Dziwna biblioteka – archiwum Tybetańskie. 

Dziwna biblioteka – archiwum Tybetańskie. 
Dlaczego powstał poprzedni wpis ? Ponieważ moje zainteresowania krążą ostatnio dookoła kilku utajnionych bibliotek. 

I są to tego typu biblioteki ,których zasoby nie są i nigdy nie będą dostępne w wersji elektronicznej i drukowanej …  

W 1587 roku tybetański król BSOD noszący tytuł Dalajlamy staje się najwyższym władcą duchowym, Tybetu zajmując też należne mu miejsce w polityce i administracji państwa. 

To właśnie on nakazał utworzenie największych tajnych archiwów państwowych zawierających opisy niezwykłych zjawisk przyrodniczych, wydarzeń historycznych, maszyn, mechanizmów i broni oraz informacji geograficznych, astronomicznych, meteorologicznych i geologicznych…  

Archiwa znajdowały się w tamtym okresie na terenie klasztorów górskich “Gompa”.

  
Prawie 200 lat później, wojna domowa przynosi drastyczne zmiany u sterów władzy. Pierwsze decyzje nowych władz dotyczą problematycznych archiwów i tkwiących w nich tajemnic. 

  
Tylko dzięki małym grupą mnichów część archiwów została uratowana przed zniszczeniem. 

  
Jednakże wszystkie uratowane dokumenty pozostały nadal utajnione.

  
Wsród nielicznych odtajnionych dokumentów znalazły się dokumenty zwane Tantjua i Kantjua (2258-2208). 

  
Dokumenty te opisują ze szczegółami budowę prehistorycznego samolotu wykonanego ze stopów żelaza i tytanu ! 

  
Samolot został w powyższych dokumentach nazwany “Perła Nieba”.

  
Co ciekawe dokumentami tymi interesowali się naziści z ahnenerbe i komuniści z czeka. 

  
Na podstawie tych dwóch dokumentów w 1970 roku powstał pierwszy samolot ,którego niektóre elementy zostały wykonane z tytanu , samolotem tym był SR 71 Black Bird. 

  
Następną ciekawostką jest fakt dostępu do tych archiwów tylko dla wybranych osób ze świata religi .   

Nad dokumentami oficjalną pieczę trzyma Dalejlama i wybrani mnisi (i władze chińskie nigdy nie upomniały się o te materiały) ,a wgląd w dokumenty mieli wszyscy papieże oraz najważniejsi przedstawiciele światowych religii!

Liga Świata

Dydymus

Advertisements