Atlantropa

Szalony plan osuszenia morza śródziemnego z 1920 roku.
Tworzenie superkontynentu.

Atlantropa.

Egipski miliarder Naguib Sawiris niedawno ogłosił plan zakupu greckiej wyspy, aby dać uchodźcom z Bliskiego Wschodu i Afryki własny kraj. Choć jego propozycja jest “szalonym pomysłem” to przypomina to pozyskanie taniej siły roboczej i …

Jako radykalne rozwiązanie blednie w porównaniu z wcześniejszym planem z pierwszej połowy 20 wieku, który został przyjęty przez szefów państw i nawet ONZ: plan Atlantropy, związany był z częściowym zniszczeniem Morza Śródziemnego oraz utworzeniem superkontynentu na styku Afryki i Europy.

Atlantropa był dziełem niemieckiego architekta Hermana Sörgela, który niestrudzenie promuje swój projekt od 1928 roku aż do śmierci w roku 1952. 

  
Jego doświadczenia z I wojny światowej, zawirowania gospodarcze i polityczne z 1920 roku oraz powstanie nazizmu w Niemczech przekonały Sörgela ,że nowej wojny światowej można uniknąć tylko za pomocą radykalnych rozwiązań , rozwiązujących europejski fałszywe problemy bezrobocia ,przeludnienia i kryzysu energetycznego .

Tamy utworzone w Cieśnie Gibraltarskiej, i między Sycylią a Tunezją, stworzyć miały gigantyczne elektrownie wodne będące podstawą dla nowego superkontynentu. 

Morze Śródziemne zmienione zostanie ma dwa baseny, przy czym zachodnia część obniżona zostanie o 100 metrów ,a wschodnia części o 200 metrów i łącznie dzięki temu pozyskanie zostanie 660,200 km2 nowych gruntów (Jest to powierzchnia większa niż Francja.).

Późniejsze plany Atlantropy zawierały również dwie tamy wzdłuż rzeki Kongo i utworzenie z Czadu i Kongo morza, które według Sörgela miałoby łagodzący wpływ na klimat Afryki czyniąc go bardziej przyjemnym dla europejskich osadników. 

Afryka dla rasy Panów

Zgodnie z rasistowskimi planami, Sörgel przewiduje że Afryka z jej zasobami, bogactwami i swoją ziemią, będzie całkowicie do dyspozycji Europie. 

Chociaż propozycja Sörgela, może być dla nas dziś absurdem, to w tamtym czasie była poważnie traktowana przez architektów, inżynierów, polityków i dziennikarzy. 

  
Bogate archiwum Atlantropy w Muzeum w Monachium obfituje w setki rysunków architektonicznych, filmów, listów poparcia, artykułów i planów.

Nawet dziś jak to widać w filmie działa na wyobraźnie niemieckich i illuminackich architektów. Znamy nazwy zapór, mostów, miast, budynków i ulic.

Był to sposób na szantaż, albo Europa da Niemcom nowe tereny albo Illuminaci zniszczą Europę i podbiją ją po wojnie światowej. Czego już doczekaliśmy.

  
Niemcy wtedy chcieli kontrolować gigantyczną sieć energetyczną zapewniająca energię dla całej Europy i Afryki. Czy coś wam to przypomina również dzisiaj.?!

Elektrownia na Atlantropie poprzez niezależny organ chciała kontrolować dopływ energii do każdego państwa, i odcinać go od energii w wyniku wojny, czy buntu…

Ponadto Sörgel obliczyli, że budowa superkontynentu wymagałoby tak wielkich kosztów, iż finansując ten projekt żadnego państwa nie było by stać na finansowanie wojny.

ONZ w 1948 roku:

  
” Wykorzystanie Gibraltaru dla dobra ludzkości brzmi jak sen, ale w 20 wieku to nie jest sen, tylko współpraca między narodami. Atlantropa jest możliwa… ”

I teraz w 2015 roku, za sprawą ONZ wracają plany Atlantropy. A od 2012 roku ONZ chce dać Sörgelowi Nobla za szerzenie pokoju w Europie.

Teraz czas na wymieszanie mieszkańców Europy i Afryki wg. Konceptu unii europejskiej.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/paneuropejska-unia-czyli-unia.html

Liga Świata.

Dydymus

Advertisements