bóg, symbolizowany jest tak ,jak starożytna Europa Słowian, jako byk, otoczony nosicielami ognia, którzy podcinają mu gardło. 
Jest to symbolika upadku duchowości, i zabicia wyższych zasad moralnych, do czego nakłonili was mistrzowie i kapłani …

  
Mitra, Horus …, bogowie tajemnych inicjacji, są bogami ciszy wtajemniczenia. Religia misterium inicjacji, jest pełna wieloznacznych symboli, słów i gestów.

   
Wchodząc do kościoła przechodzisz po dualnego ścieżce tezy i anty tezy, wykonujesz babilońskie i egipskie symbole rytualne, skazujące swoją dusze na wiekuiste potępienie, na wieczną służbę hierarchii fałszywego Boga Tajemnic …  

  
Mitranizm, i jego nauki, dały podstawę do stworzenia religijnych pism mistycznych. Zwykły ksiądz, nie zdaje sobie sprawy z zawiłości języka, gmatwaniny symboliki i ze znaczenia wykonywanych gestów.

  
To co robi 95% ludzi to bełkot niemowlęcia poszukującego prawdy w kłamstwie. 

  
Rytuały są trzymane w tajemnicy, i ograniczone do wąskich kręgów elit. 

Watykan otoczony jest siedmioma kręgami wtajemniczenia wiary mitrańskiej. (Władze świeckie i religijne dzielą krąg (koło) władzy na pół, czego przykładem jest budowa sejmu, symboliczny widok tęczy …)

  
Siódmy i najwyższy stopnień wtajemniczenia, jest oznakowany symbolem Saturna. Piotr był najwyższym kapłanem (Hierofantem) i przedstawicielem kultu Mitry na ziemi.

  
Już wtedy dyplomacji nadano charakter sakralny. W czasach Rzymu królewskiego wszelkie sprawy dyplomatyczne przekazane zostały osobnemu kolegium kapłanów przy świątyni najwyższego boga Jowisza. 

  
Kapłani nazywani byli fecjałami (fetiales) i działali zgodnie ze specjalnym prawem (ius fetiale). Według niego oficjalnie wyrażali wolę Jowisza, a w rzeczywistości polecenia władcy – hierarchii, struktury nwo.

  
Mitra, uczynił z wybranych członków hierarchii, “ludzi Bogów”. To oni nie dają wam żadnych szans na wolność.

  
Czerwona czapka, workowate spodnie Persów, kij …, to tylko niektóre symbole duchowego zniewolenia … Znane wam z filmów ofiarne posiłki, rytualne picie krwi, kojarzony z wampirami, picie wina, jedzenie mięsa w ofierze dla Boga słońca, to wszystko są drobne prawdy, aż krzyczące do was, nie róbcie głupot … 

  
Oddajecie się dobrowolnie w ręce państwa i kościoła? jesteście martwą armią ciał ofiarnych.  

  
Wszystkie te rytuały, są związane z masonerią, iluminatyzmem, różokrzyżowcami, jezuitami, czy wyznawcami mitry … Nie ma tam Boga, nie ma tam człowieczeństwa, jest tylko władza, niewolnicy i człowiek-bóg.

  
Obrzędy Mitrańskie, zostały przeniesione do Rzymskokatolickiej Eucharystii. Tylko kapłani mogą przewodniczyć ofierze eucharystycznej i konsekrować chleb i wino, aby stało się Ciałem i Krwią … 

  
Chrzest jako jeden z wielu aktów poddaństwa, cię niewoli, jest swoistym krokiem ubezwłasnowolnienia, utratą wolnej woli, elementem przynależności do tej lub innej formy zniewolenia duchowego. 

  
Pierwotnie czapka frygijska wykonana była ze skóry zabitej na ołtarzu ofiarnym kozy lub jagnięcia, symbolizującego bezbronnego człowieka. Czapka była oficjalnym nakryciem głowy królów Persji. 

  
Czapka była używany przez kapłanów Słońca Frygii i była jednym z atrybutów “Boga Słońca Mitry”.

  
Dużo informacji na temat czapki frygijskiej znajdziecie w trudniej do zdobycia (fizyczny oryginał z 1870 roku) książce Hargrave’a Jenningsa, The Rosicrucians: Their Rites and Mysteries.

  
Nie potrzeba wielu starań, aby dopatrzeć się pochodzeni nazwy “mitra papieska”. Napewno wielu z was podaży tym niknącym w mrokach przeszłości tropem.

  
W starożytnym Rzymie pojawiła się zmieniona forma tej czapki, wręczana niewolnikowi po uwolnieniu przez pana. Była to forma żartu, ponieważ człowiek zawsze był formą własności elit. 

  
Symboliczna wolność, jest sloganem propagandowym, mającym zwiekszyć popularność nowych bogów, partii, religii i innych form “dobrowolnego” zniewolenia. 

  
“Dobrowolnie” zniewolony człowiek, o wiele lepiej służy panu i jego interesom.

Czapka tego typu była oficjalnym symbolem władzy w Wenecji, gdzie zakładali ją Dożowie z rodziny Tiepolo, czy Horn. 

  
Cinteotl, meksykański bóg ofiary, wykonał sobie tego typu nakrycie głowy, ze skóry ud oddającej mu się dziewicy. 

  
Wolność w epoce kultur kastowych, to pusty slogan propagandowy, zamieniający wolność w stan posiadania.

  
Czapka symbolizuje także przyszłość, postęp, dobrobyt i odrodzenie wyłaniające się z idei trawiącego wszystko (co już niepotrzebne) ognia rewolucji.

  
Te alchemiczne hasła dotyczą pracy jaką wykonuje alchemik w procesie wykreowanie wielkiej, dobrowolnej ofiary w celu uzyskania przychylności Boga Słońca.  

  
Krok po kroku, zbliżamy się do wielkiego finału, do ostatniej tajemnicy domu (IL) boga.

  
Zrozumcie wreszcie, historia hierarchii nie jest waszą historią, tylko waszych panów, którzy żyją na wasz koszt.

  
Koniec nowego porządku świata i początek wolności, to śmierć hierarchii.

  
Obserwujcie media, niedługo umrze kreator chaosu, homoseksualista, kłamca i deprawator Polski. 

  
Liga Świata

Dydymus

Savadad

Advertisements